Free Essay

Klonēšana Ieguvums Vai Posts?

In: Other Topics

Submitted By Solarwin
Words 348
Pages 2
klonēšana – ieguvums vai posts?

Pēdējā laikā sabiedrībā notiek aktīvas diskusijas par to, vai cilvēka klonēšana nav pretrunā ar cilvēku morāles principiem un vai šāda klonēšana dotu cilvēcei vairāk ļaunuma, vai labuma. Mūsdienās cilvēces sapnis par saviem dubultniekiem ir pienācis tik tuvu, ka to apturēt šķiet gandrīz neiespējami, lai gan klonu parādīšanās ir ieguvums mūsdienu sabiedrībai. Pirmkārt, klonētie orgāni būs glābiņš cilvēkiem, kas nokļuva avārijās un citās katastrofās, cilvēkiem, kam ir sirds, nieru un aknu slimības. Kā nakošo argumentu vēlos minēt, ka klonējot dzīvniekus attīstītos lauksaimniecība un lopkopība, jo tiktu iegūta lielāka produktivitāte, tas pavērtu iespēju klonēt izmirstošās dzīvnieku sugas, veicinot sugu saglabāšanos. Treškārt, tā varētu palīdzēt izprast pagaidām nedziedināmas slimības un radīt zāles to ārstēšanai.
Klonētie orgāni būs glābiņš cilvēkiem, kas nokļuva avārijās un citās katastrofās, cilvēkiem, kam ir sirds, nieru, aknu slimības. Ārsti uzskata, ka slimību ārstēšanā jāizmanto cilmes šūnas, ko iegūs no embrijiem. Tā kā šajās šūnās ir indivīda ģenētiskais materiāls, pēc pavairošanas tās varēs transplantēt, nebaidoties, ka organisms var atgrūsts. Tādā veidā varētu mēģenēs izaudzēt cilvēkam nepieciešamos orgānus.
Manuprāt, klonēšana vairāk ir ieguvums mūsdienu sabiedrībai, tāpēc, ka klonējot dzīvniekus attīstītos lauksaimniecība un lopkopība, jo tiktu iegūta lielāka produktivitāte, tas pavērtu iespēju klonēt izmirstošās dzīvnieku sugas, veicinot sugu saglabāšanos, radītu apvērsumu medicīnā.
Raugoties no praktiskā viedokļa, dzīvnieku klonēšanas perspektīvas ir daudzsološas. Zinātnē ir daudz veiksmīgu dzīvnieku klonēšanas gadījumu. Īpaši lietderīgi tas būtu lauksaimniecībā un lopkopībā.
Raugoties no praktiskā viedokļa, klonēšanas perspektīvas ir daudzsološas, jo tā varētu palīdzēt izprast pagaidām nedziedināmas slimības un radīt zāles to ārstēšanai. Klonēšana var palīdzēt izprast slimības un radīt zāles to ārstēšanai. 2005. Gadā, kad Dienvidkorejas zinātnieki pirmo reizi pasaulē klonēja suni, tika pārbaudīts, ka klonētos dzīvnieku zinātniska izpēte var palīdzēt izprast slimības, kas skar gan suņus, gan cilvēkus, piemēram, vēzi un diabētu. Slimību ārstēšanas iespējas vispirms varētu izmēģināt suņiem, lai noskaidrotu, vai šīs metodes ir drošas un iedarbīgas un, pozitīvu rezultātu gadījumā, izmantot cilvēku ārstēšanai.
Ņemot vērā iepriekš iztirzātos argumentus, klonēšanai ir gan pozitīvi, gan negatīvi aspekti, tomēr klonēšana varētu sasniegt plašas iespējas medicīnas attīstībā, slimību ārstēšanā un orgānu transplantēšanā. Klonēšana ir aktuāla gan mūsdienu sabiedrībā, gan ikvienā pasaules valstī.…...

