Một Số Bài Của Bác Hồ Về Dân Chủ

In: Science

Submitted By thuhien
Words 18699
Pages 75
Một số bài của Bác Hồ về Dân Chủ, CNTB, XHCN, CNCS

Quốc Long
22-10-2010, 05:00
Đây là những bài viết sưu tầm của Bác Hồ từ các tờ báo cũ, các audio cũ còn lưu giữ trong các viện bảo tàng, đúc kết và tổng hợp lại thành Hồ Chí Minh toàn tập gồm 9 tập dày cộm được xuất bản và tái bản nhiều lần. Bộ tài liệu quý báu này được đưa lên báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam vào năm 2003.

Thời gian qua Vichoco hay chơi trò cắt xén, giấu đầu cắt đuôi, trích dẫn và xuyên tạc các câu nói của Bác Hồ nhưng lại giấu nhẹm đi thời điểm, bối cảnh lịch sử, chính trị, nguyên văn bài viết, bài nói của Bác, lợi dụng một số câu nói của Bác để trang trí và hậu thuẫn cho những quan điểm phản động của họ và để mọi người hiểu sai về Bác.

Cá nhân mình đã đọc hết Hồ Chí Minh toàn tập cách đây 3 năm, càng ngưỡng mộ và khâm phục tầm nhìn của Tư tưởng Hồ Chí Minh bao nhiêu thì càng khinh rẻ bọn phản động bấy nhiêu trước những trò bịp bợm gian xảo của chúng.

Mình xin được copy & paste đóng góp vào box tài liệu này góp phần giúp nhiều người hiểu rõ hơn về tư tưởng của Bác Hồ, biết để mà cảnh giác với những trò lừa đảo của bọn phản động, Vichoco.

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường VN hiện nay vì ko muốn sa đà vào chủ nghĩa sùng bái cá nhân nên ko cho học trò học thuộc nguyên văn các bài viết, bài nói của Bác Hồ, mà chỉ tổng kết lại những gì tinh hoa nhất, cô đọng nhất và tổng quát nhất để dạy. Việc này cũng vô hình trung làm cho những người, những bạn trẻ chưa đọc các tác phẩm của Bác vô tình sụp bẫy phản động khi chúng lợi dụng, xuyên tạc, cắt xén các câu nói của Bác để đả phá, chống đối và công kích chính thể Việt Nam hiện tại và để mọi người hiểu sai về tư tưởng của Người.

Nhiều người rất thần tượng Bác Hồ, hâm mộ sự tài giỏi, trí tuệ mẫn tiệp của Bác, nhưng lâu nay thắc mắc ko biết Bác nói gì, viết gì, Bác viết báo rất nhiều vậy văn phong của Bác như thế nào, bài…...

Similar Documents

Thong Tu Ho Tro Lai Suat

... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 02/2009/TT-NHNN Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh (dưới đây gọi tắt là hỗ trợ lãi suất) như sau: Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng quy định về hỗ trợ lãi suất 1. Các tổ chức tín dụng cho vay vốn đối với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật thực hiện việc hỗ trợ lãi suất, bao gồm: Ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, ngân hàng 100% vốn nước ngoài và Quỹ Tín dụng nhân dân trung ương (dưới đây gọi chung là ngân hàng thương mại). 2. Tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng được hỗ trợ lãi suất là khách hàng vay để...

