Free Essay

Ringkasan Eksekutif

In: Business and Management

Submitted By jocelynchin
Words 446
Pages 2
RINGKASAN EKSEKUTIF

Rancangan Perniagaan ini disediakan adalah bagi mendapatkan pembiayaan kewangan dari CIMB bagi projek naiktaraf perniagaan pakaian saya iaitu Fancy Apparel yang menempatkan kedai pakaian di The Store Sungai Buloh.

Berbekalkan pengetahuan melalui kursus jahitan dan perniaagaan pakaian yang telah saya usahakan selama lima tahun di kedai Fancy Apparel di The Store Sungai Buloh, saya bercadang untuk mendirikan kilang menjahit di Kuang, Selangor serta suntikan modal bagi saya untuk memenuhi pasaran dari negara China dan Indonesia. Selain mempunyai kedai, saya juga baru berjinak-jinak dengan perniagaan pakaian secara online dan saya memerlukan suntikan modal bagi memenuhi permintaan yang agak tinggi dari negara Indonesia dan China. Saya bercadang untuk memohon suntikan modal sebanyak RM500,000.

Kos projek tersebut termasuklah pembelian peralatan kilang dan premis kedai, ubahsuai premis, pembelian stok, perbelanjaan pra-operasi dan modal pusingan. Daripada jumlah tersebut, saya bercadang untuk mendapatkan bantuan pembiayaan CIMB sebanyak RM500,000 manakala sumbangan saya adalah sebanyak RM100,000.

Lorong Anggerik, Kuang saya dapati adalah satu lokasi yang sesuai untuk mendirikan kilang jahitan kerana ia merupakan satu perkampungan di mana di kalangan penduduk di sini ramai yang terdiri dari surirumah. Persekitarannya juga amat sesuai kerana ia terletak berhampiran di premis The Store Sungai Buloh, pusat perniagaan kawasan Kuang dan Bukit Rahman Putra dengan dikelilingi oleh pelbagai jenis taman perumahan dan terdapat beberapa buah kondominium dan melebihi 20 jenis perumahan berhampiran dengannya.

Dengan tahap persaingan yang sedikit dari pelbagai kedai jahitan pakaian sedia ada, saya yakin dapat bersaing dengan mereka dengan menguasai lebih kurang 80% daripada saiz pasaran dengan kekuatan pada kualiti perkhidmatan dan harga yang berpatutan kerana saya menawarkan pakaian untuk ke pejabat dan biasanya yang membuat tempahan sebelum ini ialah dari kalangan penjawat awam seluruh sekitar Selangor. Saya juga mempunyai lebih 1000 orang pelanggan tetap di mana purata tempahan sebulan ialah 350 orang belum termasuk pelanggan yang menempah secara online.

Produk perkhidmatan saya yang lain antaranya baju kurung/baju kebaya (sulam manik, sulam tampal, sulam kerawang), tudung sulam manik/sulam kerrawang, baju melayu, seluar slack dan kemeja.

Berdasarkan trend pasaran masa kini, pemerhatian saya mendapati bahawa permintaan perkhidmatan jahitan semakin meningkat terutamanya kepada golongan penjawat awam yang sibuk dan juga permintaan terhadapnya yang semakin memberangsangkan apatah lagi untuk perayaan Hari Raya dan Hari Guru berikutan taraf hidup penjawat awam yang semakin meningkat semenjak mendapat kenaikan gaji baru-baru ini.

Pemerhatian saya juga mendapati bahawa senario masa hadapan perniagaan saya adalah cerah berdasarkan trend dan gaya hidup pelanggan yang mahukan keselesaan dan kualiti perkhidmatan yang kemas, cepat, cekap dan efisien.

Saya berharap dengan bantuan CIMB ini akan dapat merealisasikan rancangan perniagaan saya dan seterusnya dapat mengembangkan potensinya bagi memajukan dan meningkatkan lagi ekonomi Bumiputera dalam bidang fesyen dan pakaian.…...

