Free Essay

Van Hoc

In: Other Topics

Submitted By lamchau
Words 1171
Pages 5
“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim”
Bài thơ “Từ ấy” được Tố Hữu sáng tác vào tháng 7/1938; nhan đề bài thơ trở thành tên tập thơ đầu của ông. Có thể nói ” Từ ấy” là tiếng hát của người thanh niên yêu nước Việt Nam giác ngộ lí tưởng Mác Lê Nin trong ngày hội lớn của cách mạng.
“Từ ấy” là một thời điểm lịch sử đã trực tiếp tác động đến cuộc đời nhà thơ khi được giác ngộ chủ nghĩa Mác – Lênin, một kỷ niệm sâu sắc của người thanh niên yêu nước bắt gặp lí tưởng Cách mạng,Trong buổi ban đầu ấy, những người thanh niên như Tố Hữu dù có nhiệt huyết nhưng vấn chưa tìm được đường đi trong kiếp sống nô lệ, họ bị ngột thở dưới ách thống trị của thực dân phong kiến “băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời”.Chính trong hoàn cảnh đó lí tưởng cộng sản như nắng hạ , như mặt trời xua tan đi những u ám, buồn đau, quét sạch mây mù và đen tối hướng đến cho thanh niên một lẽ sống cao đẹp vì một tương lai tươi sáng của dân tộc.
Người thanh niên học sinh Tố Hữu đã đón nhận lí tưởng ấy không chỉ bằng khối óc mà bằng cả con tim, không chỉ bằng nhận thức lí trí mà xuất phát từ tình cảm:
“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, Mặt trời chân lí chói qua tim.”
Từ ấy đã làm cho tâm hồn Tố Hữu” bừng nắng hạ” đó là một luồng ánh sáng mạnh mẽ, rực rỡ của nắng vàng chứa chan hạnh phúc ấm no.Soi tỏ vào những bài thơ sau này ta mới thấy hết được niềm vui sướng của Tố Hữu trước ánh sáng huy hoàng của chân lí.
“Đời đen tối ta phải tìm ánh sáng
Ta đi tới chỉ một đường cách mạng”
Và đó mới là bản chất của lí tưởng cộng sản đã làm người thanh niên 18 tuổi ấy say mê, ngây ngất trước một điều kì diệu:
Mặt trời chân lí chói qua tim
Mặt trời chân lí là một hình ảnh ẩn dụ tượng trưng cho lí tưởng của Đảng,của cách mạng , mặt trời của chủ nghĩa xã hội. Tố Hữu với tấm lòng nhiệt thành của mình đã tự hào đón lấy ánh sáng của mặt trời, sẵn sàng hành động cho lí tuởng cách mạng cao đẹp.Bởi lí tưởng đã “chói” vào tim- chính là nơi kết tụ của tình cảm, là nơi kết hợp hài hòa giữa tâm lí và ý thức trí tuệ chỉ thực sự hành động đúng khi có lí tưởng cách mạng, khi có ánh sáng rực rỡ của mặt trời chân lí chiếu vào. Lý tưởng Cách mạng đã làm thay đổi hẳn một con người, một cuộc đời. So sánh để khẳng định một sự biến đổi kì diệu mà lí tưởng Cách mạng đem lại:
“Hồn tôi là một vườn hoa lá,
Rất đậm hương và rộn tiếng chim.”
Cái giọng điệu rất tỉnh và rất say rạo rực và ngọt lịm hồn ta chủ yếu là cái say người và lịm ngọt của lí tưởng, của niềm hạnh phúc mà lí tưởng đem lại :”hồn” người đã trở thành “vườn hoa”, một vườn xuân đẹp ngào ngạt hương sắc, rộn ràng tiếng chim hót.Ở đây hiện thưc và lãng mạn đã hòa quyện vào nhau tạo nên cái gợi cảm, cái sức sống cho câu thơ.
