Free Essay

"SåRet" Af Klaus Rifbjerg Analyse

In: Novels

Submitted By KingPelican
Words 1128
Pages 5
Indledning
Teksten ”Såret” er skrevet af Klaus Rifbjerg i 1964. Teksten handler om, hvordan en dreng oplever sine forældre, og at man kan såre nogen uden selv at være bevidst om det. I starten høre man, drengen få en definition af ordet såret, som går ud på at at være såret er det samme som at få en bajonet i maven. Drengens mor opfører sig passivt og er ikke tilstedeværende overfor drengen, hvilket drengen ikke forstår, da han ikke har gjort noget galt, i hvert fald ikke noget han bevidst har gjort. Drengen forsøger at få moderens opmærksomhed, hvilket lykkedes, men ikke på den måde han vil have det til. I løbet af teksten hjælper drengen sin far med havearbejde, og er med henne at hente en cykel hos cykelsmeden. I løbet af turen til cykelsmeden og hjem, bliver vi introduceret for drengens beskrivelser af faren. da de kom hjem fra cykelsmeden gik de lidt i haven igen. Efter det spiser familien middagsmad, hvor drengen beskriver, for os, sine forældre. Til sidst i teksten går drengen ude i haven og leger.
Komposition
Teksten er meget ligetil, den er kronologisk med flashbacks, ” Det morsomste var efteråret når de tændte ild i det sammen revne løv og rosengrenene…”. Teksten starter i in media res, dvs. at teksten starter pludseligt, eller midt i en aktion uden nogen form for indledning.
Man kan dele teksten op i 6 stykker.
1. Drengen og faren er hos cykelhandleren, hvor faren fortæller om begrebet “såret.
2. Drengen tænker tilbage på havearbejde med faren.
3. Drengen prøver at få moderens opmærksomhed.
4. Drengen spørger moren hvor gammel hun er.
5. Vi er igen ved cykelhandleren, hvor faren fortæller videre om at “såre”.
6. Drengen leger land med en skruetrækker i haven.
I disse 6 stykker har vi stort set hele teksten.
Fortæller
Teksten er skrevet i 3.person ental, da personerne i teksten bliver refereret til med ham, hende, drengen, faderen osv.”Han prøver på at huske”. Fortællersynsvinklen er en personalfortæller, da man ser hjemmet fra drengens øjne. ”Moderen rettede an” og ”Faderens madlyde var næppe sporbare den dag”. Det er to eksempler på drengens observationer.
Personkarakteristik
I teksten møder vi 3 personer; drengen, faderen og moderen. Faderen er manden i huset. Det er ham, der ordner havearbejdet. Faderen bliver beskrevet, med en rank ryg, og hovedet oppe mellem lindetræerne. ”Faderen cyklede meget rank,brugte benene som stempler og sad med hovedet næsten oppe mellem lindetræerne på vej hjem.”Det at han har en rank ryg og holder hovedet højt, kan betyde at han er en stolt mand. Faderen beskrives også meget mekanisk, han er næsten som en robot, som hel tiden arbejder med mindre den skal have olie på. Han går ude i haven og arbejder metodisk, og uden for psykisk rækkevidde, og hvis han ikke arbejder, er han inde at spise. ”Han arbejdede støt og metodisk. Indadvendt og næsten som i drømme.” Det eneste menneskelige vi sådan egentlig får beskrevet omkring faderen, er på et tidspunkt, hvor han slår en prut. Det kommer helt bag på drengen, der aldrig havde hørt