Similar Documents

Free Essay

Post Modernism

...International Journal of Arts and Sciences 3(15): 238-254 (2010) CD-ROM. ISSN: 1944-6934 © InternationalJournal.org Filipino Philosophy and Post-Modernity Raymundo R. Pavo, University of the Philippines Mindanao, Philippines Abstract: Post-Modernity, with its stress on freedom and creativity, is a vantage point that can dispose Filipino thinkers to philosophically formulate, construct and develop thought systems. This liberating milieu can be reckoned as a fertile occasion where Filipinos can explore the conditions of possibilities that grant a philosophical status to thoughts, statements or constructions that either come from or pertain to the Filipino mind. Such that when we use the concept Filipino Philosophy, we are well-conscious of these two interrelated points – The Identity and Referential Nature of the concept Filipino, and the connotation/intension of the term Philosophy. Is it Filipino? Is it philosophical? These are the questions that have guided the ruminations in this philosophical treatise. And as an initial insight to such questions, we propose a kind of vantage point that can address the identity and referential nature of the term Filipino in a Filipino Philosophy and the philosophical substance of its claim. This perspective, we shall argue, may be construed by a social-scientist-philosopher. As a social scientist, this thinker is mindful of the descriptions or characteristics that may be regarded as telling of the Filipino milieu. As a philosopher,......

Words: 10004 - Pages: 41

Free Essay

Australia Post

...Australia Post Analysis Example Only Exercise: Critical assessment for Strategic business planning of a deregulated market Vative Strategic Business Analysis 1 Article Summary NCC recommended an almost complete deregulation by 2000 except of small mail service Small mail service being letters weighing up to 50g and within 45c charge This would expose Post to 93% of its service compared to a current 50% In 1992 post introduced retail post. This is when profits soared Late 80s Post suffered major union and negotiation issues Early 90s culture changed and financial incentives introduced 70 parcel couriers in Aust. Post had 17% of market share (largest) Agency bill payments market ($300bill) Post had 20% market share. Bill payment competitors were major banks and credit card operations Post had 4500 outlets of which 3000 were Licensed Post Outlets (LPOs), 1000 were owned outlets and 500 agents. 2700 of these have EFTPOS Approx. 800,000 people per day visit the retail stores Market research showed that 45% of customers used the stores for agency payments, 38% for postal services, 7% for merchandise & 5% for money orders Labour was Post’s biggest cost (58%) for 30,000 full time and 7,000 part time The electronic age caused customers to have less need in Post services Vative Strategic Business Analysis 2 Identified Gaps in data Profit portion for each business sector Business sector market share and trends over the years Vative Strategic......

Words: 1336 - Pages: 6

Free Essay

Subject Post

...Subject POSt Codes & Contacts The following pages list all of the St. George campus Arts & Science subject POSts. Each entry includes the following information: Subject POSt Code,which consists of: two letters, which indicate the division; all St. George campus Arts & Science subject POSt codes begin with “AS” „ three letters, which indicate the level of program  SPE = Specialist  MAJ = Major  MIN = Minor „ Four numbers „ Title=name of program Type=Type of program (1, 2, 2L, 3 - yes or 3 - no) Notes: Type 3 subject POSts with a 3 - yes indicator in the listings will be accepting second round applications on the Arts & Science Registrar's Office web site. Type 3 subject POSts with a 3 - no indicator in the listings will NOT be accepting second round applications on the Arts & Science Registrar’s Office web site; contact the department/sponsor directly for instructions. Subject POSts with an "S" beside the number that indicates the type (1, 2, 2L, or 3) have specific enrolment instructions which differ from the normal enrolment process/dates and have specific enrolment instructions Contact=person or office to contact for program counselling Phone/Email=phone number or email address of contact person or office For example, Subject POSt Enrolment Subject POSt Code AS SPE/MAJ 1295 Title French Language & Literature Type 1 Contact/Phone/Email Undergraduate Office 416-926-2333 french.undergraduate@utoronto.ca means that you can take a specialist or major program in French......