Similar Documents

Free Essay

Celcom

...directly answerable to them. It is important that this is well appreciated even as the Company strikes out to return to its previous pole position in the mobile telecommunications industry, and to achieve greater heights of excellence with the acquisition of TM Cellular Sdn Bhd and with the integration of the two companies and businesses. sesuatu kejayaan itu terletak kepada lembaga pengarah dan pengurusan yang mematuhi tadbir urus korporat yang baik, prosedur dan ketelusan, sekatan dan imbangan, profesionalisme dan integriti – audit dalaman yang benarbenar bebas dari pihak pengurusan. Inilah cabarannya sambil Syarikat berusaha mencapai objektif perniagaan. Sepertimana biasa, asas yang baik dan kukuh amatlah penting. Seorang Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan yang baru dilantik pada bulan September dan selain dari membentuk pasukan pengurusan dan objektif perniagaan, perlantikan tersebut juga adalah untuk memastikan ketelusan dan akauntabiliti pengurusan kepada Pengerusi dan ahli-ahli Lembaga Pengarah, yang mewakili pemegangpemegang saham Syarikat dan juga bertanggungjawab kepada mereka. Adalah penting langkah tersebut dihayati lebih-lebih lagi sewaktu Syarikat berusaha untuk merampas semula kedudukan teratas di dalam industri telekomunikasi mudah alih serta mencapai kecemerlangan lebih tinggi dengan pengambilalihan TM Cellular Sdn Bhd dan penggabungan dua syarikat tersebut. Integrasi Celcom dan TM Cellular Bagi industri telekomunikasi pula, prospek pertumbuhan adalah lebih......

Words: 89515 - Pages: 359

Premium Essay

Psm Proposal

... G. Immersive Technology Teknologi Imersif | C(ii) | Duration of this project : Tempoh masa projek ini:24 weeks Duration: ________________ Tempoh :18-Feb-2012 From : _________________ Dari : To : ________________ Hingga : | C(v) | Executive Summary of Project Proposal (maximum 300 words) (Please include the background of project, literature reviews, objectives, research methodology and expected outcomes from the project)Ringkasan Cadangan Eksekutif Projek (maksima 300 patah perkataan)(Meliputi latar belakang projek, kajian literatur, kaedah penyelidikan, objektif dan jangkaan hasil projek) | C(vi) | Detailed proposal of project:Cadangan maklumat projek secara terperinci:(a) Project background including Hypothesis / Research Questions and Literature Reviews. Keterangan latar belakang projek termasuk pengenalan / penyataan masalah dan kajian literatur. 1. Introduction 2. Problem Statements 3. Hypothesis/Research Questions 4. Literature Review(b) Objective (s) of the Project Objektif Projek Example /Contoh: This project embarks on the following objectives: 1. To investigate ... 2. To assess … 3. To make......

Words: 796 - Pages: 4

Free Essay

Management

...dan melibatkan hampir segala yang dilakukan oleh pengurus dan bagaimana mereka melakukannya. Fakta beliau diperkukuhkan lagi dengan kepercayaan asas bahawa pengurusan adalah tentang menggunakan kemahiran manusia kepada sistem, sistem tidak boleh digunakan kepada manusia. Dalam sifat kerja pengurusan, Mintzberg mencadangkan enam ciri-ciri kerja-kerja pengurusan dan sepuluh peranan asas pengurusan. Ciri-ciri dan peranan yang beliau mencadangkan boleh dipraktikkan kepada semua pekerjaan pengurusan, daripada penyelia kepada ketua eksekutif. Enam ciri tersebut adalah: 1. Tugas pengurus adalah campuran pekerjaan, tetap seperti dirancang dan tidak dirancang. 2. Seorang pengurus adalah orang biasa dan pakar dalam sesuatu bidang itu. 3. Pengurus bergantung kepada maklumat dari semua sumber tetapi menunjukkan keutamaan bagi yang dihantar secara lisan. 4. Kerja pengurusan terdiri daripada aktiviti-aktiviti yang dicirikan oleh kepelbagaian, ringkasan, dan susun atur. 5. Kerja pengurusan adalah lebih seni daripada sains dan bergantung pada proses intuitif dan rasa untuk apa yang betul. 6. Kerja Pengurusan menjadi lebih kompleks. Mintzberg juga meletakkan sepuluh peranan yang dia percaya membentuk kerja pengurus kepada tiga kategori. Beliau menamakan bidang di bawah juga sebagai “ set kelakuan teratur”. 1) Peranan antara perseorangan 2) Peranan Maklumat 3) Peranan membuat keputusan Di huraikan di bawah 10 jenis peranan tersebut: PERANAN ANTARA PERSEORANGAN 1.......

