Free Essay

Viziunea Unui Lider

In: Religion Topics

Submitted By danielcrisan
Words 3107
Pages 13
INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ

Viziunea unui lider

Student,
Daniel Crișan, anul IV, IFR

1 of 8

1. Ce este viziunea?

Dicționarului explicativ al limbii române definește viziunea ca fiind modul unei

persoane de a percepe anumite lucruri. Totuși aceasta definitie cuprinde doar o parte de adevar în ceea ce privește viziunea creștină. Un mare cântăreț de muzică jazz, când a fost pus să definească ritmul a spus: “dacă îl ai, nu are nevoie de nici o definiție, insă dacă nu îl ai, nici o definiție nu este de ajutor”; în opinia lui George Barna, același lucru se aplică și în ceea ce priveste viziunea. Tot el formulează și o definiție care este mult mai apropiata de conceptul de viziune creștină. El percepe viziunea ca fiind o “imagine mentală a unui viitor preales de Dumnezeu și impărtășit slujitorilor Săi, și se bazeaza pe o cunoaștere deslușita de Dumnezeu, de sine insăși si a circumstanțelor”1. Termenul de imagine mentală face referire la felul în care o persoană vede cum vor arăta lucrururile peste o anumită perioadă. Această imagine, în concepția lui George Barna este unică și personală. Un alt lucru important în această definiție este faptul că sursa aceastei imagini este Dumnezeu. Viziunea este reflexia felului prin care Dumnezeu dorește sa iși zideasca impărăția Sa. Dumnezeu alege să împărtășească această imagine cu oamenii Săi, adevărații lideri.

In epistola către Evrei 11:1 găsim definiția credinței: “o încredere neclintită în

lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd”. Aceasta definiție a credinței accentuează foarte mult ideea viziunii. Autorul definește credința ca fiind încrederea în viziune, lucruri nădăjduite care nu se văd. Aceasta încredere, vedem în versetul următor că a dat puterea marturiei bune de care au avut parte eroii credinței, cei mai mari lideri întâlniți în Sfânta Scriptură, cei enumerați in continuarea capitolului. Din acest pasaj putem să înțelegem importanța deosibită pe care o are viziunea, înțelegerea și acceptarea ei.

Bruce Wilkinson in cartea sa, ”Cel ce da viziune” spune ca nu crede să existe un

om care să nu aibă o viziune ci doar oameni care și-au uitat viziunea, nu o pot descris sau nu mai cred în ea. În opinia lui fiecare om se naște cu un vis, o viziune, acest lucru face parte din codul genetic al fiecărui om.

Un mare pericol în înțelegerea viziunii și a oamenilor vizionari este acela de a merge

prea în față. De a trăi prea mult în viitor și aproape deloc în prezent. Granița dintre viziune și fanatism este una extrem de subțire. Un om care și-a uitat viziunea este un om banal, un lider este întotdeauna cu un pas înainte însă un fanatic este cu doi pași înainte, deconectat de ceea ce se întâmpla în prezent. Referitor la acest pericol, Hans Finzel
1

The Vision Power, George BARNA, pagina 39

2 of 8

spune ”să nu fii prea mult în fața plutonului pentru că s-ar putea să te confunde cu inamicul și sa te împuște în spate”.

Deși viziunea are de a face cu o perioadă viitoare, ea nu trebuie sa fie un lucru

strict neschimbabil. Totuși ea trebuie sa fie păstrată chiar și atunci când biserica sau lucrarea merg bine. Dumnezeu vorbește omului, circumstanțele și oamenii se schimbă, ca atare viziunea trebuie păstrată și ajustată în vederea obținerii scopului final dat de
Dumnezeu. Chiar daca viziunea poate sa fie ajustată scopul final este unul clar, bine definit în cea mai mare descoperire dată vreodată omului și anume Sfânta Scriptură.

Pentru a cuprinde întreaga definiție a viziunii, după cum George Barna sugerează,

trebuie să îl înțelegem pe Dumnezeu. Un lider trebuie sa aibă ochii, urechile și inima deschise la ceea ce Dumnezeu vorbește. Pentru ca viziunea să fie una autentică, relația cu Dumnezeu a celui ce o primește trebuie sa fie una autentica. În al doilea rând viziune presupune o foarte bună cunoștere de sine. Pentru a avea o viziune pe care să o poți și urma trebuie să îți cunoști abilitățile și limitările. Viziune implică impletirea acestora cu planul lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând viziunea implică înțelegerea circumstanțelor.

2. Viziunea marilor oameni ai Bibliei

Cu toate că termenul de viziune este unul relativ nou, conceptul lui este întâlnit înca

de la primele pagini ale Bibliei. Dumnezeu a dat o viziune lui Adam si Evei; viziune care a fost uitată în momentul în care aceștia au păcătuit. Ceea ce este important referitor la viziunea primită din partea lui Dumnezeu, este că dacă ea nu este împlinita de omul căruia i-a fost dată, lucrarea lui Dumnezeu oricum merge mai departe. Dumnezeu își alege alți oameni cărora să le descopere planurile mărețe ale lucrării sale.

