Free Essay

Pidato

In: Other Topics

Submitted By TPPDDL
Words 1313
Pages 6
Sukan bukanlah semata-mata aktiviti fizikal yang dilakukan untuk mengisi masa lapang atau sebagai riadah kecil mengeluarkan peluh.Mutakhir ini ,pemodenan sukan bergerak seiring dengan kemajuan dunia dan membawa falsafah yang lebih berat. Pertumbuhan pelbagai bidang sukan yang rancak ini digerakkan dengan lebih dinamik dan profesional. Penglibatan masyarakat dalam bidang sukan juga telah banyak membawa manfaat. Ironinya, penglibatan masyarakat dalam bidang sukan dapat menunaikan pelbagai hasrat bukan sekadar pertarungan di gelanggang sahaja. Persoalannya, apakah faedah-faedah bersukan kepada maasyarakat?

Salah satu daripada faedah bersukan ialah kegiatan sukan dapat membantu mengekalkan kesihatan fizikal dan mental. Kehidupan zaman moden ini lebih banyak menggunakan tenaga dalaman dan pemikiran.Golongan profesional dan separa profesional dalam membangunkan negara sering kali terpaksa mengabaikan kegiatan fizikal kerana kekurangan waktu untuk tujuan tersebut. Kesibukan semua lapisan masyarakat ini membawa kepada masalah kesihatan fizikal dan mental. Penglibatan golongan kanak-kanak , remaja dan orang dewasa dalam pelbagai kegiatan sukan dapat menyelesaikan pelbagai masalah kesihatan. Kegiatan sukan merupakan langkah awal seperti kata pepatah “sediakan payung sebelum hujan” dalam mengawal obesiti, penyakit kronik seperti darah tinggi, diabetis dan penyakit jantung. Kegiatan sukan juga dapat membantu mereka yang telah menghidap penyakit untuk kembali pulih. Penglibatan masyarakat dalam bidang sukan juga mampu menangani ketegangan fikiran dan meringankan bebanan mental. Sesungguhnya kegiatan sukan dapat melancarkan perjalanan darah, mengurangkan lemak yang berlebihan dalam salur darah dan jantung ,membantu perkumuhan dan membuang sisa-sisa yang tidak diperlukan oleh badan. Tegasnya, penglibatan dalam bidang sukan merupakan usaha efektif dalam melahirkan masyarakat yang sihat.

Selain itu, bersukan juga dapat mengisi masa lapang seseorang. Masa lapang sebenarnya amat berharga bagi setiap individu atau masyarakat. Seseorang yang melibatkan diri dalam bidang sukan juga adalah satu cara mengisi masa lapang dengan berfaedah. Masa itu emas , walaupun hanya ada beberapa minit, masa itu sangat berharga .Masa lapang ini sangat bermanfaat jika digunakan untuk bersukan bagi mengembalikan tenaga dan melegakan ketegangan. Bagi golongan remaja pula, penglibatan dalam bidang sukan dapat menghindarkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral , vandalisme dan membuang masa sia-sia seperti melepak , merokok dan terlibat dalam pengambilan dadah. Sukan dapat menarik masyarakat ke arah memanfaatkan masa lapang dengan cara yang lebih baik. Kesan yang jelas ialah sukan mampu meningkatkan swadaya masyarakat dan melangkah gagah dengan yakin ke peringkat antatabangsa walaupun melalui ranjau pidana dunia persaingan hari ini. Sesungguhnya sukan dapat mendisiplinkan masyarakat memanfaatkan masa dengan lebih bermakna.

Di samping itu, sukan merupakan salah satu instrumen penting untuk mengeratkan hubungan perpaduan dan integrasi masyarakat. Hal ini demikian kerana, kegiatan sukan dapat melahirkan semangat kekitaan dalam pasukan untuk meraih kemenangan. Sifat bersatu padu juga dapat dipupuk melalui penglibatan dalam kegiatan sukan kerana bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Lantaran itu, hubungan yang erat dapat melahirkan sebuah pasukan yang kuat. Para penyokong juga dapat menyatupadukan masyarakat berbilang kaum di samping berkongsi minat dalam sukan yang sama. Dengan ini, nilai-nilai perpaduan seperti bekerjasama, bertoleransi dan meletakkan kepentingan negara dan pasukan melebihi kepentingan diri dapat dilahirkan melalui penglibatan diri dalam bidang sukan. Justeru , kegiatan sukan dapat mendidik masyarakat bekerjasama dan bersatu padu serta mengeratkan hubungan. Akhir sekali, sukan juga mampu memberi ruang untuk menambahkan pendapatan secara individu dan kumpulan. Atlet yang mencapai tahap kemahiran profesional boleh menjadikan sukan sebagai kerjaya yang lumayan. Penganjuran dan pengusaha peralatan dan prasarana sukan juga mampu menjana pendapatan yang besar. Serentak dengan kegiatan sukan secara serius di peringkat glokal dan global mampu menjana keuntungan melalui kadar tukaran wang asing. Seiring dengan itu, industri hiliran muncul bersama perkembangan sukan yang diceburi. Kemajuan sukan menampakkan hala tuju anak muda yang berkebolehan mengembangkan bakat dan potensi menjadikan sukan sebagai kerjaya masa depan mereka. Pemain bola sepak secara professional, pemain badminton seperti Datuk Lee Chong Wei dan Shalin Zulkifli masing-masing menjadikan badminton dan bowling sebagai kerjaya. Jelaslah sukan juga dapat menjadi kerjaya yang baru kepada masyarakat.