Words: 1946 - Pages: 8

Free Essay

Bab 9 Spm

...direncanakan pada tahun itu, bersamaan dengan jumlah kuantitatif. Kategori Anggaran Operasi Dalam organisasi yang lebih kecil, terutama yang tidak mempunyai unit bisnis, keseluruhan anggaran mungkin cukup satu halaman saja. Dalam organisasi yang lebih besar, ada halaman ringkasan, dan halaman lain yang berisi detail bisnis unit , plus penelitian dan pengembangan, dan pengeluaran umum administratif. Item pendapatan disusun pertama, karena itu merupakan item pertama dalam laporan pendapatan dan juga karena jumlah anggaran pendapatan mempegaruhi jumlah banyak item lainnya. 1. Anggaran Pendapatan Anggaran Pendapatan berisi proyeksi penjualan unit dikalikan dengan harga jual yang diperkirakan. Dari semua elemen anggaran laba, anggaran pendapatan adalah yang paling penting, tetapi juga merupakan elemen yang dipengaruhi oleh ketidakpastian paling besar. 2. Anggaran Biaya Produksi dan Biaya Penjualan Anggaran biaya yang dikembangkanoleh manajer produksi mungkin saja tidak untuk kuantitas produk yang sama seperti ditunjukkan dalam anggaran penjualan; perbedaan tersebut menunjukkan tambahan atas atau pengurangan dari persediaan barang jadi. Tetapi, harga pokok penjualan yang dilaporkan dalam anggaran ringkasan adalah biaya standar dari produk yang dianggarkan akan dijual. 3. Baban Pemasaran Beban pemasaran adalah beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penjualan. Sebagian besar dari jumlah yang tercantum dalam anggaran mungkin telah dikomitmenkan......

Words: 2628 - Pages: 11

Free Essay

Business Template

...BUSINESS PLAN Nama Perusahaan | Bidang Usaha (Logo Perusahaan) Surabaya, 25 Desember 2008 disusun oleh: [Penyusun] [Alamat Perusahaan] [Nomor Telepon, Fax] [Alamat Web Site, E-mail] DAFTAR HALAMAN Daftar Halaman 1 1. Ringkasan Eksekutif 3 2. Latar Belakang Perusahaan 3 2.1 Data Perusahaan 3 2.2 Biodata Pemilik / Pengurus 4 2.3 Struktur Organisasi 4 2.4 Konsultan Pendamping 4 2.5 Susunan Pemilik / Pemegang Saham 5 3. Analisis Pasar Dan Pemasaran 5 3.1 Produk / Jasa Yang Dihasilkan 5 3.2 Gambaran Pasar 6 3.3 Target Atau Segmen Pasar Yang Dituju 7 3.4 Trend Perkembangan Pasar 7 3.5 Proyeksi Penjualan 7 3.6 Strategi Pemasaran 8 3.7 Analisis Pesaing 8 3.8 Saluran Distribusi 9 4. Analisis Produksi 10 4.1 Proses Produksi 10 4.2 Bahan Baku Dan Penggunaannya 11 4.3 Kapasitas Produksi 11 4.4 Rencana Pengembangan Produksi 11 5. Analisis Sumberdaya Manusia (Sdm) 12 5.1 Analisis Kompetensi Sdm 12 5.2 Analisis Kebutuhan Dan Pengembangan Sdm 13 5.3 Rencana Kebutuhan Pengembangan Sdm 13 6. Rencana Pengembangan Usaha 13 6.1 Rencana Pengembangan Usaha 13 6.2 Tahap-Tahap Pengembangan Usaha 14 7. Pemanfaatan Teknologi Informasi 15 7.1 Rencana Pemanfaatan Teknologi Informasi 15 7.2 Peralatan Dan Sistem Yang Sudah Dimiliki 16 7.3 Tahapan Pengembangan Teknologi Informasi 16 8. Analisis Keuangan 18 8.1 Laporan Keuangan 18 8.2 Rencana Kebutuhan Investasi 21 8.3 Rencana Arus Kas (Cash – Flow) 22 8.4 Rencana Kebutuhan......