Words: 5363 - Pages: 22

Phân Tích Chiến Lược Của Tập Đoan Unilever

...Blackfriars London EC4P 4BQ, Vương quốc Anh Gửi qua thư điện tử RE: Phân tích Chiến lược Thưa quý vị: Theo yêu cầu của Hội đồng quản trị của công ty Unilever, chúng tôi cung cấp tài liệu này phân tích của chúng ta về Sản phẩm Công nghiệp cá nhân và phân tích chiến lược của cả Unilever và đối thủ cạnh tranh lớn nhất, Procter & Gamble. Phân tích kèm theo cũng cung cấp các khuyến nghị cho Unilever nâng cao lợi thế cạnh tranh của mình. Kính gửi, Procter & Gamble, Unilever và Sản phẩm Công nghiệp cá nhân Cố vấn chiến lược toàn cầu Lee Ann Graul, Sherry Henricks, Steve OLP và Thái Trác Nghiên Strohecker Đại học Maryland, Đại học AMBA 607 19 tháng 2 năm 2006 Mục lục 1. Báo cáo tóm tắt tôi 2. Ngành công nghiệp sản phẩm phân tích-Công nghiệp cá nhân 1 một. giới thiệu 1 b. Ngành công nghiệp định nghĩa 1 c. Phân tích dữ liệu lịch sử 2 d. Đối thủ cạnh tranh lớn 3 e. Xu hướng và Công nghiệp Outlook 3 f. Thách thức và Cơ hội 5 chiến lược g. Kết luận ngành công nghiệp 5 3. Procter & Gamble và Unilever 6 một. Phân tích đối thủ cạnh tranh: P & G 6 b. Phân tích đối thủ cạnh tranh: Unilever 8 c. StrategyP & G 10 i. Kinh doanh Cấp 10 ii.Global 11 iii. E-Business 13 iv.Corporate 14 d. Chiến lược: Unilever 15 i. Cấp kinh doanh 15 ii.Global 16 iii. E-kinh doanh 17 iv.Corporate 19 e. Kết luận và kiến ​​nghị 20 4. phụ lục 22 A. SIC Mã số 2844 và Công nghiệp Mô tả 22 B. Toàn cầu Sản phẩm Công nghiệp cá nhân, thị trường phân khúc 24 C. Sản phẩm......

Words: 14821 - Pages: 60

Tại Sao Một Số Người Luôn Thành Công Trong Cuộc Sống

...Tại sao một số người luôn thành công trong cuộc sống? Giống như những người khác tôi cũng đã rành nhiều thời gian để suy nghĩ về việc tại sao một số người lại rất thành công trong cuộc sống và số khác lại không. Và những nhân tố nào trong thành công nằm trong sự kiểm soát cá nhân và những nhân tố nào nằm ngoài. Những người thành công có thể là họ rất thông minh, hoặc sống trong một môi trường được giáo dục tốt, hoặc họ có suy nghĩ tích cực, tuy duy mở, đầy nghị lực mạnh mẽ một cách tự nhiên ??? Các nhân tố quan trọng để thành công trong cuộc sống: 1. Những Người Thành Công Luôn RA QUYẾT ĐỊNH Và HÀNH ĐỘNG Nhiều khi chưa biết hành động của mình là đúng hay sai nhưng họ vẫn quyết định thực hiện nó. Dù đúng hay sai thì nó vẫn luôn luôn tốt hơn là đứng nhìn và không hành động gì cả. Như tổng thống Roosevelt đã nói: “Bình thường người ta đưa ra một phương pháp và áp dụng nó. Nếu thất bại hãy thẳng thắn chấp nhận và thử lại một lần nữa. Điều quan trọng hơn cả là bạn phải thử một cái gì đó.” 2. Những Người Thành Công Làm Những Công Việc Mà Thậm Chí Họ Không Cảm Thấy Thích. Tôi nghĩ đây có lẽ là một trong các nhân tố quan trọng hàng đầu, rất nhiều người trong chúng ta rút lui hoặc từ bỏ những việc mà ta không cảm thấy thích làm, mặc dù nó có thể đem lại cho chúng ta những kinh nghiệm, bài học quý báu hoặc một sự thay đổi lớn về chất lượng cuộc sống (sức khỏe, tài chính…).(VD: bạn biết chắc chắn nếu bạn giỏi Tiếng Anh thì bạn có thể dễ dàng xin được việc tại các......

