Marketingmix

In: Business and Management

Submitted By kamalpreets1
Words 1208
Pages 5
General Company Description

We are going to be opening a market stall in Hitchin. We will be trading in fine confectionary.
Company Goals and Objectives: our overall goal is to establish and run a successful business within the sector we are wishing to trade in. another aspiration which we will be looking for in the long run is to upgrade premises and trade on a larger scale. We aim to lead in customer service, customer satisfaction and meeting customer demands, in result leading to a large and loyal customer following base. Our objective is to have a healthy cash flow. Our annual sales objective is a turnover of £20,000 with a customer satisfaction rate of at least 97%.
Dour industry is trading of goods (sweets/chocolate). It is an industry within which we hope to grow. Future changes we hope to foresee are, expanding out to more locations and growing into larger bases such as high street stores. The business itself, hopefully is long term as I believe it can grow as we become more renowned and established. Within our company I believe we can use our team members as an advantage as we are all skilled in different areas such as finance, customer relationship building, active problem solving and many more. I have experience working within trade through a family business. I have worked through telephone to buy and sell stock, as well as dealing with any problem or enquiry’s customers had. I have also had experiences working out net cash flow, tax and other financial areas. Skills I possess are the ability to actively solve problems quickly and effectively, i have effective communication skills.
Legal form of ownership: the form of ownership will be a partnership between 8 of us.

Products and Services
We will be starting off selling packaged sweets in cellophane bags for Christmas. This will mainly be aimed at younger generations as gifts or even stocking…...

Similar Documents

Analyse Forrero

... | |Over Yogurette 7 | |Marketingplan 8 | |Interne analyse 9 | |Interne analyse Duitsland 10 | |Marktaandeel 10 | |De marketingmix 10 | |Product 10 | |Prijs 11 | |Plaats 11 | |Promotie 12 | |Interne analyse Nederland 13 ...

Words: 2393 - Pages: 10

Plan Van Aanpak Strategische Marketingplan

... Strategische uitgangspunten: • Wat is de visie en missie van Houten Vloeren BV? o Wat wil de onderneming bereiken? o Wat wil de onderneming uitdragen? • Wat zijn de kernwaarden van de onderneming? • Hoe heeft Houten Vloeren BV op dit moment zijn markt afgebakend? Interne analyse: • Hoe zit de huidige organisatiestructuur eruit? • Welke producten en productgroepen voert de onderneming? • Welk marktaandeel en omzetaandeel heeft de onderneming in de totale markt? • Hoe is de verdeling voor de particuliere en zakelijke markt binnen de onderneming ingericht? • Wat is er binnen de onderneming geregeld op het gebied van marketing? • Hoe heeft de onderneming de huidige marketingmix ingevuld? • Wat zijn de doelstellingen van de onderneming? • Hoe heeft de onderneming zich op dit moment gepositioneerd in de markt? • Op welke segmenten richt de onderneming zich en zijn dit de juiste? • Hoe ziet de financiële situatie van de onderneming eruit? o Wat zijn de omzetontwikkelingen? o Wat zijn de winstontwikkelingen? o Wat is de liquiditeitspositie van de onderneming? o Wat de solvabiliteitspositie van de onderneming? De interne analyse moet vervolgens antwoord kunnen geven op de volgende vragen: • Wat zijn de sterktes van Houten Vloeren BV? • Wat zijn de zwaktes van Houten Vloeren BV? Externe analyse: • Afnemersanalsye: ...