Words: 3222 - Pages: 13

Free Essay

Mutu Kerja Pegawai Tentera Laut Lepasan Upnm Pengambilan Ke -9

...akademik di ketuai oleh Naib Canselor sendiri, manakala bahagian latihan ketenteraan di ketuai oleh Komandan ALK. Bahagian akademik meliputi semua program akademik melibatkan kesemua penuntut universiti manakala bahagian latihan ketenteraan pula bertanggung jawab untuk merangka latihan untuk pegawai kadet sepanjang tempoh pelajaran di sini. 1.2 Penyataan Masalah Latihan Industri 2009 untuk pengambilan 2006 merupakan latihan industri pertama untuk program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maritim. Modul latihan yang diguna pakai adalah berbeza dengan modul sebelumnya iaitu modul Sains Nautika. Modul latihan industri program Teknologi Maritim seharusnya selaras dengan kehendak perkhidmatan mengenai program dwi-laluan pegawai laluan eksekutif mengikut dasar dalam Memo am TLDM No, 03/05 bth 30 MAC 2005. Sepanjang latihan industri yang dijalankan selama 6 bulan di kapal-kapal milik TLDM, PKK akan mempraktikkan segala ilmu yang diperoleh sepanjang menuntut di UPNM. Aspek Navigasi dan Pegawai Bertugas Anjungan (PBA) merupakan antara aspek yang penting bagi seorang pegawai. Justeru itu, sepanjang latihan ini PKK diberi pendedahan kepada tugas-tugas tersebut, dan ianya akan menjadi kemestian kepadanya kelak. Namun, sejauh manakah PKK program Teknologi Maritim dapat memenuhi keperluan dan kehendak TLDM di dalam aspek Navigasi dan bertugas sebagai PBA.   1.3 Matlamat Kajian Matlamat kajian adalah untuk mengenal pasti pencapaian prestasi PKK program Sarjana Muda......

Words: 3587 - Pages: 15

Free Essay

Star Techologies

...Cadangan untuk persediaan usang Salah satu produk asli Star adalah komputer ST-100. Meskipun keadaan komputer yang ketika pertama kali dipasarkan pada tahun 1982, pada tahun 1989 ST-100 sudah ketinggalan zaman. Selama 1989, Star menambahkan $3. 5 juta sebagai cadangan untuk persediaan usang, yang merupakan sisa persediaan dari ST- 100s, mengurangi nilai persediaannya sampai pada nilai bukunya yaitu $2 juta. Argy dan anggota lain dari perikatan tim Star percaya bahwa persediaan ST- 100 masih dinilai terlalu tinggi. Argy merekomendasikan untuk menganggap turunnya tambahan $1. 5 juta untuk persediaan itu. Star manajemen menolak saran Argy untuk menulis persediaan ST- 100 turun dari nilai buku menjadi $500, 000. klien eksekutif membujuk Childers bahwa perusahaan akan menjual ST- 100s di masa depan meskipun tidak memiliki pesanan untuk produk tersebut dan walaupun hanya memiliki satu penjualan ST- 100 selama 1989. Star manajemen juga disediakan oleh Childers dengan daftar $1 juta untuk suku cadang termasuk dalam persediaan ST- 100 yang diduga akan diperlukan oleh Star untuk Pelayanan perbaikan ST- 100s yang telah dijual sebelumnya. Childers menerima $1 juta untuk suku cadang dengan persyaratan pada nilai nominal dan gagal untuk melaksanakan prosedur apapun atau membuat pertanyaan tambahan untuk mendukung nilai. Berkenaan dengan sisa $1 juta persediaan ST- 100 yang usang, Childers sepakat berkompromi dengan Star manajemen, untuk sewenang- wenang meningkatkan cadangan sebesar......