Nếu khổ đầu là một tiếng reo vui phấn khởi thì khổ thứ hai và thứ ba là bản quyết tâm thư của người thanh niên cộng sản nguyện hòa cái tôi nhỏ bé của mình vào cái ta chung rộng lớn của quần chúng nhân dân cần lao.Người đọc thật sự cảm động bởi thái độ chân thành thiết tha đến vồ vập của một nhà thơ vốn xuất thân từ giai cấp tiểu tư sản tự giác và quyết tâm gắn bó vớI mọi người:
“Tôi buộc hồn tôi với mọi người
Để tình trang trải với trăm nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi bên nhau thêm mạnh khối đời.”
“Buộc” và “trang trải”là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nhưng nó đều nằm trong nhận thức mới về lẽ sống của Tố Hữu. “Buộc” là đoàn kết gắn bó, tự nguyện gắn bó đời mình với nhân dân cần lao, với hết thảy nhân dân lao động Việt Nam. Xác định vị trí của mình là đứng trong hàng ngũ nhân dân lao động chưa đủ, Tố Hữu còn biểu hiện một tinh thần đoàn kết, tình cảm nồng thắm, chan hòa với nhân dân.Tình yêu người, yêu đời trong Tố Hữu đã nâng lên thành chủ nghĩa nhân đạo cộng sản.Nhà thơ muốn được như Mác: “Vì lẽ sống, hy sinh cho cuộc sống – Đời với Mác là tình cao nghĩa rộng”., mong ước xây dựng một khối đời vững chắc làm nên sức mạnh quần chúng cách mạng.Từ đó Tố Hữu đã thể hiện niềm hãnh diện khi được là một thành viên ruột thịt trong đại gia đình những người nghèo khổ bất hạnh:
Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm cù bấc cù bơ.
Tố Hữu nguyện sẽ đứng vào hàng ngũ những người “than bụi, lầy bùn”là lực lượng tiếp nối của “vạn kiếp phôi pha”, là lực lượng ngày mai lớn mạnh của “vạn đầu em nhỏ”,để đấu tranh cho ngày mai tươi sáng.Điệp từ “là” được nhắc đi nhắc lại, nó vang lên một âm hưởng mạnh mẽ lắng đọng trong tâm hồn ta một niềm cảm phục, quý mến người trai trẻ yêu đời, yêu người này. Với một tình cảm cá nhân đằm thắm, trong sáng, “Từ ấy” đã nói một cách thật tự nhiên nhuần nhụy về lí tưởng, về chính trị và thật sự là tiếng hát của một thanh niên, một người cộng sản chân chính luôn tuôn trào trong mình mạch nguồn của lí tưởng cách mạng.
Bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu là một bài thơ vừa có tính triết lý sâu sắc, vừa rất gần gũi, bình dị, thân thuộc. Sau mấy chục năm đọc lại, những vần thơ đó vẫn là một câu hỏi thấm thía mà những người cộng sản hôm nay không thể không suy ngẫm một cách nghiêm túc để tự mình tìm ra lời giải đáp thấu đáo. Giữa cái chung và cái riêng, giữa cộng đồng – tập thể và cá nhân, giữa vật chất tầm thường và tinh thần – tư tưởng của người cộng sản.…...