Words: 3957 - Pages: 16

Premium Essay

Pigeon Post

...Pigeon Post The pigeon post was one of the oldest means of communication. It was first used even before 2000 BC by the Persians, the Egyptians, the Chinese, the Indians, the Greek, and the Romans. People have noticed that pigeons are able to fly to a far distance and come back to its nest, a pigeon’s ability that scientists now call homing, and then started to breed them. In fact, some people breed pigeons to be able to find its way home from extremely long distances, and we call them homing pigeons. In the Ancient times, pigeons are used for delivering and announcing events, like to announce people that an important person is arriving by releasing pigeons from said person’s ship in Ancient Egypt or announcing the winners of the Olympics in ancient Greece. In the Middle Ages, pigeon post has grown rapidly as it became a favorable form of communication. However, pigeons are later used for military purposes, especially in the Franco-Prussian War which brewed from 1870-1871 and the World Wars. Pigeons can fly for a thousand miles, while humans and horses cannot fly at all. Flying gives them an upper hand because they can see things from an elevated field of view. Also, pigeons are usually faster than horses so they can be an ancient equivalent to E-mail. Since pigeons can be ordered to fly to one place and another, they are able to cross the borders and send mail and parcels to other people living in other parts of the world, therefore spreading out. Also, if a country had......

Words: 298 - Pages: 2

Free Essay

Steve Vai

...Steve Vai From Wikipedia, the free encyclopedia Steve Vai SteveVai 2.jpg Steve Vai in 2007 Background information Birth name Steven Siro Vai Born June 6, 1960 (age 53) Carle Place, New York, United States Genres Instrumental rock, Hard rock, Heavy metal, Progressive rock, Progressive metal, Experimental rock & Speed Metal Instruments Guitar, Keyboards, vocals Years active 1980–present Labels Favored Nations, Relativity, Urantia Records, Akashic Records, Epic Associated acts Joe Satriani, Frank Zappa, Alcatrazz, David Lee Roth, Whitesnake, Zappa plays Zappa, Devin Townsend, Billy Sheehan, G3 Website www.vai.com Notable instruments Ibanez JEM Ibanez Universe Steven Siro Vai (born June 6, 1960) is an American guitarist, songwriter and producer of Italian origin who has sold over 15 million albums. After starting his career as a music transcriptionist for Frank Zappa, Vai recorded and toured in Zappa's band for two years, from 1980 to 1982. He began a solo career in 1983, has released eight solo albums and won three Grammy Awards. He has also recorded and toured with Public Image Ltd., Alcatrazz, David Lee Roth and Whitesnake. Vai has been a regular touring member of the G3 Concert Tour which began in 1995. In 1999 Vai started his own record label Favored Nations, intending to showcase as he describes, "...artists that have attained the highest performance level on their chosen instruments."[1] Contents [hide] 1......

Words: 4722 - Pages: 19

Premium Essay

Post It

...Competitor Analysis 3. Consumer Analysis 3.1 Consumer Trend 3.2 Consumer Needs And Wants 3.3 Consumer Behaviour 4. Post-it Analysis 4.1 Target Segment 4.2 Distribution Characteristics 4.3 Business Performance 4.4 Business Strategy – 5Ps 4.5 SWOT Analysis 5. Proposed Marketing Plan 5.1 Target Segment 5.2 Positioning 5.3 Strategy 5.4 Conclusion 1. Market Analysis The repositionable notes market is made up of paper or tabs with adhesive, which allows the product to be stuck on surfaces and moved, without leaving residue. They are also known as ‘sticky notes’ and the idea was first conceived by 3M innovators. Post-it, the original inventor of ‘sticky notes’ have seen other competitors entering the market, yet having little success in toppling Post-it as the market leader. This is especially so in Singapore, where most of the brands shy away from competing head-on with Post-it, by differentiating their products. 1.1 Market Environment 1.1.1 Technology The ease of accessing wireless networks via Wireless@SG, since its introduction in 2006, has led to a surge in consumers switching to 3G phones. The implications of this on the repositionable notes market is that gadgets like phones are increasingly being used as a substitute in place of sticky notes, in reminding people of certain events or things. Instead of physically placing a post-it on the desk, people choose to set reminders on their phones, with alarms. People also choose to send short......

