Metoda Valorii Dobandite

In: Business and Management

Submitted By apoklips666
Words 630
Pages 3
Metoda Valorii Dobandite
- PMP Prep training

Monitorizarea si controlul proiectelor

Controlul = activitatea prin care se reduce diferenta dintre plan si realitate
Monitorizare = colectarea, inregistrarea si raportarea informatiilor utile in raport cu evolutia proiectului, informatii utile ce trebuie sa fie cunoscute in cadrul proiectului

Valoarea dobandita

Valoarea dobandita a unei activitati = costul pe care estimatorul l-a asociat cu activitatea respectiva in momentul definirii bugetului.
Cost estimat al lucrarilor executate EV (Earned Value)

Valoarea dobandita

Descriere activitate

Costul estimat al activitatii
(mii €)

%
Finalizare

Pregatire birouri

100

50

50

Procurare echipamente

200

50

100

Proiectare teste

50

25

12,5

Instalare echipamente

20

0

0

Testare sistem

30

0

0

Instruire utilizatori

10

0

0

410

-

162,5

TOTAL

EV
(mii €)

Estimarea costurilor la finalizare

Costul real al lucrarilor realizate – AC (actual cost)

costuri

CV

AC
EV

timp

CV (cost variance) = EV -AC

Estimarea costurilor la finalizare
Costul estimat la finalizare – depinde de modul de interpretare a costurilor lucrarilor care mai trebuie realizate
(BAC=Budget at completion = Bugetul proiectului)

Interpretarea 1.
EAC = BAC – CV (Estimated at completion)
Interpretarea 2.
EAC = BAC x (AC /EV) (Estimated at completion)

Costul de finalizare – costul estimat al lucrarilor ce mai trebuie realizate
ETC = EAC – AC (Estimated to complete)

Metoda valorii dobandite
Metoda
EV (Earned Value) – Costul estimat (planificat) pentru lucrarile executate pana la un anumit moment dat
AC (Actual Cost) – Costul real al lucrarilor executate pana la un moment dat
CV (Cost Variance) – Abatere de cost - unitate de masura pentru performanta in termeni de…...

Similar Documents

Negociere

...felurile pe care le derulează agenţii economici, indiferent de natura capitalului, fac ca negocierea să se impună drept unul din cele mai preţioase atribute ale vieţii contemporane. În acest context, negocierile sunt chemate să răspundă problemelor complexe ce derivă din nevoia obiectivă a dezvoltării continue a relaţiilor interumane, în general, a celor economice, diplomatice, în special. Negocierea trebuie privită drept cel mai eficient mijloc de comunicare, având avantajul că realizează în cel mai scurt timp efectul scontat. Ea se referă la o situaţie în care părţile participante interacţionează în dorinţa de a ajunge la o soluţie acceptabilă, în una sau mai multe probleme aflate în discuţie. 1.1. Definiţia negocierii Negocierea , ca metodă de dialog, ca mod de armonizare a vieţii oamenilor, în cele mai diverse domenii are rădăcini în vremuri foarte îndepărtate. Ea a fost folosită fie în scopul rezolvării unor diferende apărute între indivizi sau între grupe de indivizi, fie în scopul încheierii unor contracte de căsătorie sau cu caracter comercial, fie în scopul creerii unor condiţii prielnice pentru o mai strânsă colaborare în variate domenii între ţări şi popoare. Tocmai această mare diversitate a direcţiilor şi a domeniilor în care poate fi abordată negocierea duce la dificultăţi în a defini acest fenomen. Există deosebiri între părerile specialiştilor care abordează aceste activităţi în funcţie de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. Astfel, negocierea......