Similar Documents

Free Essay

Vans

...SHOES THAT PICK UP GIRLS May 13, 2012 SHOES THAT PICK UP GIRLS The Vans advertisement “How to pick up girls with your feet" implies to patrons that because someone is wearing these shoes it is inevitable that women will want them regardless of their looks, personality, or status. According to this ad, the shoes will elevate you to an irresistible status in a woman's eyes. This brand is mostly synonymous with the skater and the BMX biker scene; however it seems the company is trying to appeal to a bigger market. This advertisement uses appeals to ethos, pathos, and logos to sell a product Vans insists will undoubtedly attract woman simply because female onlookers see these shoes being worn. The visual image of an attractive woman in the advertisement is mainly working on a viewers need for acceptability in an attempt to motivate and convince them to purchase Vans shoes. The advertisement plays off the emotions of adolescence; teenagers and young adults are made to think that if they have these shoes beautiful women will be instantly attracted to them. Furthermore, the use of a beautiful woman with plump, full, luscious lips with a deep red lipstick color draws the viewer’s eyes immediately to the woman before anything else. This portrayal would lead one to believe wearing these shoes leads to gaining a beautiful, sensual woman. Secondly, the advertisement has credibility because of its name (Vans) and the reputation they have created for themselves throughout......

Words: 579 - Pages: 3

Free Essay

Văn Bản

...k Phần thứ nhất KỸ THUẬT SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MỤC I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG VÀ SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG 1- HợP đồNG LÀ GÌ? Trong xã hội loài người để thỏa mãn các nhu cầu và lợi ích của mình thì các cá nhân, tổ chức phải xác lập các mối quan hệ với nhau, các mối quan hệ được thể hiện thông qua sự trao đổi, thỏa thuận làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ của các bên – trong phạm vi các mối quan hệ về dân sự, kinh tế, lao động thì sự trao đổi, thỏa thuận được coi là “Giao dịch”. Dưới góc độ pháp lý thì giao dịch nói trên luôn được thể hiện bằng hình thức “Hợp đồng”. Hay nói một cách khác “Hợp đồng” là một hình thức pháp lý của “Giao dịch”. 2- Các loại hợp đồng. Nếu nhìn trên tổng thể các mối quan hệ trong xã hội, các giao dịch rất đa dạng, phụ thuộc vào mục đích, lợi ích mối quan hệ mà các chủ thể tham gia, giao dịch đó mong muốn. Từ đó để phân biệt các loại hợp đồng người ta phân ra ba nhóm (loại) hợp đồng cơ bản như sau: a) Hợp đồng dân sự; b) Hợp đồng kinh doanh – thương mại (hay là hợp đồng kinh tế); c) Hợp đồng lao động; Các loại hợp đồng này có những đặc trưng khác nhau, chủ yếu khác nhau về các đối tượng và chủ thể của loại hợp đồng đó. Trong mỗi loại hợp đồng (nhóm) lại có những hình thức hợp đồng khác nhau, chủ yếu khác nhau về đối tượng của hợp đồng đó. 3- Phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh doanh – thương mại: Khi chuẩn bị soạn thảo, ký kết hợp đồng làm thế nào......

Words: 200044 - Pages: 801

Premium Essay

Van Gogh

...Van Gogh Vincent van Gogh’s stay in Arles greatly influenced him, his emotions, and the way he viewed the world and we can see that through the way his artwork changed when he moved there. The color in his work grew more vibrant, and he started really developing the classic style that he is famous for. It is clear that the vibrant sunlight inspired van Gogh in his dominant use of yellows in his works done here. I feel that van Gogh felt feelings of excitement, happiness, and vibrancy of life to move to a place where he enjoyed, especially being the smoker and drinker he was. The scope of his work also grew, as he began to paint many things such as grander landscapes of the area. Van Gogh is an artist greatly influenced by the impressionist style, and his own work later became known as post impressionism. He would let his intense emotions take over his paintings and used color to convey emotion rather than to document reality. It is clear that his work celebrated life and universal harmony as a whole. In his most famous painting of all, Starry Night, the shapes and colors he used created an elemental harmony. It is clear he painted a world in which he dreamed existed, a utopia of sorts, filled with peace and tranquility. Today, van Gogh’s work has become one of the most recognizable in all of history. It is extremely popular and I think part of the reason is the beauty of what he created and, specifically with Starry Night, because he did it with a dream like......

Words: 377 - Pages: 2

Free Essay

Triet Hoc Dong Phuong

...Chương IV I. Lẽ nhất quán trong tư tưởng Đông phương Tư tưởng Đông phương cho rằng mọi sư vật có liên quan với nhau, chằng chịt dính liền như một sợi dây cột chặt mọi sự vật trên đời. Quan niệm nhất quán ấy của người Đông phương khiến họ không chấp nhận sự phân chia sự vật thành từng khu vực riêng biệt. Tương tự về vấn đề triết học, họ không phân chia như Tây phương thành bốn bộ môn biệt lập là: Siêu hình học (Metaphysic), Tâm lý học (Psychology), Luận lý học (Logic) và Đạo đức học ( Moral). Đông phương tư tưởng cho rằng "tất cả đều có hai mặt, tất cả đều chứa mâu thuẫn, tất cả những chân lý nói ra được chỉ là những thứ chân lý phiến diện mà thôi...". Cho nên những tư tưởng một chiều, được phân loại kỹ lưỡng, như là tư tưởng siêu hình / đạo đức, vũ trụ / nhân sinh / tri thức quan v.v đều là những gì người Đông phương thụ lãnh sau này của Tây phương triết học. Thí dụ điển hình cho cái học nhất quán: quyên sách tối cổ dùng làm căn bản cho mọi tư tưởng văn hoá Trung Hoa là quyển Dịch Kinh. Kinh Dịch là một quyển sách gồm cả triết học, tâm lý, luân lý, đạo đức, bói toán, y học, xã hội, chính trị, tu thân, trị nước, thiên văn, địa lý,v.v... nên ta muốn dùng nó về khía cạnh nào cũng được. Tất cả là một, như các bộ phận tâm, can, tỳ, phế, thận trong một cơ thể sống vậy. Không có bộ phận nào mà không liên lạc mật thiết với các bộ phận khác. Thảy đều là một. II. Thuyết tri hành trong tư tưởng Đông phương ...

