Seminarska Naloga

In: Other Topics

Submitted By MATIJA
Words 3378
Pages 14
VISOKA ŠOLA ZA POSLOVNE VEDE

SEMINARSKA NALOGA pri predmetu: TRŽENJE
-
LUKSUZNO POTOVANJE V AVSTRALIJO

Študent: Matija Jeras
Številka indeksa: 13050240239
Mentor: red. prof. dr. Iča Rojšek

Ljubljana, januar 2016

KAZALO 1. UVOD 1 1.1. OPREDELITEV PROBLEMA 1 1.2. NAMEN IN CILJI 1 1.3. OSNOVNE TEZE OZIROMA TRDITVE ~HIPOTEZE 1 1.3.1. Hipoteza št. 1 1 1.3.2. Hipoteza št. 2 1 2. PREDSTAVITEV STORITVE, PODJETJA IN PANOGE 3 3. RAZIKAVE IN ANALIZA TRGA 5 3.2. ANALIZA OŽJEGA OKOLJA 8 3.2.2.1. Obstoječe agencije s podobno ponudbo in storitvami 9 3.2.2.2. Benchmarking 9 4. NAČRT TRŽENJA 11 5. KRITIČNA TVEGANJA IN PROBLEMI 13 6. SKLEP 14 7. VIRI 15

1. UVOD
1.1. OPREDELITEV PROBLEMA
V agenciji narediti čim boljše potovanje v oddaljen kraj.
1.2. NAMEN IN CILJI
Ustvariti nov, unikaten turistični produkt. V mojem primeru potovanje v Avstralijo.
1.3. OSNOVNE TEZE OZIROMA TRDITVE ~HIPOTEZE
1.3.1. Hipoteza št. 1
Glede na vedno bolj trendovska potovanja Slovencev v kraje izven EU, bi se potovanje v Avstralijo izkazalo za uspešen turistični produkt, ki bi ga obstoječa agencija lahko tržila in izpopolnjevala.
1.3.2. Hipoteza št. 2
Ker na trgu obstoječe agencije ponujajo dokaj dovršeno in izpopolnjeno ponudbo potovanj v Avstralijo, bi bili prisiljeni kot enega izmed glavnih analitičnih orodij uporabiti "benchmarking".
1.4. PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE
Največji problem pri planiranju plasiranja turističnega potovanja, bi bilo oddaljenost ciljnega kraja. Kljub močno razviti informacijski tehnologiji se o nekaterih elementih le ne da poučiti iz interneta. Tako bi pred samim plasiranjem proizvoda morali izpeljati raziskave.
1.5. UPORABLJENE METODE
V turistični agenciji bi se informirali o zanimanju za potovanje v Avstralijo tako, da bi vsem prejšnjim strankam preko elektronske pošte oziroma navadne pošte pošiljali ankete, ki bi jih…...

Similar Documents

Obračun Amortizacije

...Seminarska naloga pri predmetu Ekonomika poslovnega sistema PRIKAZ OBRAČUNA AMORTIZACIJE OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV Marko Lukanović 1402112017 Poslovna informatika 1 Ljubljana Uvod Pri predmetu Ekonomika poslovnega sistema smo se dotaknili tudi teme amortizacija. Zato sem se odločil da bom na to temo napisal še seminarsko nalogo. Tema se mi zdi zanimiva tudi zato ker združuje predmet ekonomike z predmetom računovodstvo. Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo pomemben dejavnik za podjetje. Zaradi svoje pomembnosti pri ustvarjanju poslovnih učinkov in konkurenčnosti na trgu menim, da so najpomembnejša prvina poslovnega procesa. Kazalo: Uvod 1 Izračun nabavne vrednosti in amortizacije novega osnovnega sredstva po treh različnih metodah 3 1. Metoda enakomernega časovnega amortiziranja 3 2. Metoda padajočega amortiziranja 4 3. Metoda proizvedenih enot 4 Amortizacijski načrt in knjiženje amortizacije opredmetenega osnovnega sredstva po metodi enakomernega amortiziranja 5 Izračun sedanje vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva 6 Knjiženje odpisa opredmetenega osnovnega sredstva s sedanjo vrednostjo 7 Zaključek 8 Izračun nabavne vrednosti in amortizacije novega osnovnega sredstva po treh različnih metodah Za potrebo seminarske naloge si bomo pogledali namišljen primer kjer podjetje kupi novo opredmeteno osnovno sredstvo – opremo, katere nabavna vrednost vsebuje: Vsebina računa | vrednost z DDV | Vrednost OOS 95.000,00......

