Premium Essay

Ningning

In: Business and Management

Submitted By coeus0807
Words 2375
Pages 10
YOUR ECONOMETRICS PAPER

BASIC TIPS

There are a couple of websites that you can browse to give you some ideas for topics and data. Think about what you want to do with this paper. Econometrics is a great tool to market when looking for jobs. A well-written econometrics paper and your presentation can be a nice addition to your resume.

You are not expected to do original research here. REPLICATION of prior results is perfectly acceptable.

Read Studenmund's Chapter 11.

One of the most frustrating things in doing an econometrics paper is finding the data. Do not spend a lot of time on a topic before determining whether there is data available that will allow you to answer your question. It is a good idea to write down your ideal data set that would allow you to address your topic. If you find that the available data is not even close to what you had originally desired, you might want to change your topic.

Also, remember that knowing the location of your data – website, reference book, etc – is not the same as having your data available to use. It may take a LONG time to get the data in a format that EVIEWS can read. Do not leave this till the last minute.

For most data, I enter the data into Excel first. I save the Excel sheet in the oldest version, namely MS Excel Worksheet 2.1 . The reason is that format can be read by most programs whereas newer formats may or may not be read. Eviews easily reads an Excel sheet 2.1 version. You should use the first row to label your columns (variables). Be sure to follow the naming conventions in Eviews and do not use 'C' or 'RESIDUALS'. Eviews can only use numeric data.

A warning for time series analysis - In order to find interesting results, you need variation in your data. For example, it would be difficult to find the effect of defense spending on American manufacturing industries if…...

Similar Documents

Premium Essay

Ningning Bading

...“Ang Ningning at Ang Liwanag” isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto)   Ang ningning ay nakasisiLaw sa paningin. Ang Liwanag ay kinakaiLangan ng mata, upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay. Ang bubog kung tinatamaan ng nag-aapoy na sikat ng araw ay nagniningning; ngunit sumusugat sa kamay ng nagaganyak na dumampot. Ang ningning ay madaya. Ating hanapin ang Liwanag, tayo'y huwag mabighani sa ningning. Sa katunayan ng masamang kaugaLian: Nagdaraan ang isang karwaheng maningning na hinihiLa ng kabayong matuLin. Tayo'y nagpupugay at ang isasaLoob ay mahaL na tao ang nakalulan. Datapwa'y marahiL naman ay isang magnanakaw; marahiL sa iLaLim ng kanyang ipinatatanghaL na kamahaLan at mga hiyas na tinatagLay ay natatago ang isang pusong sukaban. Nagdaraan ang isang maraLita na nagkakanghirap sa pinapasan. Tayo'y mapapangiti at isasaLoob: Saan kaya ninakaw? Datapwa'y maLiwanag nating nakikita sa pawis ng kanyang noo at sa hapo ng kanyang katawan sa siya'y nabubuhay sa sipag at kapagaLang tunay. Ay! Sa ating pang-uga-ugaLi ay Lubhang nangapit ang pagsamba sa ningning at pagtakwiL sa Liwanag. Ito na nga ang dahiLang isa pa na kung kaya ang tao at ang mga bayan ay namumuhay sa hinagpis at daLita. Ito na nga ang dahiLan na kung kaya ang mga Loob na inaakay ng kapaLaLuan at ng kasakiman ay nagpupumiLit na Lumitaw na maningning, LaLung-LaLo na nga ang mga hari at mga Pinuno na pinagkatiwaLaan ng sa ikagiginhawa ng kaniLang mga kampon, at waLang......