Words: 1630 - Pages: 7

Free Essay

Ppt Leadership

...Kevin Benitto Hartono 2012-011-015 Dharfin Ruland 2012-011-020 Jesica 2012-011-025 RINGKASAN KASUS – BOEING42 Keterpurukan Boeing tampaknya telah mencapai puncaknya pada akhir 2003 dengan skandal seputar kesepakatan Pentagon yang diduga menjadi perilaku yang tidak pantas dan hilangnya dokumen oleh pejabat Boeing. Setelah tujuh tahun di kepala organisasi, Desember 2003 Phil Condit mengundurkan diri. Masalah di Boeing dilaporkan tidak ada habisnya. Harga saham mengalami penurunan sebesar 6,5 persen. Selama bertahun-tahun Boeing dianggap oleh perusahan Amerika sebagai produsen pesawat terkemuka. Namun, pada tahun 1994 Airbus yangmerupakan saingan utama mereka mempunyai pesanan yang lebih banyak. Hal ini mengejutkan para eksekutif manajemen dan memulai serangkaian perubahan yang dilakukan untuk mengatasi struktur birokrasi, sistem teknologi, dan proses yang tidak perlu dalam sebuah perusahaan AWAL PERUBAHAN DI BOEING Pada tahun 1997 permintaan pasar meningkat secara drastis dan Boeing berusaha untuk memenuhi kelebihan ini pesanan dengan mengandalkan kemampuan produksi mereka. Krisis manufaktur terjadi dan reputasi Boeing menjadi buruk ketika mereka diminta untuk menghentikan produksi pesawat 747 selama 20 hari. Setelah mengalami kesulitan-kesulitan manufaktur, upaya yang dilakukan untuk merevitalisasi operasi Boeing dengan mempersatukan perakitan pesawat dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Hal ini harus dilakukan dengan berfokus pada produksi dan biaya...

Words: 758 - Pages: 4

Free Essay

Entre

...------------------------------------------------- I. RINGKASAN EKSEKUTIF Tujuan Rencana Bisnis Dalam menyusun rencana bisnis ini kami mempunyai tujuan yaitu untuk mendapatkan tambahan dana, sekaligus kami ingin menginformasikan bahwa kami yakin usaha kami ini akan berkembang dengan pesat, karena kami memiliki inovasi yang baru dalam hal pengembangan kuliner yang dalam hal ini pengembangan dessert. Alasan Membuka Usaha Honggi Cake Ice Cream adalah sebuah gerai khusus yang menjual berbagai produk cake yang dikombinasikan dengan es krim yang bervariatif, unik, rendah lemak, dan tanpa mengurangi cita rasa es krim yang alami. Konsep ini dipelopori oleh keinginan untuk menawarkan sebuah cara baru dalam menikmati es krim, dimana konsumen dapat memilih sendiri rasa es krim yang diinginkannya tanpa perlu mengkhawatirkan kadar lemak yang berlebihan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, konsumen akan dibantu oleh sumber daya (tenaga kerja) yang handal untuk membantu dan melayani konsumen dalam memilih rasa es krim yang diinginkan. Elemen Kunci Dari Rencana Usaha Elemen-elemen utama dan unik yang menjadi ciri khas Honggi Ice Cream Cake adalah: 1. Produk es krim yang bervariatif dan unik. 2. Produk es krim dan cake dengan rasa yang berbeda. 3. Sumber daya manusia yang handal dalam memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan. 4. Suasana gerai yang nyaman, mudah dijangkau dengan fasilitas yang menarik. Berbagai......

Words: 1905 - Pages: 8

Free Essay

Rmk Akpem Psap 01

...Augus Helmi Gunawan F1314019 RINGKASAN MATERI KULIAH AKUNTANSI PEMERINTAHAN Kerangka Konseptual dan Penyajian Laporan Keuangan (PSAP 1) A. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut: 1. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan: a. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan; Terdapat pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya sebagaimana diatur dalam UUD RI 1945 yang dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara negara. b. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah; Tiga lingkup pemerintahan di Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan, baik dari pajak atau bukan pajak, yang lebih besar dari pemerintah lain mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum,alokasi dana khusus, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan. c. Pengaruh proses politik; Pemerintah berupaya untuk mewujudkan......