faderen slå en prut og drengen blev flov over det. ”… og pludselig havde faderen slået en prut.. det var sikkert af anstrengelse og en hel fejltagelse.” Det at faderen slår en prut, gør at han bryder ud fra den ”metodiske verden”. Idet faderen slår en prut, som drengen kun mener,er noget børn gør, kommer han ned på et barnligt stadie som drengen også er på.
Moderen er fruen i huset. Hun har gråt hår, grønne øjne, en kraftig næse, stor ryg og en stor mund.Det er hende der tilbereder og anretter maden for familien. Moderen lever også i den
”metodiskeverden”, hun tilbereder og anretter maden. Det skal gøres på en bestemt måde, rugbrødet får en hvis størrelse. ”Moderen rettede an, stod i køkkenet og kogte æg, skar tomater, lagde spegepølsen frem. Han hørte brødmaskinen, først en knirken idet bladet blev løftet, så en kort pause og derefter træ-metal braget, når skiven var skåret i bund. Han kunne se for sig - han stod inde i spisestuen -hvordan moderen ind imellem de enkelte afskæringer lagde brødet til rette, rykkede det lidt tilbage, indtil skiverne havde den tykkelse hun ønskede.” Drengen står inde i spisestuen, men ved alligevel lige præcist hvordan tingene ude i køkkenet foregår. Han har oplevet det så mange gange, at det bare en blevet en daglig rutine. Moderen bliver også beskrevet som passiv og ikke tilstede. Drengen ser sin mor som fraværende, fordi hun ikke giver ham den opmærksomhed, han gerne vil have. Moderen beskrives slet ikke som kærlig, som en moder normalt er. Når hun kigger på drengen er det uden at se ham. Den eneste opmærksomhed drengen faktisk får er negativ opmærksomhed.
Og endelig når hun snakker til drengen er det formaninger. ”La’ vær’ med det” og ”Gå ud og kald på far.”
Drengen er barnet i familien. Drengen keder sig enormt meget. Han hjælper lidt til i haven, men det keder ham rigtig hurtigt. ”En gang imellem kunne han godt finde på at tage en rive og få et lille stykke af havegangen… men blev hurtigt træt og kedede sig…” Han er ivrig efter at få sin mors opmærksomhed, og på et tidspunkt efter at have hængt op ad moderen siger hun noget til ham, og det er som om, at han bliver lettet over at hun taler til ham. ”… og hang på som en abe. ”la’ vær’med det,” sagde hun. Det var altid noget. Han klamrede sig til sætningen i stedet for hende.” Det er den eneste opmærksomhed han får fra moderen. Som nævnt tidligere, er det en negativ opmærksomhed. Drengen søger også svar. Svar på den manglende opmærksomhed. Han får dog aldrig noget. Han kan ikke huske hvad det er han har gjort, hvad han har sagt, siden moderen er så fraværende.
Sted/miljø
Teksten foregår meget få steder. Den foregår ved cykelsmeden, og så på ejendommen.
Ejendommen er et hus, med have og gård. Inde i huset er der både et køkken, dagligstue og spisestue. I løbet af teksten, befinder vi os alle stederne. ”… spankulerede rundt på gangene, op og ned langs med lavendlerne, ned til lindehækken, rundt om syrenen, om i gården og tilbage igen bag om huset…” og ” Han gik gennem dagligstuen og spisestuen ud i køkkenet…” Det emotionelle miljø beskrives som meget koldt. Forældre gider ikke drengen. Drengen keder sig og selv om der er sommer i teksten kan man ikke mærke den varme der burde vise sig. Budskab
Budskabet er at mangel på kommunikation kan såre nogen. Drengen er selv meget psykisk såret, hvilket er meget tydeligt, da han har brug for så meget opmærksomhed, og tager hvert ord moderen siger til sige, omfavner det og gemmer det så.…...

Similar Documents

Free Essay

Sammenlignede Analyse Af Købke Og Hca.

...wwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm Danmark i Romantikken skildret gennem kunst og litteratur Dansk-Historie 1.g 11-05-2012 | Indholdsfortegnelse Indledning: 2 Romantikken og Guldalderen 2 Analyse 1, ”I Danmark er jeg født” af H.C. Andersen 3 1.1 Beskrivelse: 3 1.2 Sprog og ordsfærer: 4 1.3 Konklusion: 5 Analyse 2, ”Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro” af Christian Købke (1838) 5 2.1 Beskrivelse: 5 2.2 Komposition, balance og bevægelse: 6 2.3 Rum, lys og farver: 6 2.4 Fortolkning: 7 Sammenligning: 7 Konklusion: 8 Litteraturliste: 8 Primær litteratur: 8 Sekundær litteratur: 8 Links til information gennem nettet: 8 Primære bilag: 9 Indledning: ”Fornuften i fornuften = det sande. Fornuften i viljen = det gode. Fornuften i fantasien = det skønne.” Så smukt formulerer H. C. Ørsted sig, i en hilsen til sin gode ven og elev H.C. Andersen, og er dermed en god markør til at vise ændringen fra den tidligere rationalistiske tankegang i Oplysningen, til lidenskaben og de lunefulde følelser, som begynder at blomstre i Romantikken i starten af 1800-tallet. I Danmark spirer ungdommens nybrud af kunstnere, og kommer i perioden 1800-1850 derfor nemt til at fremtræde med stor harmoni og lidenskab. De nye kunstnere præsterer med deres dugfriske værker, så som Grundtvig og Ingemanns salmer, og Oehlenschlägers og H.C. Andersens billedskønne fædrelandssange, som alle......