Words: 307 - Pages: 2

Free Essay

Van Castle

...Van Castle At the beging of the first millenium BC, the Urartus created a unified state whose territory were extended from the Caucasus to Lake Urmiya, with its capital Van(Tuspha). The Urartus were masters in hydraulic Works and skilled in irrigation, drainage and the construction of canals and artificail lakes. They were also known for their horse breeding and formidable cavalry. The province Van lie on the eastern shore of Lake Van and was an ancient Urartian capital of Tuspa. (1000 B.C.)İt is situated in a green rich oasis with rocky mountains in the Eastern Anatolian Region. Van Citadel located 80 meter above the lake and spread on 1800 meters from east to the west and was first biult by Sardur I, the Urartian King in the 9th century B.C.. There are steps carved into rock leading to the fortress, and while descending you will be able to see some cuneiform inscriptions paying homage to Persian King, Xerxes of the 5th century BC. In the fortress, the Urartian royal tombs are of interest as well as the surrounding area is full of Urartian remains. In the Van city are many mosques and mausoleums, such as The Ulu Mosque, the Husrey Pasa Mosque, the Kaya Çelebi Mosque and the Ikiz Kümbet (mausoleum). The Archaeological Museum in the new city exhibits the Urartian finds. At Gevas, there is a Seljuk graveyard, filled with extraordinary headstones, as well as the lovely Halime Hatun Tomb. Van Castle or the ‘Rock of Van’ formed as an Iron Age castle but...

Words: 474 - Pages: 2

Premium Essay

Ad Hoc

...The infamous company, Jordan & Associates, is in trouble again. The Deputy Director has just resigned in the midst of rumors going around the departments about discrimination, lawsuits, and even the company picnic has been canceled. I would like to seek your help in putting together an Ad hoc Statistics Report to be submitted to the CEO so that he can make the appropriate corrective, proactive, and retroactive decisions for the troubled company. The Report Format As you might have known already, my brother, the Jordan & Associates CEO is a very difficult person: his way or the highway. He is also insistence on proper report format. Nonetheless, we have to address quite a few issues, which are listed in the later section. Meanwhile, please follow the standard Jordan & Associates report format as follow: Make a cover page entitled: Ad-hoc Statistics Report submitted to the CEO. Then skip a few lines By (Your Name) Skip one or two more line and put the date. This should be the first page, the cover. Then after the cover page, make a table of contents. Write Table of Contents at the top center. The table of contents should be listed as such: Title Page ...............................................................................................................................................i Table of Contents ...................................................................................................

Words: 1346 - Pages: 6

Free Essay

Luan Van

...Công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần thiết bị y tế Hà Nội Phạm Tiến Cường Trường Đại học Kinh tế Luận văn ThS ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60 34 05 Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Văn Hải Năm bảo vệ: 2010 Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản trị nguồn nhân lực. Khái quát về Công ty cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội: quá trình hình thành phát triển, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và kết quả sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo khả năng cạnh tranh trên thị trường của Công ty cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội trong giai đoạn hiện tại và tương lai. Keywords: Quản trị kinh doanh; Nguồn nhân lực; Quản lý nhân sự; Hà Nội Content MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Việt Nam đang đứng trước các cơ hội về hội nhập kinh tế thế giới. Việc gia nhập vào các tổ chức kinh tế thế giới sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho nước ta, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ở Việt Nam có thể giới thiệu và quảng bá sản phẩm của mình tới nhiều nước trên thế giới. Trong bối cảnh đó, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải có hướng đi thích hợp, các doanh nghiệp phải đầu tư thêm kỹ thuật, công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành. Nhưng điều quan trọng hơn cả đối với các doanh nghiệp hiện nay chính là đầu tư vào nguồn...