Words: 6521 - Pages: 27

Free Essay

Songs

...tatawirin Dm Maging ang ulap may aking aabutin Gm A Dm - C Sayo'y walang hindi kayang gawin verse 2: Dm C Dm Langit ang alay na pag-ibig mo Dm C F Wala na ngang mahihiling ako Gm Umasa kang laging ikaw A ang siyang mamahalin Dm Sa isip sa puso at sa damdamin Gm A Dm - C Ayokong mawalay ka pa sa 'kin Chorus: F C Ikaw ang hulog ng langit Dm Am Ikaw ang aking pag-ibig Bb F Gm C Ikaw ang katuparan dito sa aking daigdig F C Ikaw sa akin ang bituin Dm Am Walang kupas ang ningning Bb F Ligaya kang walang hanggan Gm C F - Dm Ako'y sayo, at ika'y para sa 'kin ( Repeat verse 2 , then repeat chorus 2 times ) ...F INTRO: e|----------10------10-----------------------------------------10-12-10--| B|----8-10-8--8-10-8--10/12---8/10-7-7/8-5-5/7---8--10--12-13------------| G|---------------------------------------------7-------------------------| D|-----------------------------------------------------------------------| A|-----------------------------------------------------------------------| E|-----------------------------------------------------------------------| 1st Verse : G Minamasdan Kita D Nang hindi......

Words: 2964 - Pages: 12

Free Essay

Rtf.Doc

...Ang Ningning at Ang Liwanag Emilio Jacinto Ang ningning ay nakasisiLaw sa paningin. Ang Liwanag ay kinakaiLangan ng mata, upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay. Ang bubog kung tinatamaan ng nag-aapoy na sikat ng araw ay nagniningning; ngunit sumusugat sa kamay ng nagaganyak na dumampot. Ang ningning ay madaya. Ating hanapin ang Liwanag, tayo'y huwag mabighani sa ningning. Sa katunayan ng masamang kaugaLian: Nagdaraan ang isang karwaheng maningning na hinihiLa ng kabayong matuLin. Tayo'y nagpupugay at ang isasaLoob ay mahaL na tao ang nakalulan. Datapwa'y marahiL naman ay isang magnanakaw; marahiL sa iLaLim ng kanyang ipinatatanghaL na kamahaLan at mga hiyas na tinatagLay ay natatago ang isang pusong sukaban. Nagdaraan ang isang maraLita na nagkakanghirap sa pinapasan. Tayo'y mapapangiti at isasaLoob: Saan kaya ninakaw? Datapwa'y maLiwanag nating nakikita sa pawis ng kanyang noo at sa hapo ng kanyang katawan sa siya'y nabubuhay sa sipag at kapagaLang tunay. Ay! Sa ating pang-uga-ugaLi ay Lubhang nangapit ang pagsamba sa ningning at pagtakwiL sa Liwanag. Ito na nga ang dahiLang isa pa na kung kaya ang tao at ang mga bayan ay namumuhay sa hinagpis at daLita. Ito na nga ang dahiLan na kung kaya ang mga Loob na inaakay ng kapaLaLuan at ng kasakiman ay nagpupumiLit na Lumitaw na maningning, LaLung-LaLo na nga ang mga hari at mga Pinuno na pinagkatiwaLaan ng sa ikagiginhawa ng kaniLang mga kampon, at waLang ibang nasa kundi ang mamaLagi sa......

