Free Essay

Seminarska Naloga

In: Other Topics

Submitted By MATIJA
Words 3378
Pages 14
VISOKA ŠOLA ZA POSLOVNE VEDE

SEMINARSKA NALOGA pri predmetu: TRŽENJE
-
LUKSUZNO POTOVANJE V AVSTRALIJO

Študent: Matija Jeras
Številka indeksa: 13050240239
Mentor: red. prof. dr. Iča Rojšek

Ljubljana, januar 2016

KAZALO 1. UVOD 1 1.1. OPREDELITEV PROBLEMA 1 1.2. NAMEN IN CILJI 1 1.3. OSNOVNE TEZE OZIROMA TRDITVE ~HIPOTEZE 1 1.3.1. Hipoteza št. 1 1 1.3.2. Hipoteza št. 2 1 2. PREDSTAVITEV STORITVE, PODJETJA IN PANOGE 3 3. RAZIKAVE IN ANALIZA TRGA 5 3.2. ANALIZA OŽJEGA OKOLJA 8 3.2.2.1. Obstoječe agencije s podobno ponudbo in storitvami 9 3.2.2.2. Benchmarking 9 4. NAČRT TRŽENJA 11 5. KRITIČNA TVEGANJA IN PROBLEMI 13 6. SKLEP 14 7. VIRI 15

1. UVOD
1.1. OPREDELITEV PROBLEMA
V agenciji narediti čim boljše potovanje v oddaljen kraj.
1.2. NAMEN IN CILJI
Ustvariti nov, unikaten turistični produkt. V mojem primeru potovanje v Avstralijo.
1.3. OSNOVNE TEZE OZIROMA TRDITVE ~HIPOTEZE
1.3.1. Hipoteza št. 1
Glede na vedno bolj trendovska potovanja Slovencev v kraje izven EU, bi se potovanje v Avstralijo izkazalo za uspešen turistični produkt, ki bi ga obstoječa agencija lahko tržila in izpopolnjevala.
1.3.2. Hipoteza št. 2
Ker na trgu obstoječe agencije ponujajo dokaj dovršeno in izpopolnjeno ponudbo potovanj v Avstralijo, bi bili prisiljeni kot enega izmed glavnih analitičnih orodij uporabiti "benchmarking".
1.4. PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE
Največji problem pri planiranju plasiranja turističnega potovanja, bi bilo oddaljenost ciljnega kraja. Kljub močno razviti informacijski tehnologiji se o nekaterih elementih le ne da poučiti iz interneta. Tako bi pred samim plasiranjem proizvoda morali izpeljati raziskave.
1.5. UPORABLJENE METODE
V turistični agenciji bi se informirali o zanimanju za potovanje v Avstralijo tako, da bi vsem prejšnjim strankam preko elektronske pošte oziroma navadne pošte pošiljali ankete, ki bi jih potem bivše stranke pošiljale nazaj na agencijo.
O sami destinaciji bi se informirali preko klasičnega "desk research", obvezno pa bi tudi kakega sodelavca/sodelavko pred samim plasiranjem proizvoda, poslali na inšpekcijsko turo v izbrane destinacije v Avstraliji kot tudi bi kontaktirali priznane avstralske DMC-je, na primer Goway, ki bi nam priskrbeli informacije o posebnih destinacijah na kontinentu ter organizirali skupinske izlete.

2. PREDSTAVITEV STORITVE, PODJETJA IN PANOGE
V tej seminarski nalogi predstavljam nov turistični produkt na trgu. To je luksuzno potovanje v Avstralijo s posebej izbranimi destinacijami, z razširjeno ponudbo kakršno ne ponuja prav nobena druga agencija v slovenskem prostoru.
2.1. 20-DNEVNI POČITNIŠKI PAKET: TERRA AUSTRALIS
Paket bi vseboval posamezne storitve, ki bi jih ponudili turistom. Počitniški paket bi trajal 20 dni in bi vseboval oglede najbolj znamenitih avstralskih turističnih destinacij kot so na primer Ayers Rock (Uluru), Sydney, Golden Coast (Zlata obala).
Kot razširjeno ponudbo bi paket vseboval še izbirni izlet v Novo Zelandijo: Biseri Nove Zelandije. Izbirni paket bi vseboval let iz vmesnega potovanja tega paketa iz Tasmaniji v tretje največje metropolitansko območje Nove Zelandije, Christchurch in nato 5-dnevni izlet z zasebnim prevozom po Novi Zelandiji do Severnega Otoka v mesto Auckland ter nato vrnitev v Avstralijo do letališča Uluru – Ayers Rock (AYQ), ker bi se srečali s prvotno skupino ter si naslednji dan celovito ogledali eno največjih naravnih znamenitosti, največji osamelec na svetu – Uluru.
Vrhunci potovanja bi bili nato potovanje do pogorja Kata Tjutas in naprej do drugih znamenitosti tega kontinenta z lokalnim letalskim prevoznikom. Pot bi torej nadaljevali na sever kjer bi si ogledali park, , ki je na seznamu svetovne dediščine, Bungle Bungle ranč v Zahodni Avstraliji. Park bi si lahko ogledali po izbiri s helikopterskim preletom ter vodnikom- pravim Aboridžinom nato pa bi se odpravili do Otoka kuščarjev - Lizzard Island. Vmes bi si ogledali še kako znamenitost, končalo pa bi se v svetovno znanem Sydneyu od kjer bi tudi imeli povraten let do Slovenije.
2.2. BUTIČNA TURISTIČNA POTOVALNA AGENCIJA LUX d.o.o
Turistična agencija je specializirana za daljša potovanja v tujino v bolj oddaljene kraje po svetu (Združene države Amerike, Kanada). Novost v ponudbi je potovanje v Avstralijo, ki vključuje fakultativni 5-dnevni paket v Novo Zelandijo.
Agencija ima 10 let izkušenj v turizmu in 20 let izkušenj v prodaji, kar omogoča da se strokovno in profesionalno posvetimo turistu s programi, ki so oplemeniteni s turističnimi vodniki in spremljevalci v slovenskem, hrvaškem, italijanskem, nemškim ter angleškim jezikom.
Poslanstvo: "Življenska doživetja"
V agenciji imamo postavljene najvišje standarde kakovosti za še tako zahtevne stranke in naše poslovne partnerje.
Vizija: "Želimo zagotoviti položaj najbolj unikatnih turističnih potovanj v Sloveniji".
Tabela 1: Sprememba mednarodnih obiskovalcev v Avstralijo (vir: Statistični urad Avstralije):
Tabela 1: Sprememba mednarodnih obiskovalcev v Avstralijo (vir: Statistični urad Avstralije):
Kot novo podjetje želimo ustvariti in nadgrajevati našo ponudbo z odkrivanjem, spoznavanjem in sodelovanjem z novimi poslovnimi partnerji iz vsega sveta ter ustvariti ponudbo, ki bo čim bolj unikatna.
Tabela 2: Namen obiska države (vir: Statistični urad Avstralije):
Tabela 2: Namen obiska države (vir: Statistični urad Avstralije):