Words: 4117 - Pages: 17

Premium Essay

Post-Racism

...Layer 1 Layer 1 Julianne Layer English 122 February 16th, 2014 Professor Rogers Rough Draft 1 Do we live in a Post-Racial America? If you take a look at the way society has formed itself today compared to hundreds of years ago, you would say we do live in a post-racial society. The 15th Amendment was passed after the Civil War and it guaranteed blacks the right to vote. If this Amendment was not passed the way we live today wouldn’t be the way it is right now. We wouldn’t have a black President; black and whites would have to used separate bathrooms, water fountains, and be separated on the bus. More importantly, you walk down the street today and see white girls with black, Chinese, or Latino boyfriends. Post-racial America has fallen upon our generation and sooner or later, color won’t even be a thought to judge someone by. We live in a post-racial America because people who are racist are looked down upon in the world we live in today. The research provided will explain why we do live in a post-Racial America. America today has stereotypes for all different races. White people have money, black people are involved in crime, Asian people get straight A’s, and Latinos live off the system. Racism isn’t as harsh today as it was in the past. There are still racist people in the world and that will never change, but it has declined since 1865. During the Civil War, the North wanted to prevent the expansion of slavery into territories in the West that had not yet......

Words: 1176 - Pages: 5

Premium Essay

Why Post-Its?

...Lee English 1302- 7:30 am August 5, 2014 The Smallest Things Can Make A Difference I have chosen to study “Post-Its (Notes on Marriage)” by Winnie Holzman and Paul Dooley. This is a short drama in which a man and a woman go through some ups and downs in their relationship and it is being told by the post-it notes they left for each other. I believe this piece of literature is important because it shows the little details in a person’s life and how they add up together. It is a great example in how such few little details can add up to how much you love someone. I have chosen this because I enjoy drama, character development, and it’s ending. This is a drama that may seem “basic” but it holds so much depth in it when it is given complete attention. This text is also extremely relatable because the characters are referred to as “man” and “woman”. Therefore, it can be anyone, which allows the text to become more personal to the audience. This drama starts off with a cute and comedic banter between a man and a woman. As they both enter the room and approach the table, the man notices that the woman does not sit down because she is waiting for him to pull out her chair, so he does. After she is seated, the man stands and waits by his chair. The woman realizes what he wants and after a while goes to seats him as he did her. After this, the man reads the first post-it., “Had an early meeting, couldn’t bear to wake you. Close front door hard or it won’t lock. P.S: Last night......

Words: 970 - Pages: 4

Premium Essay

China Post

...Challenges 30 2.11 Logistics Demand Analysis of E-Commerce 33 2.12 Background of Postal Service 34 2.12.1 Post Office 34 2.12.2 Postal services in the developing countries 34 2.12.3 Importance of Postal Service in Office Administration 35 2.13 Demand of Postal Service in China 36 2.14 Increase in China Postal Service Revenue 36 2.14.1 Background of China Post Reforms 37 2.14.2 Role of China Post 37 2.15 China Post and E-Commerce 38 2.16 China Post as third party logistics for companies 40 2.17 United States Post System 41 CHAPTER 3: METHODOLOGY 43 3.1 Introduction 43 3.2 Research Design 43 3.3 Research Approach 44 3.4 Research Strategy 44 3.5 Data Collection Method 44 3.6 Validity and Reliability 45 3.7 Conclusion 46 CHAPTER 04: RESULTS, EMPERICAL FINDINGS AND DISCUSSION 47 4.1 Introduction 47 4.2 Hypotheses Testing 48 4.2.1Time 48 4.2.2 Other Major Initiatives 49 4.2.3 Information technology sophistication 49 4.2.4 Top management support 50 4.2.5 Integration into financial system 50 4.3 Changes in Management Accounting after Third party logistics Implementation 50 4.4 Third party logistics is particularly appropriate for managing costs in ecommerce industries 50 CHAPTER 5: CONCLUSION 52 5.1 Introduction 52 5.2 China post services for the E-commerce as Third-party logistics 53 5.3 United States Post services for the E-commerce as third party logistics 54 5.4 Shortcomings 55 5.5 Recommendations 56 5.......