Moise ne demonstrează ca de multe ori viziunea lui Dumnezeu completează

limitările oamenilor. Cand Dumnezeu îi vorbește lui Moise, el îi amintește că are ”vorba și limba încurcată”. Cu toate acestea Dumnezeu alege să îi descopere viziunea Sa, iar
Moise în cele din urmă alege sa facă din ea viziunea lui. George Barna spune că ”la fel ca și celelalte viziuni împărtășite de Dumnezeu, viziunea dată lui Moise nu se concentrează pe satisfacerea nevoilor egoiste ale omului ci pe căutarea altruistă de a reconsilia lumea spre Creatorul ei”. În urma acestei viziuni, Moise a trebuit să renunțe la confortul care îl avea probabil in Madian și sa ducă o viață nomadă, să meargă înaintea lui Faraon cu cererea lui, lucru care probabil că i-ar fi pus viața în pericol având în vedere motivul pentru care a părăsit Egiptul cu câțiva ani în urmă, sa scoată poporul din Egipt și să le slujească.

Un alt vizionar al bibiliei este David. Petru spune despre el în Fapte 2:29-31

următoarele cuvinte ”Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun
3 of 8

fără sfială că a murit și a fost îngropat; și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el, când a zis că sufletul Lui nu va fi lăsat în Locuința morților și trupul Lui nu va vedea putrezirea.” Din acest pasaj putem să vedem că David era conștient de viziunea pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu. Înca de la început, când el a fost uns de către
Samuel, David era conștient de viziunea lui. Acest lucru i-a dat putere să lupte cu Goliat, asta i-a dat înțelepciune să nu îl omoare pe Saul chiar dacă a avut ocazia. În cele din urmă la vârsta de 30 de ani David ajunge împărat și domnește 40 de ani. David ajunge să îl înlocuiască pe Saul deoarece acesta pierde viziunea pe care Dumnezeu i-a dăruit-o.
Saul ajunge sa vadă poziția pe care o avea în termeni omenești bazându-se pe propriile puteri. David în schimb dă dovada de pasiune pentru voia lui Dumnezeu și pentru împlinirea și transmiterea ei mai departe. Cu toate că a avut parte și de eșecuri pe plan personal, el alege să rămână totuși dependent de Duhul lui Dumnezeu și de ierteare Lui iar în cele din urmă David este socotit ca un bun conducător ”David a împărățit peste
Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui.” (2 Samuel 8:15). David a fost și va rămane un mare lider în istoria Israelului. Pavel a spus despre el că ”a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu”. Cred că aceste cuvinte ar trebui să descrie orice mare conducător.

Neemia deasemenea a fost un om care a primit din partea lui Dumnezeu viziunea

de a rezidi zidurile Ierusalimului. După câteva zile de plâns, post și rugăciune, pentru
Neemia viziunea din partea lui Dumnezeu a fost clară. Cu toate că împlinirea acestei viziuni nu era ușoară, procesul de reconstrucție s-a desfășurat sub amenințările continue ale lui Sanbalat, Tobia, a arabilor, amoniților și asdodienilor. Cu toate acestea Neemia stă ferm și nu uita viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o. El o împărtășește cu restul iudeilor și împreuna duc la bun sfârșit aceasta lucrare. Neemia era conștient că aceasta viziune a fost un primită din partea lui Dumnezeu - ”ce-mi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim” (Neemia 2:12) - lucru care îi dă putere și încredere în această viziune.

Nu pot să nu amintesc printre vizionarii Sfintelor Scripturi de apostoli. Isus alege

doisprezece persoane cărora le împărtășește viziunea Lui și care mai târziu fac din ea viziunea lor personală. Simon după întalnirea cu Isus poartă numele Petru, un nume care are o însemnătate deosebită și care vine cu o viziune și mai deosebită. Isus îi spune ”Și
Eu îți spun: tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica Mea” (Matei 16:18). Petru duce mai departe această viziune și chiar moare pentru ea. Deasemene Pavel este un alt om căruia Dumnezeu alege să îi descopere viziunea Sa pentru slujire. Cu toate că Pavel
4 of 8

începe prin lucra împotriva viziunii lui Dumnezeu, în cele din urmă Dumnezeu alege să îl facă o unaltă pentru răspândirea evangheliei lui Isus Hristos. Viața pământească a lui
Pavel în acel moment ia o întorsătură drastică; dintr-un om învățat și cu vază în fața marelui preot viața lui Pavel ajunge se fie descrisă astfel: ”De cinci ori am căpătat de la iudei patruzeci de lovituri fără una; de trei ori am fost bătut cu nuiele; o dată am fost împroșcat cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși; în osteneli și necazuri, în privegheri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte!” (2 Corinteni 11:24-27). Pavel este un exemplu în slujire datorită pasiunii pe care o punea în îndeplinirea viziunii primite din partea lui Dumnezeu.
Cred cu tărie ca orice lider are de învățat o mulțime de lucruri de la Pavel în ceea ce privește pasiunea și înflăcărarea pe care acesta o punea în îndeplinirea viziunii primite.