3. RAZIKAVE IN ANALIZA TRGA
3.1. PEST ANALIZA – ANALIZA ŠIRŠEGA OKOLJA
P.E.S.T. analiza temelji na analiziranju trga v katerem želi podjetje poslovati na novo. Je analiza makroekomonskih dejavnikov s katero želimo spoznati stabilnost okolja v katerem nameravamo poslovati. V tej analizi torej proučujemo zunanje dejavnike, ki lahko vplivajo na naše poslovanje, torej poslovanje agencije LUX d.o.o. v Sloveniji.
3.1.1. Politično-pravno okolje
Politično in pravno okolje ima velik vpliv na poslovanje. Glede na trenutno politično okolje v državi lahko sklepam, da to ne bi oviralo našega poslovanja s strankami. Čeprav so se v zadnjih mesecih po državi vrstile množične demonstracije proti politični eliti, se danes te demonstracije in protesti počasi umirjajo in ne predstavljajo nikakršne grožnje da ljudje ne bi odhajali v tujino na počitnice.
Osnovni zakoni, ki urejajo delovanje turističnih agencij so: 1. Zakon o spodbujanju razvoja turizma Ur.l.RS št. 2/2004 2. Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev ter o vsebini in načinu vodenja registra izdanih licenc, Ur.l.RS št. 55/2004 3. Obligacijski zakonik, Ur.l.RS št. 83/2001 4. Zakon o varstvu potrošnikov, Ur.l.RS št. 98/2004 5. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov, Ur.l.RS št. 126/2007 6. Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP), Ur.l. RS št. 53/2007 7. Zakonodaja s področja turizma in gostinstva je objavljena na spletnih straneh Turistično gostinske zbornice pri GZS. 8. Zakonodaja s področja turizma in gostinstva

3.1.2. Ekonomsko okolje

Ekonomski pogoji poslovanja so ključni pogoji, ki kažejo skozi kazalnike splošnega stanja gospodarstva. Ti pogoji vplivajo na vse glavne prvine poslovnih odločitev, tako na povpraševanje in ponudbo kot tudi na stroške dela in kapitala.
Indikatorji stanja neke ekonomije so njena stopnja inflacije, obrestne mere, proračunski primanjkljaj ali presežek, povprečna mesečna plača ter bruto družbeni proizvod.

Inflacija 2012 – povprečni letni indeks | Gibanje od 102,3 do 102,6 | Obrestna mera (TOM) – januar 2013 | 2,38 | Proračunski primanjkljaj - 2011 | 46,9 % BDP | Presežek | | Povprečna mesečna plača – november 2012, neto povprečje za zadnje tri mesece | 998,17 EUR | Bruto domači proizvod – 2011 na prebivalca | 17.620 EUR |

3.1.3. Socialno-kulturno okolje
To so faktorji, ki močno vplivajo na vedenje potencialnih kupcev, kot tudi na velikost trga podjetja.
V tem sklopu se torej analizira demografsko sliko, rast prebivalstva, življenjski status in v mojem primeru potovanja domačega prebivalstva.
1. januarja 2010 je bilo v Sloveniji za 0,2 % prebivalcev več kot v sredini leta 2009. Pri tem moramo upoštevati da je bil vsak petindvajseti prebivalec tuji državljan. Rast števila prebivalcev je bila v drugem polletju močno upočasnjena, saj je bilo absolutno povečanje števila prebivalcev za polovico manjše kot v prvem polletju. V četrtem četrtletju 2009 je bil pa naravni prirast prebivalstva pozitiven (44% skupnega prirasta prebivalstva).
Indeks staranja se je na ravni Slovenije znižal za 0,3 indeksne točke in je ob začetku leta 2010 znašal 117,7.
Vrednosti zaupanja potrošnikov je bila konec leta 2012 za 3 odstotne točke višja kot v prejšnjem mesecu. V tem obdobju se je po anketah tudi pokazalo da imajo potrošniki boljše mnenje glede gibanja cen v zadnjih 12-ih mesecih.
33 % prebivalcev Slovenije je vsaj 4 noči preživelo na potovanju znotraj Slovenije, 36 % jih je potovalo znotraj EU, 69 % pa v državah, ki niso v EU. Med šestimi najbolj obiskanimi evropskimi državami (Španija, Italija, Francija, Avstrija, Nemčija in Grčija) so prebivalci Slovenije največkrat prenočili v Italiji (11 %), Avstriji (7 %), Nemčiji (6 %), Franciji in Grčiji (5 %) ter Španiji (4 %).

3.1.4. Tehnološko okolje
Tudi tehnološki razvoj vpliva na poslovanje podjetja. Ključni problem so vstopne ovire v določenih panogah, možnosti najetja storitev. Tu analiziramo dostopnost do interneta, mobilne tehnologije, splošen odnos do IT.
Ob koncu 3. četrtletja 2012 se je za dostop do interneta uporabljalo skoraj 510.000 širokopasovnih priključkov. Več kot polovica je bilo z digitalnim priključkom (xDSL)
Takrat je bilo v Sloveniji za 4 % več širokopasovnih priključkov za dostop do interneta kot ob koncu prejšnjega leta.
Uporabnikov mobilnega omrežja je bilo ob koncu 2012 za 2% več kot v prejšnjem letu. Skoraj tri četrtine je naročnikov.
V prvem četrtletju 2006 je imelo dostop do interneta 96 % podjetij, to je enako kot lani v tem obdobju. Kar 62 % podjetij je imelo svojo spletno stran, to je za 3 odstotne točke več kot v enakem obdobju lani. Dostop do interneta so imela vsa podjetja, ki ponujajo poslovne in nastanitvene storitve ter druga podjetja. Širokopasovno povezavo do interneta (npr. ADSL, VDSL, kabelski dostop, optična povezava) je v prvem četrtletju 2006 uporabljalo 75 % podjetij, kar je enako povprečju v EU.

3.2. ANALIZA OŽJEGA OKOLJA
3.2.1. Analiza kupcev in njihovega nakupnega vedenja
Oblikovanje tržnih segmentov sodi med najpomembnejše odločitve pri trženjski strategiji. Pomembno je, da zelo natančno določimo ciljne skupine, ki predstavljajo obstoječe ali potencialne kupce in uporabnike ponudbe, ki jo nameravamo izdelati, in s katero želimo zadovoljiti njihove želje ter potrebe.

