Free Essay

Matematik Rapport Statestik

In: Computers and Technology

Submitted By kathrineE
Words 1253
Pages 6
Matematikrapport
- Statistik

Louise, Nadia S, Cecilie M og Kathrine

1) Ikke-grupperet statistik
Man bruger ikke-grupperet statistik når man har et mindre antal observationer. Her er det ikke nødvendigt at sætte observationer i intervaller, da det er mere præcist at have dem hver for sig, når man f.eks. skal regne middeltal. Vi har lavet et eksempel herunder, med udgangspunkt i højderne i 1.M. Her er det vist i et skema. Den øverste række viser de forskellige højder i cm og den nederste række viser hvor stort et antal elever der er indenfor hver højde. 158 | 161,5 | 162 | 163 | 164,5 | 165 | 168 | 169 | 172 | 173 | 174 | 174,5 | 175 | 180 | 181 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Herunder er der vist observationer fra en 3.g klasse. Det er stillet op på samme måde som i forrige skema. 160 | 164 | 165 | 165,5 | 166 | 167 | 168,4 | 169 | 173 | 175 | 176 | 177 | 179 | 180 | 183 | 185 | 187 | 188 | 193 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |

Prikdiagram
Prikdiagrammet viser hyppigheden ved en enkel observation. F.eks. kan man ud fra vores vedlagte prikdiagram, hvor mange elever der eksempelvis er 165 cm høje. Ud fra de forskellige højder er der indsat en prik for hver enkel elev. Tilsammen skal der være det samme antal prikker, som der er elever.
Her vises et prikdiagram over 1.ms højder

Ud fra vores første prikdiagram fra 1.m kan man se at der ligger mange inde for højderne [167;172]

Ud fra prikdiagrammet over 3.g kan man se de er mere jævnt fordelt og ikke særlig mange der har den samme højde

Boksplot
Boksplots inddeles i fjerdedele. Endepunkterne i boksplottet indikerer den største og den mindste observation og stregen i midten markerer den midterste observation, altså medianen. Hvis der er et ulige tal i en række observationer tager man det midterste tal og kalder det medianen. Hvis der ikke er et lige antal observationer i rækken, finder man medianen ved at beregne gennemsnittet af de to midterste observationer. Dermed får man en mere præcis median. Eksemplet på boksplottet er vedlagt som bilag 2.

Stolpediagram
Stolpediagrammet kan lidt sammenlignes med et prikdiagram. Her ser vi f.eks. ud fra højden 158 cm, er der 2 elever der har denne højde. Det er en god måde at vise forskellen, men det minder meget om metoden som prikdiagram
Herunder kan man se et stolpediagram over 1.m’s højder. På y-aksen ses antal elever og på x-aksen ses højden i meter

Her under kan man så se et stolpediagram over 3.g klassen. Når man laver begge 2 kan man sammenligne de 2 stolpe diagrammer ud fra hvad man ser.

Fortolkning af bilag 2 ”benzinpriser”
Generelt kan man se at priserne for onsdag er højere end i weekenden. Dog er boksplottet for onsdag også over en mindre periode end for weekenden, da weekenden jo varer to dage. Priserne i weekenden er lavere, men også meget svingende.

2) Grupperet statistik
Grupperet statistik er når man opdeler observationer i grupper eller intervaller. Man kan for eksempel bruge det hvis man har en masse observationer, så bruger man grupperet statistik til at gøre det mere overskueligt.
Det kan man for eksempel bruge over 1.m’s højder, til at inddele det i intervaller som vist i nedestående skema: højde | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | Antal elever | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 |

Når man deler højderne op i intervaller, tæller man ikke det højre tal med. Det kan vises således:
]155;160]
Det betyder man ikke tæller 160 med, så man faktisk kun tager højderne fra 155 til 159. det gør det mere præcist så der ikke er nogle der bliver talt med 2 gange.
Histogram
Efter at have lavet et skema opdelt i intervaller, kan man for at illustrere forskellen mellem observationer indsætte det i et histogram.