Kesimpulannya, penglibatan dalam bidang sukan akan membawa pelbagai faedah kepada masyarakat.Oleh itu , semua lapisan masyarakat amat digalakkan menyertai semua jenis sukan. Sukan diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang sihat, bersatu padu, berdaya maju dan berdaya saing. Sukan juga mampu mengangkat martabat rakyat dan negara di persada antarabangsa agar mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan Negara maju yang lain. Sesungguhnya , sukan berfaedah kepada individu, masyarakat dan negara. Tegasnya, kegiatan sukan wajar digalakkan kepada semua lapisan masyarakat.

Aktiviti sukan meletakkan kemenangan dan kegagalan pada perspektif yang betul. Idelogi sosial aktiviti sukan ialah pembinaan sahsiah dan pembaikan keseimbangan emosi.. Melalui sukan, kita dapat mempelajari apa itu menang dan kalah. Oleh itu,sikap bertolak ansur dapat dilahirkan. Keperibadian yang unggul juga dapat dilahirkan kerana sukan boleh menghasilkan semangat yang positif dan ingin berjaya serta perjuangan yang kuat. Selain itu,kegiatan sukan juga boleh membentuk tingkah laku disiplin dalam kalangan anggota seseorang individu.Ini adalah kerana setiap permainan mempunyai peraturan tersendiri yang harus dipatuhi oleh setiap peserta yang terlibat.

Sukan sebagai alat perpaduan dan perpaduan antarabangsa .Malaysia terdiri daripada berbagai kaum dan kumpulan etnik. Aktiviti sukan melibatkan pelbagai etnik menyediakan peluang untuk bekerjasama dan saling memahami di samping mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Selain itu,kegiatan sukan juga boleh menyumbang ke arah perpaduan serta dapat mengikis segala gejala sosial yang kurang diingini dalam pembangunan negara seperti diskriminasi, pengasingan dan sebagainya. Pada peringkat antarabangsa pula,pelancaran aktiviti sukan secara global juga dapat mewujudkan hubungan diplomatik antara sebuah negara dengan negara yang lain.Keamanan Negara dapat dicapai jika setiap negara menitikberatkan fungsi sukan dalam membentuk perhubungan global yang baik.

Sebagai asas dalam pembentukan PENDIDIKAN JASMANI dan KEGIATAN KOKURIKULUM
Kewujudan aktiviti sukan juga mendorong pelancaran Pendidikan Jasmani di sekolah-sekolah rendah dan menengah sertapun pusat-pusat pengajian tinggi.Pendidikan Jasmani ini adalah terdedah kepada semua pelajar bahawa fungsi-fungsi sukan secara berfokus kepada fizikal dan mental seseorang dan juga mengajar mereka bagaimana melakukan setiap aktiviti sukan dengan tatacara yang betul supaya tidak membahayakan diri sendiri.Selain itu,kegiatan kokurikulum juga diperkenalan selepas kewujudan sukan.Kegiatan kokurikulum juga dilaksanakan di kebanyakan institusi-institusi pengajian tinggi.Kegiatan-kagiatan yang dijalankan adalah seperti aktiviti sukan yang biasanya kita jalankan. Menyediakan peluang pekerjaan. Melalui aktiviti bersukan, peluang pekerjaan profesional dan bukan professional dapat diwujudkan.Pada 1980, terdapat kira-kira 300,000 pekerjaan dan 7,000 buah syarikat yang menceburi dalam French Federation of Sporting Industries. Di Jerman pula, terdapat kira-kira 45,000 orang pekerja yang terlibat dalam sektor sukan. Di antara pekerjaan yang diwujudkan melalui aktiviti sukan adalah pemain bolasepak, pengurus pasukan, jurulatih, pegawai perubatan sukan, peguam sukan dan pemain badminton. Ini adalah baik untuk mereka yang tidak pandai dalam bidang akademik. Sebagai satu industri dan perdagangan serta penyumbang pendapatan negara. Sukan berkembang menjadi satu industri seperti yang terdapat di negara-negara maju. Contohnya : Amerika Syarikat memperolehi sebanyak RM135 billion sebagai pendapatan negara kasar bagi pengeluaran alat-alat sukan pada 1987.Industri sukan sahaja menyumbangkan kira-kira 1% hingga 2% pengeluaran negara kasar di negara-negara perindustrian yang memperlihatkan kadar pertumbuhan yang lebih pesat. Malaysia pula memperohlehi kira-kira RM45.41 juta hasil daripada eksport alat-alat sukan baru-baru ini. Contoh alat-alat sukan : Raket Yonex, kasut Reebok dan kasut bolesepak Puma. Perkembangan industri sukan telah meningkatkan pasaran antarabangsa untuk pengeluaran, perniagaan dan pengedaran alat-alat sukan, barangan dan perhidmatan yang berkait dengan industri sukan. Pasaran dunia untuk alatan sukan melebihi RM50 billion pada tahun-tahun 1980an.