Words: 937 - Pages: 4

Free Essay

Business

...ERICK WYNNAGYN PROUD IN ROSS PEAR L KATHLEEN MARGUERITE MA. ASIE 11 KALVIN KLIEN JHERICH AN JOHN M. NAME PONCE QUITOY TITONG RAMOS UNSANG BAZAN JALAO BAUDA LIBRES JAVIER CARPIO BUGARIN MUSTALA DEL ROSARIO LOQUIAS MARJOC RAMOS FRANCISCO AMILASAN GATAB DELA.TORRE BAIRULLA LUSAY TUAZON AVILA AKIRAN ASDANI LIGUTOM LENDIO VALDEZ YBERA OCAMPO GANALA VALE CAAUM 1 MANILA LAST NAME f--·--- FIRSTNAME 1 M.NAME ALMARIO AGNAS LEQUIN NAPOLES JACULINA MACLIENTE SABDANI SEX ABAD ABAD HERNAN SHEILA MILA ANALYN ABADIES ABAPO ABA RETE 1----ABDALIL ABDUL I-- I QUEENIEZA MAY PRINCESS VANESSA I ALDRIN BERHAMIN PERCIVAL WAZEEF MARK FRANCIS JAN JESSICA HAZEL BERNADETTE FERNANDO CARLO RONALD RICHELLE CHRISTIAN RANDY EUNICE NINGNING ANGELINE VICTORIA ROBERTO JR. ALEX JR JAY PEE MAUREEN FRANZ ROSELLE CEASAR JAY ; MARCELO FAITH JOY I JAYSON 1 ABDURAHMAN ABELEDA ABELLA --- - SAMPANG CABALLES UNTALASCO TABAJEN ONING - - ABEN t- ABIERA ABIERA ABINAL -- . -- JM F F F F M M M M M F F M M ._ABLAGON ABONAL ABRIOL ABUDA ABUTIN LIAO DAZA DECENA A ABUEG DIMAYACYAC PINON BUGUINA ANGGADNA ARAB IS BAUTISTA MEJICA PANGANIBAN SIBALON ANCHEZ . M F M M I I I F IF F M M M F M F M M F F M M M I I I ACLAN ACOSTA AD AUG ADCHOG ADIGNE AGA A GAP ITO AGUILAR AGUINALDO AGUSTIN AIBAO AKNALUN ALABASTRO ALANO ALAPAN ALBA ALBUENA ALEGRE ALIBASA ALIH ALIH ALMADOVAR r-ALMAZAN - RAPIZ MADLANGBAYAN MALIMBAN EGAM DE LUNA VIDAL......

Words: 11312 - Pages: 46

Free Essay

Juhyjugytfy

...___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 175 Gawain 11: Lathalain Bilang paghahanda sa gagawin mong proyekto sa huling bahagi ng Unang Markahan, ang Travel Brochure, ay gagawa ka ng isang lathalain o feature tungkol sa kagandahan ng yamang likas ng Asya. Dapat ay mababasa dito ang mahahalagang impormasyon tungkol sa inilalarawan, gayundin ang kahalagahan nito at kung paano ito nililinang ng tao. Mas mainam kung makakakuha ka ng istoryang kapupulutan ng inspirasyon na may kinalaman sa lugar o bagay na ito. Ito ay mamarkahan batay a nilalaman, organisasyon ng ideya, kakayahang manghikayat, kaayusan at kalinisan, at mga karagdagang kaalaman o istorya na nakapagbigay-ningning sa lathala. ( maglaan ng analytic rubric para dito ). Naging mabunga ang iyong paglalakbay tungo sa pagtuklas, paglinang, at pag-unawa sa likas na yaman ng Asya, sa mga suliraning pangkapaligiran at ang kahalagahan ng balanseng ekolohikal. Napagtanto mo na malaganap ang problema sa lupa, hangin, tubig at kagubatan na kinakailangan ang malawakang pagkilos upang masolusyunan into. Anuman ang maging kalagayan at katayuang ekolohikal ng Asya ay tiyak na may malaking epekto sa tao, sa bansa, at sa daigdig sa pangkalahatan. Kasabay ng pagpapalawig ng ating kaalaman sa katangiang pisikal at likas na yaman ng Asya ay ang ating pagtuon ng pansin sa tagapaglinang at tagapangalaga ng kalikasan, ang......

Words: 20598 - Pages: 83

Free Essay

Phil Literature

...Filipinos), 1890, goes to the roots of this “indolence” and “ Filipinas dentro de cien años ” (The Philippines Within a Century), 1889, advocates immediate assimilation into Spain. Revolutionary essayists were more exhortative than their reformist counterparts. Andres Bonifacio’s “ Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ” (What the Tagalog Should Know), 1896, is a straightforward account of how Spain has damaged the Philippines, and urges people to revolt. Emilio Jacinto’s essays, collected in Liwanag at Dilim (Light and Darkness), 1896, expound on the libertarian doctrines of the Katipunan, the secret society working for the overthrow of Spain. One of the essays, “Ang Ningning at ang Liwanag” (The Glitter and the Light), urges people to be wary of appearances: Ang kaliluhan at ang katampalasanan ay humahanap ng ningning upang huwag mapagmalas ng mga matang tumatanghal ang kanilang kapangitan; nguni’t ang kagalingan at ang pag-ibig na dalisay ay hubad, mahinhin at maliwanag na napatatanaw sa paningin. Treason and perversity seek glitter in order to conceal their falseness from the eyes of the spectator; but honesty and sincere love go naked and allow themselves to be seen confidently in the light of day. Prose narratives were equally charged with nationalist consciousness. Pedro Paterno’s Ninay, 1885, the first Filipino novel, takes the readers on a folkloristic tour of Philippine customs and traditions, intended to bring out the uniqueness and exoticism of Spain’s Asian......