Words: 1635 - Pages: 7

Unemployment [Slo]

...SEMINARSKA NALOGA PRI PREDMETU SOCIOLOGIJA Srednja šola Slovenska Bistrica Brezposelnost – zgolj statistika ali globoka človeška stiska? (Brezposelnost v Občini Slovenska Bistrica) Mentorica: Bojana Vovko, prof. DIJAK: Slovenska Bistrica, ______________________ KAZALO 1 UVOD 4 2 TEORETIČNI DEL 6 2.1 ZGODOVINSKI PREGLED PROBLEMATIKE 6 2.2 TEMELJNI POJMI 6 2.2.1 Opredelitev brezposelnosti 6 2.2.2 Vrste brezposelnosti in vzroki za njen nastanek 7 2.2.3 Stopnja brezposelnosti 8 2.3 POSLEDICE BREZPOSELNOSTI 9 2.3.1 Revščina kot oblika socialne ogroženosti 9 2.3.2 Vzroki in posledice dolgoletne brezposelnosti 10 2.3.4 Brezposelni v funkciji »grešnih kozlov« ali funkcionalnost revščine 11 2.4 POSLEDICE NEZAPOSLENOSTI ZA DRUŽBO 11 2.5 POSLEDICE BREZPOSELNOSTI ZA POSAMEZNIKA 13 3 EMPIRIČNI DEL 15 3.1 OPIS METOD IN POTEK DELA 15 3.2 ANALIZA ANKETIRANJA BREZPOSELNIH 17 3.3. ANALIZA ANKETIRANJA USLUŽBENCEV URADA ZA DELO 23 3.4 Intervju z gospo Jano Golub, dr.med., spec. DRUŽINSKE 26 MEDICINE 26 4 RAZPRAVA 28 5 ZAKLJUČEK 30 6 LITERATURA 31 7 PRILOGE 33 POVZETEK Višja ali nižja stopnja brezposelnosti je nujen spremljajoč pojav tržnih gospodarstev. Vzroki zanjo so različni. V večini danes visoko razvitih držav je visoka stopnja brezposelnosti vsaj delno posledica tehnološkega razvoja. Ne glede na razlog za njen nastanek pa so......

Words: 6760 - Pages: 28

The Age of the Consumer Innovators

...KAZALO 1. UVOD 1 2. KRATEK POVZETEK ČLANKA 2 3. ANALIZA ČLANKA 3 3.1. AVTORJI 3 3.2. REVIJA MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW 4 3.3. GLAVNO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE, NAMENI IN CILJI ČLANKA 5 3.4. ANALIZA METODE 7 3.5. ANALIZA REZULTATOV 7 4. VREDNOTENJE 8 4.1. KRITIČNA PRESOJA 8 4.2. PRIMERJAVA S SORODNIM ZNANSTVENIM ČLANKOM 9 4.3. PRAKTIČNI PRIMERI 10 5. SKLEP 11 6. VIRI: 12 1. UVOD Seminarska naloga temelji na raziskavi članka The Age of Consumer-Innovators katerega avtorji so Eric von Hippel, Susumu Ogawa in Jeroen P.J. De Jong. Članek predstavlja potrošnike inovatorje, kdo to so in kaj je njihova vloga. Avtorji razkrivajo njihove kjučne lastnosti in dajejo podjetjem na znanje, da so le-ti izjemnega pomena pri ustvarjanju inovativnih potrošniških izdelkov. V članku s pomočjo znanstvenih raziskav analizirajo, koliko potrošnikov, starejših od 18 let je tudi inovatorjev. Gre torej za preučevanje ljudi, ki so primarno potrošniki, ker pa trg ne ponuja produkta, ki bi ustrezal njihovim potrebam, ga posledično ustvarijo sami. V seminarski nalogi želim ugotoviti, kako pomembni so potrošniki inovatorji za družbo in podjetja. Ali so njihove inovacije vir za uspešna podjetja in kako se sama podjetja oziroma večje korporacijo obnašajo do njih. Ugotavljala bom tudi, kakšni so razlogi, ki spodbudijo potrošnike k ustvarjanju novih izdelkov in če to počnejo zgolj za sebe ali so njivovi nameni usmerjeni višje. S primerjanjem in analizo dodatne......