Words: 27748 - Pages: 111

Evaluarea Intreprinderii

...ANCA GHEORGHIU * ANGELA VIDRASCU - EVALUAREA ÎNTREPRINDERII 1/105 UNIVERSITATEA HYPERION FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE Prof.Univ.Dr. ANCA GHEORGHIU Asist. Univ. Drd. ANGELA VIDRASCU EVALUAREA INTREPRINDERII (PARTEA 1-A) CURS PENTRU INVATAMANTUL LA DISTANTA BUCURESTI 2012 Prezentul material poate fi reprodus sau utilizat de ter ț i cu precizarea sursei bibliografice: Anca Gheorghiu – Evaluarea intreprinderii, partea I-a, curs digital, Universitatea Hyperion, 2012 ANCA GHEORGHIU * ANGELA VIDRASCU - EVALUAREA ÎNTREPRINDERII 2/105 T1 ASPECTE GENERALE LEGATE DE TEORIA VALORII T2 TIPOLOGIA VALORII ECONOMICE. DEFINIȚ II Ș I INTERPRETĂRI T3 SCOPUL Ș I OBIECTUL EVALUĂRII T4 METODE PATRIMONIALE T5 COMPARAȚ IA DIRECTĂ DE PIAȚ Ă A ACTIVELOR T6 METODE PROIECTIVE T7 SISTEMUL INTERNAȚ IONAL DE INDICI T8 METODA MULTIPLILOR T9 PRINCIPII DEONTOLOGICE Ș I DE ETICĂ ÎN EVALUARE T10 STANDARDE Ș I REGLEMENTĂRI PRIVIND EVALUAREA ÎNTREPRINDERII. CONȚ INUTUL RAPORTULUI DE EVALUARE Prezentul material poate fi reprodus sau utilizat de ter ț i cu precizarea sursei bibliografice: Anca Gheorghiu – Evaluarea intreprinderii, partea I-a, curs digital, Universitatea Hyperion, 2012 ANCA GHEORGHIU * ANGELA VIDRASCU - EVALUAREA ÎNTREPRINDERII 3/105 Precizarile autorului  Datorita evolutiilor financiare mondiale care au afectat indeosebi valoarea (mai ales valoarea proprietatilor imobiliare), standardele internationale de evaluare au fost amplu re-abordate si inca sunt supuse......

Words: 29823 - Pages: 120

Marketing Turistic

...ofertei. Segmentarea implică identificarea unor diferenţe între anumite grupuri de consumatori, dar nu neapărat şi diferenţierea produselor şi serviciilor oferite. Diferenţierea implicată de operaţia de segmentare poate fi făcută în etape succesive, alegând de fiecare dată variabila care determină cea mai mare eterogenitate între grupurile de clienţi şi cea mai mare omogenitate în interiorul grupurilor. Teoretic, lucrurile par simple, dar alegerea variabilei de segmentare nu este uşor de făcut în practică, mai ales atunci când mai multe variabile au putere de discriminare aparent egală. Cel mai adesea, este necesară o anchetă prin sondaj şi aplicarea unor metode de segmentare obiective. Segmentarea după avantaje Aceasta are la bază metoda cea mai directă şi mai conformă cu optica de marketing. Operaţia de segmentare se face prin raportarea directă la produsul sau serviciul de referinţă şi la ceea ce aşteaptă consumatorul de la el. Folosirea acestei metode implică o bună cunoaştere şi interpretare a diferitelor tipuri de răspuns afectiv pe care le formulează consumatorul la impactul cu produsul de referinţă. Concret, se procedează la: • elaborarea unei liste a criteriilor de alegere care stau la baza deciziei de cumpărare a consumatorului. Această listă nu reprezintă altceva decât setul de avantaje, funcţii sau atribute pe care consumatorii le aşteaptă de la produsul în cauză; • împărţirea populaţiei de consumatori potenţiali în segmente care aplică criterii de......

