Racim

In: People

Submitted By praveen96
Words 294
Pages 2
When the words racism is mention what comes to mind? To most people racism is

when one belief that his/her genetically physical characteristics is better than the

characteristics of another race. But what does not comes mind is racism did and can

lead to the elimination of another race ,division of a nation and the enslavement of

another race , as what took place in history. In this modern time where there are laws

against discrimination of any sort and words like " we are created equally "are said

almost everywhere, one will think racism does not exist and it is part of history. But racism

is still around because the causes of racism still exist.

Therefore we should examine the causes of racism. Sometimes racism can develop

among people of different race because of the lack of knowledge about the other race

culture, belief and history. Since little is known about the other race their behavior can be

misinterpreted. For example the pilgrims that settled in America taught the Native

Americans were barbaric.

Social norms is also one of the causes of racism because some people are taught

to dislike other race by their family or someone who has great influence on them.And in

some instances they tend to pass what they were taught to the next generation. For

example of a social norm, one of my High school classmate were taught by his parents to

dislike a certain race because they were consider to be "bad influence".

In the film "Skin Deep" one of the students was saying that when one black

person shoplift the whole black community feel the effect because the other races will look

at black people as shoplifters.That is a perfect example of stereotyping where the…...

Similar Documents

Books

... Kıyamet günü yanlışlıkla çevirince başını Mızıkalı eşeğin sesine, nasıl yanılacağına, kaşını 445 Fazla almanın da ayrıca günah olduğuna, Sağ elle temizlenen bütün pisliklerin cehennemde Boğazına dolduğuna Yüzünü çok yıkayan kadının Bu nedenle alnının yazısını okuyan kadının Başına gelenlere 450 Aldırmazdı. Şu karşıki apartmandaki Helen’lere Kaçarak dudaklarını boyardı. Benimse çok daha ciddi niyetlerim vardı. Türbenin hemen yanında, gene dar bir sokakta, Kerpiç bir evde, fakir arkadaşım Sabri’yle, sıcakta, 455 Ter ve yıkanmış kilim kokan odasında konuşuyoruz. Pencereden giren güneş sefaleti keskinleştiriyor. Temmuz Ayının bitkinliği ve ölüm korkusu Kelimeleri ağırlaştırırken, terimi silmiyorum Dinsel bir korkuyla. Daha, “Eüzü mineşşeytanı racim”i bilmiyorum 460 Başlamak için duaya. Sabri bir din adamının yavaş Hareketlerini taklit ediyor. Bende saygılı bir telaş, Namaz surelerini ezberlemekle geçiriyoruz Bizi ölüme yaklaştıran zamanı. Yıl bin dokuz yüz kırk dokuz. Ankara’nın bütün küçük kubbeli camilerini 465 Ve kararmış kiremitli mescitlerini dolaştık. “İnna ateyna Kelkevser, fesalli lirabbike... hüvel ebter.” Körpe dizlerde derman biter Yatsı namazında, yanlış mırıldanılan kelimeler sırasında 130 Palabıyıklı, sakallı ve yırtık çoraplı cemaat arasında 470 Dini bütün iki Türk çocuğu kilimler üstünde yatar kalkar Sürekli (kendine amansız.) İlahiler, dualar... Allahın peşinde Yirmi bin fersah. Temmuz güneşinde, ağustos güneşinde, Kirli şadırvanların çamurlu taşlarına 475......

Words: 162885 - Pages: 652