Words: 4051 - Pages: 17

Net Marketing

...korisnicima ovih servisa . Optimizacija e-mail marketinga S obzirom da se ispostavilo iz razlicitih razloga da je e-mail mnogo licniji od svih prethodno navedenih uobicajenih nacina promocije, veoma treba voditi racuna o pravilima komunikacije na Internetu Jedan od osnovnih razloga ovakve personalizacije e-maila predstavlja cinjenica da ako vam se nesto ne dopada sto dobijete preko e-maila, mozete odmah, i to vrlo jednostavno, poslati uzvratnu poruku pritiskom na dugme "Reply". Ovakva komunikacija ide dotle da mozete tuziti doticnog sto vam je poslao nezeljeni mail, a ako se ispostavi da je doticni poslao isti takav mail na vise adresa sa istim odzivom, u nasim uslovima, doticna firma ili osoba gube pravo za otvaranje novog e-mail naloga Kvalitetna poslovna komunikacija email servisom podrazumeva prethodno dobijenu dozvolu. Naime, korisnik daje dozvolu da na njegovu email adresu stižu poruke (korisnik se dobrovoljno prijavljuje da prima odredene sadržaje). Ovaj sistem poslovne komunikacije naziva se marketing na osnovu date dozvole (Permission Based Marketing). E-mail marketing na osnovu date dozvole (Permission Based Marketing). Obzirom na dalekosežne posledice pojave spama, izraden je marketinški model koji se zasniva na dozvoli datoj firmi da oglašava svoj proizvod. Ovaj kvalitetni iskorak u svetu marketinga, inicirao je kvalitetnije promotivne ponude koje realno zanimaju kupca. Ako ga poruke ne zanimaju, nece se prijaviti da prima marketinške poruke na svoj......

Words: 1000 - Pages: 4

Student

...podataka.Primjeri:Nalozi,Kontakti,Domaćinstva.Aktivnosti,Interni proizvodi,Prilike,Servisni zahtjevi,Imovina,i tako dalje. Slika 8.Poslovni entiteti Nalozi(Accounts) *Su spoljni poslovi kompanije: -Postojeći i potencijalni klijenti -Poslovni partneri -Konkurenti. Slika9.CRM Nalozi(Accounts) Informacije s kojima upravljaju Nalozi prikazuju: -Ime naloga(obavezno) -Sinonime -Jednu ili više poslovnih adresa -Jednu ili više idustrija na koje se nalog odnosi -Da li je nalog konkurent -Nalogni tim(Account manager,Sales manager…) Kad se pristupi tag-u Accounts,dobijaju se mogući prikazi informacija o izabranom Nalogu.Na slici 10 se vidi jedna od mogućih opcija,prikaz dodatnih informacija Slika 10.Prikaz dodatnih informacija o Nalogu Kontakti(Contacts) Kontakti su osobe sa kojima se posluje.Na slici 11 je prikazan izgled tag-a Contacts Slika 11.Kontakti Sadrži sledeće informacije:Prezime,Ime,Pol,Poslovni telefon,Poslovna pozicija,E-mail adresa. Slika 12.Dodatne informacije o kontaktima Dodatne infomracije o kontaktima,pored gore navedenih podataka,sadrži i:Poslovni Fax,Kućni broj telefona,Ime naloga i Adresu naloga. Kontakti mogu biti marikrani kao javni i kao privatni. Javni Kontakti Ovi kontakti su potencijalno vidljivi od strane više korisnika.Vidljivost varira u odnosu na to kolika dozvola pristupa je omogućena korisniku. Slika 13.Prikaz javnih kontakata Privatni kontakti Oni su vidljivi samo od strane jednog korisnika.Koriste se za......