Words: 1630 - Pages: 7

Bác Hồ

...Bác Hồ đã từng dạy “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”  Có thể nói chúng ta không thiếu những người tài nhưng chưa có nhiều những người dám tình nguyện, chấp nhận gian khổ để lao vào khó khăn cống hiến sức mình. Những vùng sâu vùng xa còn vắng những cán bộ khoa học, những bác sĩ, kỷ sư giỏi, trong khi tại các thành phố lớn số lượng những người này có lúc dư thừa.  Có đạo đức mà không có tài vẫn có thể trao dồi, học hỏi, qua thời gian tích lũy cũng sẽ có được một lượng kiến thức để làm việc, đóng góp.  Có tài mà không có đức sớm muộn gì cũng vì lợi ích trước mắt mà bán rẻ lương tâm, hoặc đạp lên người khác cốt tư lợi cho bản thân, gây hại cho xã hội.  Đạo đức quan trọng hơn tài năng vì nó không thể trui rèn một sớm một chiều được. Qua đó mới thấy tài tuy quan trọng nhưng đức còn cần thiết hơn bởi lẽ người có tài mà sống vị kỉ, chỉ dùng tài năng để phục vụ cho bản thân mình không thôi thì chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí với lối sống cá nhân và làm việc như vậy có thể gây hại cho tập thể.  Tài năng chỉ được xem trọng khi nó gắn với quá trình cống hiến, người có tài đem khả năng của mình phục vụ tập thể, phục vụ đất nước trước khi nghĩ tới những quyền lợi cho bản thân....

Words: 281 - Pages: 2

Ikea Va Tuyen Ngon Cua Nha Buon Go

...IKEA là tập đoàn chuyên kinh doanh đồ gỗ của nhà tỉ phú Thụy Điển Ingvar Kamprad. Trải qua trên 50 năm thành lập, IKEA ngày nay trở thành một tập đoàn đa quốc gia khổng lồ với các trung tâm thương mại đồ gỗ đặt tại 31 nước khác nhau và 76.000 nhân viên. Doanh số hàng năm của IKEA đạt trên 12 tỉ euro. Ông Ingvar Kamprad, người sáng lập ra hãng cũng như các nhà lãnh đạo của hãng đã ứng dụng một cách thông minh ba (03) nhân tố thuộc yếu tố đầu vào ( môi trường, nguồn lực và lịch sử) trong Mô hình Cân bằng để góp phần mang lại thành công cho IKEA như ngày hôm nay. Trong ba nhân tố đó thì lịch sử là một nhân tố nổi bật của tập đoàn. Ingvar Kamprad không những là người sáng lập, nhà lãnh đạo thành công mà ông còn là một huyền thoại sống của IKEA. Những câu chuyện, giai thoại về Ingvar Kamprad và IKEA vẫn được lưu truyền trong thế giới những nhà kinh doanh đồ gỗ cũng như kinh doanh nội thất và thậm chí các mặt hàng khác tại Thụy Điển và cả trên toàn thế giới. Ngay từ khi rất nhỏ, Ingvar Kamprad đã biết đến kinh doanh và tỏ ra có năng khiếu về buôn bán. Khi mới 5 tuổi, Ingvar đã được biết là một cậu bé lanh lợi chuyên đi các nhà trong làng để bán từng bao diêm cho họ. Bắt đầu từ những que diêm, sau Ingvar còn biết bán nhiều thứ khác nữa. Chính cậu bé Ingvar là người đã giúp những người hái dâu và người đi câu cá có thể bán các sản phẩm của mình. Ingvar Kamprad làm quen với khái niệm thương mại từ đó và ông đã có được sự đam mê kinh doanh buôn bán từ nhỏ. Ingvar Kamprad......

Words: 3989 - Pages: 16

Sổ Địa Chính

...Ban hành kèm theo Thông tư số: 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính |CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |Mẫu số: 01/ĐK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SỔ ĐỊA CHÍNH |TỈNH:.....................................................................................Mã: | | | ...

Words: 10454 - Pages: 42

Dich Bai Tap

...Phần lập dự án Bài tập 1 Dịch sang tiếng Anh The objective of the project: is to contribute in improving income for poor households in Phu Luong District. The purpose number 1: To ensure the 15km long hydraulic works for farmers in Phu Luong District in October 2010. Some expected results of the first purpose: • 2 local construction supervisory boards will be established. Members of the supervisory board are chosen will be those who have prestige, sense of responsibility and expertise in the community. • 15km long hydraulic works will be built in ensuring compliance with requirements of the estimated design, which has been approved by the Provincial People’s Committee. • The machinery for the construction of hydraulic works will be fully leased as set out plan. • 20 training courses on how to monitor and protect the hydraulic works will be held. 90 percent of those who will participate in training as planned and 70% of them understand the content of the training. Some activities to achieve the purpose number 1: • Establish 2 construction supervisory boards for the hydraulic works with the participation of local people. • Construct the engineering design and create the estimate involve comments from the people. • Organize bidding to select construction companies that have the technical capacity and financing to construction. • Lease 20 trucks, 10 excavators and 5 bulldozers for construction work. • Organize 20 training courses for......