Words: 3205 - Pages: 13

Premium Essay

Afs Project

...framework: a. Draw a security market line i. Risk Free rate is 30-day T-bill rate ii. Expected market risk premium is set to be at 8% b. Plot returns at the appropriate beta c. Comments on price vs value 3. Price comparison: a. Using beta and CAPM, find Expected rate of Return b. Using estimated dividend, sustainable growth rate and the CAPM Expected rate of return, estimate DDM price c. Comment on price vs value CONCLUSION: Last but not the least, making a suggestion or conclusion, about the firm, the quality of earnings and the value of the firm. Don’t forget to attach financial statements for the respective years, in order to support your analyses. That’s it! Obviously, we could go on at some length, and the analysis would cover several firms or an entire industry. But we have time constraints, and what is above will point you in the right direction. Some extensions are clear, some are simply more of what is here, and some will come out of the blue. You will need to keep up with the fertile imaginations of statement preparers as they devise even more devious versions of CRAP. Best of luck with this small project and rest of the course work! For Complete Paper Plz contact: 03336202262 (solved Project )...

Words: 1597 - Pages: 7

Free Essay

Analyse

...Plan Introduction Première partie : Diagnostic stratégique externe Chapitre1 : L’analyse de l’environnement : PESTEL Chapitre 2 : L’analyse de la demande et de l’offre Chapitre 3 : Les forces concurrentielles de M.PORTER Chapitre 4 : Les groupes stratégiques de M.PORTER Chapitre 5 : Les facteurs clés de succès Deuxième partie : Diagnostic stratégique interne Chapitre1 : La chaîne de valeur et l’avantage concurrentiel Chapitre 2 : Analyse des ressources et des compétences Chapitre 3 : Analyse de la position concurrentielle Conclusion Bibliographie Introduction: Etape cruciale de la prise de décision stratégique, le diagnostic stratégique nous renseigne sur les orientations stratégiques possibles de l’entreprise. Il permet de dégager d’une part les points forts et les points faibles de l’entreprise, et d’autre part les opportunités et les menaces de l’environnement. Cependant, afin que les résultats du diagnostic stratégique soient pertinents, il est indispensable de déterminer le niveau d’analyse adéquat : un niveau trop général donnerait des résultats et des orientations erronés ; un niveau trop détaillé rendrait le diagnostic quasi impossible à réaliser. L’étape qui va donc introduire au diagnostic stratégique aura pour objectif de déterminer ce niveau d’analyse adéquat. Cette étape est la...

Words: 4553 - Pages: 19

Free Essay

Dansk Analyse Af Reklamer (Dk) (12)

...Analyse til raklamer Beskrivelse: Selve Tv-reklamen forgår selvfølgelig i Danmark fordi Tuborg er en dansk firma og sproget er Dansk. Miljøet indendørs ser da ikke ligefrem fattigt ud, men man kan godt se at de ikke ligefrem har mange penge, de konkrete ting der ses, er alle plakaterne på væggen og sengen og ølflasken og fjernbetjeningen. (0.32) Reklamen forgår muligvis en lidt sent aften i Januar – Februar måned pga. at personerne ikke ligefrem har shorts og t-shirts på, og manden (0.37) siger også selv, ’’når du nyder en grøn Tuborg i januar og februar måned støtter du musikken.’’ Der er 5 personer involverede, 4 mænd omkring de 30 år som har et heavy metal band, og er påklædt i SORT og kun sort, og de er påklædt som ’hårde typer.’ Deres personligheder udtrykkes også ret godt, de prøver at virke som hårde typer, og som meget rå typer som er meget aggressive. Den gamle mor som kommer ind, er meget rar, kærlig og hjælpsom, og hun er påklædt som en bedstemor og ikke som endnu en hård type. Handling: Meget kort fortalt, de 4 ejere af dette band, har brug for penge til at købe et bass anlæg, og beder så Lucifer til hjælp, de vil give deres sjæle til Lucifer, hvis han bare kan skaffe dem et bass anlæg. Så kommer bedstemoren ind, og de tror stræks at det er Lucifer, og så bliver det hele vendt på hovedet. Virkemidler: Den dominerende virkemiddel er helt klart lyden vil jeg sige, og kameraets stilling. Sproget virker hårdt når de taler, og så lydeffekterne gør det...