Words: 1763 - Pages: 8

Free Essay

Kertas Kerja Lawatan Sambil Belajar

...“PROGRAM DELEGASI AKADEMIK DI BEIJING” (LAWATAN ANTARABANGSA) PELAJAR JURUSAN PERAKAUNAN TAHUN 2 FAKULTI EKONOMI DAN MUAMALAT UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) RINGKASAN EKSEKUTIF IPTA | Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Nilai, Negeri Sembilan | Nama Program | Lawatan Antarabangsa di Beijing | Aktiviti Utama Program | * Lawatan akademik di beberapa buah university di Beijing * Lawatan industri di beberapa buah syarikat/kilang | Matlamat dan Objektif Program | * Meletakkan universiti pada kelasnya yang tersendiri melalui interaksi dengan dunia luar untuk mengintegrasikan ilmu naqli dan aqli untuk mentransformasi dan menghasilkan nilai kepada negara, ummah dan manusia sejagat. * Menjana mahasiswa yang lebih beridealisma, proaktif dan kreatif menerusi pemerhatian serta dialog yang lebih terbuka dan global. * Mewujudkan usahasama antarabangsa antara Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) selaku institusi sains yang berteraskan Islam institusi-institusi akademik di negara lain dalam bidang penyelidikan dan pembangunan. | Anjuran | Pelajar Jurusan Perakaunan Tahun 2, Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) | Tarikh | 17 Ogos 2014 hingga 23 ogos 2014 | Tempat | Beijing, China | Jumlah Peserta | 24 orang pelajar jurusan perakaunan tahun dua dan 1 orang pensyarah pengiring. | Anggaran Kos | RM 43,450.00 | KERTAS KERJA PROGRAM DELEGASI AKADEMIK DI BEIJING (LAWATAN ANTABANGSA) 1.0 NAMA......

Words: 1186 - Pages: 5

Free Essay

Sistem Informasi Manajemen

...maupun organisasi harus menyediakan saluran komunikasi untuk persoalan yang diterima agar dialirkan ke atas dalam organisasi sampai diambil suatu tindakan terhadapnya.SIM harus memiliki model-model keputusan untuk mengolah data dan menimbulkan pilihan pemecahan. Model tersebut harus membantu menganalisis alternatif.Sebuah SIM adalah paling efektif bila hasil rancangan disajikan dalam suatu bentuk yang mendorong keputusan.Jika pilihan telah diambil, peranan SIM berubah menjadi pengumpulan data untuk feedback dan penaksiran kelak. | Sumber ; RM Sanoesi, 2000 Berdasarkan gambaran di atas maka dapat dikatakan bahwa Top manajemen memiliki tipe informasi yang lebih terfilter dibanding yang lain, karena seorang top manajemen hanya memerlukan ringkasan dari informasi yang digunakan sebagai pengambilan keputusan yang sangat berkualitas dan sangat strategis (jauh kedepan) dan mempengaruhi keseluruhan struktur organisasi. Sedangkan Middle manajemen memiliki tipe informasi yang terfilter dikarenakan seorang middle manajemen harus dapat mengakomodir beberapa informasi yang diterima dari lower manajemen dan bertindak secara taktis atau bisa dibilang mampu mengimplementasikan suatu keputusan melalui program kerja untuk mencapai tujuan dari keputusan Top Manajemen. Lower manajemen memiliki tipe informasi lebih terinci karena Lower manajemen adalah pusat informasi dan bekerja secara teknis untuk membuat dan mengolah informasi yang ada untuk mendukung pengambilan keputusan dan bersifat......

Words: 9697 - Pages: 39

Free Essay

Oak Industries Inc

...perusahaan di sekitar pertengahan 1980-an, tapi kerugian operasi yang diharapkan pada tahun 1989 menandai perlunya visi baru bagi perusahaan. Pada tanggal 6 Juni 1989, dewan baru direksi dan Ketua MIM mengambil alih. Ketua MIM bertindak sebagai ketua dan CEO Oak, dan presiden sementara dan CFO segera di tempat untuk mengendalikan perusahaan saat pencarian eksekutif dimulai.  Pada Desember 1989, William S. Antle III setuju untuk menjadi presiden dan CEO Oak.Antle telah menghabiskan sembilan tahun sebelumnya di Bain and Company, Inc, sebuah perusahaan konsultasi di seluruh dunia dengan 1.300 karyawan. Dengan gelar MBA dari Harvard, Antle telah bangkit dari manajer untuk eksekutif wakil presiden bertanggung jawab untuk satu dari lima perusahaan grup operasi, manajemen wakil presiden lainnya-dan klien, dan Perusahaan Sumber Daya Manusia dan Bain Advanced Manufacturing Group. Pada pertengahan-1989, putus asa oleh lingkungan terstruktur di Bain, Antle meninggalkan perusahaan untuk memulai Grup Hadleigh sebagai perusahaan konsultan turnaround. rencana-Nya untuk menjadi pengusaha hilang kilau mereka ketika sebuah perusahaan pencari eksekutif mengatakan Antle peluang untuk menata kembali Oak.  Dalam Antle bulan telah memilih William C. Weaver sebagai CFO. Weaver telah menjadi CFO di Kennametal Inc, sebuah perusahaan yang menyediakan alat-alat, perkakas sistem, perlengkapan, dan layanan kepada industri logam global bekerja.Antle terkesan dengan pengalaman Weaver di akuntansi biaya......