Words: 964 - Pages: 4

Sơ LượC Về CáC Thế Hệ Shinkansen

...CHÚ Ý 1. Tôi không hề sở hữu bài viết này. Tất cả những gì tôi làm là tập hợp những bài viết của tác giả aikoku2027 lại và trình bày dưới dạng file văn bản. Vì vậy nếu ai có nhu cầu lấy thông tin từ bài viết thì yêu cầu trích nguồn đầy đủ. Link wordpress nơi tác giả dùng để đăng bài: http://aikoku2027.wordpress.com/ 2. Đôi nét về tác giả: “Tôi chỉ làm việc trong công ty liên quan tới phần mềm thôi, chứ không phải nhà báo. Công việc nhiều lúc bận rộn nên không thể tập trung viết. Chỉ là tình cờ tham gia vào trang Tinh Tế của VN và có trò chuyện một ít với mọi người, và nhận ra rằng có quá nhiều bạn dựa vào những thông tin sai lệch được dịch lại từ báo nước ngoài rồi tranh luận với nhau. Nên trang blog này chỉ viết những đề tài mà ít khi được viết hay dịch lại cho người Việt tại VN đọc để có thêm 1 số thông tin hữu ích.” – Trích reply của tác giả trong http://aikoku2027.wordpress.com/2013/05/23/thong-bao-tam-ngung/ Minamoto Shizuka MỤC LỤC Phần 1 – Lịch sử tổng quát về Shinkansen 1. Sự ra đời của Shinkansen 2. Phương Tây vào cuộc chạy đua tốc độ 3. Shinkansen có thật sự an toàn không? Phần 2 – Những kỹ thuật quan trọng của đoạn đường ray cho Shinkansen 1. Đoạn đường ray phân nhánh chế tạo đặc biệt khó 2. Hệ thống chống sét tốt nhất thế giới Phần 3 – Các thế hệ Shinkansen của Nhật (được sản xuất từ 1964 đến hiện tại) 1. JR Tokai, JR miền Tây Nhật Bản và JR Kyushu 2. JR miền Đông Nhật Bản Phần 4 – N700 series NOZOMI và E5 series HAYABUSA 1. Đầu tàu 2. Bộ...

Words: 18426 - Pages: 74

ĐáNh Giá HiệU Quả Của Dự áN Than SạCh

...ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN THAN SẠCH 1.Lượng hóa bằng tiền tất cả các tác động của dự án than sạch Ta có bảng tổng hợp chi phí việc sản xuất than sạch qua một chu kỳ kinh tế như sau: TỔNG CHI PHÍ CỦA VIỆC SẢN XUẤT THAN SẠCH TRONG CHU KÌ 5 NĂM (1) Đơn vị: USD |Hạng mục |Năm thứ 1 |Năm thứ 2 |Năm thứ 3 |Năm thứ 4 |Năm thứ 5 | |Chi phí trang thiết bị |86,300 |9,750 |23,550 |20,000 |35,000 | |Chi phí thuê đất |100,500 |110,550 |121,605 |133,765.5 | | |Chi phí kho bãi |129,166.7 |129,166.7 |129,166.7 |129,166.7 |129,166.7 | |Chi phí nghiên cứu và phát triển | 3,700 | 4,440 | 5,328 | 6,393.6 | 7,672.3 | |Chi phí sản xuất |Nhân công | 129,166.7 | 155,000 | 186,000 | 223,200 | |Tổng chi phí | 553,285.8 | 775,817.7 | 1,058,967.9 | 1,403,329.8 | 1,962,601.6 | Nhìn vào bảng trên ta thấy các chi phí cho việc sản xuất than sạch tăng cao theo từng năm trừ Chi phí kho bãi vẫn giữ mức cố định là 129 166,7 USD VD: Chi phí bán......