Kotler opredeljuje segmentacijo kot razdelitev trga na reprezentativne skupine kupcev, in sicer glede na razlike v njihovih značilnostih, potrebah in nakupnem vedenju, pri čemer vsaka skupina potrebuje specifičen proizvod ter ustrezen tržni splet. (Kotler, 2001)

Obstaja več osnov za izvedbo segmentacije. Kotler navaja štiri možnosti: geografsko (regija, velikost mesta, območje glede na gostoto prebivalstva, klimatske razmere, ipd.), demografsko (starost, spol, velikost družine, življenjski ciklus družine, dohodek, izobrazba, ipd.), psihografsko (družbeni sloj, način življenja, osebnost, ipd.) in vedenjsko (priložnosti, koristi, status porabnika, zvestoba, privrženost, pripravljenost na nakup, odnos do storitev, ipd.). (Kotler, 1999)
Potencialne stranke bi bili že obstoječe, stare stranke, ki so v preteklosti vsaj enkrat potovale z agencijo. Tem bi poslali ankete z vprašanji iz katerih bi lahko analizirali njihovo nakupno vedenje.
Po anketi Eurobarometra je v letu 2011 potovalo 83% prebivalcev Slovenije. Glavni motiv je bil počitek in rekreacija. Ravno to bi mi ponujali pri našem produktu. Najpomembnejši vir informacij so za 17 odstotkov anketiranih turistične agencije, za 56% pa vir informacij predstavljajo prijatelji, znanci in družina.
Glavno orodje za organizacijo potovanj je bil v letu 2011 internet (25%). Spodbuden pa je podatek da si je 33% prebivalcev Slovenije organiziralo potovanje preko turističnih agencij. S tem se Slovenija uvršča na 5. mesto med EU27 po organizaciji potovanj preko turističnih agencij. Pred nami so le Luksemburg, Ciper, Avstrija in Belgija.
Tabela 3: Predvidene aktivnosti potovanja Slovencev, (vir: slovenia.info):
Tabela 3: Predvidene aktivnosti potovanja Slovencev, (vir: slovenia.info):
Tabela 2: Glavni motivi potovanja, (vir slovenia.info):
Tabela 2: Glavni motivi potovanja, (vir slovenia.info):
Kot je bilo že omenjeno 69% Slovencev v 2011, ki so potovali so odšli v države ki niso EU. Oblika potovanja pa prevladuje polpenzion.

3.2.2. Analiza konkurence
3.2.2.1. Obstoječe agencije s podobno ponudbo in storitvami
Vidnejše agencije ki ponujajo potovanja v Avstraliji so Potovanja.si, Nasmeh, Australasia, Palma, Sajko in Kompas. Od teh kot dobra ponudnika in poznavalca avstralskega prostora najbolj izstopata agenciji Australasia in Kompas, ki imata izredno dobro izpopolnjeno ponudbo, storitve ter program.
Kakorkoli v nobeni od teh nisem zasledil, da bi imeli izbirni izlet v Novo Zelandijo. Kompas ponuja podoben izlet tudi v Christchurch, vendar kot del primarnega itinerarija in ne kot izbirno.
Zelo dobro izdelan program in vrhunsko poznavanje kontinenta ima agencija Australasia, ki ponuja tudi individualne programe ter neko ponudbo ki se imenuje "Fly & Drive", pri kateri turistu ponujajo najem džipa s katerim se vozi po znamenitih in turistom zanimivih poteh po Avstraliji.
Konkurence torej ni dosti, je pa obstoječa zelo dobro razvita in konkurenčna, kar utegne biti problem že pri fazi uvajanja našega produkta na trg.
3.2.2.2. Benchmarking
Za natančnejšo analizo konkurenčnega potjetja bi uporabil tako imenovani "konkurenčni benchmarking", to je direktna primerjava naše učinkovitosti in rezultatov proti najboljšemu realnemu konkurentu. Torej tistemu, ki proizvaja enak izdelek in enake storitve.
Ker se zavedam, da konkurenca vsekakor ne bi želela sodelovati z našo agencijo z zgoraj omenjenim namenom, bi uporabili na primer nekoga, ki ni uradno zaposlen v agenciji in tako neznan konkurenci ter ga pripravili da bi šel na to isto potovanje z konkurenčno agencijo kot turist in natančno ter strokovno spremljal njihovo ponudbo. To potovanje pa bi lahko uporabili za nadaljnjo inšpekcijsko turo omenjeno v 1.5.: Uporabljene metode.

3.3. S.W.O.T. analiza
SWOT analiza je analiza, ki nam pomaga pri strateških odločitvah podjetja.
Za Columbus s.p. bi torej veljalo:
STRENGHTS (prednosti agencije): Dobro poznavanje tujega okolja iz dosedanjih potovanj (ZDA, Kanada). Izobražen, večjezični kader v butičnem podjetju, ki si med seboj zaupa ter ima veliko izkušenj s potovanji v oddaljene kraje.
WEAKNESS (slabosti): Nepoznavanje okolja za nove ponudbe. Potrebna velika vlaganja v raziskave in za pridobivanje koristnih informacij.
OPPORTUNITIES (priložnosti): Agencija lahko metode pri raziskavi prvotnih potovanj, aplicira na novo ponudbo ter tako uspe. Nove priložnosti bi bile tako poleg Avstralije in Nove Zelandije še drugi kraji, vendar to kasneje.
THREADS (nevarnosti): Previsoka cena, premalo povpraševanja. Nevarnost bi tudi bila nenadna ekonomska kriza v državi, ki bi povzročila da bi na potovanja odhajalo premalo gostov, da bi krili vse stroške.
3.3.1. Ukrepi in usmeritve
Pri usmeritvah sem izbral strategijo ST – Strenghts vs. Threads, torej identifikacijo prednosti za premagovanje nevarnosti.
Glavne prednosti podjetja (poznavanje, finančna situacija, že obstoječe podjetje na trgu z izkušnjami) bi zagotovile da tudi v primeru slabega povpraševanja usmerimo ponudbo tako da jo vedno bolj prilagodimo kupcu, tudi v kriznih časih. Slabost je tudi v tem da ima naša ponudba zmerno stopnjo elastičnosti (letni dopust, redna letna rekreacija) in se jo lahko nadomesti, vendar pa bi zaradi segmentacije (ciljali bi na starejše, v upokoju ter pare – potovanja za mladoporočence) skušali odpraviti sezonskost.