Words: 2332 - Pages: 10

Toekomst

...productportfolio geen aansluiting bij deze ont-wikkeling. Mona moet het vooral hebben van ‘lekker’. Mona heeft het trendmatig qua positionering dus lastig. In 2008 en 2009 (ga uit van actuelere informatie!) komen er ook nog eens twee belangrijke concurrenten bij in het segment ‘specialiteiten’ die al een goede reputatie hebben in andere segmenten: Dr. Ötker en het Albert Heijn- huismerk. Dr. Ötker investeert fors in media waardoor er voor Mona niet alleen een ‘gevecht’ om ruimte in het schap ontstaat maar ook een ‘gevecht’ voor het behoud van share of voice. Mona heeft echter ook iets mee: het merk heeft reeds een duidelijk merkprofiel. Iedereen kent het. En dat merk- profiel moet vooral weer sterker worden. Marketingmix Mona Ik raad jullie aan om hier de volledige marketingmix voor producten uit te werken. Neem hier dus ook de P van Product op. Raadpleeg Kotler en Burk Wood welke aspecten allemaal betrekking hebben op Product. Kijk ook naar de verschillende volumes en verpakkingen die Mona hanteert. En voeg een plaatje toe van het Mona logo en/of de Mona producten. Zeg ook iets over de het prijsbeleid van Mona, de nieuwe verpakkingen en de nieuwste campagne van Mona, de portieverpakkingen, de huidige actie van Mona, etc. etc. etc. Product Werk dit verder uit. Prijs Onderstaande informatie hoort niet allemaal thuis bij de micro-analyse. De consument ziet Mona als een echt A‐merk. Men vindt Mona kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd. Als mensen iets anders......

Words: 1506 - Pages: 7

Mcdonald's Marketing (Dutch)

...Opdracht Marketing McDonald’s Ruben Velthuis 2V41C Inhoudsopgave: Pagina 2: Inhoudsopgave Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Het bedrijf Pagina 6: Concurrentie Pagina 7: Positionering Pagina 8: Brancheverkenning Pagina 10: Marketingmix Pagina 11: Prijsbeleid Pagina 12: Promotiebeleid Pagina 13: Presentatiebeleid Pagina 15: Personeelsbeleid Pagina 16: Groeistrategieën van Ansoff Pagina 18: SWOT-analyse Inleiding De McDonald’s. Wie kent het niet? Iedereen is er wel eens geweest. Fastfood keten McDonald’s verkoopt wereldwijd hamburgers, friet enzovoorts. Wereldwijd worden hiervan dagelijks miljoenen van verkocht. Dit verslag is naar aanleiding van de opdracht die werd uitgereikt door de heer Tijman. De opdracht luidde om het marketing concept achter de McDonald’s in beeld te brengen. Om bepaalde dingen duidelijk te maken heb ik in dit werkstuk gebruik gemaakt van verschillende middelen. Onder andere bespreek ik de 4p’s (marketingmix), de groeistrategie op basis van het Ansoff model en een SWOT Analyse. Verder heb ik als doel de doelstellingen van McDonald’s goed in kaart te brengen. Het bedrijf McDonald’s is de bekendste fastfoodketen in de wereld. Wereldwijd heeft dit bedrijf vestigingen zitten. De bekendheid van de gele letter ‘’M’’, de Happy Meal, de BigMac maken dit bedrijf tot een icoon.  McDonald’s levert allerlei producten in de voedselbranche. Variërend van burgers en McNuggets, tot complete menu’s. Een specifieke......

Words: 3907 - Pages: 16

Marketing Mix

...org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org. . American Marketing Association is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Journal of Marketing. http://www.jstor.org This content downloaded from 130.88.179.25 on Mon, 21 Oct 2013 10:06:41 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions Walter van Waterschoot & Christophe Van den Bulte The Classificationthe of Revisited MarketingMix 4P McCarthy's 4P classification of the marketing mix instruments has received wide acceptance in past decades. In recent years, however, increasing criticism has been voiced, among other reasons because of its inherent negative definition of sales promotion and its lack of mutual exclusiveness and collective The authors evaluate the 4P classification against the criteria proposed by Hunt and exhaustiveness. present an improved classification. You are right to question the classical principles. All principles should be subjected to the closest examination with respect to both logic and factual relevance. -Paul A. Samuelson McCarthy's classification is especially useful from a pedagogical point of view.......