Words: 15353 - Pages: 62

Free Essay

Posts and Beats

...(1) Difference between Posts and Beats Criminal Justice/210 (2) Today’s law enforcement still incorporates some of the old traditional methods used in the late 19th century. Two examples of these methods include beats, where a police officer is assigned a certain area to patrol. Patrolling may occur on foot, bicycle, or vehicle. Patrolling beats gives officers the opportunity to interact with members of the community to strengthen the effectiveness of communication and encouraging combining efforts in keeping the community safe. If necessary, beat officers will perform traffic duties as well. The next example, posts, are designated locations where a police officer stands guard and secures. Although posts do not require the officer to patrol a beat, it may still involve a small level of patrolling within their posted area. For example, an officer may be posted at a hospital, bank, or grocery store where the locations’ size is such that patrolling the immediate premises is necessary to......

Words: 277 - Pages: 2

Free Essay

Notes on Post-Fordism and Post-Modernism

...Notes on post-Fordism and postmodernism Post-Fordism and Postmoderism: * Capitalism requires a large number of low-skilled workers willing to put up with alienating, repetitive work on mass production assembly lines. This system is often called Fordism because the Ford motor company was the first to introduce this. * Bowles and Gintis’ correspondence principle states that school mirrors the work place, and see the mass education system as preparing pupils to accept this kind of work. * Postmodernists argue that this view is out-dated and that society has entered a new postmodern phase and are now fundamentally different from the modern society that both Marxists and Functionalists have written about. * Postmodernists reject the Marxist idea that we still live in a two class society, and the claim that education reproduces class inequality. * They argue that class divisions are no longer important and that society is now much more diverse an fragment. * Postmodernists also argue that the economy has shifted away from assembly-line mass production and is now based on ‘flexible specialisation’ where production is customised for small specialist markets. * The Post-Fordism system requires a skilled, adaptable workforce able to use advanced technology and transfer their skills rapidly from one specialised task to another. * Post-Fordism calls for a different kind of education system where instead of preparing pupils to be low-skilled, low-paid...

Words: 557 - Pages: 3

Premium Essay

Post Operative

...work in. The nurse also had the responsibility of ensuring that the patient feels as though they have all the information that they have rights to and that they have been well educated on the surgery. The nurse also can mentally and spiritually as well as emotionally prepare the patient for undergoing surgery. 4. The nurse administers patient teaching in regards to many things, patients usually have fears when it comes to the effects of surgery and anesthesia they may at times have questions about how the surgery will affect their home lives negatively. The nurse can teach the patient about the surgery to diminish some worry about the after effects. The nurse can explain what anesthesia does to provide some knowledge for the patient. Some post op teaching like deep breathing and coughing exercises are done pre op to ensure the patient understands and can start them as soon as he or she is able. The nurse is there to answer any questions and place the patient into a state of ease. Intra-Operative 1. The average size of today’s surgical suites is 600 square feet. They are usually located near the intensive care units that specialize in the surgery that was performed. For example, a heart surgery suite would be located on the same floor as the cardiovascular intensive care unit. As to safety factors within surgical suites there are many; sterile techniques are always used, the suites have great ventilation and temperature control via HVAC units to......