Words: 17320 - Pages: 70

Free Essay

Npne

...Masasama nating gawi ay palitang na ngang ganap Magkaisa't magtulungan buong sikap buong tatag Upang ating maitindig ang maningning nating bukas! SA ATING PAARALAN Halina, mga kabataan, Sa ating paaralan; Doo'y magaaral tayo Upang tayo'y mapanuto. Tayo ay magsusulat, Magbabasa ng aklat, Sa kuwento'y makikinig, Tutula at aawit. Tayo ay maglalaro Ng takbuhan at piko, Taguan, hagarang taga, Patintero at sipa. Naroroon ang guro, Sa atin ay magtuturo; Halina, kabataan, Sa ating paaralan. SA IYO... AKING BAYAN Pangako ko'y katapatan Sa 'yo aking mutyang bayan; Sa puso ko'y laging simpan Itong aking pagmamahal. Watawat mo'y igagalang, Itatampok sa isipan Pagka't ito ay sagisag Nitong layang nakakamtan. Ang dangal mo'y aariing Isang hiyas na may ningning; Yaman mo ay sisinupin Ng kalinga at paggiliw Iyong wika'y mamahalin, Palagi kong gagamitin; Sisikaping paunlarin Magsisilbing buklod namin Pagunlad mo aking bansa Dinadalangin sa Lumikha; Sana'y kamtin ang biyaya, Kaunlaran at pithaya. SA LUPANG TINUBUAN Sa lupang tinubuang kay tamis mamuhay, Panatag ang iyong diwa't kalooban: Di mo kakilala ang gutom at uhaw, Malayo sa lungkot at kapighatian... Ang buong maghapo'y tuwang dimatapos, Sa piling ng iyong kababayang irog; Walang agamagam, maging sa pagtulog; Magandang palad mo'y halamang malusog... Maging dampa yata ang iyong tahanan Sa lupang saliri'y langit ang kabagay, Kung hitik sa bunga ng mga halaman, Kung busog sa lingap ng pagmamahalan. SALAPI AT PAGGAWA Ako'y bisig:......

Words: 3770 - Pages: 16

Free Essay

Drug Use

...DALAGANG PILIPINA Ang dalagang Pilipina Parang tala sa umaga Kung tanawin ay nakaliligaya May ningning na tangi at dakilang ganda Bulaklak na tanging marilag Ang bango ay humahalimuyak Sa mundo'y dakilang panghiyas Pang-aliw sa pusong may hirap Batis ng ligaya at galak Hantungan ng madlang pangarap Ganyan ang dalagang Pilipina  Karapat-dapat sa isang tunay na pagsinta (Maging sa ugali, maging kumilos, mayumi, mahinhin, mabini ang lahat ng ayos Malinis ang puso maging sa pag-irog may tibay at tining ng loob.) PARUPARONG BUKID Paruparong bukid na lilipad-lipad Sa gitna ng daan papaga-pagaspas Isang bara ang tapis Isang dangkal ang manggas Ang sayang de kola Isang piyesa ang sayad May payneta pa siya — uy! May suklay pa man din — uy! Nagwas de-ohetes ang palalabasin Haharap sa altar at mananalamin At saka lalakad nang pakendeng-kendeng.  MAGTANIM AY DI BIRO Magtanim ay di biro Maghapong nakayuko Di naman makatayo Di naman makaupo Bisig ko'y namamanhid Baywang ko'y nangangawit. Binti ko'y namimintig Sa pagkababad sa tubig. Kay-pagkasawing-palad Ng inianak sa hirap, Ang bisig kung di iunat, Di kumita ng pilak. Sa umagang pagkagising Lahat ay iisipin Kung saan may patanim May masarap na pagkain. Halina, halina, mga kaliyag, Tayo'y magsipag-unat-unat. Magpanibago tayo ng lakas Para sa araw ng bukas (Braso ko'y namamanhid Baywang ko'y nangangawit. Binti ko'y namimintig Sa pagkababad sa tubig.) LERON LERON...