Kegiatan sukan juga dapat mengurangkan kos perubatan untuk rakyat. Bersukan dapat menjadikan tubuh badan seseorang individu sihat dan cergas.Sehubungan dengan itu,kerajaan dapat mengurangkan peruntukan kewangan untuk membeli bahan-bahan perubatan dan teknologi yang canggih bagi mengubati penyakit rakyat.Manakala,kerajaan dapat mengalihkan modal-modal yang berlebihan ke sektor-sektor yang lebih penting dalam mencapai hasrat wawasan 2020 terutamanya sektor industri dan pembangunan.Jika dilihat dari segi perspektif individu sebdiri,seseorang itu juga dapat menjimatkan perbelanjaannya terhadap bahan perubatan kerana tubuh badan yang sihat disebabkan bersukan secara kerap.Manakala,individu berkenaan juga boleh menggunakan pendapatan yang berlebihan untuk membeli keperluan asas seperti makanan,minuman, pakaian dan lain-lain bagi menjamin kesejahteraan kehidupannya.…...

Similar Documents

Premium Essay

Effective

...knowledge is genetically encoded and provided by automatic wiring of the brain. Bahasa akuisisi Penguasaan bahasa adalah proses di mana manusia memperoleh kemampuan untuk melihat dan memahami bahasa, serta untuk memproduksi dan menggunakan kata-kata dan kalimat untuk berkomunikasi. Bahasa akuisisi biasanya mengacu pada akuisisi bahasa pertama, yang mempelajari akuisisi bayi 'dari bahasa asli mereka. Hal ini dibedakan dari bahasa kedua akuisisi, yang berkaitan dengan akuisisi (pada anak-anak dan orang dewasa) dari bahasa tambahan. Kapasitas untuk berhasil menggunakan bahasa memerlukan satu untuk memperoleh berbagai alat termasuk fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan kosa kata yang luas. Bahasa dapat disuarakan sebagai pidato atau manual seperti pada tanda. Kapasitas bahasa manusia diwakili di otak. Meskipun kapasitas bahasa manusia terbatas, dapat dikatakan dan memahami jumlah tak terbatas kalimat, yang didasarkan pada prinsip sintaksis disebut Rekursi. Bukti menunjukkan bahwa setiap individu memiliki tiga mekanisme yang memungkinkan rekursif kalimat untuk pergi indeterminately. Ketiga mekanisme ini adalah: relativisasi, komplementasi dan koordinasi. Kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan bahasa adalah aspek kunci yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Meskipun sulit untuk dijabarkan apa aspek bahasa yang unik manusia, ada beberapa fitur desain yang dapat ditemukan dalam segala bentuk yang dikenal dari bahasa manusia, namun yang hilang dari......