Man kan også bruge histogrammet til at vise forskellen mellem 2 observationer, det er nemmere at illustrere forskellen mellem de 2 observationer i et histogram.
Derfor bruger vi nogle højder fra en 3.g klasse: Højde | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | Antal elever | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |

Vi kan nu indsætte begge vores observationer i et histogram for at se forskellen på højderne det gør vi sådan her: Højde | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 3.g antal | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1.m antal | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |

I diagrammet viser de blå søjler højderne for 3.g klassen og de røde er for 1.m. Op af y aksen er antal personer og hen af x aksen er højden i intervaller.

Boksplot
Der findes også andre måder at sammenligne og regne statisk med. F.eks kan vi ud fra vores histogrammer lave et boksplot, som også fortæller hvordan vores observationer og intervaller er delt. (Se vedlagt bilag1)

Sumkurve
En anden metode er at beregne kumulerede frekvenser. Det bruger vi, når vi skal aflæse frekvensen. Man viser altså stigningen i procent. Først beregner med intervalfrekvensen, som betyder hvor mange procent af eleverne i hele 1.m, der f.eks. har højden]160;165]

Højde | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | Intervalfrekvens | 8,33 % | 33,33 % | 25 % | 25 % | 4,17 % | 4,17 % | Kumuleret frekvens | 8,33 % | 41,66 % | 66,66 % | 91,66 % | 95,83 % | 100 % |

For at beregne interval frekvensen er det samme måde som at beregne procenten.
Man tager antallet om de personer der ligger mellem et interval og dividere det med det samlet antal af elever og ganger det med 100
Eksempel:
6/ 24* 100= 25 %
Vi vil nu vise en graf over de kumulerede frekvenser, som kaldes en sumkurve.
På x-aksen kan man se observationerne over højderne, og på y-aksen kan man se det angivet i procent:

3) Brug af statistik

Når man arbejder med statistik er der, som arbejdet med, både grupperet og ikke grupperet statistik. Hvis man bruger metoden som er under ikke-grupperet statistik bliver observationerne mere præcise. Men derimod er grupperet statisk oftere nemmere at arbejde med, da man har mere overskud over tallene. Under grupperet skal man bare altid tage hensyn til at der kan være upræcished. Altså bruges grupperet statisk kun til, hvis der er mange observationer.
Når man læser statistiske målinger, skal man være opmærksom på, om målingerne er angivet i korrekte enheder. F.eks. hvis du har at gøre med længder, om det er i meter, centimeter, eller kilometer. Hvis enheden ikke står korrekt, kan det give et forkert indblik på målingen.

1) Kritiske spørgsmål til undersøgelsen om kræft:
Hvordan skal man kunne forhindre kræft, ved hjælp af ægteskab, eller parforholde?
Hvad hvis man er ulykkelig i sig parforhold, vil det så stadig mindske risikoen for at få kræft?
Hvis det har noget at gøre med at man er lykkelig i parforhold, kan det så også mindske risikoen hvis man er lykkelig alene?

2) Kritiske spørgsmål til undersøgelsen om kost tilskud
Kan vi være sikre på at folk der har deltaget, har svaret ærligt?
Kan det være en form for psykisk virkning ved at få kosttilskud?
Kan firmaet have fusket med resultaterne for at få god omtale?…...

Similar Documents

Free Essay

Rapports D'Évaluation

...Objet: Rapport d’évaluation préliminaire portant sur l’acquisition d’un centre de conditionnement physique Monsieur, Suite au mandat qui nous a été confié pour l’évaluation de la valeur intrinsèque de l’entreprise F&F (Fitness & Fun Inc.), nous vous présentons ce présent rapport au regard des éléments objectifs déterminés à partir des données financières passées et prévisionnelles qui nous ont été transmises par le comptable de F&F Inc., Mr Rejean Journel avec l’autorisation de Mr Lucien Dallaire, propriétaire et unique actionnaire de ladite entreprise. Le présent rapport, portant sur une estimation de la valeur a été rédigé après avoir analysé toutes les informations récentes que nous avons pu obtenir. Il a été préparé en toute indépendance et objectivité, conformément aux normes d’exercice de l’ICEEE (CICBV). Ce rapport n’est d’aucune façon conditionnelle à la réalisation d’une action ou d’un événement qui serait la conséquence de son utilisation. Cabinet JIT Inc. Simon Richard Evaluateur agréé, CBV ...