Words: 383 - Pages: 2

Premium Essay

Dadada

...  Mathematics learning performance and Mathematics learning difficulties in China Ningning Zhao Promotor: Prof. Dr. Martin Valcke Co-promoter: Prof. Dr. Annemie Desoete Proefschrift ingediend tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Pedagogische Wetenschappen 2011   This Ph.D research project was funded by Ghent University BOF Research Grant (BOF07/DOS/056)               Acknowledgements There is still a long and indistinct way and I will keep on going to explore the unknown. 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。 - Qu Yuan (340-278 BC) This dissertation would not have been possible unless so many persons contributed to it. The first person I should give my gratitude is Prof. dr. Cong Lixin in Beijing Normal University. It is she who recommanded me to my promoter - Prof. dr. Martin Valcke. Based on the cooperation contact between the two universities, I have the opportunity to start my journey in Ghent University. The fantasty journey started from Year 2007 gudided by the Prof. dr. Martin Valcke. I am heartily thankful to my promoter Prof. dr. Martin Valcke and my co-promotor Prof. dr. Annemie Desoete, whose encouragement, supervision and support from the preliminary to the concluding level enabled me to carry on the research project. My deepest gratitude is to Prof. dr. Martin Valcke. I am not a smart student who always give him so much revision work. It is extremely fortunate for me to have a promoter who is characterized by......

Words: 5832 - Pages: 24

Free Essay

Filipino

...means electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015. GAWAIN 2: Pagtatala ng mga Impormasyon Basahin ang paglalahad tungkol sa mga diyos ng Norse. Pagkatapos sa tulong ng grapikong representasiyon, itala ang nakuha mong impormasyon at sagutin ang tanong. Ang mga Diyos ng Norse Ang mga diyos ng Norse ay kilala sa tawag na Aesir. Ang mga Aesir ay ang mga diyos ng digmaan at ng kalangitan. Sila ay kawangis ng mga mortal na tao subalit mas malalaki na tulad ng higante. Bihira silang makihalubilo sa mga tao hindi tulad ng Greek Gods. PY Ang mga Aesir ay naninirahan sa Asgard. Ang Asgard ay iba sa langit na iyong pinapangarap na makita. Wala itong ningning ng kasiyahan o labis na kaligayahan. Ito ay isang tahimik na lugar na may nagbabantang tiyak na kamatayan. Alam ng mga diyos na darating ang panahon na sila ay mawawasak. Darating ang kanilang mga kalaban na handa silang sugpuin. At ang Asgard ay mawawasak. Ang mga mortal nilang kalaban ay ang mga higante na nananahan naman sa Jotunheim. C O Ang katotohanang ito ay hindi kaila sa lahat ng mga nanahan sa Asgard lalo na sa kanilang pinuno na si Odin. Tulad ni Zeus, si Odin ang bathala ng mga diyos at lumikha sa mga tao. Siya ang may pinakamabigat na tungkulin na pigilan ang araw ng pagwawakas. Ang kaniyang asawa ay si Frigga, isang makapangyarihang diyosa na may kakayahang makita ang hinaharap. Sa lahat ng mga......