Words: 2156 - Pages: 9

Free Essay

Keluarga Bahagia Masyarakat Sejahtera

...bermula menumpahkan taat setiadan semuanya adalah tentang pengorbanan kepada keluarga. Maka pada hari ini, saya ingin mengajak anda semua untuk sama-sama kita mula percaya betapa keluarga bahagia, masyarakat sejahtera. Saudara dan saudari, Keluarga bahagia apabila ibu, ayah dan adik-beradik hidup dalam keadaan penuh ceria dan bersulamkan rasa kasih dan sayang sesama mereka. Masyarakat sejahtera pula merujuk kepada komuniti manusia yang sihat fikirannya, matang tindakannya dan erat ukhuwahnya. Tuntasnya, keluarga bahagia masyarakat sejahtera berkehendakan kita untuk sama-sama mentafsir daripada hati kepada hati tentang harka yang dimiliki oleh sebuah keluarga dalam melahirkan ahli masyarakat yang sejahtera. Justeru, saya akan cerakinkan pidato ini kepada tiga perspektif utama. Pertama, keluarga, asal-usul kita. Kedua, dimanakah letaknya bahagia kita dan ketiga, ke manakah hala-tuju masyarakat kita. Saudara dan saudari, Sudah sekian lama kita didendangkan dengan pelbagai konsep keluarga bahagia, keluarga sakinah, (baik....), rumahku syurgaku, syurga di telapak kaki ibu. Namakan apa sahaja konsep keluarga bahagia, saya pasti kita semua sudah mendengarnya. Namun persoalannya, berapa ramai daripada kita yang benar-benar faham dan menterjemahkannya dalam kehidupan. Jika benar kita memahaminya, mengapa setiap lima belas minit satu pasangan Islam bercerai di Malaysia. Jika benar kita memahaminya, mengapa setiap lima hari seorang bayi kecil dibuang tanpa rasa berdosa. Jika......

Words: 724 - Pages: 3

Free Essay

Pemaparan Dan Analisa Kebijakan Fiskal Periode Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

...perekonomian (lewat belanja infrastruktur dan lain sebagainya). Peran stimulus fiskal ini juga ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, menurunkan tingkat PHK dengan meningkatkan subsidi listrik, pajak, dan lain-lain. Poin lain dalam RPJMN 2010-2014 adalah desentralisi fiskal; kepentingan desentralisasi alokasi anggaran ke daerah-daerah. Pemerintah mentargetkan alokasi yang adil, dan tersinkronisasi antara perencanaan perekonomian nasional dan daerah. Pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, disamping memperbaiki infrastruktur daerah. Poin ketahanan fiskal yang inklusif dan kontinu. Salah satu movement penting dalam perombakan perencanaan fiskal dalam periode kepemimpinan SBY adalah diluncurkannya RAPBN 2013. Dalam pidato pengantar RAPBN 2013, presiden SBY kembali menyampaikan tujuannya untuk mewujudkan stimulus fiskal. Presiden SBY menyampaikan, dengan respon terhadap kondisi stabilitas ekonomi dunia yang tidak stabil, dan dengan asumsi berikut: Pertumbuhan ekonomi 6,8 persen, Laju inflasi 4,9 persen, Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5 persen, Nilai tukar rupiah adalah Rp 9.300 per dolar AS, Harga minyak US$ 100 per barel, Lifting minyak 900 ribu barel per hari; pemerintah memasang tujuan “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Upaya Penyehatan Fiskal”. Adapun strategi utama yang digunakan adalah dengan mengendalikan defisit anggaran pada tingkat aman dan menurunkan rasio utang per PDB dalam tingkat......

Words: 2076 - Pages: 9

Free Essay

Me and My Life

...Saya dibesarkan dalam sebuah keluarga yang bahagia dan mengamalkan cara hidup yang sederhana.Ayah saya,Mohd Hatta Bin Sulaiman merupakan seorang guru yang telah pun bersara pada tahun2008 pada usianya 56 tahun.Ibu saya,Normah Binti Yaakop juga merupakan seorang pesara yang dahulunya beliau ialah seorang guru.Saya mempunyai 4 orang adik-beradik dan saya merupakan anak bongsu.Ramai menganggap anak bongsu ini seorang yang manja namun saya menyangkal perspektif itu kerana saya lebih suka cara hidup berdikari.Bersekolah di sebuah sekolah harian yang terbaik di Johor,Sekolah Tinggi Kluang membuatkan saya sentiasa ingin maju ke depan,sesuailah dengan moto sekolah iaitu “MAJU TERUS MAJU”. Saya sering kali menyertai pertandingan pidato bagi mengasah bakat saya dan membentuk keyakinan diri apabila bercakap di khalayak ramai dan saya amat suka menulis serta mengarang. Setiap individu pasti telah merancang masa depan mereka dengan sebaiknya agar segala apa yang diinginkan dapat dicapai,begitu juga saya.Sekiranya saya diberi peluang oleh pihak MARA,saya ingin mengambil bidang psikologi kerana saya dapat merasakan bahawa rakyat Malaysia sebenarnya memerlukan seorang pakar nasihat bagi membimbing mereka terutama sekali bagi mereka yang sentiasa menghadapi tekanan namun tidak tahu cara mengendalikan tekanan tersebut.Berbekalkan kepetahan dan keyakinan diri yang saya berjaya bentuk sejak di bangku sekolah,saya amat berharap untuk mendalami bidang psikologi.Saya akan menyambung pelajaran......