Words: 10811 - Pages: 44

Free Essay

Brahimpura Kertas Kerja

...Kertas Kerja PROJEK TANAMAN Sayuran Berasaskan Kaedah HIDROPONIK Disediakan Oleh: Ahmad Safwan JADUAL KANDUNGAN TAJUK MUKASURAT 1. 1.0 RINGKASAN EKSEKUTIF Syarikat Brahimpura Sdn. Bhd. telah ditubuhkan pada Mac 2014. Syarikat ini ditubuhkan dengan tujuan untuk menceburi bidang pertanian secara eksklusif dan lebih khusus dalam memajukan teknologi pertanian. Ini adalah selaras dengan wawasan kerajaan dan juga menyahut cabaran Rancangan Malaysia Ke-10(RMK-10) yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-6, Datuk Seri Najib Razak, di Parlimen pada 10 Jun 2010, dimana pihak kerajaan mengalu-alukan pihak swasta dalam menggiatkan semula sektor pertanian yang bernilai tambah tinggi dan penyerapan kaedah ICT, bioteknologi serta pelantar teknologi yang berkaitan. Oleh Itu, Syarikat Brahimpura Sdn. Bhd telah memajak tanah seluas 5 ekar yang terletak di daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang, selama tempoh 3 tahun untuk projek penanaman ini. Sebagai permulaan, pihak syarikat akan mengusahakan tanaman seperti Cili Merah, Serai, Tomato, Bayam dan lain lain tumbuhan yang sesuai sebanyak 5,000 pokok dalam 10 buah struktur Rumah Pelindung Tanaman yang dilengkapi dengan sistem hidroponik. Dari segi kewangan, pihak syarikat Syarikat Brahimpura Sdn. Bhd. Memerlukan pinjaman sebanyak RM 300,000 untuk membiayai sebahagian dari kos permulaan projek ini. Dalam perancangan yang teliti dan prospek yang berdaya maju, kami berharap pihak Bank...

Words: 1170 - Pages: 5

Free Essay

Harga Daging Sapi

...ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA ECERAN DAGING SAPI DALAM NEGERI PUSAT KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2013 RINGKASAN EKSEKUTIF Daging sapi merupakan salah satu bahan pangan pokok yang mengandung protein cukup tinggi, selain daging ayam. Daging sapi tidak hanya dikonsumsi oleh kebutuhan Rumah Tangga, juga sebagai bahan baku industri pengolahan, hotel, restoran dan katering. Konsumsi daging sapi secara nasional terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat serta selera masyarakat. Konsumsi daging sapi selama tahun 2011 sampai 2012 meningkat dari 1,8 kg/kapita/tahun menjadi 2,0 kg/kapita/tahun. Pemenuhan kebutuhan daging sapi di dalam negeri dilakukan melalui tiga sumber yaitu sapi lokal, sapi impor dan daging impor. Keberlanjutan sumber pasokan daging sapi di dalam negeri penting karena kondisi ini akan menciptakan ketidakstabilan harga di dalam negeri. Indikasi terganggunya pasokan daging sapi di dalam negeri mulai terjadi sejak pertengahan tahun 2012 yaitu harga daging sapi mulai meningkat dari pola normalnya. Kenaikan harga ini mengindikasikan terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dengan permintaang. Selama tahun 2012, harga eceran daging sapi cukup berfluktuasi dengan kenaikan harga mencapai 2,1%. Tingginya fluktuasi harga juga ditunjukkan dengan nilai koefisien variasi (CV) sebesar 8,5%...

Words: 5243 - Pages: 21