3. Scopul viziunii

Este necesar pentru un lider să aibă o viziune? Care este rolul viziunii? La ce ajută

să ai viziune? Care sunt beneficiile viziunii? Sunt câteva întrebări cărora ne propunem să răspundem în acest capitol. În Proverbe 29:18, Solomon spune că atunci ”când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu”. Biserica fără viziune este o biserică fără frâu, un lider fără viziune este o contradicție. Un lider prin definiție trebuie să aibă frâu, cumpătare, stăpânire de sine. Așadar, viziunea nu este o opțiune ci o necesitate. Deși viziunea este un lucru unic atât în percepția lui Wilkinson cât și a lui George

Barna, adevărații lideri spune Barna că trebuie să își împărtășească viziunea cu cei din jur.
Cel mai mare exemplu în acest sens este Isus, care a ales să împărtășească vizunea lui cu apostolii. Cum am mai amintit, scopul unei viziuni nu este să ofere beneficii egoiste liderului ci este acela de a-i îndruma pe cei din jur înspre dătătorul viziunii, Dumnezeu.
Chiar și în rândul marilor lideri amintiți în capitolul precedent, beneficiile viziunii s-au manifestat asupra celor din jurul lor.

Un alt scop al viziunii este acela de a da direcție unei lucrări. Fără o viziune,

biserica nu are nici o direcție. Este foarte important pentru o biserică să știe încotro se îndreaptă care este scopul ei. Viziunea are rostul de a face aceste lucruri clare în rândul enoriașilor. O organizație fara o direcție clara cu siguranță va sfârși repde, însă o biserică cu viziune chiar dacă genrațiile se schimbă viziunea și direcția ei va dăinui. Biserica
5 of 8

primară a fost o biserică care a avut o viziune din partea lui Dumnezeu, apostolii, au avut viziune, acesta este motivul pentru care creștinismul a ajuns așa departe.

Viziunea inspiră comunitatea. Oamenii nu se vor întoarce la Hristos datorită

abilităților noastre, sau și dacă o vor face nu va fi o întoarcere autentică. Oamenii se vor întoarce la Hristos și se vor alătura unei comunități care învață despre Hristos când vor vede viziunea comunității și învățăturile care fac parte din această viziune.

Vizunea deasemene dă sens unei lucrări. Ea mobilizează oamenii la acțiune și îi

ajută să aleagă ce sa facă și ce să nu facă în procesul în care se află. Comunitatea are nevoie de o viziune pentru a se păstra unitatea. Cu ajutorul viziunii fiecare este conștient de locul pe care îl are în lucrarea lui Dumnezeu și de responsabilitate lui.

Scopul suprem al viziunii rămâne păstrarea comuniunii cu Dumnezeu, imprimarea

planului Său în viața fiecărui credincios.

4. Pretul viziunii
Ca si orice alt lucru bun și viziunea are un preț. În continuare ne propunem să vedem care este prețul ei. Un lucru la care trebuie sa fim pregătiți să renunțăm pentru a rămâne consecvenți viziunii primite, sunt susținătorii. Viziunea de multe ori înseamnă schimbare, ceea ce duce la pierderea suținătoriilor în momentul în care ei nu văd dincolo de zidul din față. Este deosebit de important să poți să comunici viziunea pe care o ai însă este imposibil să faci pe cineva să creadă în ea. Dumnezeu este singurul care poate să facă acest lucru. Este normal ca atunci când oamenii nu cred în ceva să renunțe la acel lucru. Acesta este motivul pentru care un preț pe care trebuie să îl plătești este pierderea susținătorilor.
Un alt preț care trebuie plătit pentru a fi statornic în viziunea primită este părăsirea zonei de comfort. Bruce Wilkinson descrie zona de comfort ca fiind ”plapuma călduță a relațiilor noastre.
Este căptușala lucrurilor cotidiene care ne fac să ne simțim bine. Este gardul de protecție al comportamentului general acceptat. Este plasa de sârmă a succeselor și eșecurilor trecut.”2 Tot el susține că nu este nimic rău ca omul să caute siguranța, pe care o poate găsi foarte ușor în zona de comfort, însă problema este ca ”Marea viziune” se află în afara zonei de confort. Pentru a putea împlini viziunea trebuie sa părăsim zona de confort. Cand Pavel a fost ales de catre Dumnezeu, el a trebuit să renunțe la tot ce îi oferea confort până în acel moment. Toată învățătura pe care a primit-o și care îi dădea siguranță a trebuit să o lase în urmă și sa o ia de la început. Poziția pe care o avea în comunitatea evreiască i-ar fi putut da cu siguranță un loc confortabil în ceea ce