Words: 320 - Pages: 2

Free Essay

Surat

...ketika melihat padi yang sedang membesar, ketika menghalau burung, membaiki tempat jemuran padi atau saja-saja berehat sementara menunggu panggilan emak yang memerlukan air, menemani ayah menanam getah atau menanam lada. Bagaikan membahas isu utama dunia di Sudut Pidato di situlah ayah akan bercerita tentang erti sebuah tanah tentang tanggungjawab penjagaan dan pemeliharaannya betapa kegunaannya bisa berubah mengikut ketentuan dan keperluan masa segalanya kitalah yang menentukan dan tanah sedia menerima tanpa bicara. Sajak Pertemuan di Hyde Park Maksud Rangkap 1: Apabila penyajak berada di Hyde Park, beliau teringat sebidang tanah yang agak luas pemberian ayahnya di kampung. Asalnya tanah tersebut hutan dara tetapi telah diterokai oleh ayahnya. Tanah itu kemudiannya ditanam dengan padi huma setiap tahun dan merupakan milik keluarga. Maksud Rangkap 2: Penyajak sering berdiri di atas busut bersama ayah ketika melihat padi yang sedang membesar, ketika menghalau burung, membaiki tempat jemuran padi atau saja-saja berehat sementara menunggu panggilan emak yang memerlukan air, menemani ayah menanam getah atau menanam lada. Maksud Rangkap 3: Penyajak berasa berada di sudut pidato di Hyde Park berbicang tentang isu-isu penting ketika mendengar ayahnya bercerita tentang tanah iaitu tanggungjawab menjaga dan memelihara tanah. Penggunaan nya sentiasa berubah mengikut peredaran dan keperluan semasa yang ditentukan oleh pemiliknya. Maksud Rangkap......

Words: 2034 - Pages: 9

Free Essay

Perancangan Kajian Penilaian Terhadap Program Latihan

...pernah menggunakannya, maka satu sesi demontrasi di adakan untuk menunjuk cara cara memasang dan mengguna kelengkapan perkhemahan. b) Compass & Orientering Merching Jurulatih akan menunjuk ajar cara cara bagaimana menggunakan kompas bagi menentukan kedudukan sesuatu arah yang akan dituju dalam perjalanan dihutan belantara, dimana para peserta diajar bagaimana menentukan kedudukan arah utara, selatan, timur dan barat disamping kaedah bagaimana membaca arah bering sesuatu kedudukan atau arah tuju. Latihan Dalam Kumpulan (LDK) LDK terdiri daripada 5 slot iaitu; • LDK 1 - Takruf • LDK 2 – Rumusan Survival Lesson • LDK 3 – Praktikal dan rumusan Compass & Orientering Marching • LDK 4 - Kepimpinan (Kalah/Menang) • LDK 5 - Pidato (komunikasi berkesan) Para peserta dibahagikan kepada 6 kumpulan kecil LDK 1 – Takruf Para pesrta akan bersama fasilitator mengikut kumpulan masing masing untuk berkenalan secara lebih dekat berkaitan pengenalan peribadi dan biografi masing masing. LDK 2 - Rumusan Survival Lesson Peserta akan bercerita tentang falsafah dan pengajaran yang diperolehi daripada pembelajaran berkaitan dengan survival, terutamanya dalam proses masak memasak, memasang khemah dan hidup dalam suasana berpasukan. Setelah selesai pembentangan daripada peserta, maka fasilitator akan merumuskan berkaitan dengan survival sebagai seorang manusia, cabaran dan rintangan yang perlu ditempuhi LDK 3 – Praktikal dan Rumusan Compass & Orientering......