Words: 1838 - Pages: 8

TầM Quan TrọNg Của HàNh TrìNh Quay Về Afghanistan ChuộC LỗI Của Amir

...biết của anh/ chị về văn hóa, xã hội và ngữ cảnh của tác phẩm được phát triển qua phần thảo luận như thế nào? (Số từ: 463 từ.) Qua những buổi thảo luận trên lớp về bối cảnh của truyện Người Đua Diều, hiểu biết của em về văn hoá, xã hội, và ngữ cảnh của tác phẩm đã trở nên sâu sắc và tinh tế hơn. Người đua diều đã cho em thấy một vùng đất hoàn toàn mới lạ, thay đổi hoàn toàn góc nhìn trước kia của em về những vùng đất ở Trung Đông, ở đây là Afghanistan và Pakistan. Trước đó, vì ảnh hưởng của truyền thông và hiểu biết của em về chiến tranh Afghanistan (2001-2014) sau vụ đánh bom 9/11, tổ chức Al Qaeda, v.v, em đã luôn liên kết Afghanistan với chiến tranh, tàn phá, và khủng bố. Chưa một lần hình ảnh con diều bay lượn trên bầu trời thanh bình hiện ra trong đầu em khi nghĩ về Afghanistan. Em đã chưa hiểu được sự phong phú và những giá trị đáng quý của con người ở đất nước này cho đến khi em đọc Người Đua Diều. Em thấy hình ảnh đua diều là một hình ảnh rất đẹp. Nó không chỉ thể hiện tâm hồn của người Afghanistan mà còn tượng trưng cho sự tự do, cho hi vọng, và cho cuộc đời của những người Afghanistan. Nó là một hình ảnh mà đa số những người nước ngoài không thấy được. Nó là phần ẩn của tảng băng là đất nước Afghanistan và hiểu biết về điều này đã khiến em tôn trọng Afghanistan hơn. Tôn giáo trong Người Đua Diều cũng là một phần tạo nên những giá trị của con người Afghanistan. Amir cho ta thấy cả hai khía cạnh của tôn giáo trong Người Đua Diều. Một mặt là sự lợi dụng của tôn......

Words: 2223 - Pages: 9

BàI DịCh Deepwater

...Một điều đã được sáng tỏ trong quá trình điều tra đó chính là thảm họa như trên xảy ra thật sự không ngạc nhiên gì.Sau cơn bão Dennis thổi vào Mỹ tháng 7 năm 2005 ,một chiếc thuyền đã chứng kiến giàn khoan dầu Thunder Horse của BP trị giá 1 tỉ $ nghiên sang cả một bên, như thể nó đang nhìn thế giới lần cuối trước khi chìm dần.Thunder Horse đáng lẽ ra là niềm tự hào của BP,một con át chủ bài để cạnh tranh với những đối tượng khác về mặt khai thác dầu dưới đáy vịnh.Nhưng những sai sót của giàn khoan này dần trở thành bằng chứng.Một van bị lắp đặt ngược khiến nước chảy ngược vào gây ngập giàn khoan trong cơn bão Dennis,trước khi nó có thể khai thác bất kì lít dầu nào .Một số vấn đề như công việc hàn thì cẩu thả dẫn đến những ống nước dưới đáy biển nhiều lỗ hỏng. ”Sự việc ở giàn khoan Thunder Horse không phải là một tai nạn,đó chính là điềm báo về BP khi mà họ chấp nhận quá nhiều rủi ro,rút ngắn giai đoạn để kiếm lời.” Sau đó dẫn đến bị kịch Deepwater Horizon,trước khi gián khoan nổ đã có những dấu hiệu sẽ có một chuyện không hay sẽ xảy ra với giếng dầu.Giua những lá cờ đỏ đã có những dụng cụ cho thấy khí gas đang được bơm vào giếng dầu một khả năng có thể gây ra vụ nở lớn.Những cảnh báo đó đã bị lờ đi.Những quyết định khác thực hiện trong 24h trước vụ nổ bao gồm một quyết định quan trọng thay thế bùn trong ống nước dưới áp lực nước tăng lên từ đáy biển bằng nước biển,một lần nữa làm gia tăng nguy cơ phát nổ.Tài liệu nội bộ của BP cũng đưa ra những bằng chứng cho thấy ......