Words: 1286 - Pages: 6

Free Essay

Bios and Post

...Computer Structure and Logic Understanding The BIOS and POST Student Name Introduction Inside every PC is a BIOS, which stands for Basic Input Output System.  In a nutshell, BIOS is software that interacts between a computer’s hardware and the operating system and software applications.  There are several types of BIOS', ranging from the motherboard ROM BIOS to adapter BIOS' such as video BIOS, drive controller BIOS, network adapter BIOS, SCSI adapter BIOS, etc... These BIOS' are the lowest level of software in a computer providing a set of small programs or software routines that allow the hardware of a computer to interact with the operating system by a set standard. The Boot Process To get to the operating system, a computer must first boot from the BIOS.  The BIOS performs a number of tasks when a computer is started.  From initializing the microprocessor to initializing and testing hardware to starting the operating system.  Starting a computer is not a simple task.  It's a methodical process that is performed every time power is applied to a computer. This process will vary with different computers and different BIOS', but the overall goal is the same. When you first turn on a computer the very first operation performed by the CPU is to read the address space at FFFF:0000h. This address space is only 16 bytes, which is not nearly enough space to house the BIOS found on a motherboard.  Instead, this location......

Words: 1259 - Pages: 6

Premium Essay

Post Colonial

...A Lesson of Dominance “This Earth of Mankind” by Praemodya Ananta Toer is a novel that attempts to elucidate the relationship between the Orient and the Occident; the conquered and the conqueror. The story takes place in Java in 1898 with the main focus being a town by the name of Surabaya. Surabaya was home to a trading port and is what you would call a contact zone, a place where distinct cultures clashed. This time period designated the end of an era of colonialism and the beginning of an era of post-colonialism. Colonialism demanded direct domination over a culture and often met with heavy resistance which resulted in a high-risk. In response to the end of colonialism, ideas such as the Association Theory were implemented in order to establish control over Native people having a lower-risk. The Association Theory as explained by Sarah De La Croix meant “…direct cooperation, based on European ways, between European officials and educated Natives. Those of you who have advanced would be invited to join together with us in governing the Indies. So the responsibility would no longer be the burden of the white race alone.” (Toer 145). Bluntly speaking, this was a doctrine that sought to create Javanese puppets for the Europeans. Arguably, colonial governments were only concerned with education so that they could create an army of Natives for themselves. Soldiers by the name of bupati’s who would wear the armor of their people but provide patriotic duty for the Europeans.......

Words: 1060 - Pages: 5

Premium Essay

Post Colonialism

...IRWLE VOL. 7 No. 2 July 2011 1 Arundati Rai’s The God of Small Things – A Post- Colonial Reading Rajeev. G The adjective “post colonial” signifies the notion that the novel or be it any piece of writing for that matter, goes beyond every possible parameters of the locality, region and nation to participate in the global scenario today which is an aftermath of European colonization. The God of Small Things written in the post colonial Anglophone by Arundhati Roy does reveal a decisive post colonial condition; through its dialogues, characters and various events and instances it encompass. Ms Roy refers to the metaphor “the heart of darkness” in the novel which is a sort of ridiculous reference to Conrad’s novel the heart of darkness. She says that, “in Ayemenem, in the heart of darkness, I talk not about the White man, but about the Darkness, about what the Darkness is about.” (Frontline, August 8, 1997). The God of Small Things tells the story of one family in the town of Ayemenem in Kerala, India. The temporal setting shifts back and forth from 1969, when Rahel and Estha, a set of fraternal twins are 7 years old, to 1993, when the twins are reunited at age 31. The novel begins with Rahel returning to her childhood home in Ayemenem, India, to see her twin brother Estha, who has been sent to Ayemenem by their father. Events flash back to Rahel and Estha’s birth and the period before their mother Ammu divorced their father. Then the narrator describes......

Words: 2796 - Pages: 12