Words: 3840 - Pages: 16

Free Essay

Etika Dalam Praktik Investasi Dan Pasar Modal

...mengatakan kepada Wall Street Journal.1 SAS No 82 digantikan pada tahun 2002 oleh SAS 99 . Pedoman saat ini pada tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan terletak di AU 316 , " Pertimbangan Penipuan dalam Audit Laporan Keuangan . " Pada penulisan edisi ini, PCAOB memiliki agendanya inisiatif untuk lebih meningkatkan bimbingan relatif terhadap auditor tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan . Independensi Auditor . Kasus ini juga dapat digunakan untuk membahas independensi auditor . Auditor kemerdekaan telah menerima perhatian yang signifikan di AS Walter Schuetze , maka Chief Accountant kepada Securities and Exchange Commission ( SEC ) , menulis sebuah komentar runcing , " A Mountain atau sarang tikus mondok ? " 2 Beberapa pidato SEC lain dan komentar diikuti sampai November 2000 ketika SEC mengadopsi aturan baru yang mengatur independensi auditor . Perubahan memodernisasi peraturan Komisi untuk menentukan apakah auditor independen dalam terang investasi oleh auditor atau anggota keluarga mereka dalam klien audit, hubungan kerja antara auditor atau anggota keluarga mereka dan klien audit, dan ruang lingkup layanan yang diberikan oleh perusahaan audit untuk mereka klien audit. Perubahan juga mengidentifikasi layanan non -audit tertentu yang , jika disediakan oleh auditor kepada klien audit yang perusahaan publik , merusak independensi auditor . Untuk semua pernyataan proksi Tahunan yang disampaikan setelah tanggal 5 Februari 2001 , perusahaan publik wajib......

Words: 2442 - Pages: 10

Free Essay

Menjadi Pemimpin Strategik Yang Efektif

..."Saya seorang pemimpin otentik". Karena itu, diperlukan atribut yang harus ada: 1. Mengelola Persepsi (Managing Perception) Harus konsisten antara perkataan dengan perbuatan, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pengikut. 2. Memahami Diri & Lainnya (Know Yourself & Others) * Membutuhkan pengetahuan diri untuk memimpin secara efektif, atau pengungkapan diri. * Memahami aspek dan kualitas diri tertentu yang diinginkan pengikut 3. Manfaatkan Dari Mana Anda (Use Where You Come From) * Keaslian berhubungan erat dengan asal-usul * Pada saat sampai ke mana Anda akan pergi, Anda tidak lagi orang yang sama * Orang-orang mendefinisikan diri melalui: Gender, kelas, ras, status, geografi, pakaian, pidato, makanan, dan gaya berjalan. 4. Menyesuaikan diri seperlunya (Conform, but Only Just Enough) Terlalu banyak menyesuaikan diri akan membuat kepemimpinan tidak efektif....

Words: 1288 - Pages: 6

Free Essay

Impact of Culture

...gilirannya, mungkin menciptakan ketertarikan tambahan, begitu melengkapi lingkaran yang interaktip antar[a] ketertarikan dan permusuhan. Horney(1937) yang ditantang yang " tidak berarti apakah permusuhan atau ketertarikan telah menjadi factor" (hal utama 74). Yang penting adalah bahwa pengaruh timbal balik mereka mungkin memperparah suatu sakit saraf tanpa seseorang membuat konflik tambahan. Ketertarikan dasar pada dirinya sendiri bukanlah suatu sakit saraf, tetapi " adalah menjadi lahan yang baik dari mana suatu sakit saraf terbatas mungkin brkembang setiap waktu" ( Horney,1937, hal. 89). Ketertarikan dasar adalah tak kenal henti dan tetap, memerlukan stimulus tertentu seperti pengambilan suatu test di (dalam) sekolah atau memberi suatu pidato. Menyebar keseluruh bagian berhubungan dengan (orang) yang lain dan berusaha memimpin ke arah jalan [yang] baik untuk mengatasi orang-orang. Walaupun kemudian berkembang daftar pertahanan melawan terhadap ketertarikan dasar, Horney ( 1937) mengenali pada umumnya terdapat empat jalan yang dilakukan orang-orang dalam budaya kita untuk melindungi diri mereka melawan terhadap perasaan terasing dalam dunia yang penuh persaingan ini. Yang pertama adalah kasih sayang, suatu strategi yang tidak selalu mendorong kearah cinta sesungguhnya. Dalam pencarianya pada kasih sayang, sebagian orang boleh mencoba untuk membeli cinta dengan diri yang menghapus pemenuhan, material........

Words: 1126 - Pages: 5

Free Essay

Mnmnm

...Assalamualaikum Wr. Wb. Bapak/ Ibu guru beserta karyawan yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul ditempat ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul “Peran Pendidikan Sebagai Sarana Pemberdayaan”. Perbaikan kualitas bangsa harus ditempuh dan terutama melalui pendidikan. Pendidikan itu proses yang panjang, yang tak henti-hentinya untuk mencapai satu tujuan dan terbuka untuk menerima ide-ide dan konsep-konsep baru. Itu makna pendidikan, sehingga suatu saat hasil dari pendidikan itulah yang akan menumbuhkan budaya baru dengan manusia yang cerdas. Selama manusianya cerdas maka ia mempunyai kebijakan dan kebajikan dalam jiwanya. Barulah setelah itu dia mampu menguasai sains dan teknologi. Budaya baru itulah yang menjadi kontra budaya yang kemudian masuk ke dalam tatanan menjadi masyarakat (budaya) alternatif yang akan dipilih oleh bangsa ini. Semuanya melalui pendidikan yang tertata rapi: pendidikan yang mampu mencerdaskan, mampu menumbuhkan jiwa yang bajik dan bijak, serta menguasai sains dan teknologi. Itulah nanti yang akan mengubah bangsa Indonesia menjadi Indonesia baru. Hal ini tampaknya akan menjadi ”momok” bagi pendidikan di Indonesia. Belum lagi persoalan kekurangan tenaga pendidik......