2

Cel ce dă viziune, Bruce WILKINSON, pagina 94

6 of 8

privește viața umană. Cu toate acestea el alege să lase tot în urmă și sa înceapă o lucrare care avea să îi aducă suferință și dispreț în ochii celor care înainte îi erau prieteni.
În cartea sa ”Put your dream to the test”, John Maxwell sublinează trei prețuri care trebuie plătite pentru a-ți atinge visul. Aceleași lucruri se aplică și pentru a-ți împlini viziunea. După parerea lui Maxwell primul preț care trebuie plătit este criticismul apropiaților. Criticismul acesta nu se referă la critica constructivă ci la critica care vine din invidie. Același sentiment care l-a facut și pe
Cain să recurgă la uciderea fratelui său din pricina viziunii pe care acesta din urmă o avea. Însă cel mai bun exemplu în acest caz este Domnul Isus. Când a mers în Nazaret să le prezinte evanghelia apropiaților lui, în loc să primească susținere și să primească evanghelia, Isus a fost criticat: „De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care I-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui? Nu este Acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui
Iose, al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile Lui aici între noi?” Și găseau o pricină de poticnire în El” (Marcu 6:2-3) Pentru a plăti acest preț trebuie să facem și noi ce a făcut
Mântuitorul, și-a continuat lucrarea indiferent de descurajările și critica celor din jur. Un al doilea preț pe care John Maxwell îl sublinează este acela de a-ți depăși fricile. În o opinia sa fricile limitează omul. Omul poate avea frică de eșec, de respingere sau de a părea penibil. Toate aceste frici te pot împiedica să faci parte din planul mareț a lui Dumnezeu, din viziunea pe care el ți-a dăruit-o. Ucenicii, dupa moartea lui Isus au fost cuprinși de frică însă cel care le-a adus pacea a fost Isus cel înviat. Orice frică poate fi învinsă de pacea care vine de la El. Cel de-al treilea preț amintit de Maxwell este prețul sârguinței. Nu ajunge să primești o viziune ci trebuie să fi sârguincios în a o împlini. Saul a început și el având o viziune însă a pierdut-o în detrimentul confortului pe care poziția lui i-l dădea.
Un alt preț care vine odată cu viziunea este prețul singurătății. Să stai în viziunea lui
Dumnezeu presupune mult timp de rugaciune, post, studiu. Mulți lideri după părerea lui George
Barna gasesc această perioadă foarte solitară. Isus se retrăgea și se ruga singur și totuși chiar și atunci nu era singur, Dumnezeu era acolo. Însă cel mai greu moment pentru Hristos cred că a fost acel moment pe cruce în care a fost despărțit de Dumnezeu; acela a fost unicul moment în care
Isus a fost cu adevărat singur. Ca și oameni avem nevoie de comuniune de aceea singurătatea este de multe ori un preț pe care trebuie să îl plătim uneori pentru fi consecvenții viziunii primite.
În tot acest proces Satan nu doarme, el va încerca întotdeauna să ne facă să renunțăm, însă Dumnezeu promite că în aceste momente El ne va purta de grijă. El ne va da putere și motivație să continuăm. El a fost cel care le-a dat putere și apostoliilor să plătească chiar și prețul suprem pentru a păstra viziunea lui Dumnezeu vie.

7 of 8

Bibliografie
BARNA, George, The power of vision, Baker Books, 2011
FINZEL, Hans, Empowered leaders, W Publishing Group, 1998
MAXWELL, C. John, Put your dream to the test, Thomas Nelson, Inc, 2009
WILKINSON, Bruce, Cel ce dă viziune, București, Editura Stephanus, 2005

8 of 8…...

Similar Documents

Free Essay

Ad Lider Case

...Ad-Lider Embalanges SA. a) What are the advantages and advantages of this approach? First of all, there are only 2 social classes included in the research (A-B) and class C is missing, however it accounted for %28 of Brazil’s total consumption. Also, since Brazil is developing country, this class is the fastest developing social class as well. Moreover, the focus groups were selected from only southeast of the city, but I think at least one Northern city should be included and the focus groups should be selected homogenously in terms of demographic features. For instance, they have only selected house housewives from Rio, and the other features of the participants are not distinctive enough (or too complex). The timing of the research is not quite right since the two big competitor product was just released to the market (Dover Roll and Limp-o Lixo), at least the participants’ opinions might not been accurate. Also, it is natural for them to not to know about the newly released products. On the other hand, the research company targeted women which is a smart thing to do since %74 of purchases were made by them. Also, they have a pretty good outline for the interviews, except than some flaws. b) How would you recruit the participants? First of all, I would select my participants from southeast and north Brazil (Sao Paulo, Rio and another city from north) and participants should be members of A, B and C social classes. Also, I would select the participants more......

Words: 768 - Pages: 4

Free Essay

Mediul de Marketing Nokia

...[pic] 1. Prezentarea firmei Istoria Nokia înseamnă un secol şi jumătate de inovaţie - de la fabrica de hârtie de pe malul unui râu din sud-vestul Finlandei până la poziţia de lider în industria globală de telecomunicaţii. Primul secol de existenţă Nokia: 1865 -1967  1865: Apariţia Nokia Fredrik Idestam înfiinţează o fabrică de hârtie lângă cascada Tammerkoski din sud-vestul Finlandei - aici începe istoria Nokia.   1898: Se creează Uzinele Finlandeze de Cauciuc Arvid Wickström înfiinţează compania Uzinele Finlandeze de Cauciuc - aceasta avea să devină ulterior divizia producătoare de cauciuc din cadrul Nokia.       1912: Se creează Uzinele Finlandeze de Cabluri Eduard Polón înfiinţează compania Uzinele Finlandeze de Cabluri - pe baza acesteia se va crea ulterior divizia de cabluri şi electronice a Nokia.       1937: Verner Weckman, un jucător de categoria grea în industrie Fostul luptător olimpic Verner Weckman devine preşedinte al Uzinelor Finlandeze de Cabluri.      1960: Primul departament de electronice Uzinele Finlandeze de Cabluri îşi înfiinţează primul departament de electronice, care desfăşoară activităţi de comercializare şi exploatare computere.       1962: Primul dispozitiv electronic producţie proprie Departamentul de electronice al Uzinelor Finlandeze de Cabluri finalizează primul dispozitiv electronic producţie proprie - un analizor de semnal pentru centralele de energie nucleară.       1967: Fuziunea Are loc......