Words: 2663 - Pages: 11

Free Essay

Bic Rapport

...zone géographique en 2006-2007 D’après le graphe ci-dessus, on voit que la valeur du marché a une tendance à augmenter, surtout dans les pays émergeants. Les marchés dans les pays développés sont plus stables. Quand on regarde le marché mondial, on constate une légère baisse en volume et une légère hausse en valeur. 3.2 Les Produits Etant donné que les produits du domaine de la papeterie sont trop vastes, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l’étude du marché des segments des produits fabriqués et commercialisés par l’entreprise BIC : • Les stylos Ces produits représentent l’essentiel du marché de la papeterie. Sur ce marché BIC a développé un double positionnement avec d’une part des produits BIC avec un excellent rapport qualité prix et d’autres part, les produits Schaeffer, considéré comme les plus sophistiqués (stylos auto rechargeables). Gamme : stylo à bille classique, stylos à bille confort, stylo à bille fantaisie, stylo plume, Rollers et encre gel, feutre d’écriture, crayons et portemines. Le segment du stylo à bille est le segment le plus grand qui correspond à 16% du marché en valeur. • Les marqueurs Gamme : permanents, surligneurs et effaçables à sec. • Le Coloriage et dessin Gamme : feutres de coloriage, crayons de couleur et craies de coloriage • Produits de correction Gamme : flacons correcteurs, stylos correcteurs, rubans correcteurs et gommes • Colles à usage scolaire, domestique et professionnel Gamme : colle en bâton, colle......

Words: 5242 - Pages: 21

Free Essay

Rapport Baert Yano

...des Finances, de l’économie générale et du Plan – Examen d’un rapport d’information sur les enjeux des nouvelles normes comptables (MM. Gaël YANNO et Dominique BAERT, Rapporteurs)......................................................................2 – Information relative à la Commission .....................................12 Mardi 10 mars 2009 Séance de 10 heures Compte rendu n° 66 SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009 Présidence de M. François Goulard, puis de M. Didier Migaud Président — 2 — La commission des Finances, de l’économie générale et du Plan procède, en application de l’article 145 du Règlement, à l’examen du rapport de la mission d’information sur les enjeux des nouvelles normes comptables. M. Dominique Baert, rapporteur. Je tiens d’abord à remercier le Président de la commission des Finances et le Rapporteur général pour la confiance qu’ils nous ont accordée, à moi-même et à M. Gaël Yanno, en acceptant de nous confier ce rapport d’information. La comptabilité est souvent présentée comme une matière aride, technique, sans réelle portée. Pourtant, la comptabilité n’est pas qu’une technique. C’est aussi une norme. Or, une norme n’est jamais neutre ; elle porte en elle un jugement de valeur, et le choix d’une norme comptable, parce que celle-ci mesure in fine la richesse (celle de l’entreprise, de l’actionnaire, du pays…) emporte avec lui une certaine vision de l’entreprise, des rapports économiques et, au-delà, du modèle social d’un pays. Ce......

Words: 5379 - Pages: 22

Free Essay

Rapport Innovation

...d’ingénieurs et de créateurs en expansion8. Le contexte d’innovation sera ainsi plus compétitif. Le monde connaîtra encore plus d’échanges. Cette situation aura des conséquences comme la diffusion rapide des épidémies dont l’impact sanitaire mais aussi économique peut être considérable. La tendance à la concentration des productions de masse dans les zones à faible coût du travail devrait se poursuivre pour certains biens et toucher, de plus en plus, des activités de conception, de R&D ou de production de haute technologie. De nouvelles réponses aux besoins de mobilité devront également être trouvées dans un contexte de ressources plus rares. Le numérique continuera à révolutionner les entreprises comme notre vie quotidienne, transformant notre rapport au réel et facilitant une démocratisation des technologies. Des modes de plus en plus interactifs de communication seront possibles. De nouveaux matériaux multifonctionnels avec des propriétés avancées joueront également un rôle clef dans le développement de tous les secteurs industriels. Plus généralement, la technologie, de l’échelle nano à l’échelle macroscopique, va poursuivre ses progrès rapides, notamment dans le domaine de la biologie, qui pourrait jouer un rôle diffusant comparable à celui du numérique. Ces évolutions supposeront des mises en relation plus importantes d’acteurs d’univers différents, technologiques mais aussi non technologiques (designers notamment). Parallèlement, la durée de la vie va continuer de......