Words: 428 - Pages: 2

Free Essay

Contoh Laporan Kp

...Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. - Terlaksananya peliputan oleh media massa. - Terlaksananya pembuatan sambutan, makalah, pidato kunci Gubernur beserta jajarannya. - Tersosialisasinya kebijakan, program dan kegiatan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat melalui media cetak, foto, video dan media komunikasi lain. - Tersosialisasinya program ”Bali Ndeso Mbangun Deso” yang diimplementasikan dalam 6 (enam) misi pembangunan Jawa Tengah 2008 – 2013. Berikut merupakan diagram aktivitas dari alur kinerja Bagian Publikasi. [pic] [pic] Gambar Activity Diagram 2.1 : Alur kinerja Bagian Publikasi Berikut Penjelasan tentang Alur Kinerja di Bagian Publikasi. 1. Melakukan peliputan Pimpinan dan lembaga sebanyak 1095 kegiatan. 2. Peliputan oleh media masa dalam negeri sebanyak 1500 berita. 3. Peliputan media masa luar negeri sebanyak 3 berita. 4. Membuat sambutan, makalah, dan pidato kunci Gubernur dan Wakill Gubernur Jawa Tengah, Sekda dan para Asisten Sekda Jateng sebanyak 3000 eks. 5. Melakukan pembuatan video sosialisasi program, kebijakan, dan hasil kegiatan pembangunan sebanyak 18 edisi. 6. Membuat penerbitan tabloid sebanyak 12 edisi dalam 1 tahun. 7. Memasang panel foto 3 buah / 6 edisi. 8. Membuat penerbitan buku himpunan sambutan, makalah, dan pidato kunci Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sekda dan para Asisten Sekda Jateng. 9. Membuat penerbitan buku......

Words: 4085 - Pages: 17

Free Essay

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia

...dan yang berhak mengajar hanyalah lulusan sekolah guru. Sedangkan lewat pendidikan non-formal terutama dilakukan oleh para tokoh pergerakan nasional yakni bung Karno dan Bung Hatta. Pelaksanaan pendidikan politik baik yang dilakukan oleh guru-guru sekolah partikelir maupun yang dilakukan para tokoh pergerakan nasional, pada prinsipnya dapat di nyatakan sebagai “cikal  bakal” pendidikan politik atau PKn di Jaman Indonesia merdeka.   Sesudah Proklamasi kemerdekaan  Gambaran Nu’man Somantri (1976: 34-35), yakni : A. Kewarganegaraan (1957) Isi pelajaran kewarganegaraan adalah membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan.   B. Civics (1961) Isi civics banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional . Uud,  pidato- pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk “nation and character building” Bangsa Indonesia seperti pada waktu pelaksanaan civics di America pada tahun-tahun setelah declaration of Independence Amerika c. Pendidikan Kewargaan Negara (1968) Diberlakukannya kurikulum 1975, PKn pada prinsipnya merupakan unsur dari PMP. Lahirnya UU no.2 Tahun 1989 tentang SPN (Sistem Pendidikan  Nasional). menunjuk pasal 39 ayat 2, yang menentukan bahwa PKn bersama dengan pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama harus di muat dalam kurikulum semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan maka PKn akan mengalami perkembangan lagi. Menurut Ali Emran (1976: 4) isi PKn meliputi : 1. Untuk SD : pengetahuan Kewargaan negara, sejarah Indonesia,......