Words: 4586 - Pages: 19

Free Essay

Lider

...como una capacidad nos referimos a que puede ser desarrollada, aprendida. De hecho la generosidad de la literatura en este tema es muy amplia, por lo tanto indicaremos algunos rasgos esenciales ofrecidos por el estado del arte en la materia: 1.- Para ser un líder hay que ser optimista. Nadie sigue a un pesimista. 2.- Para ser líder hay que tener coraje. El coraje no es ausencia de miedo, sino capacidad para controlarlo y superarlo. 3.- Para ser un líder hay que prepararse; en lo posible, para lo peor. 4.- Para ser un líder hay que saber trabajar en equipo. Un buen equipo es aquel en que se compensan recíprocamente las debilidades, incluyendo las del líder. 5.- Para ser un líder hay que ser un buen comunicador. Los líderes “quieren” a las personas, disfrutan de la relación con los otros. Esta es su principal fortaleza. 6.- Un líder no debe hacer demasiado. La gente conoce su trabajo, solo es necesario que la dejen hacerlo, la acompañen en el proceso, y la evalúen honesta y abiertamente. 7.- Un líder debe privilegiar el contacto directo, cara a cara, compartiendo opiniones, apoyando decisiones. 8.- Debe pasar la mayor cantidad del tiempo al lado de su gente, nada mas efectivo que el contacto constante y directo. 9.- El líder nace o se hace, es una dicotomía banal, convergen ambos aspectos, la mejor apuesta está en la segunda dimensión: puede hacerse, basta el propósito y la intención e incluirlo en la agenda. Las recomendaciones más sencillas son las más difíciles de alcanzar......

Words: 12144 - Pages: 49

Free Essay

Conceperea Si Comercializarea Unui Produs Turistic de Tipul “ Promovarea Turismului in Muntii Bucegi”

...Liceul Iuliu Maniu CONCEPEREA SI COMERCIALIZAREA UNUI PRODUS TURISTIC DE TIPUL “ PROMOVAREA TURISMULUI IN MUNTII BUCEGI” CUPRINS: Argument……...…………………………………………………………………………… 3 Capitolul I : Prezentarea generala a zonei………………………………………………. 4 1.1 Asezarea geografica …………………………………………………………….. 4 1.2. Cai de acces ……………………………………………………………….……. 4 1.3. Potentialul turistic…………………………………………………………………. 5 1.3.1.Potentialul turistic natural…………………………………………………………….. 5 1.3.2.Potential turistic antropic……………………………………………………………… 10 Capitolul II: Echipamentul turistic al Muntiilor Bucegi……………….………………… 12 2.1. Reteaua unitatilor de cazare…………………………………………………………….. 12 2.2.Reteaua unitatilor de alimentatie……………………………………………………….. 15 2.3. Mijloace de agrement………………………………………….……………………….. 16 Capitolul III: Oferta turistica pentru promovarea Muntiilor Bucegi…………………… 17 3.1. Programul produsului turistic pe zile ……………………………………..……………. 17 Bibliografie……………………………………………………………………………….. 20 Anexe……………………………………………………………………………………… 23 Argument Zona Muntilor Bucegi este preferata în general de majoritatea turistilor având un potential turistic foarte dezvoltat cu activitate turistica bisezoniera (avand motivatii diferite respectiv vara pentru drumetie, alpinism,......

Words: 7020 - Pages: 29

Free Essay

Lider vs Menager

...organizacije. Biti lider ne znači samo biti vrhunski profesionalac u određenoj oblasti već to znači biti lider i u obraćanju, i u komuniciranju, i u ponašanju. Vođa mora biti: samopouzdan, siguran, informisan, entuzijasta, optimista, koga odlikuju hrabrost i odlučnost. Lider mora da ovlada mnogim vještinama - vještinom komunikacije, vještinom kako verbalnog tako i neverbalnog izražavanja, nekom sportskom vještinom i sl. Liderstvo se bazira na razumijevanju, predviđanju i kontrolisanju ponašanja saradnika. Kako lideri nastaju? Prve teorije o liderstvu, svoja istraživanja i zaključke fokusiraju na identifikovanje ličnih karakteristika efikasnog lidera. Teorija koja je bila najviše istraživana, bazirala se na predpostavci da se lider rađa. Posle dvije decenije istraživanja, sredinom 50-tih godina, ovaj koncept je napušten, jer nije omogućio utvrđivanje validnih međusobno povezanih faktora. To naravno nije značilo da ovi faktori ne postoje, već pre svega da statističke tehnike koje su korišćene, nisu bile dovoljno dobre da ih otkriju. Druga, novonastala teorija se bazira na predpostavci da se lider može stvoriti . On se ne rađa već se kroz proces obrazovanja stvara. U praksi se pokazalo da se vježbom zaista može postići savršenstvo, harmonija duha i tela neophodna za kompletnu životnu sabranost, odnosno uravnoteženost. Lider treba da bude informisan o rezultatima najnovijih istraživanja , ne samo iz svoje struke, kako bi bio spreman za svaku vrstu razgovora. Takođe lider mora da......