Words: 495 - Pages: 2

Pp Thu Thap Du Lieu so Cap

...PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP TRONG NGHIÊN CỨU CÁC HIỆN TƯỢNG KINH TẾ XÃ HỘI Người viết: Võ Hải Thủy Thu thập dữ liệu là một giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội. Tuy nhiên việc thu thập dữ liệu lại thường tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí; do đó cần phải nắm chắc các phương pháp thu thập dữ liệu để từ đó chọn ra các phương pháp thích hợp với hiện tượng, làm cơ sở để lập kế hoạch thu thập dữ liệu một cách khoa học, nhằm để đạt được hiệu quả cao nhất của giai đoạn quan trọng này. Trong nội dung bài viết này, chủ yếu đề cập đến các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp. Đó là những dữ liệu chưa qua xử lý, được thu thập lần đầu, và thu thập trực tiếp từ các đơn vị của tổng thể nghiên cứu thông qua các cuộc điều tra thống kê. Dữ liệu sơ cấp đáp ứng tốt yêu cầu nghiên cứu, tuy nhiên việc thu thập dữ liệu sơ cấp lại thường phức tạp, tốn kém. Để khắc phục nhược điểm này, người ta không tiến hành điều tra hết toàn bộ các đơn vị của tổng thể, mà chỉ điều tra trên 1 số đơn vị gọi là điều tra chọn mẫu. Bài viết cũng đề cập đến một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức điều tra chọn mẫu trong thu thập dữ liệu sơ cấp như: phương pháp chọn mẫu, phương pháp thiết kế thang đo và phương pháp thiết kế bảng câu hỏi khi thu thập dữ liệu. I-PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP: Có nhiều phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp. Nhìn chung khi tiến hành thu thập dữ liệu cho một cuộc nghiên cứu,......

Words: 12714 - Pages: 51

Chiến Lược Marketing Mix Của Trung Nguyên

...Chiến Lược Marketing I/Giới Thiệu Về Chiến Lược Marketing Và các cách tiếp cận: 1/Khái Niệm:Chiến lược marketing là cách thức doanh nghiệp sẽ làm để đạt được mục tiêumục tiêu marketing củamình 2/Cách tiếp cận: Tùy theomục tiêu của từng doanh nghiệpmà sẽ có cách tiếp cận khác nhau trong việc hình thành chiến lược marketing củamình. • Theo cách tiếp cận sản phẩm- thị trường thì có các chiến lược marketing :chiến lược thâm nhập thị trường,chiến lược mở rộng thị trường,chiến lược phát triển sản phẩm.chiến lược đa dạng hóa. • Theo cách tiếp cận về phối hợp các biến sốmarketing(marketing-mix) :chiến lược sản phẩm,chiến lược định giá,chiến lược phân phối. II/Các Chiến Lược Marketing Của Café Trung Nguyên: 1/Giới Thiệu sơ lược vê Trung Nguyên: Ra đời vào giữa năm 1996 -Trung Nguyên là 1 nhãn hiệu cà phê non trẻ của Việt Nam, nhưng đã nhanh chóng tạo dựng được uy tín và trở thành thương hiệu cà phê quen thuộc nhất đối với người tiêu dùng cả trong và ngoài nước. Chỉ trong vòng 10 năm, từ một hãng cà phê nhỏ bé nằm giữa thủ phủ cà phê Buôn Mê Thuột, Trung Nguyên đã trỗi dậy thànhmột tập đoàn hùngmạnh với 6 công ty thành viên: Công ty cổ phần Trung Nguyên, công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên, công ty TNHH cà phê Trung Nguyên, công ty cổ phần thươngmại và dịch vụ G7, công ty truyền thông bán lẻ Nam Việt và công ty liên doanh Vietnam Global Gateway (VGG) với các ngành nghề chính bao gồm: sản xuất, chế biến, kinh doanh trà, cà phê; nhượng quyền thương hiệu và......