Words: 23612 - Pages: 95

Free Essay

Ihc Rapport

...H4 Rapport udarbejdet af Alex Mejer & Mathias Skov Indholdsfortegnelse Indledning 4 IHC Control virkemåde 5 IHC Visual Controller/Viewer 6 IHC output 230 V 7 IHC Input 24/24 8 IHC 24 V Power 72 W 9 IHC Output 1-10 V 10 IHC IR modtager 11 IHC solsensor 11 IHC kodetastatur 12 IHC magnetkontaktsæt 12 IHC UNI-Dimmer 13 IHC 350 W CR 13 IHC PIR sensor 14 IHC Skumringsrelæ 14 IHC tavleopbygning i forhold til varme. 15 IHC løsningsforslag til hus installation 16 Varmeberegning af værksted 17 Beregning af belastningsstrøm (IB) 18 Beregning af kabel dimensioner 19 Beregning af spændingsfald for 1-fasede og 3-fasede installationer 20 Dimensionering af Kompressor 21 Oversigtstegning over stikledning og hovedledning 23 Enstregsskema over bolig 24 Enstregsskema over værksted 25 Dimensionering af hovedledning 26 Dimensionering af stikledning 27 Kunde rådgivning 28 Konklusion 30 Bilag 1 - Smeltekurve 32 Bilag 2 –Termorelæ & Kontaktorer 33 Bilag 3 – Tabel A.5 – Korrektions faktor for samlet fremføring 34 Bilag 4 – Tabel A.2 35 Bilag 5 – Sikrings tabel 36 Bilag 6 – Tabel over Kabel modstand 37 Bilag 7 – Tegning over Data & Antenne 38 Bilag 8 – Tegning over Stikkontakter 39 Bilag 9 – Tegning over tryk 40 Bilag 10 – Tegning over Lys u. kabel 41 Bilag 11 – Tegning over Lys m. kabel 42 Bilag 11 – Tegning over Ventilation 43 Indledning VI har fået til opgave, at dimensionere......

Words: 4657 - Pages: 19

Free Essay

How to Write a Rapport

...det i orden at vise ét eksempel på hvordan det gøres. Selvom man har 20 målinger af densiteten og derfor 20 beregninger af den , er de resterende 19 altså ikke nødvendige). Som for de målte størrelser gælder, at hvis der er mange af dem, skal de anbringes i et skema. Ved grafiske afbildninger skal det altid skrives hvad grafen viser, hvilke størrelser, der afbildes ud ad hvilken akse, og hvilken enhed, de måles i. 8. Konklusion. • Øvelsens resultat(er) anføres og vurderes, • Der sammenlignes med en tabelværdi (hvis sådan en findes) idet man finder den procentvise afvigelse i forhold til tabelværdien. • Er formålet opfyldt. • Andet som man måtte have observeret under øvelsen. En journal kan betragtes som en rapport hvor kun visse af ovenstående punkter er med: 1. Formål. 2. Forsøgsopstilling 3. Måleresultater. 4. Beregninger og afbildninger. 5. Konklusion....

Words: 451 - Pages: 2

Free Essay

Rapport

...autres avantages que ne perçoivent pas toujours les chefs d’entreprises et les actionnaires, c’est un événement exceptionnel dans la vie d’une société. Franchir cette étape importante nécessite de la part des sociétés une préparation et une attention particulières afin de se donner tous les moyens pour réussir cette opération tant sur le plan financier que sur le plan de la notoriété. L’introduction en bourse constitue une étape majeure de la vie d’une entreprise. Cette opération nécessite des connaissances spécifiques portant sur le processus à suivre, les textes légaux et réglementaires applicables, les intervenants et les travaux préparatoires. Le présent rapport a pour principal but d’éclairer le management des sociétés sur les préalables et les étapes à franchir pour une introduction en bourse réussie. Ce rapport met en évidence les différentes phases de l’opération, à compter de la décision d’introduction en bourse, en passant notamment par le choix des conseillers financiers et juridiques, la structuration de l’opération, la préparation de l’opération et du document d’information, la réalisation de l’introduction et son maintien a la cote , ainsi que son impact sur la société. Mon plan se décline de ce fait comme suit : Après une brève présentation de l’entité d’accueil, j’ai réservé : * La première partie, pour les enjeux stratégiques de l’introduction en bourse à travers la démonstration de quand, comment et combien coûte une......