Words: 8565 - Pages: 35

Donder Op Joh

...Segmentatie/doelgroepkeuze * Aparte productkeuze voor unox-shops * Unox-shop spreekt nieuw segment aan, de OV reiziger. * Kenmerken: situatiegebonden (tijdens reizen), Algemene kenmerken: vooral studenten & woon/werk verkeer. Evaluatie segmenten: * Werkende reizigers (20 – 67), groot segment via nieuwe en oude media te bereiken. * Studenten, (18 – 30), homogeen, groot segment, nieuwe media. Unox-shop zal voor beide doelgroepen kiezen (Dé reiziger) en houdt daar dus een selectieve marketingstrategie aan over. Merkpersoonlijkheid Knus, gezellig, hollands Merkniveaus: Ondernemingsmerk: Unilever Paraplumerk: Unox Individueel merk: Unox soep-in-zak Type: Unox soep-in-zak, tomaat 1 liter Principes bij keuze marketingmix * Strategisch denken, in lijn met doelgroep en positionering. * Innovatie, creativiteit, out-of-the-box * De Unox-shop komt overeen met gemaksinnovatie (procesinnovatie toegespitst op distributievorm) Productinstrumentbeslissingen * Productontwikkeling: matige aanpassing, de soep wordt verwarmd aangeboden en zal een andere verpakking krijgen (thermo-bekers o.i.d.). Bekertjes kunnen gebruikt worden voor reclame tbv evenementen als de nieuwjaarsduik. Prijsbeslissingen * Unox biedt reeds voor iedere prijs hun product aan. Voor soepen wel een hogere prijs dan andere merken (kwaliteitsimago) Prijsstrategie: * Unox-shop (en haar soep) wordt goedkoper (dan normale verkoopprijs) op de markt gebracht.......

Words: 600 - Pages: 3

Assignment

... | 2.1 | Elements of the mix are considered, evaluated, and recommended for their ability to satisfy marketing objectives for specific market segments. | | LO3 | Confirm, coordinate and monitor marketing mix decisions. | | 3.1 | Provision is made for marketing mix strategies to be monitored against market performance and marketing objectives. | | 3.2 | A measurement and evaluation strategy is devised and implemented within an appropriate timeframe as determined by marketing objectives. | | Introduction This is a case study based assignment that requires you to determinethe marketing mix for a business. This will include analysing marketingmix options and their interrelations, determining marketing mix variables for specific market segments, and making recommendation on coordinating and monitoring marketing mix decisions. All questions in this assignment are related to the same case study. The case study has been provided to you on the following page. Additional Information 1. Performance outcomes of this unit standard will require adherence to the The New Zealand Marketing Association Codes of Practice, or equivalent codes.http://www.marketing.org.nz/codes_practice.php. 2. Legislation relevant to this unit standard includes but is not limited to: Privacy Act 1993 Major Events Management Act 2007 Consumer Guarantees Act 1993 Fair......

Words: 1289 - Pages: 6

Marketing Aantekeningen

...van de totale stroom aankopen die een klant zou doen tijdens duur van de relatie Klantaandeel: Aandeel dat een bedrijf heeft in het door een klant totaal aantal gekochte producten in een bepaalde product categorie. Costumer equity: De som van de costumer lifetime value van alle klanten van het bedrijf CE is het uiteindelijke doel van klantrelatiemanagement. Potentiële rendabiliteit Marketingmanagementproces: 1. Het proces waarbij me de marktkansen analyseert 2. De doelgroep selecteert 3. De marketingmix samen stelt 4. De marketingactiviteiten leidt Marktsegmentatie: Het proces waarbij consumenten worden ingedeeld in duidelijk onderscheiden groepen met gelijksoortige behoeften, kenmerken of gedrag. Deze groepen willen onderling mogelijk verschillende mogelijk verschillende producten of een andere marketingmix Marktsegment: Een homogene groep consumenten die op dezelfde die op dezelfde manier reageert op de elementen van de marketingmix Doelgroepkeuze: Het proces waarbij de aantrekkelijkheid van de verschillende marktsegmenten wordt geevalueerd en een of meerdere doelgroepen worden uitgekozen waarop het bedrijf zich wil richten. Marktpositionering: Ervoor zorgen dat een product of merk een duidelijk, onderscheidende en wenselijke plaats inneemt in het hoofd van de consument. Productpositionering: Het bepalen van de plaats die het bedrijf in de ogen van de consument inneemt in vergelijking met de concurrent....