Words: 1358 - Pages: 6

Presentation of Nuk

...Seminarska naloga INFORMATIKA »PREDSTAVITEV DIGITALNE KNJIŽNICE SLOVENIJE – d.Lib.si V OKVIRU NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE« KAZALO KAZALO i 1. UVOD 1 2. PREDSTAVITEV NUK 1 3. RAZVOJ DIGITALNE KNJIŽNICE V SVETU IN DOMA 1 4. DOKUMENTI, KI OPREDELJUJEJO IN USMERJAJO RAZVOJ DIGITALNE KNIŽNJICE SLOVENIJE 2 5. AKTUALNO STANJE DIGITALNE KNIŽNJICE SLOVENIJE 3 5.1 Vsebina portala dLib.si 3 5.2 Tehnologija in standardi 4 5.3 Prednosti in pomanjkljivosti digitalne knjižnice Slovenije 5 5.3 Promocija (uporaba portala) digitalne knjižnice Slovenije 7 6. ZAKLJUČEK 8 7. LITERATURA IN VIRI 9 7.1 Literatura 9 7.2 Viri 9 1. UVOD Digitalna knjižnjica je eden izmed pomembnejših in predvsem nepogrešljivih atributov vsake države, saj s svojo ponudbo knjižničnega in drugega gradiva, omogoča vsem prebivalcem lažje in hitreje dostopno znanje. Pomembnosti digitalne knjižnjice se že nekaj časa zaveda tudi Narodna univerzitetna knjižnjica, ki svojo spletno ponudbo literature v digitalni knjižnjici Slovenije - d.Lib.si neprestano veča ter izpopolnjuje. Kot študenta, se tudi midva zavedava prednosti digitalne knjižnjice, predvsem pri zmanjšanju časa porabljenega za iskanje posamezne literature. Zato sva si kot temo seminarske naloge tudi izbrala predstavitev digitalne knjižnjice Slovenije - d.Lib.si v okviru katere prav v ta namen poteka tudi zbiranje visokošolskih del, katerih zbirka nastaja s projektom DIZZIS - Razvoj digitalne zbirke......

Words: 3144 - Pages: 13

Uvoz Preparata Coca-Cole Iz Amerike V Slovenijo

...TEHNIKE IN OBLIKE MEDNARODNEGA POSLOVANJA UPEŠ-redni Prof. dr. Maja Makovec Brenčič Asistenta: mag. Gregor Pfajfar Mag. Matevž Rašković UVOZ PREPARATA COCA-COLE IZ AMERIKE V SLOVENIJO Seminarska naloga Tina K. Janja B. Jana Janežič Študijsko leto 2008/2009 KAZALO UVOD ........................................................................................................................................ 3 1.) 1.1) OSNOVNA IZHODIŠČA ............................................................................................. 4 OPIS IZBRANEGA IZDELKA .............................................................................................................. 4 1.2) ZNAČILNOSTI IN POSEBNOSTI CILJNE DRŽAVE ............................................................................. 4 1.3) IZBIRA POSLA ............................................................................................................................................. 8 1.4) OPIS PODJETIJ, KI SODELUJEJO V POSLU ........................................................................................ 8 * COCA-COLA HBC SLOVENIJA d.o.o. ......................................................................................................... 8 * VINA BREŽICE .............................................................................................................................................. 9 * COCA-COLA COMPANY ........................................................................

Words: 7056 - Pages: 29

Ikea

...------------------------------------------------- Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani ------------------------------------------------- Predmet: Poslovodenje v mednarodnem okolju ------------------------------------------------- Nosilec predmeta: red. prof. dr. Maja Makovec Brenčič ------------------------------------------------- Izvajalec vaj: doc. dr. Matevž Rašković ------------------------------------------------- Študijski progam: VPŠ ------------------------------------------------- Študijsko leto: 2012/2013 Seminarska naloga pri predmetu Poslovodenje v mednarodnem okolju IKEA ------------------------------------------------- Študenti: Vpisne številke: ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 1. Žiga Slapnik 19502547 ------------------------------------------------- 2. Miha Majetič 19501188 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Ljubljana, 24.5.2013 Kazalo vsebine 1. UVOD 3 1.1. OPREDELITEV PROBLEMA 3 1.2. NAMEN 3 1.3. CILJ 3 1.4. METODOLOGIJA DELA 4 3. PREDSTAVITEV PODJETJA 6 3.1. Poslanstvo 7 3.2. Vizija 7 3.3. Poslovni rezultati 8 4. ANALIZA TIPA MEDNARODNEGA PODJETJA 9 5. KLJUČNI VIRI KONKURENČNIH PREDNOSTI...