Words: 18861 - Pages: 76

Analiza Comparativa a Calitatii Aspiratoarelor de Praf (Sudiu de Caz)

...dinamica ca cea sugerata de Lewin,Caroll,si Long (1998) ,atunci este util pentru o firma sa pondereze meciul(disputa)dintre viitoarele sale medii si capabilitati.Noi propunem ca teoria optiunilor reale ofera o fundatie teoretica adegvata pentru cautarea euristica,spre identificarea capabilitatilor valoroase si a activitatilor exploratorii.Decand capabilitatile sunt platforme ce creeaza un set generic de resurse ,ele reprezinta investitii in oportunitatiile viitoare(Kogut si Kulatilaka,1994).Deosebirea dintre exploatare si explorare are o corespondenta exacta in diferenta dintre evaluarea neta prezenta si cea optionala.Atractia superficiala a optiunii reale gandite este o caracteristica evidenta in a forta managerii sa gandeasca asupra valorii flexibilitatii in a raspunde evenimentelor incerte. Contributia fundamentala este de a cere ca evaluarea plasata pe o strategie sa fie derivata de sursele externe de informare,ca piata.In concluzie,evaluare optiunilor reale,apropie resursa de baza vazuta cu industria pozitionata prin disciplinarea analizei evaluarii capabilitatilor printr-un test al pietei. Avantajul stabilirii fundamentelor teoretice la conceptele euristice este abilitatea de a rezolva contradictii si de a lega fenomene asemanatoare inrudite.La discutia de mai sus ,adaugam trei paradoxuri si demonstram relatiile dintre ele.Acestea sunt : 1.Euristicile strategice cuprind o combinatie intre o privire interioara ......

Words: 8703 - Pages: 35

Business and Managemnet

...publicitare, ofertele propuse, produse similare cumpărate de cunoscuţi, - o informare activă vis-a-vis de produsul/serviciul dorit, prin: o căutare internă (proces mental de regăsire în memorie a informaţiilor stocate în trecut şi care ar putea servi pentru fundamentarea deciziei);o căutare externă bazată pe întrebări adresate prietenilor, rudelor; pe sursele de marketing (publicitate, promovarea vânzărilor, publicitate gratuită...) sau alte surse cu un grad relativ ridicat de credibilitate (presă, publicaţii ale unor institute de cercetări, ale unor organisme guvernamentale sau internaţionale). Evaluarea mentală a alternativelor constitue baza luării deciziei de cumpărare. În această fază potenţialul cumpărător filtrază informaţiile dobândite prin prisma structurii sale de valori şi convingeri. Gradul de cuprindere şi amploarea procesului de evaluare sunt influenţate, printre altele, de: - experienţa consumatorului - importanţa produsului/serviciului considerat - costul luării unei decizii incorecte - complexitatea alternativelor evaluate - urgenţa cu care trebuie luată decizia. Cu cât un consumator este mai instruit cu atât el va avea şi o capacitate de evaluare mai mare şi mai operativă. Cu cât sunt mai complexe alternativele analizate, cu atât procesul de evaluare este mai amplu, iar cu cât decizia trebuie luată într-un timp mai scurt, cu atât procesul de evaluare este de mai mică amploare. Setul......

Words: 22504 - Pages: 91

Caracterizarea Merceologica a Bicicle

...foloseşte omul modern sunt din cele mai diferite şi satisfac trebuinţe atât de ordin prim fiziologic cît şi trebuinţe superioare legate de trăiri sentimentale provocate de acte de cultură sau produse ale acestora. 1. Obiectul merceologiei Marfa este o categorie economică de mare complexitate care constituie obiectul schimburilor economice ca urmare a utilităţii şi valorii produselor. Produsele sunt bunuri materiale obţinute ca rezultat al unei activităţi productive sau a unui proces de producţie care include o succesiune de activităţi productive. Marfa are doua elemente:valoare si valoare de intrebuintare. Valoarea marfii este data de faptul ca marfa este produsul unei munci omenesti.Valoare bicicletei DHS va fi cu atat mai mare ,cu cat pentru producerea ei se va consuma mai multa munca omeneasca.Aceasta presupune ca marfa va fi si mai utila beneficiarului.De exemplu , o bicicleta cu doar 3 viteze si fara suspensie va fi mai putin folosita decat o bicicleta cu mai multe viteze si suspensie. Deoarece pretul reprezinta expresia baneasca a valorii marfurilor, cu cat o marfa va avea mai multa munca omeneasca incorporata in ea,cu atat pretul marfii va fi mai mare.De exemplu, o bicicleta cu putine viteze si fara suspensie va fi mai ieftina decat o bicicleta cu mai multe viteze si suspensie. In ceea ce priveste valoarea de intrebuintare a marfurilor ,aceasta se refera la faptul ca bicicletele sunt solicitate de......