Words: 3355 - Pages: 14

Premium Essay

Building Rapport

...SOCIAL WORK PRACTICE: Cases, Activities and Exercises Building Rapport Glenda Dewberry Rooney Purpose To develop understanding about the feelings and reactions experienced by clients during the initial contact with professional helpers. Background People seek help for a variety of reasons. (Client Diversity) They may need help in resolving life difficulties or in finding resources, or they may be reluctant participants in the change process. Applicants for services experience anxieties about what will transpire between themselves and the social worker. Talking to stranger and revealing intimate details about their lives increases anxieties. These anxieties may be about differences in the status, race, gender, and class; how they will be viewed or accepted; the extent of control they will have over their lives; what their rights are; whether the social worker is able to separate who they are from their current difficulties; and what attributes will be assigned to them. Exploring our own experiences as a stranger in need of assistance provides valuable insights into how clients may feel in their initial contact with us as professional helpers. This is a reflective exercise that builds on the strengths perspective. The aim is to highlight what social workers can do to set a tone of acceptance in the initial contact with clients that aids in establishing rapport. Instructions Pause for a moment and imagine yourself in one of the scenarios below, then address......

Words: 675 - Pages: 3

Free Essay

Rapport Bmce

...études, et aussi pour leur compréhension et leurs efforts pour qu'on puisse arriver à ce stade. Enfin, j'aime remercier tout le personnel de l'ISTA Tassila, pour les bonnes conditions d'études qui sont autant instructives que fructueuses ainsi que pour sa haute bienveillance tout au long de nos activités scolaires. Je dédie également ce travail à ma chère famille qui m'a toujours soutenus durant la période des études, et à tout mes amis et amies, et à tout ceux qui connaissent la famille de ER-RAJI. [pic] Le présent rapport se propose pour donner un bref aperçu sur l'une des plus prestigieuses et performantes banques au Maroc la BMCI, Banque Marocaine du Commerce et de l'Industrie. Afin d'élargir mes connaissances ainsi qu'enrichir ma formation, le contact avec le monde professionnel s'avère indispensable, ainsi mon stage m'a permis cela dans le cadre d'une démarche assez polyvalente, L'approche méthodologique adoptée à cet effet pour la rédaction de ce rapport se présente comme suit : ü La première partie est consacrée à une présentation du secteur bancaire ainsi que la BMCI, ses étapes de développement, et ses principaux produits commercialisés, ... ü La seconde partie consiste à décrire les différentes tâches des services de l'agence BMCI auxquels j'ai assisté durant mon stage. [pic] Une banque est une société financière qui gère les dépôts et collecte l'épargne des clients, raccorde des prêts et offre des services financiers. Elle effectue cette activité en......

Words: 9933 - Pages: 40

Premium Essay

Rapport Management

...the paper starts by identifying four key issues of controversy in politeness theory: a) should „polite‟ language use be explained in terms of face (e.g. Brown and Levinson, 1987), conversational maxims (e.g. Leech, 1983), and/or conversational rights (e.g. Fraser, 1990); b) why are speech acts such as orders interpersonally sensitive – is it because they are a threat to our autonomy (Brown and Levinson, 1987), or because of cost–benefit concerns (Leech, 1983); c) is Brown and Levinson‟s concept of negative face too individually focused, and should a social identity component be included (Matsumoto, 1988); and d) is face just a personal/individual concern or can it be a group concern (Gao, 1996)? The paper then uses reports of authentic rapport sensitive incidents to throw light on these controversial issues and to find out the relational management concerns that people perceive in their everyday lives. It maintains that such data is important to politeness theory, because linguistic politeness needs to be studied within the situated social psychological context in which it occurs. The paper ends by presenting and arguing for a conceptual framework that draws a fundamental distinction between face and sociality rights, and that incorporates an independent/interdependent perspective, thus providing a more comprehensive framework for analysing the management of relations than is currently available. 1. INTRODUCTION Many authors (e.g. Watzlawick, Beavin and Jackson, 1967;......