Words: 959 - Pages: 4

Free Essay

Caseanalyse Af Danske Banks Kampagne

...En analyse af Danske Banks krisekommunikation Eksamensopgave i Tillid, image og krisekommunikation Udarbejdet af Hysen Hoti – 010688 9. semester International virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Odense Indholdsfortegnelse Eksamensopgave i Tillid, image og krisekommunikation 1 Indledning 3 Problemformulering 3 Teori 3 Begrebsafklaring 5 Er det en krise? Krisetypologi og kriseforløb 7 Den retoriske arena – kontekstmodellen - aktørerne 12 Analyse af krisekommunikationen 15 Analyse af undskyldning 17 Konklusion 20 Litteraturliste og anvendte internetsider 22 Indledning Der gik chokbølger gennem verdenen i 2008, da banker begyndt at krakke på stribe og virksomheder gik konkurs. Efter en overdådig forbrugsfest igennem 00’erne blev vi med et slag vidne til en af de største finansielle kriser siden 30’ernes depression. I den offentlige debat diskuterer man stadig, hvad der har forårsaget den globale økonomiske krise, og hvem der har været de store syndere. Finanssektoren har især stået for skud. Kritikpunkterne er haglet ned over branchen - risikable investeringer, spekulation, komplicerede finansielle produkter, ukontrollerede udlånsposter, fokus på kortsigtet profit, grådighed. Herhjemme er det især Danmarks største bank, Danske Bank, der har måttet lægge ører til de negative røster, mens imaget og tilliden til banken er styrtdykket. Danske Bank lancerede derfor i november den fjerde imagekampagne i rækken af kampagner, der skal få...

Words: 6147 - Pages: 25

Free Essay

Analyse Af Familieliv

...i diameter og 6 cm i højden, rigtig godt med smørret. Andre størrelser stålrør kan også bruges. Skær 6 stykker bagepapir, som passer i røret og pensl hvert stykke papir godt med smeltet smør. Kom et stykke papir i hvert stålrør, og fyld herpå rørene med chokoladedej til ca. 2 cm fra kanten. Kom derefter et stykke frossen chokoladecreme i hvert stålrør og afslut med lidt af dejen. Bag i ca. 10 minutter i en 180 grader varm ovn. Karamelrør 75 g. blødt smør & 125 g. flormelis 105 g. rababerjuice & 15 g. flydende glukose 90 g. hvedemel & lidt smør at smøre formene med Pisk smør og flormelis hvidt. Rabarberjuice og glukose lunes op og tilsættes den piskede smør. Vend forsigtigt melet i blandingen og stil den i køleskabet et par timer. Smør dejen ud så tyndt som muligt på en ren silikonemåtte og bag i en forvarmet ovn ved 200 grader i 4 minutter. Mens pladen stadig er varm skæres dejen i firkanter, der måle 4 x 7 cm. Kom pladen tilbage i ovnen i 3 minutter og fold derefter dejpladerne rundt om en rund pind eller rør. Rarbarbersorbet KRÆVER ISMASKINE … Servering: Umiddelbart efter bagningen af chokoladecoulanten skal de anrettes på meget kolde tallerkner sammen med karamelrørene, som er fyldt med rabarbersorbet....