Words: 3685 - Pages: 15

Free Essay

Human Resources

...strategiilor şi a planului de acŃiune • Identificarea evenimentelor neprevăzute, a eventualelor necesităŃi şi nevoi ce pot apărea pe parcursul aplicării strategiei 8. Stabilirea unei viziuni eficiente la nivelul organizaŃiei 5. Modelarea unei viziuni dinamice • Prevenirea consecinŃelor nedorite ale unor elemente componente ale strategiei 2. Imaginarea viitorului • Cultură şi structură viitoare • Este inima strategiei • Visurile vor deveni realitate 6. Punerea în acŃiune a strategiei • Provocarea de a implementa ieile • Continuarea procesului de construire a coaliŃiei • Construirea capacităŃii de schimbare • Descriere detaliată a proceselor, identificarea unor sub-goals, stabilirea indicatorilor critici ai succesului 9. Dezvoltarea unui proces de aplicare eficient • Definirea clară a rolurilor şi a responsabilităŃilor • Obiectivele specifice şi rezultatele aşteptate • Sarcinile ce trebuie îndeplinite • Resurse alocate, monitorizarea, analiza pe parcurs 10. Reevaluarea strategiilor şi a procesului de planificare strategică Cele două modele analizate paralel se aseamănă prin faptul că paşii ce trebuie parcurşi în adoptarea strategilor se suprapun într-o anumită măsură, aşa cum se poate observa şi din figura 1. Ar fii mai interesant să conturăm deosebirile dintre cele două modele. Astfel principala deosebire evidentă este numarul de paşi mult mai puŃini evidenŃiaŃi de Lynda faŃă de Bryson. În timp ce abordarea lui Bayson de caracterizează prin rigiditate, punând......

Words: 1866 - Pages: 8

Premium Essay

Ad-Lider Case Analysis

...Once upon a time there was a girl and she was trying to look at essays online. One day, she stumbled across the most perfect one! But there was a problem. The evil internet wizard would not let her look at the entirety of this paper. He cast a spell on her computer and the only way to break the spell was to sign up for the stupid site. However, there was a catch! The evil wizard told the tired student that she must “donate one of her essays the site. She thought about this. “How can I get around this? I do not want to donate something I wrote…” So she tried uploading a blank essay, but the evil internet wizard was much smarter than the girl had thought. He told her, “The essay must be at least 250 words! Ah hahaha!” He laughed so evilly. So than the bright young college student thought she would make up an essay. More like a scary bedtime story. So she wrote…. Once upon a time there was a girl and she was trying to look at essays online. One day, she stumbled across the most perfect one! But there was a problem. The evil internet wizard would not let her look at the entirety of this paper. He cast a spell on her computer and the only way to break the spell was to sign up for the stupid site. However, there was a catch! The evil wizard told the tired student that she must “donate one of her essays the site. She thought about this. “How can I get around this? I do not want to donate something I wrote…” So she tried uploading a blank essay, but the evil internet wizard was much...

Words: 341 - Pages: 2

Free Essay

Revenue

...este utilizată (sau cel puţin aşa ne place să credem) în scopul unei mai armonioase dezvoltări economico-sociale a societăţii omeneşti. „Descoperirea” Totuşi, nu trebuie să considerăm că ştiinţa marketingului marketingului a apărut brusc, undeva la începutul secolului XX. Cristalizarea experienţei economice dobândite de-a lungul a mai multe secole, de către societatea omenească, a condus, treptat, la conştientizarea unor elemente valoroase de teorie şi practică economică. Astfel, se poate spune că marketingul nu a „apărut” brusc, ci a fost „descoperit” de firme la începutul acestui secol. 7 Realitatea practică a depăşit la început ceea ce s-a reuşit în planul conceptualizării. Totuşi, treptat lucrurile s-au îndreptat ferm spre realizarea unui cadru conceptual clar pentru această ştiinţă. Definirea marketingului, identificarea rolului acestuia în practică, reprezintă punctul de plecare în poziţionarea marketingului în cadrul familiei ştiinţelor economice. O primă definiţie a marketingului, ce trebuie avută în vedere, este cea realizată de Asociaţia Americană de Marketing (AMA) şi publicată prima dată în revista americană „Marketing News” în luna martie 1986: „Marketingul este procesul de planificare şi executare a activităţilor de concepere (a produsului – n.a.), stabilire a preţului, promovare şi distribuire a ideilor, bunurilor şi serviciilor, în scopul realizării unor schimburi care să satisfacă obiective individuale şi organizaţionale”1. Această definire a marketingului......