Words: 916 - Pages: 4

Free Essay

Rapport de Stage

...stage constitue le moyen le plus adéquat qui permet aux stagiaires de se familiariser et de s’intégrer au sein du monde du travail. Ainsi, c’est une occasion précieuse pour acquérir une formation pratique en parallèle avec une qualification théorique qui les rend encore rentables sur le domaine professionnel. C’est dans cette optique que j’ai effectué un stage de fin de formation au sein de la compagnie d’assurance "AFMA Assurance Maroc" qui a été pour moi l’opportunité d’assimiler et de mettre en pratique les théories déjà acquises et qui m’a permis de vivre de surcroît une expérience riche en apports au sein d’une entreprise d’une renommée mondiale et dont le secteur d’assurance a connu une grande évolution. Mon rapport abordera, donc une initiation à l’assurance, ainsi qu’une présentation de GROUPE AFMA Assurance Maroc, et une présentation du service dont j’ai passé mon stage et enfin le déroulement de mon stage. Présenter par  : Profil : Technicien en Secrétariat et Bureautique Lieu de stage : Agence Franco Marocain d’Assurance Direction : Direction Financière Administratif Durée de stage : Deux mois suivais (du : 01/11/2007 ; au : 31/12/2007) Introduction : Le domaine de la formation professionnelle retient de plus en plus l’attention du public, une attention qui le met à l’épreuve afin de défier tous les obstacles et de combler......

Words: 7756 - Pages: 32

Free Essay

Rapport de Stage

.............................................. 33 3 4 5 6 1 Introduction J’ai effectué mon stage de 3ème année (Assistant Ingénieur) au sein de la société Bec frères sur le chantier du barrage du Rizzanèse, en Corse, du 23 Mai au 19 Aout 2011. Lors de ce stage, j’ai eu la chance d’intégrer les Méthodes du chantier, auprès de Mr Michel BOUSQUET, mon tuteur. Le chantier du barrage du Rizzanèse est un “chantier de petite envergure” (dixit l’essentiel de l’encadrement) mais regroupant en un même lieu, de nombreux corps d’états. Ce rapport vise à faire le bilan de mes treize semaines de stage au sein de cette entreprise et notamment sur les travaux que j’ai pu effectuer, le métier que j’ai pu découvrir. Car il est évident que le domaine de la construction est un domaine très vaste avec de nombreuses opportunités professionnelles. A nous, futurs ingénieurs, de trouver notre place au sein de cette vaste palette de possibilités. Ce rapport sera introduit par une présentation rapide de l’entreprise d’accueil : Bec frères, avant de présenter le projet du barrage du Rizzanèse. J’exposerai ensuite l’essentiel des missions qui m’ont été confiées, tout au long de ces 3 mois de stage. 2 Présentation de l’entreprise La construction du barrage est réalisée par un groupement d’entreprise, constitué de Vinci Construction Terrassement (mandataire), Bec Frères et la Société Corse Travaux. Bec Frères étant l’entreprise qui m’a accueilli durant mon stage, c’est celle-ci que je......