Words: 5739 - Pages: 23

Pasii Desfasurarii Lectiei

...etc. care focalizează și comută atenția de la un aspect la altul); * O solutie o constituie organizarea de așa manieră a prezentării conținutului încât să cuprindă elemente de noutate, de surpriză, de șoc, de schimbări neașteptate aduse eventual în fața elevilor cu ajutorul unor mijloace audio-vizuale; * Eficace este apoi variația stimulilor, alternanșa procedeelor, a momentelor care solicită un efort maxim cu cele mai relaxante; * Distribuția echilibrată a sarcinilor și diferențiere acestora în așa fel încât fiecare să se simtă ocupat și răspunzător de ceea ce face; * Desfășurarea activității într-un ritm optim, nici prea rapid, nici prea lent; * Sublinieri, aprecieri, concluzionări, etc. făcute la momentul oportun. Metoda fundamentală de captare și menținere a atenției, rămâne, totuși, apelul la motivația elevului, trezirea unor interese specifice, apelul la curizotatea intelectuală.Elevul este capabil să îndeplinească anumite acțiuni, dar o va face numai dacă este motivat, dacă ceva îl determină să acționeze.Motivația învățării este asigurată de mobiluri(curiozitate, dorințe, aspirații, atracții, tendințe, interese, idealuri, etc) legate de trebuințele fiecăruia, care dirijează comportamentul spre un anumit scop.Acțiunile de sensibilizarea a elevilor pentru activitate fac apel la o serie de factori motivaționali: aptitudinile și talentul, dorințele și pasiunile, curiozitatea, competiția, realizarea eului, speranța succesului și teama de......

Words: 3225 - Pages: 13

Comport Cons Master 2010

...sunt acele trăsături ale obiectului, considerate relevante de decident, precum preţul, calitatea, marca, termenul de garanţie, culoarea, stilul etc. Dacă una dintre alternative este net superioară tuturor celorlalte alternative, după toate criteriile considerate, alegerea este facilă. De regulă însă, nu se întâmplă aşa, ci criteriile se compensează între ele (de exemplu, preţul mai mic presupune o calitate mai redusă). În acest caz, alegerea unei alternative este mult mai dificilă. În toate cazurile, alegerea presupune utilizarea unor reguli de decizie, care pot fi grupate astfel: - regula dominanţei; - reguli de decizie necompensatorii (disjunctivă, conjunctivă, lexicografică); - reguli de decizie compensatorii (regula valorii de expectanţă, regula distanţei faţă de varianta ideală). Regula dominanţei poate fi aplicată atunci când o alternativă depăşeşte toate celelalte alternative după toate atributele, lucru care se întâmplă rar. Regulile necompensatorii nu permit compensarea performanţei mai bune a alternativei după un criteriu de apreciere cu performanţa mai slabă după un alt criteriu de apreciere. În rândul lor sunt incluse regulile disjunctivă, conjunctivă, lexicografică. Regula disjunctivă. Cumpărătorul alege alternativa având cea mai bună notă după un atribut, considerat de decident relevant, indiferent de notele obţinute la celelalte criterii. Dacă sunt mai multe variante alese, poate fi reţinută, în final, prima variantă acceptabilă, pot......