Words: 416 - Pages: 2

Free Essay

Abc Analyse

...Die ABC Analyse und ihre Einsatzmöglichkeiten in touristischen Unternehmen Seminararbeit Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis 1. Einleitung 2. Das Instrument ABC Analyse 2.1 Definition 2.2 Vorgehensweise 2.2.1 Erfassen und Sortieren des Datenmaterials 2.2.2 Sortierung der Objekte 2.2.3 Klassifizierung 2.2.4 Graphische Aufbereitung 2.2.5 Folgerungen 2.3 Ziele 2.4 Anwendungsbereiche 2.5 Geschichte 2.6 Vor- und Nachteile 3. Einordnung der ABC Analyse 3.1 Die ABC Analyse im Controlling 3.2 Die ABC Analyse in der Warenwirtschaft 4. Anwendung der ABC Analyse am Beispiel 4.1 Beispiel: Klassifizierung von Produkten nach Umsatz 4.2 Beispiel: Klassifizierung von Produkten nach Wertanteil 5. Pareto 5.1 Das Pareto-Prinzip 5.2 Das „3D-Pareto-Prinzip“ 6. Erweiterung um das Instrument XYZ Analyse 7. Einsatzmöglichkeiten im Tourismus 7.1 Kundenanalyse 7.1.1 Kundenanalyse nach Umsatz 7.1.2 Kundenanalyse nach Alter 7.2 Produktanalyse 7.2.1 Getränkeanalyse nach Umsatz 8. Fazit Literaturverzeichnis Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Lorenzkurve.........................................................................9 Abbildung 2: Wert- und Mengenanteil.....................................................16 Abbildung 3: Pareto-Prinzip....................................................................17 Abbildung 4: 3D Pareto-Prinzip...............................................................18 Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Tabellarisch erfasstes......

Words: 4808 - Pages: 20

Free Essay

Den Standhaftige Tinsoldat Analyse

...Den Standhaftige Tinsoldat Analyse Den standhaftige Tinsoldat er skrevet af Hans Christian Andersen (1805-1875). Han er kendt som en kunstner som sammensætter en række forskellige elementer til sine eventyr, han beskæftigede sig med bl.a. sange og digte, men mest af alt er han kendt for sine kunsteventyr. Gennem kunsteventyrene hentede H. C. Andersen en lang række temaer, som han hentede fra sit eget liv. Den standhaftige Tinsoldat er et godt eksempel for de temaer som omhandler selvfornægtelse, identitet og sociale forhold. I den Standhaftige Tinsoldat, følger man tinsoldaten som har et ben. Hans mission er at blive gift med danserinden i papirslottet. Men det skulle vise sig ikke at være særlig nemt, da han falder ud af vinduet, ned på en brostensvej, hvor han bliver samlet op af to drenge, som putter ham i en båd til han ender ud i havet, hvor han bliver spist af en fisk. Men heldigt for ham fanger datteren i hans hus fisken hvori han er, og tager ham med hjem til drengen (ejeren). Her ser danserinden at tinsoldaten er vendt hjem og de får øjenkontakt, men det brydes straks da drengen kaster tinsoldaten ind i kakkelovnen. Da gik der en dør op og der kom en lille brise som tog fat i danserinden, så hun også røg ind i kakkelovnen. Sammen skulle danserinden og tinsoldaten brænde ud. Den Standhaftige Tinsoldat hører under kunsteventyr. Det kan ses ved at den indeholder nogle træk som er karakteristiske inden for kunsteventyr. Den første ting som indikerer at det er et......

Words: 852 - Pages: 4

Free Essay

En Hevn Af Christian Winther

...En Hevn af Christian Winther Analyse: Referat: Teksten en hevn foregår i overklassen og starter på en herregård. I starten af teksten følger man baronenessen og baronen, som spørger Jeanette om hun vil med ud. Hun afslog det og sagde, at hun havde andre planer. Efter de forlod gården for, at gå en tur brød Jeanette ind i Baronens arbejdskammer. Inde i arbejdskammeret havde Jeannette stjålet en nøgle for at åbne den store mahogny-secretarie. Nede i den finder hun nogle af Baronens rigdomme. Da hun beundrende løfter en af guldbarrene kommer hendes fætter Joseph ind. Han anklager hende for at stjæle og truer hende med at tage hende til en dommer. Men Joseph vil gerne indgå en handel. Han glemer episoden hvis Jeanette vil tilfredstille ham seksuelt. Det afslår hun. Og finder op på en historie om, at hun kun gjorde det fordi hun elsker ham, men at hun ikke gad være sammen med ham fordi han havde krænket hende, ved at anklage hende for at stjæle. Dette får Joseph til at forelske sig i Jeanette. På et senere tidspunkt falder hun i snak med den gamle baron, hvor hun efter at have snydt ham bringer et brev som vil kunne udstille Joseph. Efter en snak bliver de dog enige om, at hun skal giftes med Joseph. Da det bliver fortalt til Joseph ved han ikke hvad han skal gøre, for han forstår ikke Jeanette. Men de ender med at blive gift. Historien herefter følger Jeanette og Joseph i et ægteskab for Jeanette kun har et formål: At drive Joseph til vanvid. Igennem ægteskabet taler de......