Words: 1743 - Pages: 7

Free Essay

Essays

...Pidato Bahasa Jiwa Bangsa. Andai patah sayap rajawali, bertongkat jua saya ke mari, bukan kerana ingin bermimpi, tetapi untuk membawa anda semua menyelami mauduk pidato yang berbunyi Bahasa Jiwa Bangsa. Sambutlah Salam Sejahtera,Salam Satu Malaysia. Semarak kasih,sekalung budi Tuan Pengerusi Majlis,barisan panel hakim yang arif lagi berkarisma,penjaga masa setia pada saat dan ketikanya,dif-dif kehormat,seterusnya para hadirin pencetus revolusi minda yang saya muliakan. Sebelum kaki mengorak langkah lebih jauh,izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato saya. Menurut kamus Bahasa Malaysia keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa ditakrifkan sebagai sistem lambang bunyi suara. Jiwa pula merupakan roh atau nyawa. Seterusnya Bangsa dapat didefinisikan sebagai j enis manusia daripada satu asal keturunan. Secara konotosinya Bahasa Jiwa Bangsa juga membawa maksud milik mutlak sesuatu bangsa yang menjadi identiti kebangsaan.Sesungguhnya Bahasa itu menunjukkanjati diri sesuatu bangsa. Kekuatan bahasa itu juga membuktikan kuatnya sesuatu bangsa itu sendiri. Yang kurik itu kundi. Yang merah itu saga, Yang baik itu budi, Yang indah itu bahasa. Demikianlah indahnya pantun Melayu yang menggambarkan betapa bersungguh-sungguhnya nenek moyang kita menjaga adab dan pergaulan terutamanya dalam aspek pertuturan. Hadirin yang dihormati sekalian, Apakah wasilah terpenting untuk membentuk bangsa Malaysia? Jawapannya jelas Bahasa Kebangsaan kerana......

Words: 699 - Pages: 3

Free Essay

Paperwork

...KERTAS KERJA PROGRAM “Team Building Workshop” TARIKH: 15- 16 JULAI 2016 TEMPAT: Pauh Inn, Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Pauh Putra, Arau ANJURAN: Kelab Pidato Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin DILULUSKAN OLEH: ……………………………………………… TEAM BUILDING WORKSHOP 1.0 PENGENALAN Kursus teambuilding ini merupakan kursus pengukuhan kerja berpasukan di kalangan warga politeknik. Bertepatan dengan saranan untuk melaksanakan lagi program yang bekesan serta melahirkan rasa kebersamaan dan berpasukan di kalangan ahli kelab merupakan antara inti pati penting dalam pelaksanaan misi ini. Selain itu, pertambahan ahli dari semasa ke semasa bagi meningkatkan kreativiti dalam memenuhi objektif kelab ahli kelab memerlukan satu ruang masa untuk mengeratkan ikatan persahabatan dan persefahaman antara mereka. Justeru, program ini dianjurkan bertujuan melahirkan dan seterusnya mengukuhkan pasukan kerja di Kelab Pidato Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. 2.0 OBJEKTIF PROGRAM Diantara objektif program ialah: • Untuk meningkatkan semangat berpasukan antara ahli kelab Pidato Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin • Meningkatkan kemahiran kepimpinan diri dan organisasi. • Memupuk budaya kerja yang lebih positif dan pro-aktif • Memperkukuh pasukan kerja dan mewujudkan kumpulan kerja yang lebih dinamik 3.0 BUTIRAN PELAKSANAAN Tarikh pelaksanaan : Program secara berterusan selama 2...

Words: 538 - Pages: 3

Free Essay

Rencana

...5.0 TEKS PIDATO “BAHASA MELAYU TONGGAK PERPADUAN BANGSA DI MALAYSIA” Kalau tidak kerana bintang, Tak akan bulan kelihatan tinggi , Kalau tidak kerana pidato, Tak akan saya berada disini. Datang bahtera dari Medan , Singgah sebentar di laluan Kerai, Salam satu Malaysia saya hulurkan , Kepada warga dewan pembuka tirai. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis ,barisan panel Hakim yang arif lagi bijaksana yang sedang menjunjung mahkota keadilannya ,penjaga masa yang sentiasa peka dengan detak jamnya, para perserta yang saya kagumi serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Hadirin dan hadirat yang dihormati Cogan kata ‘Hidup Muafakat Membawa Berkat’ merupakan antara cogan kata yang dicipta untuk menyedarkan orang ramai akan peri pentingnya muafakat dalam kehidupan masyarakat yang berbilang kaum seperti di negara kita. Kata orang, permuafakatan bererti perpaduan. Saya yakin bahawa perpaduan penting dalam sesebuah negara. Dalam usaha melonjak status negara berpendapatan tinggi dan bagi merealisasikan dasar transformasi kerajaan, soal perpaduan tidak boleh dipandang enteng kerana bukan mudah untuk membina identiti bangsa dan mendaulatkan maruah bangsa. Usaha membina negara bangsa yang bersatu padu ini sebenarnya boleh dilakukan jika setiap rakyat mengerti akan kepentingan bahasa kebangsaan sebagai tonggak perpaduan setiap rakyat di Malaysia. Oleh itu, izinkan saya......

Words: 714 - Pages: 3