Words: 47092 - Pages: 189

Premium Essay

Notes in Literature

...nationalist cause. Andres Bonifacio (katipunan supremo) (1863-1896) And Emilio Jacinto (1895-1899) * used tagalog to advantage as a tool of or for organizing the masses “Katapusang Hibik ng Pilipinas” refers back to Flores “Hibik” and Del Pilar’s “sagot” and build on the situation implied in the two earlier poems where in a daughter in desperate strait calls on her mother for succor, * Bonifacio’s poem aiming to establish once and for all the break reformism, makes the daughter speak out in renunciation of the “ negligent and perfidious “ mother. * The katipunan Manifesto “ Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog “ is a simple and forthright essay rallying the Filipinos in the struggle against Spain: “Ang Ningning at Liwanag” And “Kalayaan” * The style and method suggested that these were meant to be produced over the way printed articles demand to be read. 1848 * When the Spain ceded the Philippines to the United States of the Treaty of Paris, then the Philippine (Republic) was doomed Apolinario Mabini * Was among those who tried through reason to keep the revolution going. * Was a steadfast as a revolutionary at a time during the Philippine-American war when opportunism was pulling him and his fellow intellectuals towards collaborationism Gen. Franklin Bell * The ruthless commander of the American forces in Batangas, called for the surrender of the Filipino revolutionary forces on the......

Words: 2383 - Pages: 10

Premium Essay

Gay Lingo

...alayv, dis-a-pir na u jan Penpen de Sarapen Original Version Gayspeak Version Penpen de sarapen, Penpen de chuvarloo De kutsilyo, de almasen De kemerloo, de eklavoo How, how de carabao, de bantuten, Hao, hao de chenelyn, de big uten Sipit namimilipit, gintong pilak Sifit dapat iipit, goldness filak Namumulaklak sa tabi ng dagat chumuchorva sa tabi ng chenes! Sayang pula, tatlong pera Shoyang fula, talong na pula Sayang puti, tatlong salapi Shoyang fute, talong na mapute Boom boom kalaboom, Chuk chak chenes namo ek ek manggang hinog Tagu-Taguan Original Version Tagu-taguan maliwanag ang buwan, Pagbilang kong sampu nakatago kayo Isa, dala, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu Gayspeak Version Shogu-shoguan ningning galore ang buwan Pagcounting ng krompu nakashogu na na kayez Jisa, krolawa, shotlo, kyopat, jima Kyonim, nyitoert, walochi, syamert, krompu Kritika Kultura 11 (2008): 074-101 © Ateneo de Manila University 79 Casabal Gay Language This may be a fancy translation, and others would consider this a linguistic act that taints our language and cultural heritage. However, this translation also shows how creative gay language is as a flourishing language and how it also performs a social function bringing gays and non-gays together, in some ways. The Internet has accorded gayspeakers access to the most current words coined or added to gayspeak lexis, with accompanying explanations. If one would......

Words: 8048 - Pages: 33

Free Essay

Airasia

...& CEO CHANGI AIRPORT GROUP Lee Seow Hiang CEO HERTZ CORPORATION Michel Taride President, Hertz International EMIRATES Gary Chapman President Group Services & Dnata, Emirates Group CHICAGO DEPARTMENT OF AVIATION Michael Boland Acting Commissioner HOGG ROBINSON GROUP David Radcliffe Chief Executive RELAIS & CHÂTEAUX Philippe Gombert President International, Chairman of the Board HNA GROUP CHEN Feng Chairman of the Board CHINA EASTERN AIRLINES LIU Shaoyong Chairman HONG KONG & SHANGHAI HOTELS Clement Kwok Managing Director & CEO R TAUCK & PARTNER Robin Tauck President INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP Richard Solomons CEO CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, HEAD OFFICE (CITS) YU Ningning President HUANGSHAN TOURISM GROUP HUANG Linmu President and Chairman of the Board JTB CORP Hiromi Tagawa Chairman of the Board CHINA SOUTHERN AIRLINES TAN Wangeng President & CEO MARRIOTT INTERNATIONAL JW Marriott, Jr Chairman Arne M Sorenson President & CEO CHIMELONG SU Zhigang Chairman & CEO CHEN Wancheng President HYATT HOTELS CORPORATION Mark S Hoplamazian President and CEO SHANGHAI SPRING INTERNATIONAL TRAVEL SERVICES XIAO Qianhui General Manager IBM Marty Salfen General Manager, Global Travel & Transportation Industry STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE Adam Aron CEO DUBAI AIRPORTS INTERNATIONAL Paul Griffiths CEO TAP PORTUGAL Fernando Pinto CEO SHANGHAI JIN......