Words: 3470 - Pages: 14

Free Essay

Rapport

...normes internationales a adopté le système LMD (Licence/ Master /Doctorat) afin pour de former ses étudiants dans les filières ci-dessous : * Comptabilité et Audit comptable * Assurance-Banque-finance * Secrétariat assistance de direction/bilingue * Marketing et Gestion * Méthode Informatique Appliquée à la gestion des Entreprises (MIAGE) * DESS Ingénierie Informatique, Technologie de l’Information et de la Communication (2ITIC) * DESS Ingénierie Informatique, Organisation et Protection des Systèmes d’Information et de la Communication (2IOPSIE) Afin de mieux appréhender les réalités de la vie en entreprise, tout étudiant est tenu de faire un stage pratique de huit (08) semaines au moins. Ce stage est sanctionné par un rapport présenté et soutenu devant un jury. C’est dans ce cadre que nous avons effectué du 04 janvier au 04 mars 2012, un stage à la Société nationale des Postes (SONAPOST) en vue de l’obtention du Diplôme Universitaire de Technologie, option finance-comptabilité (D.U.T/ F.C.). LISTES DES SIGLES ET ABREVIATIONS AOF : Afrique Occidentale Française BANQUE C : une banque donnée CCM : Centre de Contrôle des Mandats CCP : Centre des Chèques Postaux CFA : Communauté Française d’Afrique Chq : Chèque CLT : Client CNE : Caisse Nationale d’Epargne CNT : Centre National de Tri EPIC : Etablissements Public à Caractère Industriel et ......

Words: 10477 - Pages: 42

Free Essay

Rapport de Stage

...ASSMA BENHADDOU Etudiante 2ème année en sciences de gestion [pic] Agadir (Du 01 au 31Juillet 2008) à l’agence de voyage : GLOBUS VOYAGES • Dédicace………………………………………… 3 • Remerciements…………………………………..4 ➢ Introduction……………...……………………………5 I / l’entreprise et son secteur d’activité 1. Le secteur touristique à Agadir……………………….6 2. L’entreprise par rapport au secteur…………………..7 II/ Présentation générale de l’agence 1. Fiche technique……………………………………….8 2. L’organigramme………………………………………9 III/ Description de la structure sociale 1. Services communs à toutes les sociétés……....……..10 2. Services propres à l’agence……………………...…..11 IV/ Les travaux effectués 1. Service réservation…………………………….…….12 2. Service circuit………………………………….…….13 V/ Le contact avec les clients 1. Service réception……………………………….……14 2. Service transfert……………………………….…….15 VI/ Les apports du stage 1. Les problèmes vécus………………………….……...16 2. Les compétences acquises ………………….……….17 VII/ Thème du rapport 1. Le concept clé du Marketing………………………...18 2. L’approche Marketing à Globus…………………….19 ➢ Conclusion…………………………………….……..20 • Annexe I (service Réservation) …….……...21 • Annexe II (service Circuit) ….……………..24 • Annexe III (Photos)………….…………….26 • Annexe IV (service Trafic) ……………...…28 A ceux qui nous ont indiqué la bonne voie en nous rappelant que la......

Words: 5226 - Pages: 21

Free Essay

Le-Rapport-Communication-Ecrite

...DJIBRIL CHIMERE KA GROUPE A2 LE RAPPORT I) La famille Dupré a) Les parents de Jérôme Dupré Josette Pottiez est née le 3 juin 1955 à Lille. Elle sortait d¶une enfance et d¶une adolescence difficiles. Sa mère alcoolique s¶était toujours montrée très dure envers elle. Josette avait dû se substituer à elle bien souvent pour accomplir les travaux ménagers. Sa mère avait aussi dilapidé les premiers salaires de sa fille Josette. Josette, alors sans emploi, fit la connaissance d¶Yves Dupré dans la Somme. Elle s¶est installée avec lui au foyer Gaudissart à Amiens. Yves Dupré est né le 6 août 1952 à Paris. Il est divorcé et a deux enfants qui ont été confiés à la garde de son ex-femme. Josette Pottiez et Yves Dupré n¶étaient pas mariés, ils vivaient en concubinage. Les parents de Jérôme sont considérés comme des parents irresponsables car le père était violent et inconscient de ses responsabilités familiales et la mère inexpérimentée. b) La naissance de Jérôme Dupré Jérôme est né le 16 juillet 1979 à Amiens. A sa naissance il a été reconnu par son père Yves. Il a vécu avec sa mère et son père jusqu¶à l¶âge de sept mois à Abbeville dans des conditions de vie assez précaires. En effet, ses parents se sont fait remarquer au foyer Gaudissart à Amiens où ils vivaient. Yves Dupré s¶enivre souvent, ne travaille qu¶occasionnellement et a un tempérament bagarreur en cherchant querelle aux autres pensionnaires. Il fut expulsé par le directeur du foyer Maurice Delahaye le...

Words: 1012 - Pages: 5