Words: 4574 - Pages: 19

Črni Riž

...z robovi 120 mm, 6 cm in 0,8 dm. 4. Izračunaj površino pravilne 6 cm visoke 3-strane prizme, če meri plašč prizme 90 cm2? 5. Pravilna 4–strana prizma s površino 416 cm2 ima osnovni rob 8 cm. Izračunaj prostornino. 6. Diagonala stranske ploskve pri kocki meri 25[pic] dm. Koliko meri prostornina, površina in telesna diagonala te kocke? 7. Plašč kocke meri 1764 cm2. Izračunaj prostornino te kocke. Koliko cm žice bi potrebovali, če bi želeli sestaviti žičnati model te kocke? 8. Prostornina pravilne 4–strane prizme z osnovnim robom 60 cm, meri 432 litrov. Izračunaj površino te prizme. 9. Osnovna ploskev pravilne 3–strane prizme meri 400√3 cm2, višina prizme pa meri 5 dm. Izračunaj površino in prostornino prizme. DOMAČA NALOGA 1. Površina kocke meri 519 cm2. Izračunaj njeno prostornino in dolžino telesne diagonale. 2. Narediti želimo žičnati model kvadra z robovi 9dm, 12 cm in 0,05 m. Model sestavljajo robovi kvadra in ena telesna diagonala. Izračunaj dolžino žice, ki jo potrebujemo za izdelavo modela. 3. Plašč pravilne 4–strane prizme meri 125,6 dm2, rob osnovne ploskve pa meri 2,5 dm. Izračunaj prostornino te prizme. 4. Koliko m2 platna potrebujemo za izdelavo šotora v obliki pravilne 3-strane prizme z robom 2 m in višino 3[pic]m, če ga potrebujemo tudi za tla? 3[pic]m 2 m...

Words: 270 - Pages: 2

Economics 101

...The Core Competence of the Corporation Uvod * GTE (General Telephone & Electronics Corporation) največji akter v razvijajoči se informacijski panogi v 1980ih. * NEC (Nippon Electric Limited Partnership) precej manjše podjetje, ima kompatibilno tehnološko bazo ter računalniške posle kot GTE, vendar nima nič izkušenj z vodenjem telekomunikacijskega podjetja. * Ključno vprašanje: zakaj sta dve tako podobni podjetji poslovali čisto drugače? (če bomo skozi cello predstavitev prikazovali ta primer) Rethinking the corporation * Najtežja naloga managementa je organizacija sistema, ki bo sposobno najti izdelke, ki se jim potencialni kupci ne bodo mogli upreti, za katere še sploh ne vedo da jih potrebujejo, si jih ne morejo niti zamisliti. * NEC se v 1980ih poveže v strateško zvezo z namenom pridobitve tehnoloških znanj. GTE tega ne stori (managerji višjih ravni še vedno delujejo, kot da upravljajo posamezne poslovne enote in ne podjetja kot celote). The roots of competitive advantage * Kratkoročno konkurenčnost podjetja izvira iz cenovne uspešnosti (price/performance) trenutnih proizvodov, dolgoročno pa izvira iz sposobnosti za izdelavo izdelkov z manj stroški in hitreje kot konkurenca. * Sistem korenin kot ključna kompetenca (ta primerjava z drevesom se mi zdi zelo nazorna, str 82, drugi odstavek in lepo razloži vse, lahko bi uporabili) How not to think of competence * Za ohranjanje ključnih kompetenc ni potrebno prehiteti konkurentov glede......