Words: 714 - Pages: 3

Free Essay

Analyse Og Tolkning Af Polterabend

...Polterabend Novellen Polterabend er skrevet af Jan Sonnergaard, og er fra novellesamlingen Radiator, som er den første ud af 3 novellesamlinger, som han har skrevet. Novellesamlingen blev udgivet i 1997. Jan Sonnergaards første selvstændige udgivelse var novellesamlingen Radiator, og det er desuden også den han er mest kendt for. I polterabend, arbejder Jan Sonnergaard med realisme, da vi kender de steder der tager hen, og kan derfor sætte os selv i deres sted. I denne novelle er det meget relevant, at fortælleren er en fluen-på-væggen fortæller, da det påvirker de informationer vi får. Det gør bl.a. at vi har et større kendskab til personerne. Og når fortælleren er 1. persons fortæller, får vi lidt informationer om ham, hvilket kan hjælpe én med at finde ud af hvilken rolle han spiller i novellen. Og rollen som fortælleren har, er meget vigtig i forhold til forståelsen af novellen. Jeg går ud fra at fortælleren er døden, hvilket medfører at temaet kan have noget at gøre med menneskers afmagt over for deres skæbne. Pigerne i vennegruppen går rigtig meget op i det her polterabend, som de skal holde for Eva. Det kan mærkes at de har et rigtig godt forhold, da de har gjort meget ud af dem selv og vil gerne have en hyggelig dag sammen. De har hyret Hells Angels til at køre Eva til Rådhuset i København, hvilket der står i bogen, ikke koster under 10.000 kr. Så derved kan man se at de gerne vil ofre nogle penge på at Eva får en rigtig god dag. For drengene derimod, gælder......

Words: 1268 - Pages: 6

Premium Essay

Analyse

...it tells a story in just one main plot. Often: * Exposition (eksponering, udstilling, redegørelse) * Complication * Crisis * Sad/happy/open/surprising ending.A short story is often restricted (begrænset) to one setting only; fixed place and time and narrow (snæver, smal) social surroundings. There is a limited set of characters in a short story. A decisive (afgørende) situation beyond a character’s control occurs (forekommer, opstår) and the story starts. A short story only discusses a selected part of life. It mostly shows a decisive moment in life, which can entail (medfører) a fatal blow (skæbnesvangert) | To analyse fiction is to open the text by examining its various components (forskellige bestanddele). A good analysis will cover all the following points. * However, all the points will not be equally important in all analyses. Always base your analysis on what is actually said in the text. Analysing of fiction Description: | * Who is the author? * What expectations do the title and the literary genre raise? * Is the text: * Realistic * Naturalistic * Impressionistic * Expressionistic * Fantastical * What literary period it is? * Is the text easy or hard to read? | Narrative technique. Point of view: | Through whose eyes do we see what is going on in the text? * 1st person narrative: The reader is addressed by an “I” who can only relate what he sees, feels, knows and thinks. Is the narrator reliable? * The...

Words: 1257 - Pages: 6

Free Essay

Analyse Drivhuset

...Analyse og fortolkning af Drivhuset Udgivelsesår: 1965 Forfatter: Anders Bodelsen Genre: Novelle Drivhuset – Novellen hedder drivhuset fordi en ung dreng er meget fascineret af et drivhus. Titlen passer til novellen, da novellen handler indirekte om et drivhus. Handlingen strækker sig over et flashback igennem hans barndom til nu. Handlingen foregår i drengens tanker, og hans tanker foregår fra, han var barn til han bliver voksen, men selve forløbet af novellen foregår over en nats tid. Miljøet i novellen er beskrevet trygt, dette kan blandt andet tolkes ved at børn leger i lukkede områder af murer og hegne i kvarteret, hvilket gør det indelukket men også meget trygt sted at være, hvorimod gartnerriget er det usikre sted og det voksne liv. Novellen Drivhuset handler om en dreng, der er meget fascineret af et drivhus, der ligger tæt på hans hus, men alligevel længst væk, af det han kan se ud fra sit vindue. Han kan se drivhusets skygge falde 2 gange om året. Han plejer at lege ude ved kvarteret med sine kammerater, en af de lege som de leger, er gemmeleg. En dag gemmer drengen sig i drivhuset, sammen med en pige ved navn Inger, men der hvor de gemmer sig, er i gartnerriget, hvor det er strengt forbudt at gå ind. De lægger sig imellem tomat rækkerne, begynder at røre og kysse hinanden, men hver gang der bliver råbt ’’kom frit frem’’, så rejser de sig op, og går tilbage, for det er en af deres regler som bliver overholdt af alle, og for hvert drivhus,......