Words: 6258 - Pages: 26

Free Essay

Vans

...VANS MARKETING PLAN Table Of Contents COMPANY HISTORY3 MISSION STATEMENT3 ENVIRONMENTAL ANALYSIS Consumer/Social factors3-4 Economic factors4 Technological factors4 Competitive factors4-5 SWOT ANALYSIS Strengths5 Weaknesses5 Opportunities5-6 Threats6 PRODUCT ANALYSIS Point of difference6 TARGET MARKET 6 Demographics7 Lifestyle7 Psychographics7 MARKETING GOALS AND OBJECTIVES Objectives7 Goals 8 MARKETING STRATEGY AND TACTICS8-9 Product9 Place10 Promotion10-11 BUDGET ALLOCATIONS11 PERSOFMANCE MEASUREMENTS11 SUMMARY11-12 BIBLIOGRAPHY13 COMPANY HISTORY Vans is a very popular skateboard and action sports apparel company. Shoes are what the company is known for but they also sell a variety of products including t-shirts, hoodies, beanies, watches, socks, hats and backpacks. The very first Vans shoe store opened at 704 East Broadway in Anaheim, California on March 1st, 1966 by Paul Van Doren. Van Doren worked with a shoe company on the East Coast, but was unhappy with the company so he and his partners moved to Southern California to create Vans. The Van Doren Rubber Company was unique in that it manufactures shoes and directly sells them to the public. Vans wanted to create a shoe that could stand up to any situation and be strong and durable, so they created their trademark waffle pattern on the bottom of the shoes with extra rubber for strength. The company started to become very popular in Southern California in the 1970’s when......

Words: 5718 - Pages: 23

Free Essay

Giao Duc Hoc

...vn/uploads/resources/627/2925450/preview.swf Những lệch hướng trong DẠY CHỮ, DẠY NGƯỜI, DẠY NGHỀ DƯỚI GÓC NHÌN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Th.S Phạm Văn Khanh Chủ tịch Hội KHTL&GD tỉnh Tiền Giang ---------------------- Vận dụng lời dạy của Bác Hồ về việc học như trên, trong những năm 1980, ngành giáo dục đã đưa quan điểm “Dạy chữ, dạy người, dạy nghề ” thành nhiệm vụ giáo dục quan trọng trong ngành và trở thành nhiệm vụ phổ quát trong chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 và trong chiến lược 2011-2020. Vì vậy vấn đề cần lưu tâm luận bàn ở đây là giữa nội dung, ý nghĩa của 4 trụ cột giáo dục của UNESCO và nội dung, ý nghĩa của việc dạy chữ, dạy người, dạy nghề có mối quan hệ như thế nào trong vận dụng vào giáo dục phổ thông ở nước ta. Về tổng thể, giữa nội dung 4 trụ cột giáo dục có mối tương quan một - một với nội dung dạy chữ, dạy người, dạy nghề xét trên nhiều phương diện: mục đích giáo dục, nội dung giáo dục, hoạt động giáo dục, phương pháp giáo dục... Thí dụ dạy chữ tương quan với học để biết; Dạy người tương quan với học để làm người; Dạy nghề tương quan với học để làm và dạy về hợp tác người với người tương quan với học để cùng chung sống. Nhưng ở đây trong vế thứ nhất ( Dạy) có ba nội dung là dạy chữ, dạy người, dạy nghề phải chăng còn thiếu một nội dung? Nội dung thứ tư còn thiếu đó là dạy về hợp tác người -......

Words: 2272 - Pages: 10

Premium Essay

Van Gogh

...The works of and Jackson Pollock’s Male and Female, Vincent van Gogh’s Night Café, and Grant Wood’s American Gothic, provide examples of art pertaining to the styles of abstraction, expressionism and realism, respectively. Abstract art tends to detach completely from the physical appearance of the perceived subject matter. Expressionism can be defined by works in which the subject matter is deliberately manipulated to achieve an enhanced or exaggerated effect on the viewer. Finally, realism can be defined by an appraisal of objects, people, or scenery as they appear, without a gross distortion of reality. Pollock’s Male and Female was completed in 1942 utilizing oil on canvas. The painting depicts two dark, vertical shapes only vaguely offering hints suggesting the male and female subject matter. To the right is the male form, with its body covered with numbers and markings, while the female form appears on the left, and is mainly revealed by its extravagant eyelashes. Surrounding these two “figures,” and dividing them are a number of abstract nodes of color, rarely having a cohesive pattern. Were the painting unnamed, the viewer may be hard pressed to even make out the two forms. Upon research into the history of the painting and the artist, it’s worth nothing that Pollock suffered from recurring alcoholism and likely depression throughout his adult life. Male and Female was created during a time in which Pollock was undergoing mental therapy, and was very likely encouraged...