Words: 29959 - Pages: 120

Free Essay

Shared Values

...intelectual al angajaților în active pentru companie. Însăși definiția managementului resurselor umane statuează că acesta este ” managementul resurselor umane este acea activitate organizațională care permite folosirea cea mai eficientă a oamenilor (angajaților) pentru a atinge scopurile organizaționale, de grup şi individuale”. Definirea și identificarea valorilor comune Valorile comune sunt cele care generează încredere și coagulează organizația conferindu-i totodată caracteristici de unicitate, prin care aceasta se identifică în mediul de afaceri, brandul său. Aceste valori trebuie statuate atât ca și obiective ale organizației cât și ca obiective individuale ale fiecărui angajat în parte. Fiecare organizație și fiecare lider va avea un set de valori compatibile cu modelul de business caracteristic acesteia. În ce privește modelul de business al companiilor corelat cu necesitatea promovării resursei umane, există loc de multe noi abordări în privința strategiei însușirii de valori comune. Ca orice strategie aceasta se va implementa și va avea impact pe termen mediu și lung. Pașii de urmat în implementarea modelului strategic de valori comune ale organizației sunt identificarea instrumentelor de măsurare a valorilor pe care le creează cultura implementată în cadrul acesteia. Odată cu schimbarea paradigmei, la nivel global, businessul se transformă dintr-unul centrat pe interesul investitorilor într-unul centrat pe interesul stake-holderilor, al......

Words: 1954 - Pages: 8

Free Essay

LíDer Ou Controlador de Placar

...Lider ou controlador de placar ? Durante muitos anos, Christopher Steffen jogou nas grandes ligas: foi diretor da Chrysler, Honeywell, Kodak e Citicorp. Mas apesar de Ter desenvolvido um impressionante currículo em finanças e controle de custos, parece encontrar problemas em todos os lugares que vai. Steffen nasceu em 1942. Depois de fazer um MBA na Wayne State University , trabalhou para a Ford, Price Waterhouse e IC Industries. Entrou para a Chrysler em 1981 e desempenhou um papel importante na reestruturação da companhia. Um ex-colega o descreveu como “um indivíduo muito bem organizado e um ótimo descentralizador” que montou um “sistema de administração financeira integrado muito bom”. Outro ex- executivo da empresa diz que Steffen “conseguiu muito dinheiro para a companhia espremendo contas a receber e estoques.” Mas outros não são tão gentis na sua avaliação. Seu ex-chefe criticou sua habilidade parta entender as operações da companhia ou pensar estrategicamente. Ele diz que Steffen “é um bom administrador, um grande controlador de placar, mas não é um grande líder “. Steffen demitiu-se da Chrysler em 1989. Ele diz que desejava um cargo mais alto. Seu ex-chefe afirma que ele foi rebaixado de posto e encorajado a sair. Da Crysler, Steffen passou para a Honeywell como diretor financeiro executivo. Ajudou a projetar milhares de dispensas temporárias e a reduzir os ativos. Sua reputação para a sofisticação financeira aumentou ainda mais, mas novamente foi alvo......

Words: 524 - Pages: 3

Free Essay

Lider

...Mahatma Gandhi De acuerdo a las definiciones del psicólogo Bernard Bass sobre los estilos de liderazgo (líder transaccional y transformacional). * El líder transformacional es aquel que motiva a sus seguidores a rendir al máximo nivel, fomentando un clima de confianza y responsabilidad hacia la organización y sus metas. Concluimos que Gandhi es un gran ejemplo del líder transformacional, pues tenía muy bien definidos sus objetivos y se involucró tanto en ellos que logro motivar a sus seguidores hacia los niveles más altos respecto a los valores éticos El líder transformacional motiva e inspira a las personas a su cargo, estimula intelectualmente, motiva a cuestionarse métodos tradicionales de hacer las cosas, promueve una visión de las tareas asignadas como formas de aprender y se centra más en la justicia distributiva. Además, la empatía y conocimiento de uno mismo (componentes clave de la inteligencia emocional), caracterizan a este tipo de liderazgo que enseguida contagia a los demás emocionalmente con el entusiasmo y la energía con la que impregna sus metas y objetivos. Gandhi se convierte en un magnifico modelo de liderazgo del que todos podemos aprender e integrar, un personaje que cambió el mundo gracias a sus múltiples fortalezas psicológicas, una gran fortaleza de carácter y una extraordinaria sabiduría. Benito Mussolini Benito Mussolini fue un líder en Italia durante la época de la Italia fascista durante la segunda guerra mundial. El......

Words: 444 - Pages: 2

Free Essay

Calitatile Unui Manager

...Calitatile unui Manager Marketing I, seria 2 Management General Prof. Conf. Costel Stanciu A. Introducere Dictionarele definesc managementul ca fiind: 1. Actiunea de coordonare a activitatilor unei firme in concordanta cu anumite regulamente si anumite obiective prestabilite. 2. Totalitatea directorilor si managerilor care au puterea si responsabiitatea de a lua decizii in cadrul unei companii. Pe scurt, cine e in management are atat putere cat si responsabilitate. In aceste conditii, ce caliati ii trebuie unui bun manager pentru a nu cadea in tentatia de a face abuz de putere? Sunt foarte multe teorii care dau unui manager calitati, care mai de care mai diverse. Din toate mijloacele de informare am reusit sa contabilizam majoritatea caracteristicilor, multe dintre acestea urmand sa fie explicate mai tarziu. 1. Responsabilitatea 2. Carisma 3. Credinţa 4. Dorinţa de autodepăşire 5. Încrederea 6. Perseverenţa 7. Voinţa fermă de a învinge 8. Inspiraţia 9. Creativitatea 10. Spontaneitatea 11. Intuiţia şi viziunea pătrunzătoare 12. Forţa emoţională 13. Devotamentul absolut 14. Măreţia sufletească 15. Rezonanţa 16. Măreţia spirituală 17. Luciditatea şi profunzimea judecăţii 18. Puterea de pătrundere a eului individual 19. Puterea de persuasiune 20. Puterea de pătrundere psihologică 21. Integritatea lăuntrică 22. Sensibilitatea sufletească B. Managerul si echipa Rolul unui manager......