4. NAČRT TRŽENJA
4.1. Trženje paketa
Uporabili bi ciljno trženje. Torej bi ločili glavne tržne segmente, ter ustvarili program ki se najbolj prilagaja našim kupcem. Končni rezultat bi bil torej trženje po meri našega kupca.
Naš način trženja bi bil torej diferencirano trženje, ker bi ciljali tako na starejše (upokojence, z veliko časa in denarja) kot tudi na mladoporočence, mlade pare, ki iščejo svoj oddih ter nekdanje stranke, ki so že potovale z našo agencijo ter njim prilagodili ponudbo.
4.2. Oblikovanje cenovne strategije
Uporabili bi strategijo visokih cen, saj se gre pri nas za luksuzno potovanje, ki je namenjeno za segment družbe z visokim dohodkom, nizko cenovno elastičnostjo. Pri morebitni spremembi cene bi povpraševanje glede na spremembo se le malo spremenilo oziroma ostalo enako.
Cene bi oblikovali predvsem na podlagi konkurence. Dejanski stroški bi bili torej deležni manj pozornosti. Poskušali pa bi obenem tudi uporabiti način maksimalnega tržnega deleža za to da bi pobrali čim večji tržni delež. V obdobju uvajanja nove ponudbe na trg bi produktu dali najnižjo možno ceno z minimalnim pribitkom ter jo tekom uvajanja vse do zrelosti skušali spremeniti ceno v ceno na podlagi konkurence. Nato pa bi paket še dodatno spreminjali in prilagajali trgu.
4.3. Prodajne poti
Ker smo turistična agencija s predhodnimi izkušnjami ter nas trg že pozna, bi izbrali neposredno prodajno pot, torej preko naših poslovalnic in preko internetne strani. Prodajne poti preko subagentov bi organizirali kasneje, saj bi nas tak način prodajne poti v začetku uvajanja verjetno stal preveč.

4.4. Trženjsko komuniciranje
Ker je promocija najvidnejši element trženjskega spleta bi prav tu sprva vložili največ. Agresivnemu oglaševanju, pospeševanju prodaje ter z direktno prodajo obstoječim, prejšnjim strankam bi dodali še tiskanje brošur in katalogov.
4.4.1. Oglaševanje
Oglasna sporočila, ki bi jih predvajali preko radijskih medijev in televizije bi vsebovala model AIDA (attention-interest-desire-action) in bi v potencialnih strankah vzbudila željo po potovanju. Preko tiskanih medijev pa bi uporabili model KISS (keep it simple and stupid) ter tako vzbudili željo bralcev – potencialnih strank za vse večje zanimanje za potovanje. Stranke bi se tako obračale na agencijo za dodatne informacije in tako bi stopili v stik z potencialnimi strankami.
Glede na omenjeno ciljno skupino, bi oglase predvajali v jutranjih urah preko radijskih medijev oziroma tik pred poročili ob 19.00 uri preko televizijskih medijev. Oglase bi dali v časopise kot so na primer Delo, Nedeljski, revija Lady, Cosmopolitan,Playboy, V bližini poslovalnic pa bi imeli tudi ambientalne medije (jumbo-plakati).

5. KRITIČNA TVEGANJA IN PROBLEMI
Rizik bi obstajal predvsem v iskanju zadostne količine informacij za poznavanje naše nove destinacije. Tveganje bi bilo tudi finančno, saj glede na zajete informacije iz desk researcha, bi bilo vprašljivo kako dobro izpeljana bi bila inšpekcijska tura. Glede na to, da agencija raziskuje popolnoma novo destinacijo v ponudbo bi morda na začetku obstajal tudi vprašanje koliko ljudi bi se sploh odločilo za tako specifično in drago potovanje, za katerega ocenjujem da bi bila prvotna cena brez izleta v Novo Zelandijo okoli 4500-5000 EUR oziorma nekje okoli 5000-6000 EUR z dodatnim izletom.
To ceno bi morali še izpopolniti in pregledati vse ostale alternative, morda zmanjšati ponudbo ter vključiti izbirni izlet v prvotnega. Tu bi bil sicer rešen problem visokih stroškov, vendar bi bila ponudba tako bolj standardizirana, podobna drugim agencijam na trgu.

6. SKLEP
Hipoteza št. 1 bi lahko potrdili. Tekom izdelave te naloge, sem ugotovil da veliko Slovencev želi vse bolj potovati v oddaljen svet. Torej bi bilo dobičkonosno ponuditi izpopolnjeno ponudbo Avstralije in Nove Zelandije na naš trg.
Hipoteza št. 2 bi se tako izkazala za najbolj uporabno. Vseh informacij je nemogoče si pridobiti preko interneta. Preko inšpekcijske ture v sklopu konkurenčnega benchmarkinga bi tudi izvedel veliko o cenah ter časovnih omejitvah pri potovanju (na primer glede na velikost ciljne destinacije, koliko časa se porabi iz enega kraja v drug kraj).
Sicer pa sem v tej nalogi sem ugotovil, da je plasiranje novega produkta na trg, sploh pa kot je na primer izdelava potovanja v Avstralijo, zelo zahtevno delo. Da bi za neko agencijo naredil tak dejanski produkt bi si moral vzeti dosti več časa kot sem si ga sedaj. Plasiranje zahteva res veliko količino podatkov in informacij, ki jih je treba dobiti od preverljivih virov. Torej če bi imel agencijo z namenom uvajanjem take ponudbe na trg, desk research resnično ne bi bil dovolj kot tudi ne inšpekcijska tura, ampak bi po vsej verjetnosti potreboval tudi nekoga ki je bil že prej v tem poslu, kakega poznavalca destinacije s katerim bi skupaj naredila ta paket.

7. VIRI
1. Uradni slovenski turistični informacijski portal http://www.slovenia.info (20.1.2013)
2. Statistični Urad Slovenije http://www.stat.si (20.1.2013)
3. Uradni avstralski tustični portal http://www.australia.com (20.1.2013)
4. Turistična karta Avstralije http://www.australiatourism.com (21.1.2013)
5. Wikipedija http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Australia (20.1.2013)
6. Vladna stran o turizmu v Avstraliji http://australia.gov.au/topics/tourism-and-travel/tourism (22.1.2013)
7. Potovalni vodnik za Novo Zelandijo http://www.newzealand.com/ (22.1.2013)
8. Analiza ankete slovenskih turistov http://www.umanotera.org/upload/files/analiza_ankete.pdf (19.1.2013)
9. Nacionalna raziskava najbolj branih medijev http://www.nrb.info/podatki/ (19.1.2013)
10. Avstralska letališča http://www.sydneyairport.com.au/ (19.1.2013)

11. Letališča – Nova Zelandija http://www.newzealand.com/int/new-zealand-airlines-and-airports/ (20.1.2013)
12. Poročilo Statističnega urada Avstralije o turistični industriji, september 2012 http://www.ret.gov.au/tourism/Documents/tra/Economic%20Analysis/FactsFiguresSep2012.pdf (20.1.2013)

--------------------------------------------
[ 1 ]. Poročilo Evropske komisije o odnosi Evropejcev do turizma; kar 69% Slovencev potuje v države izven EU.
[ 2 ]. http://www.goway.com.au/index.html
[ 3 ]. http://www.australia.com/campaigns/nothinglike/en/bungle-bungles.htm?ev=tnla2-homepage-map-bungles…...

