Peng.Strategik

In: Business and Management

Submitted By hidayah405
Words 7214
Pages 29
1.0 Profil Syarikat

1.1 Latar Belakang Syarikat

Syarikat Kulim (Malaysia) Berhad bermula 70 tahun lalu apabila Kulim Rubber Plantations Ltd (KRPL) diperbadankan di United Kingdom pada 4 Julai 1933. KRPL memulakkan operasi pada tahun 1947 dengan memiliki ladang getah seluas 190 hektar di negeri Johor, Malaysia. Kulim (Malaysia) Berhad adalah sebuah syarikat awam yang berpangkalan di Malaysia yang tersenarai berpangkalan di Malaysia yang menekankan kepada empat operasi perniagaan terasnya iaitu perladangan kelapa sawit, oleokimia, makanan dan restoran dan usahasama keusahawanan

Pada 16 Julai 1960 KRPL telah menukar namanya kepada Kulim Group Limited (KGL) dan menyenaraikannya di Bursa Saham London. Kulim (Malaysia) Sdn Bhd telah diperbadankan pada 3 Julai 1975 dan selepas itu dinaik taraf sebagai sebuah syarikat awam pada 18 Ogos 1975 dan menggunakan namanya sekarang, iaitu Kulim (Malaysia) Berhad. Syarikat Malaysia ini disenaraikan di papan utama Bursa Saham Kuala Lumpur (kini Bursa Malaysia) pada 14 November 1975 dan telah menamatkan penyenaraiannya di Bursa Saham London pada tahun 1977.

1.2 Situasi Semasa

Menurut IMF, pertumbuhan ekonomi dunia menjadi lembab kepada 3.7% pada tahun 2008, kadar paling lembab sejak 2002 di mana keadaan ekonomi serantau mengalami kelembapan yang kian mendadak. Ekonomi malaysia walaupun bertahan pada 2008 dengan pertumbuhan KDNK yang sederhana iaitu 4.6% berbanding dengan 6.3% pada tahun 2007. Walaupun negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang lembap, Kulim (Malaysia) Berhad masih dapat menjana pendapatan sebanyak RM1.25 bilion, satu peningkatan sebanyak 45% pada tahun 2008 iaitu daripada RM2.74 bilion pada 2007 kepada RM3.99 bilion pada 2008.

Dalam sektor perladangan, Kulim telah mencatat jumlah pendapatan sebanyak RM1.73 bilion, iaitu peningkatan sebanyak…...

Similar Documents