Words: 498 - Pages: 2

»Beyond Addiction: Hierarchy and Other Ways of Getting Strategy Done«

...Seminarska naloga pri predmetu ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT Analiza in vrednotenje članka »Beyond addiction: Hierarchy and other ways of getting strategy done« Kazalo UVOD 1 1. KRATEK POVZETEK ČLANKA 2 2. ANALIZA ČLANKA 3 2.1. Predstavitev teme in glavnega raziskovalnega vprašanja 3 2.2. Namen in cilji članka 3 2.3. Opis znanstvenega in strokovnega področja 4 2.4. Opredelitev glavnih pojmov 5 2.5. Opis predvidene povezave med pojmi 5 2.6. Analiza metode/načina podajanja 6 2.7. Analiza rezultatov 6 2.8. Glavni prispevki članka 6 3. VREDNOTENJE 7 3.1. Praktična uporabnost 8 3.2. Novosti ki jih članek prinaša 8 Sklep 9 Literatura in viri 10 Kazalo tabel Tabela 1.: Razmerje med hierarhijo in odgovornostjo……………………………………………………………...4 Tabela2.: Prehod od vertikalne organizacije k horizontalni integraciji……………………………………….6 UVOD Seminarska naloga temelji na analizi in vrednotenju članka » Beyond addiction: Hierarchy and other ways of getting strategy done«, katerega avtorji so Miguel Pina e Cunha, Armenio Rego in Stewart Clegg, ki je bil objavljen v European Management Journalu leta 2011. Temo članka lahko umestimo in povežemo z vsebino pri predavanjih predmeta Management in organizacija in sicer pod temo Vpliv ciljev in strategije na organizacijo. Namen seminarske naloge je globje predstaviti temo s predavanj na podlagi članka. Cilj seminarske naloge je podrobnejša analiza in vrednotenje članka ter povezava s sorodnimi članki na to......

Words: 2756 - Pages: 12

Windows C# Game of Life

...VIŠJA STROKOVNA ŠOLA B2 SIMULACIJA ŽIVLJENJA, CONWAY’S GAME OF LIFE SEMINARSKA NALOGA PRI PREDETU PROGRAMIRANJE 1 Mitja Gracar Mentor: Aleksandar Lazarević Kazalo vsebine UVOD 2 CILJI IN PRIČAKOVANJA 2 POTEK PROGRAMA 3 PREGLED PROGRAMSKE KODE 4 PRI ZAGOU WIN FORM 4 ZAGON IN USTAVITEV ANIMACIJE 6 ALGORITEM SIMULACIJE 7 RESETIRANJE SIMULACIJE 8 KONTROLA HITROSTI ANIMACIJE 9 IZVOZ IN UVOZ ZAČETNEGA STANJA POLJA 9 DODAJANJE IN BRISANJE KVADRATOV Z MIŠKO 10 ZAKLJUČEK 11 VIRI 12 UVOD Za seminarsko nalogo pri predmetu Programiranje 1 sem se odločil v programskem jeziku Visual C# na operacijskem sistemu Windows izdelati grafični program simulacije življenja, ki upošteva pravila Conway’s game of life. Conway’s game of life je Conway-ov poizkus drastične simplifikacije Jhon von Neummanovega hipotetičnega matematičnega modela stroja ki bi lahko reproduciral samega sebe. Čeprav je Neumannu uspelo narediti matematični model, je bil ta zelo dolg z veliko pravili . Zaradi svoje preprostosti, Conway-ov model sicer uporablja le 4 pravila,je game of life veliko bolj poznana in popularna različica modela. Prav zato in zaradi količine podatkov na voljo sem se odločil, da bom raje poizkusil implementirati Conway’s game of life. Mislim da je to dober preizkus programiranja in reševanja problemov z vidika programerja. Za uresničitev naloge bom moral uporabljati več različnih podatkovnih tipov, jih spreminjati med sabo, uporabljati for in while zanke,...

Words: 2096 - Pages: 9

Platni Promet

...transakcija u potpunosi izvršava 2. '' neto nacelo '' – NKS - sustav: 2 banke; kad klijent jedne banke izvrši placanje klijentu druge banke → izvršava se tek na kraju obracunskog dana → zbog održavanja dnevne likvidnosti - prebijanje dnevnih transakcija - samo se saldo uplacuje na kraju radnog dana • preko HSVP – a HNB vodi racune banaka • banka ima jedan racun otvoren u HSVP – u • racun sudionika otvoren u HSVP – u naziva se racun za namiru • obracun platnih transakcija u HSVP –u obavlja se preko racuna za namiru • banka može zadavati platne trasakcije samo na teret svog racuna za namiru • HNB može zadavati platne trasakcije na teret racuna svih sudionika pute direktnih transfera • HNB zadaje direktni transfer na temelju naloga sudionika ili na temelju propisa ( namirenje neto pozicije iz NKS – a, povrat sredstava banke prethodno izdvojenih za osiguranje pokrica u obracunu preko NKS –a, izvršenje osnova za namiru ) • banka može zadavati platne transakcije na teret svoga racuna za namiru s oznakom prioriteta ( redoslijeda ) izvršenja u rasponu od 1 do 98, gdje je 1 najviši, a 98 najniži prioritet izvršenja • platna transakcija ciji redoslijed izvršenja ja zakonom propisan, izadaje se s oznakom prioriteta izvršenja od 1 do 10 • ozanku prioriteta od 11 do 98 sudionik koristi prema svojim potrebama • HNB može zadavati direktni transfer na teret racuna za namiru sudionika s ozankom prioriteta izvršenja '' 0 '' što je najviši prioritet izvršenja •......