Similar Documents

Free Essay

Obračun Amortizacije

...Seminarska naloga pri predmetu Ekonomika poslovnega sistema PRIKAZ OBRAČUNA AMORTIZACIJE OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV Marko Lukanović 1402112017 Poslovna informatika 1 Ljubljana Uvod Pri predmetu Ekonomika poslovnega sistema smo se dotaknili tudi teme amortizacija. Zato sem se odločil da bom na to temo napisal še seminarsko nalogo. Tema se mi zdi zanimiva tudi zato ker združuje predmet ekonomike z predmetom računovodstvo. Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo pomemben dejavnik za podjetje. Zaradi svoje pomembnosti pri ustvarjanju poslovnih učinkov in konkurenčnosti na trgu menim, da so najpomembnejša prvina poslovnega procesa. Kazalo: Uvod 1 Izračun nabavne vrednosti in amortizacije novega osnovnega sredstva po treh različnih metodah 3 1. Metoda enakomernega časovnega amortiziranja 3 2. Metoda padajočega amortiziranja 4 3. Metoda proizvedenih enot 4 Amortizacijski načrt in knjiženje amortizacije opredmetenega osnovnega sredstva po metodi enakomernega amortiziranja 5 Izračun sedanje vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva 6 Knjiženje odpisa opredmetenega osnovnega sredstva s sedanjo vrednostjo 7 Zaključek 8 Izračun nabavne vrednosti in amortizacije novega osnovnega sredstva po treh različnih metodah Za potrebo seminarske naloge si bomo pogledali namišljen primer kjer podjetje kupi novo opredmeteno osnovno sredstvo – opremo, katere nabavna vrednost vsebuje: Vsebina računa | vrednost z DDV | Vrednost OOS 95.000,00......

Words: 1635 - Pages: 7

Free Essay

Unemployment [Slo]

...SEMINARSKA NALOGA PRI PREDMETU SOCIOLOGIJA Srednja šola Slovenska Bistrica Brezposelnost – zgolj statistika ali globoka človeška stiska? (Brezposelnost v Občini Slovenska Bistrica) Mentorica: Bojana Vovko, prof. DIJAK: Slovenska Bistrica, ______________________ KAZALO 1 UVOD 4 2 TEORETIČNI DEL 6 2.1 ZGODOVINSKI PREGLED PROBLEMATIKE 6 2.2 TEMELJNI POJMI 6 2.2.1 Opredelitev brezposelnosti 6 2.2.2 Vrste brezposelnosti in vzroki za njen nastanek 7 2.2.3 Stopnja brezposelnosti 8 2.3 POSLEDICE BREZPOSELNOSTI 9 2.3.1 Revščina kot oblika socialne ogroženosti 9 2.3.2 Vzroki in posledice dolgoletne brezposelnosti 10 2.3.4 Brezposelni v funkciji »grešnih kozlov« ali funkcionalnost revščine 11 2.4 POSLEDICE NEZAPOSLENOSTI ZA DRUŽBO 11 2.5 POSLEDICE BREZPOSELNOSTI ZA POSAMEZNIKA 13 3 EMPIRIČNI DEL 15 3.1 OPIS METOD IN POTEK DELA 15 3.2 ANALIZA ANKETIRANJA BREZPOSELNIH 17 3.3. ANALIZA ANKETIRANJA USLUŽBENCEV URADA ZA DELO 23 3.4 Intervju z gospo Jano Golub, dr.med., spec. DRUŽINSKE 26 MEDICINE 26 4 RAZPRAVA 28 5 ZAKLJUČEK 30 6 LITERATURA 31 7 PRILOGE 33 POVZETEK Višja ali nižja stopnja brezposelnosti je nujen spremljajoč pojav tržnih gospodarstev. Vzroki zanjo so različni. V večini danes visoko razvitih držav je visoka stopnja brezposelnosti vsaj delno posledica tehnološkega razvoja. Ne glede na razlog za njen nastanek pa so......

Words: 6760 - Pages: 28

Free Essay

The Age of the Consumer Innovators

...KAZALO 1. UVOD 1 2. KRATEK POVZETEK ČLANKA 2 3. ANALIZA ČLANKA 3 3.1. AVTORJI 3 3.2. REVIJA MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW 4 3.3. GLAVNO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE, NAMENI IN CILJI ČLANKA 5 3.4. ANALIZA METODE 7 3.5. ANALIZA REZULTATOV 7 4. VREDNOTENJE 8 4.1. KRITIČNA PRESOJA 8 4.2. PRIMERJAVA S SORODNIM ZNANSTVENIM ČLANKOM 9 4.3. PRAKTIČNI PRIMERI 10 5. SKLEP 11 6. VIRI: 12 1. UVOD Seminarska naloga temelji na raziskavi članka The Age of Consumer-Innovators katerega avtorji so Eric von Hippel, Susumu Ogawa in Jeroen P.J. De Jong. Članek predstavlja potrošnike inovatorje, kdo to so in kaj je njihova vloga. Avtorji razkrivajo njihove kjučne lastnosti in dajejo podjetjem na znanje, da so le-ti izjemnega pomena pri ustvarjanju inovativnih potrošniških izdelkov. V članku s pomočjo znanstvenih raziskav analizirajo, koliko potrošnikov, starejših od 18 let je tudi inovatorjev. Gre torej za preučevanje ljudi, ki so primarno potrošniki, ker pa trg ne ponuja produkta, ki bi ustrezal njihovim potrebam, ga posledično ustvarijo sami. V seminarski nalogi želim ugotoviti, kako pomembni so potrošniki inovatorji za družbo in podjetja. Ali so njihove inovacije vir za uspešna podjetja in kako se sama podjetja oziroma večje korporacijo obnašajo do njih. Ugotavljala bom tudi, kakšni so razlogi, ki spodbudijo potrošnike k ustvarjanju novih izdelkov in če to počnejo zgolj za sebe ali so njivovi nameni usmerjeni višje. S primerjanjem in analizo dodatne......