Words: 829 - Pages: 4

Marketing

...Marketing draait om de juiste vragen stellen. Dit is een interessant gegeven en het lijkt me leuk om mij in marketing te verdiepen. Daarom heb ik dit onderwerp gekozen. Ook lijkt mij het beroep marketingmanager een leuk beroep. Ik wil meer over dit beroep weten en door dit verslag te maken krijg ik al een beetje met het beroep te maken. Ik wil op deze manier uitvinden of deze branche bij mij past. Daarom ga ik een interview houden met een marketingmanager. Ik wil uitvinden hoe een marketingplan in elkaar wordt gezet en ik wil proberen een marketingplan voor een nieuw product op te zetten. Ik ga allerlei dingen over marketing uitzoeken, zodat ik een goed marketingplan kan opzetten. Zo ga ik uitzoeken wat marketing precies is, wat de marketingmix is, hoe een marktonderzoek wordt gedaan en of er beperkingen zijn bij marketing door regels van de overheid. Ik ben van plan de meeste informatie voor mijn verslag op internet te vinden. Daarnaast lees ik marketingboeken en probeer daar veel informatie uit te halen. Ook volg ik het nieuws, zodat ik nieuwe ontwikkelingen van de marketing kan volgen. Wat is marketing en waarom is marketing zo belangrijk voor bedrijven? Sommige mensen denken dat marketing reclame is, of verkoop. Maar marketing is veel meer dan dat. Bij marketing wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van de klant, en zo probeert een onderneming haar positie op de markt te verbeteren. Marketing kan op 3 niveaus uitgevoerd worden: - Macromarketing:......

Words: 6646 - Pages: 27

Aantekeningen Marketing Hst 1

...------------------------------------------------- Marketing hoofdstuk 1: Mindmap kennen! (powerpoint sharepoint, per hoofdstuk) Marketing: * je creëert waarde voor klanten en je krijgt waarde terug van de klant. (heel ruim) CRM * database waarin alle klanten geregistreerd staan * ze registreren alles wat ze van je weten waardoor ze reclame speciaal voor jou kunnen bepalen= consumer generated marketing waardepropesitei= een set van voordelen, de producent speelt in op de behoefdes van de consument Marketingstrategie: Een langetermijn koers, waar hier en nu naar een lange termijn. Wat wille we op een langer termijn bereiken, Marketingmix= 4 p’s = productie, prijs, plaats, promotie ------------------------------------------------- Hoofdstuk 5 Business to business= alles wat word geleverd aan bedrijven, die er eindproducten van maken en die verkopen het weer aan consument Business to Consumer= Verkoop Consumer 2 business= Consumer 2 Consumer= Marketing; een rationeel vak? Oud concept: * Markten Nieuw concept: * Mensen Gedrag waarom doen mensen wat ze doen? Freud-Jung-Pavlov-Maslow * Co-create * Personalisation * Neuro marketing, werking van de hersenen op het gedrag via specifieke onderzoeksmethode (zoals hersenscans) * Big data, het analyseren van grote hoeveelheden verkregen klant/gebruik gegevens via alle ter beschikking staande en gebruikte apparatuur & software Consumenten......