Words: 866 - Pages: 4

Free Essay

Bí QuyếT HọC TiếNg Anh

...[pic] BÍ QUYẾT NGHE TIẾNG ANH HIỆU QUẢ NHẤT Một trong những trở ngại lớn nhất của chúng ta khi học một ngoại ngữ ấy là chúng ta quá… thông minh và có quá nhiều kinh nghiệm. Quá thông minh: vì mình không thể nào chấp nhận nghe một câu mà mình không hiểu: cần phải hiểu một câu nói gì trước khi nghe tiếp câu thứ hai, nếu không thì mình không buồn nghe tiếp. Quá kinh nghiệm: Cuộc đời đã dạy ta không nghe những gì người khác nói mà chỉ hiểu những gì mà nội dung chuyển tải. Nếu không hiểu nội dung, chúng ta không thể lặp lại lời người kia. Cũng vì thế mà - trong giai đoạn đầu học ngoại ngữ - mỗi lần nghe một câu tiếng Anh thì trong đầu phải dịch ra được tiếng Việt thì mới yên tâm, bằng không thì … câu ấy không có nghĩa. Thế nhưng, đấy là lối học sinh ngữ ngược chiều. Tôi biết được 6 ngôn ngữ, trong đó có ba ngôn ngữ thành thạo nghe nói đọc viết: Việt - Anh - Pháp, và tôi thấy rằng trong các ngôn ngữ tôi biết thì, một cách khách quan, nghe và nói tiếng Việt là khó nhất (vì ở phương tây, không có ngôn ngữ nào mà mình đổi cao độ của một từ thì ý nghĩa từ ấy lại thay đổi: ma - má - mà - mạ - mã - mả). Nhưng các bạn cũng như tôi, đều không có vấn đề gì cả với cái sinh ngữ khó vào bậc nhất ấy! Thế nhưng những thầy cô dạy chúng ta nghe nói tiếng Việt chẳng phải là những vị chuyên viên ngôn ngữ như các thầy ngoại ngữ mà ta học tại các trường. Thầy dạy tiếng Việt chúng ta là tất cả những người quanh ta từ ngày ta ra đời: cha mẹ, anh chị, hàng xóm, bạn bè…......

Words: 5072 - Pages: 21

Premium Essay

Vans

...Vans: Skating on Air By Group 14 Joshua Zamora Abderrahim Zennouhi Hong Wang Marketing Management 6208 –Wednesday 8PM Dr. Dillard and Professor Prince Introduction Launched in 1966 by Paul and James Van Doren, Vans was described as an “unconventional business model”. In the beginning, the company did not have a specific segmented target market. Vans just simply sold the shoes to anyone who wanted to buy and made customized shoes based on what the customer ordered. The company thrived off innovation and the original rubber-soled shoe was designed to be “the most durable and affordable casual deck shoe in the market”. During this period, customers had plenty of external fabric and color optionality, to go along with the rubber sole, which was instrumental in helping promote this niche product in the 1960s – thanks to the help of Van Doren’s children who were able to spread the word about the shoes at school. In the 1970s Southern California was said to give birth to skateboarding and ultimately a skateboarding group known as the “Z-Boys”. Compared to other mainstream sports such as Football or Basketball, Skateboarding was considered to be a disorganized sport during 60s to 70s. In a school environment, skateboarding received little to no recognition compared to mainstream sports. As a result, the mainstream brands were not interested in this niche skateboarding market which, during this time, allowed Vans to become the front runner in this niche......

Words: 3010 - Pages: 13

Free Essay

Van Gogh

...Vincent Willem van Gogh was born on 30 March 1853 in Groot-Zundert, a village close to Breda, in the predominantly Catholic province of North Brabant in the southern Netherlands. He was the oldest surviving child of Theodorus van Gogh, a minister of the Dutch Reformed Church, and Anna Cornelia Carbentus. Vincent was given the name of his grandfather, and of a brother stillborn exactly a year before his birth. The practice of reusing a name was not unusual. Vincent was a common name in the Van Gogh family: his grandfather, Vincent (1789–1874), had received his degree of theology at the University of Leiden in 1811. Grandfather Vincent had six sons, three of whom became art dealers, including another Vincent -referred to in the letters as "Uncle Cent". Grandfather Vincent had perhaps been named in turn after his own father's uncle, the successful sculptor Vincent van Gogh (1729–1802). Art and religion were the two occupations to which the Van Gogh family gravitated. His brother Theodorus "Theo" was born on 1 May 1857. He had another brother, Cor, and three sisters: Elisabeth, Anna, and Willemina "Wil". Vincent was a serious, silent and thoughtful child. He attended the village school at Zundert from 1860, where a single Catholic teacher taught around 200 pupils. From 1861, he and his sister Anna were taught at home by a governess, until 1 October 1864, when he was placed in Jan Provily's boarding school at Zevenbergen about 20 miles (32 km) away. He was distressed to leave his...