Words: 14342 - Pages: 58

Bussines Asociation

...celor sociale. Una dintre cele mai scurte definiÆii ale marketingului sunå aça: „satisfacerea în mod profitabil a nevoilor“. Când eBay çi-a dat seama cå oamenii nu reuçeau så localizeze unele dintre lucrurile pe care çi le doreau cel mai mult çi a creat o caså de clearing pentru licitaÆii derulate online, sau când IKEA a remarcat cå oamenii îçi doreau mobilå bunå la un preÆ substanÆial mai mic çi a creat mobilierul demontabil, aceste douå firme çi-au demonstrat abilitatea de marketing, transformând o nevoie particularå sau socialå într-o ocazie profitabilå de afaceri. AsociaÆia Americanå de Marketing oferå urmåtoarea definiÆie formalå: „Marketingul este o funcÆie organizaÆionalå çi un set de procese pentru crearea, comunicarea çi furnizarea valorii destinate clienÆilor çi pentru gestionarea relaÆiilor cu clienÆii în moduri care så aducå beneficii atât organizaÆiei, cât çi grupurilor cointeresate în funcÆionarea ei“.2 Derularea judicioaså a proceselor de schimb necesitå un volum considerabil de muncå çi multå pricepere. Se poate spune cå are loc o activitate de management al marketingului atunci când cel puÆin unul dintre participanÆii la un schimb potenÆial se gândeçte la mijloacele de obÆinere a råspunsului dorit din partea celorlalÆi participanÆi. Noi consideråm cå > Definirea marketingului pentru secolul XXI < Capitolul 1 5 managementul marketingului este „arta çi çtiinÆa de a alege pieÆe-Æintå çi de a obÆine, de a påstra çi de a stimula dezvoltarea......

Words: 48572 - Pages: 195

Comunicare

...valoarea umană nu pe naştere, ci pe meritele dobândite de-a lungul vieţii, care ar trebui să îi confirme sentimentul superiorităţii sale. Această confirmare avea să fie dată de către umanism, care a reuşit să devină forma de conştiinţă a burgheziei. În acelaşi timp umanismul i-a dat acesteia încredinţarea că aspiraţiile pe care le are coincid cu direcţia căpătată de evoluţia ei socială şi în acelaşi timp a reprezentat o reacţie împotriva superiorităţii sociale pe care a înfăţişat-o nobilimea feudală şi de asemenea împotriva misticismului medieval. Burghezia din Italia, Flandra şi cea din Germania nu se mulţumeşte să se împărtăşească din privilegiile lumii medievale, ci doreşte să aspire, să impună celorlalţi cererile sale, să domine societatea din această perioadă. De la bun început scopurile pe care şi le propune nu se referă la consolidarea feudalismului, ci la destrămarea ordinii feudale. Reorganizarea societăţii pentru interesele burgheze nu se putea face fără credinţa într-un sens determinat al vieţii şi într-o ierarhie de valori care să se exprime într-un nou stil de viaţă. Umanismul nu dorea să justifice doar importanţa burgheziei ci să elaboreze şi un nou sistem de educaţie, care să fie în interesul capitalismului şi susţinerii ascendenţei clasei burgheze. Astfel, în conformitate cu aceste scopuri se constituie acest nou ideal de cultură, care este caracterizat prin glorificarea vieţii, prin sentimentul valorii naturii, a omului şi a studiului......