Words: 4051 - Pages: 17

Free Essay

Net Marketing

...korisnicima ovih servisa . Optimizacija e-mail marketinga S obzirom da se ispostavilo iz razlicitih razloga da je e-mail mnogo licniji od svih prethodno navedenih uobicajenih nacina promocije, veoma treba voditi racuna o pravilima komunikacije na Internetu Jedan od osnovnih razloga ovakve personalizacije e-maila predstavlja cinjenica da ako vam se nesto ne dopada sto dobijete preko e-maila, mozete odmah, i to vrlo jednostavno, poslati uzvratnu poruku pritiskom na dugme "Reply". Ovakva komunikacija ide dotle da mozete tuziti doticnog sto vam je poslao nezeljeni mail, a ako se ispostavi da je doticni poslao isti takav mail na vise adresa sa istim odzivom, u nasim uslovima, doticna firma ili osoba gube pravo za otvaranje novog e-mail naloga Kvalitetna poslovna komunikacija email servisom podrazumeva prethodno dobijenu dozvolu. Naime, korisnik daje dozvolu da na njegovu email adresu stižu poruke (korisnik se dobrovoljno prijavljuje da prima odredene sadržaje). Ovaj sistem poslovne komunikacije naziva se marketing na osnovu date dozvole (Permission Based Marketing). E-mail marketing na osnovu date dozvole (Permission Based Marketing). Obzirom na dalekosežne posledice pojave spama, izraden je marketinški model koji se zasniva na dozvoli datoj firmi da oglašava svoj proizvod. Ovaj kvalitetni iskorak u svetu marketinga, inicirao je kvalitetnije promotivne ponude koje realno zanimaju kupca. Ako ga poruke ne zanimaju, nece se prijaviti da prima marketinške poruke na svoj......

Words: 1000 - Pages: 4

Free Essay

Student

...podataka.Primjeri:Nalozi,Kontakti,Domaćinstva.Aktivnosti,Interni proizvodi,Prilike,Servisni zahtjevi,Imovina,i tako dalje. Slika 8.Poslovni entiteti Nalozi(Accounts) *Su spoljni poslovi kompanije: -Postojeći i potencijalni klijenti -Poslovni partneri -Konkurenti. Slika9.CRM Nalozi(Accounts) Informacije s kojima upravljaju Nalozi prikazuju: -Ime naloga(obavezno) -Sinonime -Jednu ili više poslovnih adresa -Jednu ili više idustrija na koje se nalog odnosi -Da li je nalog konkurent -Nalogni tim(Account manager,Sales manager…) Kad se pristupi tag-u Accounts,dobijaju se mogući prikazi informacija o izabranom Nalogu.Na slici 10 se vidi jedna od mogućih opcija,prikaz dodatnih informacija Slika 10.Prikaz dodatnih informacija o Nalogu Kontakti(Contacts) Kontakti su osobe sa kojima se posluje.Na slici 11 je prikazan izgled tag-a Contacts Slika 11.Kontakti Sadrži sledeće informacije:Prezime,Ime,Pol,Poslovni telefon,Poslovna pozicija,E-mail adresa. Slika 12.Dodatne informacije o kontaktima Dodatne infomracije o kontaktima,pored gore navedenih podataka,sadrži i:Poslovni Fax,Kućni broj telefona,Ime naloga i Adresu naloga. Kontakti mogu biti marikrani kao javni i kao privatni. Javni Kontakti Ovi kontakti su potencijalno vidljivi od strane više korisnika.Vidljivost varira u odnosu na to kolika dozvola pristupa je omogućena korisniku. Slika 13.Prikaz javnih kontakata Privatni kontakti Oni su vidljivi samo od strane jednog korisnika.Koriste se za......

Words: 1358 - Pages: 6

Free Essay

Presentation of Nuk

...Seminarska naloga INFORMATIKA »PREDSTAVITEV DIGITALNE KNJIŽNICE SLOVENIJE – d.Lib.si V OKVIRU NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE« KAZALO KAZALO i 1. UVOD 1 2. PREDSTAVITEV NUK 1 3. RAZVOJ DIGITALNE KNJIŽNICE V SVETU IN DOMA 1 4. DOKUMENTI, KI OPREDELJUJEJO IN USMERJAJO RAZVOJ DIGITALNE KNIŽNJICE SLOVENIJE 2 5. AKTUALNO STANJE DIGITALNE KNIŽNJICE SLOVENIJE 3 5.1 Vsebina portala dLib.si 3 5.2 Tehnologija in standardi 4 5.3 Prednosti in pomanjkljivosti digitalne knjižnice Slovenije 5 5.3 Promocija (uporaba portala) digitalne knjižnice Slovenije 7 6. ZAKLJUČEK 8 7. LITERATURA IN VIRI 9 7.1 Literatura 9 7.2 Viri 9 1. UVOD Digitalna knjižnjica je eden izmed pomembnejših in predvsem nepogrešljivih atributov vsake države, saj s svojo ponudbo knjižničnega in drugega gradiva, omogoča vsem prebivalcem lažje in hitreje dostopno znanje. Pomembnosti digitalne knjižnjice se že nekaj časa zaveda tudi Narodna univerzitetna knjižnjica, ki svojo spletno ponudbo literature v digitalni knjižnjici Slovenije - d.Lib.si neprestano veča ter izpopolnjuje. Kot študenta, se tudi midva zavedava prednosti digitalne knjižnjice, predvsem pri zmanjšanju časa porabljenega za iskanje posamezne literature. Zato sva si kot temo seminarske naloge tudi izbrala predstavitev digitalne knjižnjice Slovenije - d.Lib.si v okviru katere prav v ta namen poteka tudi zbiranje visokošolskih del, katerih zbirka nastaja s projektom DIZZIS - Razvoj digitalne zbirke......

Words: 3144 - Pages: 13

Free Essay

Uvoz Preparata Coca-Cole Iz Amerike V Slovenijo

...TEHNIKE IN OBLIKE MEDNARODNEGA POSLOVANJA UPEŠ-redni Prof. dr. Maja Makovec Brenčič Asistenta: mag. Gregor Pfajfar Mag. Matevž Rašković UVOZ PREPARATA COCA-COLE IZ AMERIKE V SLOVENIJO Seminarska naloga Tina K. Janja B. Jana Janežič Študijsko leto 2008/2009 KAZALO UVOD ........................................................................................................................................ 3 1.) 1.1) OSNOVNA IZHODIŠČA ............................................................................................. 4 OPIS IZBRANEGA IZDELKA .............................................................................................................. 4 1.2) ZNAČILNOSTI IN POSEBNOSTI CILJNE DRŽAVE ............................................................................. 4 1.3) IZBIRA POSLA ............................................................................................................................................. 8 1.4) OPIS PODJETIJ, KI SODELUJEJO V POSLU ........................................................................................ 8 * COCA-COLA HBC SLOVENIJA d.o.o. ......................................................................................................... 8 * VINA BREŽICE .............................................................................................................................................. 9 * COCA-COLA COMPANY ........................................................................