Words: 799 - Pages: 4

Free Essay

Retorisk Analyse

...Nytårstalen 2003 – en retorisk analyse Indledning: Retorik betyder simpelt, læren om talekunst. Det vil altså sige, at det er en kunst i sig selv at kunne fremføre en tale ved brug af virkemidler, og ikke mindst metoder, for at få sit budskabet fra talen frem klart og tydeligt. Der skal efter talens afslutning derfor ikke være tvivl om afsenderens mening, som i denne retoriske analyse vil være Anders Fogh Rasmussens. Ud over selve talekunsten i retorik, bliver der inden for emnet også lagt stor fokus på det at kunne appellere til modtagerens følelser og fornuft, at fange modtagerens opmærksomhed og være overbevisende på samme tid. I danskverdenen kalder man dette for logos, ethos og pathos, hvilket der er kendt som de tre appelformer. Men ud over brugen af appelformerne er argumentation, hvilket vil sige at forsøge at vinde tilslutning til et synspunkt gennem begrundelse, lige så vigtig i talens disposition. Ligeledes her findes der også forskellige slags af argumentationsformer, som jeg løbende i opgaven vil beskrive, når den forhenværende statsministeren benytter sig af dem. Argumentation i en tale til offentligheden er yderst vigtig, hvis man vil virke troværdig. Derfor har Stephen Toulmin udarbejdet en model for, hvordan argumenter er opbygget. Modellen er bygget op omkring tre grundlæggende og tre supplerende elementer. De grundlæggende - hvilket er påstand, belæg og hjemmel - vil altid være til stede i en argumentation, hvorimod de tre supplerende - som er......

Words: 1674 - Pages: 7

Free Essay

Analyse Af Accepter Din SkæBne

...brødteksten ”Niarn er ikke stolt af alle stofferne, voldsepisoderne og det massive alkoholforbrug fra fortiden, men det har gjort ham til den, han er i dag, og han har ikke noget problem med at tale om det. Drengerøven Niarn er blevet mere voksen med alderen. Hvor man så høre at han har haft de her misbrug, og det gør at man bliver nød til at læse videre fordi det er man nød til at vide mere om det. Artiklen er illustreret med et billede af Niarn. Det er et billede af Niarns profil, billedet er taget skråt nede fra også fra siden Ja billedet og billedteksten passer til artiklen Fotograf: Lars Pauli Artiklens overskrift passer meget godt til artiklen, fordi i artiklen handler det meget om at man kigger tilbage på hans fortid, men han har altså også en skæbne som han skal accepterer. Ja jeg syntes overskriften er dækkende. Nej jeg syntes overskriften er misvisende. Ja manchetten er et uddrag af teksten Jo artiklen har mellemoverskrifter, og ja jeg syntes de passer godt til artiklen. Sproget er et meget moderne og ungt sprog, det er derfor også et letlæseligt sprog som kan læses af alle. Artiklen er en reportage. Der bliver sagt nogle negative ord via. Bandeord. Nej der bliver ikke rigtig brugt nogen slang i artiklen. Nej der er heller ikke rigtig så meget ironi med i artiklen, men det ville også være sært fordi det er en alvorlig artikel. Artiklens problem er at Niarn har været ude i en masse lort, men er det er han jo kommet ud af så problemet......

Words: 593 - Pages: 3

Free Essay

Analyse of Cuba Missile Crisses

............................................................................................................................ 9 Matematisk.................................................................................................................................................... 9 Bimatrix...................................................................................................................................................... 9 Ikke kooperativt spilteori i et ikke nulsumsspil ......................................................................................... 9 Prisoner’s dilemma .................................................................................................................................. 10 Analyse af Cuba krisen..................................................................................................................................... 10 Afgrænsning ................................................................................................................................................ 10 Khrusjtjov og Kennedy som rationelle aktører ............................................................................................ 11 Kennedy: ...................................................................................................................................................... 11 Khrusjtjov:........................................................................................................................

Words: 9197 - Pages: 37