Words: 1120 - Pages: 5

Premium Essay

Vans

...The Souls of Vans Marketing with Skateboard Marketing Strategy Report Module Code: MKT 306 December 2015 Contents 1.0 Executive Summary 1 2.0 Introduction 2 3.0 Environment Analysis 3 3.1 PESTLE Analysis 3 3.2 SWOT Analysis 6 4.0 Analysis of the Organisations Competitive Advantage 8 5.0 Evaluation of Current Marketing Strategy 9 6.0 Segmentation Targeting & Positioning Analysis 9 7.0 Recommended Objectives and Goals 10 8.0 Recommend Marketing Strategies 11 9.0 Conclusion 12 Bibliography 13 Tables Figure 1 Vans Logo 3 Figure 2 Vans Category Model 4 Figure 3 Vans Shoes 7 Figure 4 Vans MTE 10 1.0 Executive Summary Vans is an original extreme sports tide brand, that was born in 1966 in the United States South California. At that time, the founder of the brand Vans—Paul Van Doren, with his three brothers: Jim Van Doren, Serge D'Elia and Gordy Lee due to unwilling their product was resold to retailers to reap huge profits, then they are in the California Abaheim to opened the first store to sell their shoes. In extreme sports started, including skateboarding, surfing, BMX and skiing etc., and as the skateboarding is the root, from the lifestyle, art, music and street fashion culture injected into the Vans aesthetics. This formation of a unique personality of youth culture symbol, and become a young extreme sports enthusiasts and the trend of people recognized worldwide brand. Vans is a company with the popular of......

Words: 3599 - Pages: 15

Free Essay

Hoc Hanh

...chọn áp dụng, không bắt buộc. Nếu áp dụng dẫn chiếu vào L/C. - Một số quy phạm bắt buộc không thể làm trái bản chất thanh toán của L/C. - Tính chất đồng thuận: + Tùy ý lựa chọn nhưng phải đồng thuận. + Mọi việc sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ các nội dung của L/C phải có sự đồng thuận. - Mối quan hệ giữa bộ tập quán về L/C và luật quốc gia: không được làm trái với các quy định của luật quốc gia có liên quan. Câu 18: Các chứng từ xuất trình đòi tiền ngân hàng phát hành L/C bao gồm: hóa đơn thương mại, vận tải đơn, giấy gửi hàng đường biển không chuyển nhượng, chứng từ vận tải, biên lai chuyển phát, biên lai bưu điện, chứng từ bảo hiểm và bảo hiểm. Trong 7 loại chứng từ trên, 6 loại chứng từ đầu tiên có ngày phát hành trùng với ngày giao hàng. Chỉ có duy nhất chứng từ bảo hiểm và bảo hiểm có thể có ngày phát hành sau ngày giao hàng. Trong trường hợp đó, nếu trên chứng từ bảo hiểm thể hiện là bảo hiểm có hiệu lực từ ngày không chậm hơn ngày giao hàng thì vẫn được chấp nhận thanh toán. Còn nếu không thì sẽ bị từ chối thanh toán. Ví dụ, một bảo hiểm đơn có ghi ngày phát hành là 15/02/2007 nhưng ngày giao hàng được ghi là 13/02/2007 là bất hợp lệ (bởi ngày phát hành muộn hơn ngày giao hàng). Tuy nhiên, bảo hiểm đơn ghi như trên sẽ được xem là hợp lệ nếu ở đâu đó trên bề mặt của nó có ghi chú thêm rằng bảo hiểm này có giá trị hiệu lực kể từ ngày 13/02/2007, tức là không muộn hơn ngày giao hàng. Câu 19: Theo điều 9b UCP 600, tính chân thật bề ngoài của L/C được hiểu......

Words: 1580 - Pages: 7