Words: 2835 - Pages: 12

Nhung Nguoi Lam Thue so 1 Vietnam (the Most Excellent Employees in Vietnam)

...NGƯỜI “LÀM THUÊ SỐ 1” VIỆT NAM Contents Những người “làm thuê số 1”: Từ 50.000đ/tuần đến 6.000USD/tháng 1 Người “của” Bill Gates 5 Hương Lúa - cô gái bạc tỉ! 8 Người “bắt mạch” những giếng dầu 11 “Sếp IT” của Tập đoàn Unilever VN 14 Ra đi để trở về 17 Người của những sự kiện! 20 “Người buôn tiền” của HSBC 23 Câu chuyện anh thợ giặt trở thành giám đốc 26 Những người “làm thuê số 1”: Từ 50.000đ/tuần đến 6.000USD/tháng | Marketing giỏi nhất VN | TT - Đã có một thời những mối quan hệ lao động được xác lập bởi giá trị cơ bắp. Đã có một thời người ta bình đẳng trong cơ chế “trung bình chủ nghĩa”. Và có một thời vị trí lãnh đạo được xem là vật mua bán, biếu xén hoặc “để dành” cho con em các sếp bất chấp năng lực... Còn bây giờ, khi cuộc đua thương trường đã thật sự khốc liệt, có những người trẻ ở độ tuổi 20-30, họ không có vốn tiền tỉ, không vai vế thân quen, nhưng họ được một đơn vị, một công ty hay một tập đoàn đa quốc gia mời về, “đặt” vào những vị trí quan trọng và tất nhiên đồng lương trả cho họ cũng phải thật xứng đáng bởi họ là những “người làm thuê số 1”! Đây là câu chuyện về Lê Trung Thành - hiện là phó tổng giám đốc Pepsi VN với mức lương hơn 6.000 USD/tháng, đồng thời là thành viên sáng lập Trường dạy nghề marketing IAM. Nhưng ít ai biết để trở thành một marketing giỏi nhất VN và được Tập đoàn Pepsi tuyển dụng, chàng trai 34 tuổi đã “khởi nghiệp” bằng những bảng điều tra thị trường với tiền công 50.000 đồng/tuần!... Những bài học đầu......

Words: 17245 - Pages: 69

Bai Ca Ngat Nguong

...Hồng Loan Lớp: 11a5 Tác phẩm: BÀI CA NGẤT NGƯỞNG (Nguyễn Công Trứ) 1. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ: * Ngất ngưởng: xuất hiện 5 lần. (Ngất ngưởng: Trạng thái của một đồ vật có chiều cao trong tư thế ngả nghiêng, không vững chắc, lúc lắc, chông chênh, gây khó chịu cho mọi người) * ngất ngưởng chính là sự ngang tàng, phá cách, phá vỡ khuôn mẫu hành vi “khắc kỉ, phục lễ” của nhà nho để hình thành một lối sống thật hơn, dám khẳng định chính mình, khẳng định bản lĩnh cá nhân bắt nguồn từ ý thức về tài năng và nhân cách của bản thân. ~~> Đó chính là nội dung xuyên suốt toàn bộ tác phẩm, làm nổi bật cá tính con người ông. * Trên cơ sở ý thức về tài năng và nhân cách cảu bản thân, Nguyễn Công Trứ trong “bài ca ngất ngưởng” đã phô trương, khoe sự ngang tàng, sự phá cách trong lối sống của ông, lối sống ít phù hợp với khuôn khổ của đạo Nho. Ngất ngưởng chính là sự ngang tàng, phá cách, phá vỡ khuôn mẫu hành vi “khắc kỉ, phục lễ” của nhà nho để hình thành một lối sống, thật hơn, dám là chính mình, dám khẳng định bản lĩnh cá nhân… Ngất ngưởng đối lập với lễ, danh giáo. 2. Những lời tự thuật: a) Quãng đời làm quan: * Trong thời gian làm quan, Nguyễn Công Trứ đã thể hiện thái độ “ngất ngưởng” của mình rất nhiều trong các tp của ông, như: ông cho rằng kẻ làm trai là phải mang lấy cái nợ và phải tung hoành......

Words: 1141 - Pages: 5