Words: 8680 - Pages: 35

All the Wrong Moves

...SEMINARSKA NALOGA ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT ALL THE WRONG MOVES 1. UVOD V javnosti obstaja priljubljen rek, ki pravi, da po bitki smo vsi generali. Ta tolažba ali izgovor pa nikakor ne velja za sodobne direktorje in managerje. Če karikiram v skladu z uvodnim pregovorom, se od njih pričakuje da so generali pred, med in po taki imenovanih bitkah, oziroma vse to in še več. Konkurenca na trgu je vedno prisotna in vsak napačen korak bo hitro opažen ter izkoriščen, ker lahko pomeni hud udarec za podjetje. Zato je na ramenih vodilnega, da ravna trezno in preudarno tako v mirnih časih kot v času krize in je pripravljen hitro se odzivati na izzive okolja – tako notranjega kot zunanjega. V nasprotju s prepričanjem, da je po navadi največji izziv spopadanje s konkurenco, se pravi z zunanjim okoljem podjetja, članek All the Wrong Moves, avtorja Davida A. Garvina, na katerega je vezana ta seminarska naloga, izpostavlja predvsem problem managementa in odločanja znotraj organizacije. Začenjam s kratkim povzetkom članka, ki je zastavljen kot študijski primer, saj poleg fiktivne situacije in primera vključuje še komentarje priznanih ekonomistov. Temu sledi analiza in vrednotenje članka, primerjava in dopolnitev z mnenji avtorjev sorodnih člankov na temo odločanja, ter sklep. 2. POVZETEK ČLANKA Avtor (Garvin 2006) v članku All the Wrong moves govori o podjetju Nutrorim, ki proizvaja prehrambene dodatke. Nutrorim je s svojim uspešnim poslovanjem uspel pritegniti......

Words: 4291 - Pages: 18

Internet Bankarstvo

...komunikaciju s bankom. Uz to je potrebno imati i čitač tih kartica, koji se moraju prikopčati na računalo. Kod sustava sa smartcard pristupom aplikaciji nastaje problem u mobilnosti, tj. ako klijent često mijenja lokaciju i radno računalo, mora nositi sa sobom čitač (ako ga novo računalo nema). To predstavlja problem, jer se svaki uređaj kad se prvi puta spaja na računalo mora instalirati. 2.2. PREDNOSTI INTERNET BANKARSTVA Elektronsko bankarstvo, kao specifičan dio elektronskog poslovanja i zahvaljujući Internetu i suvremenoj tehnologiji, ima mnoge prednosti u odnosu na klasično poslovanje: ▪ brzina i kvaliteta provođenja platnog prometa, ▪ smanjeni troškovi transakcija, ▪ racionalno korištenje vremena i ubrzavanje dostave naloga za plaćanja, ▪ siguran platni promet, ▪ mogućnost obavljanja transakcija sa radnog mjesta, ▪ brzo izvješćivanje o obavljenim transakcijama, ▪ mogućnost on-line upita o stanju i prometima po računu. 2.3. SIGURNOST KORIŠTENJA INTERNET BANKARSTVA Najveći problem o kojem treba voditi brigu je sigurnost. Ne smije se dopustiti neželjeni ulaz u sustav poslovanja, jer se ovdje radi o velikoj odgovornosti. To znači da neovlaštena osoba ne smije obavljati transakcije, tj. ne smije imati apsolutno nikakve ovlasti za korištenje sustavom.[2] Ima puno verzija sigurnosnih sustava, od kojih svaki koristi neki način kodiranja. Enkripcija se omogućava preko matematičkih funkcija tzv. hash funkcija. Rade na......

Words: 2958 - Pages: 12