Words: 7056 - Pages: 29

Free Essay

Ikea

...------------------------------------------------- Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani ------------------------------------------------- Predmet: Poslovodenje v mednarodnem okolju ------------------------------------------------- Nosilec predmeta: red. prof. dr. Maja Makovec Brenčič ------------------------------------------------- Izvajalec vaj: doc. dr. Matevž Rašković ------------------------------------------------- Študijski progam: VPŠ ------------------------------------------------- Študijsko leto: 2012/2013 Seminarska naloga pri predmetu Poslovodenje v mednarodnem okolju IKEA ------------------------------------------------- Študenti: Vpisne številke: ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 1. Žiga Slapnik 19502547 ------------------------------------------------- 2. Miha Majetič 19501188 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Ljubljana, 24.5.2013 Kazalo vsebine 1. UVOD 3 1.1. OPREDELITEV PROBLEMA 3 1.2. NAMEN 3 1.3. CILJ 3 1.4. METODOLOGIJA DELA 4 3. PREDSTAVITEV PODJETJA 6 3.1. Poslanstvo 7 3.2. Vizija 7 3.3. Poslovni rezultati 8 4. ANALIZA TIPA MEDNARODNEGA PODJETJA 9 5. KLJUČNI VIRI KONKURENČNIH PREDNOSTI...

Words: 4574 - Pages: 19

Free Essay

Črni Riž

...z robovi 120 mm, 6 cm in 0,8 dm. 4. Izračunaj površino pravilne 6 cm visoke 3-strane prizme, če meri plašč prizme 90 cm2? 5. Pravilna 4–strana prizma s površino 416 cm2 ima osnovni rob 8 cm. Izračunaj prostornino. 6. Diagonala stranske ploskve pri kocki meri 25[pic] dm. Koliko meri prostornina, površina in telesna diagonala te kocke? 7. Plašč kocke meri 1764 cm2. Izračunaj prostornino te kocke. Koliko cm žice bi potrebovali, če bi želeli sestaviti žičnati model te kocke? 8. Prostornina pravilne 4–strane prizme z osnovnim robom 60 cm, meri 432 litrov. Izračunaj površino te prizme. 9. Osnovna ploskev pravilne 3–strane prizme meri 400√3 cm2, višina prizme pa meri 5 dm. Izračunaj površino in prostornino prizme. DOMAČA NALOGA 1. Površina kocke meri 519 cm2. Izračunaj njeno prostornino in dolžino telesne diagonale. 2. Narediti želimo žičnati model kvadra z robovi 9dm, 12 cm in 0,05 m. Model sestavljajo robovi kvadra in ena telesna diagonala. Izračunaj dolžino žice, ki jo potrebujemo za izdelavo modela. 3. Plašč pravilne 4–strane prizme meri 125,6 dm2, rob osnovne ploskve pa meri 2,5 dm. Izračunaj prostornino te prizme. 4. Koliko m2 platna potrebujemo za izdelavo šotora v obliki pravilne 3-strane prizme z robom 2 m in višino 3[pic]m, če ga potrebujemo tudi za tla? 3[pic]m 2 m...

Words: 270 - Pages: 2

Free Essay

Economics 101

...The Core Competence of the Corporation Uvod * GTE (General Telephone & Electronics Corporation) največji akter v razvijajoči se informacijski panogi v 1980ih. * NEC (Nippon Electric Limited Partnership) precej manjše podjetje, ima kompatibilno tehnološko bazo ter računalniške posle kot GTE, vendar nima nič izkušenj z vodenjem telekomunikacijskega podjetja. * Ključno vprašanje: zakaj sta dve tako podobni podjetji poslovali čisto drugače? (če bomo skozi cello predstavitev prikazovali ta primer) Rethinking the corporation * Najtežja naloga managementa je organizacija sistema, ki bo sposobno najti izdelke, ki se jim potencialni kupci ne bodo mogli upreti, za katere še sploh ne vedo da jih potrebujejo, si jih ne morejo niti zamisliti. * NEC se v 1980ih poveže v strateško zvezo z namenom pridobitve tehnoloških znanj. GTE tega ne stori (managerji višjih ravni še vedno delujejo, kot da upravljajo posamezne poslovne enote in ne podjetja kot celote). The roots of competitive advantage * Kratkoročno konkurenčnost podjetja izvira iz cenovne uspešnosti (price/performance) trenutnih proizvodov, dolgoročno pa izvira iz sposobnosti za izdelavo izdelkov z manj stroški in hitreje kot konkurenca. * Sistem korenin kot ključna kompetenca (ta primerjava z drevesom se mi zdi zelo nazorna, str 82, drugi odstavek in lepo razloži vse, lahko bi uporabili) How not to think of competence * Za ohranjanje ključnih kompetenc ni potrebno prehiteti konkurentov glede......

Words: 498 - Pages: 2

Free Essay

»Beyond Addiction: Hierarchy and Other Ways of Getting Strategy Done«

...Seminarska naloga pri predmetu ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT Analiza in vrednotenje članka »Beyond addiction: Hierarchy and other ways of getting strategy done« Kazalo UVOD 1 1. KRATEK POVZETEK ČLANKA 2 2. ANALIZA ČLANKA 3 2.1. Predstavitev teme in glavnega raziskovalnega vprašanja 3 2.2. Namen in cilji članka 3 2.3. Opis znanstvenega in strokovnega področja 4 2.4. Opredelitev glavnih pojmov 5 2.5. Opis predvidene povezave med pojmi 5 2.6. Analiza metode/načina podajanja 6 2.7. Analiza rezultatov 6 2.8. Glavni prispevki članka 6 3. VREDNOTENJE 7 3.1. Praktična uporabnost 8 3.2. Novosti ki jih članek prinaša 8 Sklep 9 Literatura in viri 10 Kazalo tabel Tabela 1.: Razmerje med hierarhijo in odgovornostjo……………………………………………………………...4 Tabela2.: Prehod od vertikalne organizacije k horizontalni integraciji……………………………………….6 UVOD Seminarska naloga temelji na analizi in vrednotenju članka » Beyond addiction: Hierarchy and other ways of getting strategy done«, katerega avtorji so Miguel Pina e Cunha, Armenio Rego in Stewart Clegg, ki je bil objavljen v European Management Journalu leta 2011. Temo članka lahko umestimo in povežemo z vsebino pri predavanjih predmeta Management in organizacija in sicer pod temo Vpliv ciljev in strategije na organizacijo. Namen seminarske naloge je globje predstaviti temo s predavanj na podlagi članka. Cilj seminarske naloge je podrobnejša analiza in vrednotenje članka ter povezava s sorodnimi članki na to......