Words: 2135 - Pages: 9

Abc Metodas

...ABC metodas Iškilus patikimos išlaidų informacijos poreikiui, įmonės pradėjo diegti naujas išlaidų apskaitos sistemas, tokias kaip veiklų išlaidų apskaita – ABC. ABC išlaidų apskaitos sistema yra žinoma vadybos srities naujovė. Ji buvo sukurta dvidešimtojo amžiaus devintajame dešimtmetyje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Kas tai yra? Tai yra ištobulinta savikainos apskaičiavimo sistema, suteikianti galimybę daugiau išlaidų klasifikuoti esant tiesioginėms, išleisti tam tikrą kiekį netiesioginių išlaidų fondų bei nustatyti išlaidų turėtojus. ABC išlaidų apskaitos sistemos panaudojimas įtakoja geresnį išlaidų pasiskirstymą, išnaudojant mažesnių išlaidų fondų reikalaujančias veiklos rūšis. Atsižvelgiant į išlaidų turėtojus, šių veiklos rūšių savikaina yra pagrindas, suteikiantis galimybę išlaidas priskirti kitiems išlaidų objektams, pavyzdžiui – gaminiams ir paslaugoms. Sistemos paskirtis ABC išlaidų apskaitos sistema iš esmės buvo skirta ištaisyti klaidingam papildomų išlaidų pasiskirstymo būdui. ABC išlaidų apskaitos sistema – praktinė tradicinės valdymo apskaitos problemų išeitis. Pasak mokslininkų ir specialistų, ABC išlaidų apskaitos sistema – viena svarbiausių 20 a. naujovių valdymo apskaitoje. Michael apibūdina šią išlaidų apskaitos sistemą kaip pirmą metodą, kuris parodo tikslius rezultatus. Cokins nuomone, ABC buvo sukurtas netiesioginių išlaidų kontrolei. Ši sistema parodo vadovams, nuo ko priklauso išlaidos ir kaip jas valdyti. ABC sistemos trūkumai ...

Words: 443 - Pages: 2

Auditul Trezoreriei

...gestiune a investiţiilor financiare pe termen scurt (IFTS) sau a valorilor încasate, a disponibilităţilor băneşti, a altor valori de trezorerie, precum si concursurile bancare sub forma creditelor de scont si de trezorerie. Investiţiile financiare pe termen scurt denumite si  titluri de plasament, valori pe termen scurt negociabile  sau  investiţii temporare  sunt titluri de valoare achiziţionate in vederea unui câştig pe termen scurt sau protejării lichidităţilor, după caz. Spre deosebire de titlurile de participare a căror posesiune este durabila, perioada de rotaţie a titlurilor de plasament nu depăşeşte, de regula, un an. Ele se identifica cu acţiunile, obligaţiunile, bonurile de tezaur sau trezorerie si alte titluri de valoare dobândite pe termen scurt. Veniturile se realizează prin diferenţa dintre preţul de vânzare mai mare şi preţul de cumpărare si sub forma dividendelor şi dobânzilor încasate. Protejarea sau acoperirea disponibilităţilor băneşti se face in raport cu fenomenul inflaţionist, variaţia puterii de cumpărare a monedei (riscul de schimb) si riscul dobânzii. Investiţiile financiare pe termen scurt pot cuprinde: * Acţiunile sunt titluri financiare primare emise de o societate, care dau dreptul deţinătorilor asupra capitalului societăţii emitente. Posesorii, denumiţi acţionari, au dreptul de a încasa dividende, în funcţie de profitul obţinut de societate. Dividendul poate varia de la un exerciţiu la altul, sau poate lipsi, în funcţie de......

Words: 7107 - Pages: 29

Economic Value Added

...utilizaţi în analiza valorii adăugate pentru acţionari ……….....5 CAPITOLUL II. VALOAREA ECONOMICĂ ADĂUGATĂ (EVA) ………………………… 8 1. Valoarea economică adăugată şi managementul bazat pe valoare ………………….. 8 2. Implementarea sistemului EVA ……………………………………………………. 11 3. Calculul valorii economice adăugate ………………………………………………. 15 4. Factorii determinanţi ai valorii economice adăugate ………………………………..20 5. Model de analiză a valorii economice adăugate …………………………………… 23 6. Avantaje și limite ale valorii economice adăugate …. ……………………………...25 7. Îmbunătăţiri ce ar putea fi aduse metodei …………………………………………...29 BIBLIOGRAFIE I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND MANAGEMENTUL BAZAT PE VALOARE I.1. Nevoia apariției managementului bazat pe valoare Pe măsura dezvoltării în timp a companiilor, mediul economic și concurenţial a devenit tot mai complex şi activitatea firmelor s-a diversificat fiind nevoie de noi instrumente şi tehnici manageriale mai performante care să permită firmelor să depăşească obstacolele din ce în ce mai numeroase şi mai costisitoare. În acest context, managementul tradiţional, bazat pe analiza şi interpretarea datelor contabile, şi-a dovedit incapacitatea de a evalua şi de a exprima, într-o manieră cât mai clară şi cât mai corectă, performanţele reale ale companiilor. Astfel, s-a impus o schimbare în atitudinea managerilor. Aceştia tind să mute accentul dinspre maximizarea veniturilor întreprinderii înspre maximizarea valorii create pentru......