Words: 1469 - Pages: 6

Free Essay

Marketing

...adresata atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice. Firma noastra doreste sa ofere clientilor sai confortul de a participa la diferite activitatii distractive, feriti de stresul si oboseala specifice organizarii pe cont propriu a unui astfel de eveniment. Ca o evolutie fireasca in dezvoltarea afacerii, se doreste o diversificare a activitatii, si astfel satisfacerea cresterii cererii inregistrate in cadrul pietei de consum. In spatele tuturor realizarilor sta o echipa de oameni foarte bine pregatita din punct de vedere profesional, care acorda o importanta deosebita atat perfectionarii profesionale continuue, cat si mentinerii unui contact permanent cu clientii pentru a cunoaste cerintele acestora si pentru a veni in intampinarea lor cu solutii originale. Aceasta firma are toate sansele sa devina una de succes deoarece: va fi singura firma din Timisoara care se ocupa de evenimente atat de variate (celelalte firme existente deja pe piata, concurenta, ocupandu-se doar de organizarea nuntilor sau botezurilor), si, nu in ultimul rand, preturile practicate de firma noastra sunt foarte atractive. Apeland la firma noastra, clientii se pot bucura linistiti de petrecere fara a trece anterior prin stresul caracteristic al organizarii unui eveniment, si,  de asemenea, ne remarcam prin asigurarea unor produse “de efect” la un eveniment, precum fantani de ciocolata (culoarea ciocolatei este la alegere si poate fi alba sau clasica), artificii, cuburi de gheata luminoase,......

Words: 3847 - Pages: 16

Premium Essay

Ad-Lider

...Brad Fry A00313866 Ad-Lider Embalagens, SA 1. The methodologies of the market research used by Ad-Lider were focus groups and intercept interviews. There were three separate focus groups which were conducted. Two of these groups were carried out in Sao Paulo, while the other was in Rio de Janeiro. In Sao Paulo, one group consisted of housewives living in apartments, while the other was housewives living in houses. In Rio, the group consisted of housewives living in apartments. The profile of Sao Paulo women living in houses were married, had children, ages 28-40, and had a high school education. The Sao Paulo women living in apartments were either married or single, ages 28-39, and had professional careers. The Rio participants consisted of women who were either single or divorced, ages 32-42, with or without children, and had a high school education. The Rio participants were active in exercise programs while the Sao Paulo participants were not involved in exercise programs. I believe that it is important to note that these focus groups were made entirely of women. In appendix four, under consumer data, it shows that 25% of all garbage bag purchases are made by males (as determined by the individual interviews). The focus groups are cutting out a quarter of Ad-Lider’s potential customers. It is also important to note that the focus groups were entirely type A and B social classes. This demographic is only 19% of Brazilian households, and only 52% of the......

Words: 848 - Pages: 4

Free Essay

Marketingul Serviciilor

...Cuprins 1. Scurt istoric 2. Viziunea IKEA 3. Produsele si serviciile IKEA 4. Evaluarea mediului de marketing: consumatori,furnizori 5. Mixul de marketing 6. Analiza swot 7. Obiective,strategia de marketing pentru IKEA 8. Modelul BCG 9. Modelul porter 10. Evolutia Ikea-grafice 1.Scurt istoric Istoria IKEA - cum a început totul Rândurile ce urmează conţin povestea magazinului înfiinţat în zona pădurilor sudice ale Suediei, care s-a transformat în decursul a peste 60 de ani într-o experienţă comercială de mobilă cunoscută în mare parte din lume.   Fondatorul companiei IKEA, Ingvar Kamprad, s-a născut în 1926 în Småland, sudul Suediei. Creşte la Elmtaryd, o mică fermă de lângă satul Agunnaryd. Încă de mic, Ingvar ştia că vrea să construiască o afacere. Anii '20 La vârsta de 5 ani, Ingvar Kamprad începe să vândă chibrituri vecinilor din apropiere şi, până la vârsta de 7 ani, ajunge şi la clienţii care locuiau mai departe de casa lui, mergând cu bicicleta. Când descoperă că poate cumpăra chibrituri mai ieftine dacă le ia en-gros din Stockholm, începe să le vândă cu bucata la un preţ mic, reuşind totuşi să obţină profit. De la vânzarea chibriturilor trece la vânzarea seminţelor de flori, apoi la felicitări, la decoraţiuni pentru pomul de Crăciun şi, mai târziu, la creioane şi pixuri. Anii '40-'50 Rădăcinile unui comerciant de mobilă încep să crească.......

Words: 4793 - Pages: 20