Words: 2296 - Pages: 10

Schoolwork

...en houden het vaak liever bij de gebruikelijke standaard toetjes die al jaren op de markt zijn. Ook doet Mona oproep om op de site eventuele ideeën door te geven. Dit om nog meer te kunnen voorzien in de behoefte van de klant. Verder heeft Mona ook voor alleenstaanden, een 2-pack met kleine toetjes in het assortiment. Mona is in vergelijking met andere zuivelmerken, een wat duurder merk. Mona probeert altijd een functioneel toetje te ontwikkelen. Het wil dus zo goed mogelijk voorzien in de behoefte van de klant. Hierdoor liggen de prijzen van Mona producten wat hoger. Voor ons project zal het belangrijk zijn, om te evalueren welke doelgroep aantrekkelijk is, om ons daar op te gaan richten. Marketingmix Mona Mona hanteert de oorspronkelijke 4p’s voor de Marketingmix * Product * Prijs * Plaats * Promotie Product Mona heeft 110 verschillende soorten producten en een goed imago. De producten kunnen weer worden onderverdeeld in 8 categorieën: puddingen, toetje van de maand, toetjesparade, chocolademousse, boordevol yoghurt en kwark, puur drink en yoghurt, Yoki drink en halfvolle kwark. Binnen deze categorieën zijn er weer onderverdelingen. Zo heeft Mona veel verschillende soorten producten en voor iedereen is er wel iets. Op elk product staat het logo van Mona op dezelfde plaats waardoor Mona’s producten zeer herkenbaar zijn. Prijs Mona maakt een kwalitatief hoogstaand product en dus wordt er een relatief hoge prijs gevraagd voor de......

Words: 2516 - Pages: 11

Master of Science

...concurrenten op de markt doen, bepalen grotendeels jouw plan. Daarbij spelen ook de harde cijfers een rol. Wat is het marktaandeel van jouw product en hoe succesvol zijn de campagnes van je concurrenten? Het plan beantwoordt onder andere de volgende vragen: Welk(e) segment(en) ga je bewerken? Het segmenteren van de markt betekent dat je de (potentiële) klanten indeelt in verschillende groepen. Bijvoorbeeld op demografische kenmerken (man-vrouw, leeftijd) of op inkomensklasse. De kunst is de markt zo op te delen, dat je aanspreekbare groepen krijgt. Groepen zijn aanspreekbaar als ze bijvoorbeeld een bepaalde levensstijl of een bepaald ideaal delen. Je maakt hier keuzes in. Welke groepen wil je bedienen met welk product? Welke marketingmix pas je toe? De marketingmix bestaat uit de vijf P´s: product, prijs, promotie, plaats en personeel. Door hier (slim) in te kiezen zet je een product of merk in de markt. Een voorbeeld: jouw bedrijf heeft een nieuw soort parfum ontwikkeld. Jij wilt ervoor zorgen dat het goed verkocht wordt. Je insteek hierbij is dat het een exclusief product moet zijn voor de welgestelde consument. Dit heeft gevolgen voor de prijs, de plaatsen waar het verkocht gaat worden en de reclamecampagne eromheen. Zo zul je kiezen voor een relatief hoge prijs, zal het product verkocht worden bij de betere drogisterijen en parfumerieketens en straalt de reclamecampagne luxe uit. Het personeel dat je product gaat verkopen, krijgt uitgebreide productinformatie en......