Words: 2756 - Pages: 12

Free Essay

Windows C# Game of Life

...VIŠJA STROKOVNA ŠOLA B2 SIMULACIJA ŽIVLJENJA, CONWAY’S GAME OF LIFE SEMINARSKA NALOGA PRI PREDETU PROGRAMIRANJE 1 Mitja Gracar Mentor: Aleksandar Lazarević Kazalo vsebine UVOD 2 CILJI IN PRIČAKOVANJA 2 POTEK PROGRAMA 3 PREGLED PROGRAMSKE KODE 4 PRI ZAGOU WIN FORM 4 ZAGON IN USTAVITEV ANIMACIJE 6 ALGORITEM SIMULACIJE 7 RESETIRANJE SIMULACIJE 8 KONTROLA HITROSTI ANIMACIJE 9 IZVOZ IN UVOZ ZAČETNEGA STANJA POLJA 9 DODAJANJE IN BRISANJE KVADRATOV Z MIŠKO 10 ZAKLJUČEK 11 VIRI 12 UVOD Za seminarsko nalogo pri predmetu Programiranje 1 sem se odločil v programskem jeziku Visual C# na operacijskem sistemu Windows izdelati grafični program simulacije življenja, ki upošteva pravila Conway’s game of life. Conway’s game of life je Conway-ov poizkus drastične simplifikacije Jhon von Neummanovega hipotetičnega matematičnega modela stroja ki bi lahko reproduciral samega sebe. Čeprav je Neumannu uspelo narediti matematični model, je bil ta zelo dolg z veliko pravili . Zaradi svoje preprostosti, Conway-ov model sicer uporablja le 4 pravila,je game of life veliko bolj poznana in popularna različica modela. Prav zato in zaradi količine podatkov na voljo sem se odločil, da bom raje poizkusil implementirati Conway’s game of life. Mislim da je to dober preizkus programiranja in reševanja problemov z vidika programerja. Za uresničitev naloge bom moral uporabljati več različnih podatkovnih tipov, jih spreminjati med sabo, uporabljati for in while zanke,...

Words: 2096 - Pages: 9

Free Essay

Platni Promet

...transakcija u potpunosi izvršava 2. '' neto nacelo '' – NKS - sustav: 2 banke; kad klijent jedne banke izvrši placanje klijentu druge banke → izvršava se tek na kraju obracunskog dana → zbog održavanja dnevne likvidnosti - prebijanje dnevnih transakcija - samo se saldo uplacuje na kraju radnog dana • preko HSVP – a HNB vodi racune banaka • banka ima jedan racun otvoren u HSVP – u • racun sudionika otvoren u HSVP – u naziva se racun za namiru • obracun platnih transakcija u HSVP –u obavlja se preko racuna za namiru • banka može zadavati platne trasakcije samo na teret svog racuna za namiru • HNB može zadavati platne trasakcije na teret racuna svih sudionika pute direktnih transfera • HNB zadaje direktni transfer na temelju naloga sudionika ili na temelju propisa ( namirenje neto pozicije iz NKS – a, povrat sredstava banke prethodno izdvojenih za osiguranje pokrica u obracunu preko NKS –a, izvršenje osnova za namiru ) • banka može zadavati platne transakcije na teret svoga racuna za namiru s oznakom prioriteta ( redoslijeda ) izvršenja u rasponu od 1 do 98, gdje je 1 najviši, a 98 najniži prioritet izvršenja • platna transakcija ciji redoslijed izvršenja ja zakonom propisan, izadaje se s oznakom prioriteta izvršenja od 1 do 10 • ozanku prioriteta od 11 do 98 sudionik koristi prema svojim potrebama • HNB može zadavati direktni transfer na teret racuna za namiru sudionika s ozankom prioriteta izvršenja '' 0 '' što je najviši prioritet izvršenja •......

Words: 8680 - Pages: 35

Free Essay

All the Wrong Moves

...SEMINARSKA NALOGA ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT ALL THE WRONG MOVES 1. UVOD V javnosti obstaja priljubljen rek, ki pravi, da po bitki smo vsi generali. Ta tolažba ali izgovor pa nikakor ne velja za sodobne direktorje in managerje. Če karikiram v skladu z uvodnim pregovorom, se od njih pričakuje da so generali pred, med in po taki imenovanih bitkah, oziroma vse to in še več. Konkurenca na trgu je vedno prisotna in vsak napačen korak bo hitro opažen ter izkoriščen, ker lahko pomeni hud udarec za podjetje. Zato je na ramenih vodilnega, da ravna trezno in preudarno tako v mirnih časih kot v času krize in je pripravljen hitro se odzivati na izzive okolja – tako notranjega kot zunanjega. V nasprotju s prepričanjem, da je po navadi največji izziv spopadanje s konkurenco, se pravi z zunanjim okoljem podjetja, članek All the Wrong Moves, avtorja Davida A. Garvina, na katerega je vezana ta seminarska naloga, izpostavlja predvsem problem managementa in odločanja znotraj organizacije. Začenjam s kratkim povzetkom članka, ki je zastavljen kot študijski primer, saj poleg fiktivne situacije in primera vključuje še komentarje priznanih ekonomistov. Temu sledi analiza in vrednotenje članka, primerjava in dopolnitev z mnenji avtorjev sorodnih člankov na temo odločanja, ter sklep. 2. POVZETEK ČLANKA Avtor (Garvin 2006) v članku All the Wrong moves govori o podjetju Nutrorim, ki proizvaja prehrambene dodatke. Nutrorim je s svojim uspešnim poslovanjem uspel pritegniti......

Words: 4291 - Pages: 18

Free Essay

Internet Bankarstvo

...komunikaciju s bankom. Uz to je potrebno imati i čitač tih kartica, koji se moraju prikopčati na računalo. Kod sustava sa smartcard pristupom aplikaciji nastaje problem u mobilnosti, tj. ako klijent često mijenja lokaciju i radno računalo, mora nositi sa sobom čitač (ako ga novo računalo nema). To predstavlja problem, jer se svaki uređaj kad se prvi puta spaja na računalo mora instalirati. 2.2. PREDNOSTI INTERNET BANKARSTVA Elektronsko bankarstvo, kao specifičan dio elektronskog poslovanja i zahvaljujući Internetu i suvremenoj tehnologiji, ima mnoge prednosti u odnosu na klasično poslovanje: ▪ brzina i kvaliteta provođenja platnog prometa, ▪ smanjeni troškovi transakcija, ▪ racionalno korištenje vremena i ubrzavanje dostave naloga za plaćanja, ▪ siguran platni promet, ▪ mogućnost obavljanja transakcija sa radnog mjesta, ▪ brzo izvješćivanje o obavljenim transakcijama, ▪ mogućnost on-line upita o stanju i prometima po računu. 2.3. SIGURNOST KORIŠTENJA INTERNET BANKARSTVA Najveći problem o kojem treba voditi brigu je sigurnost. Ne smije se dopustiti neželjeni ulaz u sustav poslovanja, jer se ovdje radi o velikoj odgovornosti. To znači da neovlaštena osoba ne smije obavljati transakcije, tj. ne smije imati apsolutno nikakve ovlasti za korištenje sustavom.[2] Ima puno verzija sigurnosnih sustava, od kojih svaki koristi neki način kodiranja. Enkripcija se omogućava preko matematičkih funkcija tzv. hash funkcija. Rade na......

Words: 2958 - Pages: 12