Words: 8933 - Pages: 36

Teoria Generala a Dreptului

...la general care se bazează pe un ansamblu de concepţii, teorii şi idei cu privire la stat şi drept. Ce este Ştiinţa? Aşa cum se consemnează în toate dicţionarele de referinţă ale lumii, ştiinţa este un ansamblu sistematic de cunoştinţe veridice despre realitatea obiectivă (natură şi societate) şi despre realitatea subiectivă ( psihic şi gândire). Cum apare? Ştiinţa apare sub influenţa nevoilor practice ale societăţii, scopul ei fiind de a servi practicii, progresului economic, social-cultural în general progresului uman. Heghel definea ştiinţa ca fiind, ceea mintea omului a reuşit să sintetizeze din contactul cu realitatea trăită. Un alt jurist Andrei Rădulescu spunea că ştiinţa reprezintă “un sistem de valori ştiinţifice dobândite prin metode de cercetare” . Ce studiază ştiinţa dreptului? Ştiinţa dreptului studiază juridicul, în toate formele în care se manifestă existenţa şi dezvoltarea statului şi dreptului; instituţiile politice şi juridice; cum instituţiile juridice influenţează societatea şi cum dezvoltarea socială influenţează juridicul. 6 Ştiinţa dreptului cercetează conduita umană şi dirijează comportamentul uman în viaţa socială, pornind de la faptul că oamenii sunt purtători de drepturi şi obligaţii în raporturile sociale. Experienţa demonstrează că viaţa cotidiană a oamenilor nu este posibilă fără anumite reguli de conduită, acestea la început având un caracter, religios fiind promovate de biserică, apoi îmbinînduse cu reguli......

Words: 28782 - Pages: 116

Future Futcsr

...justă în aceste circumstanţe e: dacă marketer-ii Coca-Cola pot să facă asta, de ce guvernele şi ONG-urile sunt incapabile să facă la fel? .(pauză) Avem multe lucruri de învâţat la nivel de comunitate. Fenomenul Coca-Cola este uluitor. În fiecare zi se vând 1.5 miliarde de sticle : fiecare bărbat, femeie sau copil din lume bea o Coca-Cola pe săptămână. Ce are asta de a face cu noi? .(pauză scurtă, ton ascendent) Păi dacă vrem să progresăm într-un timp mai scurt şi să ne atingem scopurile de dezvoltare globală, trebuie să urmăm inovatorii, din orice sector ar fi ei. Dacă descoperim secretul ubicuităţii brandului Coca-Cola, putem aplica aceeaşi reţetă a succesului pentru bunăstarea publică. Succesul Coca-Cola este marcant. Cunoştinţele dobândite analizându-l pot fi aplicate în programe ce vor salva vieţi nenumărate.(privire semnificativă) Am studiat un timp îndelungat tehnicile de marketing ale Coca-Cola. Rezultatul: am identificat trei lucruri ce pot fi preluate de către orice PR-ist ce are drept miză o cauză filantropică însemnată. .(pauză pentru a suscita interesul) Se folosesc de un feedback continuu, bazat pe date colectate în timpi reali. Antrenează spiritul antreprenorial local şi practică un marketing al excelenţei. În ceea ce priveşte datele, Coca-Cola are un scop bine definit: fiind o companie pe acţiuni, trebuie să obţină profit. Aşadar, folosesc datele ca să îşi măsoare progresul.(urmează o enumerare rapidă,ton alert) E un circuit continuu: află ceva, îl pun......

Words: 1579 - Pages: 7