Words: 2144 - Pages: 9

Mkt 230 Learning Consultant - Tutorialrank.Com

...table found in Appendix B. Post your completed Appendix B as an attachment in the Assignments link of the ecampus. ------------------------------------------------------------------------- MKT 230 Week 1 DQ 1 and DQ 2(Uop Course) For more course tutorials visit www.tutorialrank.com Many people regard marketing simply as advertising. Advertising is a part of marketing, but it is not the whole picture. What arguments can you make against the common assumption that marketers only worry about advertising? What are some of the roles that marketers play within an organization? Your instructor assigns to you one of the 4 P's of the marketing mix to discuss. ^scribe the key points of goods or services as they apply to the piece of the marketingmix assigned to you: product, price, promotion, or place. How will your good or service be affected by the other three pieces of the marketing mix? Consider the following questions when responding to your classmates: What recommendations do youhave that will expand on their ideas? What could you do as a marketing team to expand the market potential of a product ------------------------------------------------ MKT 230 Week 2 Assignment Marketing Plan Exercise(Uop Course) For more course tutorials visit www.tutorialrank.com Review the Marketing Plan Exercise found on p. 136 of the textbook. Answer questions 1–5 of the Marketing Plan Exercise. Include two to three outside referencesto support your answers with......

Words: 575 - Pages: 3

Mkt 230 Tutorials Real Education/Mkt230Tutorials.Com

...Appendix B. Post your completed Appendix B as an attachment in the Assignments link of the ecampus. ************************************************************************************* MKT 230 Week 1 DQ 1 and DQ 2 FOR MORE CLASSES VISIT www.mkt230tutorials.com Discussion Questions Many people regard marketing simply as advertising. Advertising is a part of marketing, but it is not the whole picture. What arguments can you make against the common assumption that marketers only worry about advertising? What are some of the roles that marketers play within an organization? Your instructor assigns to you one of the 4 P's of the marketing mix to discuss. ^scribe the key points of goods or services as they apply to the piece of the marketingmix assigned to you: product, price, promotion, or place. How will your good or service be affected by the other three pieces of the marketing mix? Consider the following questions when responding to your classmates: What recommendations do youhave that will expand on their ideas? What could you do as a marketing team to expand the market potential of a product ************************************************************************************* MKT 230 Week 2 Assignment Marketing Plan Exercise FOR MORE CLASSES VISIT www.mkt230tutorials.com Assignment: Marketing Plan Exercise Review the Marketing Plan Exercise found on p. 136 of the textbook. Answer questions 1–5 of the Marketing Plan Exercise. Include two to three......

Words: 553 - Pages: 3

Joeloe

...organisatiekunde ( Berge, L. Ten) Inleiding organisatieprocessen (P. Postmes, P. Oteman, M. Linde) Marketingcommunicatiestrategie ( Floor Ko, Fred van Raaij) Taaltopics rapporteren ( C. Braas ) Taaltopics spelling ( C. Braas ) Consumentengedrag de basis ( Andre Weber) Economics ( Mark Taylor ) Wetteksten hoger onderwijs 2016-2016 (redactieraad) Grondslag van het vermogen- en ondernemingsrecht ( A.M.M.M van Zeijl) Principes van Marketing ( P. Kotler ) Wat is onderzoek? ( Nel Verhoeven ) Overige benodigdheden: HU Bibliotheek Databanken Colleges Feedbackmomenten Voorlopige rapportindeling: 1. Inleiding 2. Marketing 2.1 Productomschrijving 2.2 Interne analyse 2.3 Externe analyse 2.4 SWOT-analyse 2.5 Positionering 2.6 Marketingmix 2.7 Communicatie uiting 2.8 Conclusie 3. Bedrijfskunde 3.1 Organisatiestructuur 3.2 Strategie 3.3 Concept controle 3.4 Systemen 3.5 Processen 3.6 Conclusie 4. Landenanalyse 5. Recht 5.1 Europees recht 5.2 Productaansprakelijkheid 5.3 Algemene voorwaarden 5.4 Conclusie 6. Financiën 6.1 Kosten 6.2 Opbrengsten 7. Conclusie en aanbevelingen Planning, (tussen)producten en eventuele taakverdeling: Projectleider: Vince van den Bunt Elk onderdeel wordt door de hele groep gemaakt zodat onze kennis optimaal benut kan worden. Elke week is er een ander rooster, daarom zullen wij per week momenten inplannen om samen aan de opdracht te......

Words: 563 - Pages: 3