Words: 8900 - Pages: 36

Free Essay

Modyul

...Panuto:Hanapin ang kasingkahulugan sa hanay ng mga salita upang matukoy ang pares-pares ng mga salita.Bilugan ang dalawang salitang magkapareho ang katuturan. 1.pambungad:pantuklas;panimula;pananaw 2.igalaw;iginawad;ipinagkaloob;isinalaysa 3.binawi;namatay;naglaho;kinuha 4.ipinagparaya;ipinahiwatig;ipinahahayag;ipinagluklok 5.inakala;inisip;pinagdududahan;nililo GAWAIN II Panuto:Punan ang patlang ng tamang sagot. 1.Ang uanng bahagi ng sermon ni Padre Damaso ay binigkas sa wikang __________. 2.Ang ikalawang bahagi ayt binigkas ni Padre Damaso sa wikang __________. 3.Si _____________ay hindi nakikinig sa sermon. 4.Nasa isip niya si ___________na may kalayuan sa kinarooonan niya. 5.Si ___________ay inihalintulad ni Padre Damaso sa ningning ng mga bituin. 6.Si ____________ay labis na tinuligsa ni Padre Damaso sa kanyang sermon pati na ang ama nito. 7.Ang pambungad na bahagi ng sermon ay tinapos ni Pdre Damaso sa pamamagitan ng pagdakila kay_________________. 8.Si ___________daw ang dapat sisihin sa haba ng sermon ng pari sapagkat ilang beses nitong pinatunog ang kililing. 9.Sa loob ng simbahan nilapitan ni ________ si Ibarra at binalaan. 10.Ang babala kay Ibarra na sinabi ng isang lalaki ______ang buhay ni Ibarra. GAWAIN III Linggu-linggo marahil ay angsisimba ka>Marahil hindi lahat ng pagkakataon ay nakaririnig ka ng mabu buti at magagandang sermon.Maaari bang isulat mo ang iyong narinig na di kanais-nais ng isang taong tulad mo? PANUKATANG......

Words: 8475 - Pages: 34

Free Essay

Toinkz

...hind po at… MRS. MORAL CHARACTER: No more excuses! Mr. Rebel ducatti, see me at my office. SCENE 8.(NASA OFFICE SI DUCATTI KASAMA C MORAL CHARACTER) MRS. MORAL CHARACTER: This will be your last warning,parang di ka asal tao…at bakit ganyan ang get-up mo?? It so cheap tapos… DUCATTI: CUT!!! (haharap sa audience) Hay eto na nman, ako na nga tong pumigil sa away ako pa rin ang masama.at ang lakas naman ng loob nyang sabihan akong hindi tao…Napaisip tuloy aq, kung ako di tao, eh ano pa kea cya??? Cya kaya, panong nging tao?? Ano un nagkatinginan lang, nabuntis na?? AZTIG!! Tapos bakit dapat isama ang conduct q at attire ko? Hindi nmn to military school ah? Feeling naman nyah., ang ganda ng attire nya. Kung sa bagay, sa kanyang ganda at ningning, para kang nakakita ng Christams tree sa isang mahal na araw…Hay nakakasuya na talaga…Direk paki skip na lng… SCENE 9-(BRAINY VS. DADDY) ( lalabas c Ducatti ng office tapos makikita nya c Brainy kausap ang father nyah) FATHER: ano sa tingin mo ginagawa mo Shin? SHIN: dad let me explain, its not what you think.. FATHER: Shut up! I don’t want to hear any excuses. You are such a disgrace on our family. SHIN: Dad! Lets admit it na hindi aq katulad ng 2 kong kapatid. Isang himala yon kung magiging ganun aq! Father: Then, create a miracle! SHIN: walang Himala! Ang himala ay nasa tao lamang!and cant you just be proud of me? I am doing the best I can! Ang sama nyo dahil hindi nyo nkikita un! FATHER: wala akong gnagawang masama! SHIN:...

Words: 3556 - Pages: 15