Free Essay

Kabanata Iii

In: English and Literature

Submitted By akosinerie95
Words 509
Pages 3
KABANATA III METODOLOHIYA Makikita sa bahagi ng pananaliksik ang mga kagamitan at paraang ginamit ng mga mananaliksik upang makatulong sa kanilang pag-aaral. Ang kagamitan at ang pamamaraang ito ay ang pinakamahalaga sa pag-aaral na ito. Ang bahagi ng pananaliksik na ito ay naglalaman at nahahati sa mga a.) Metodolohiya ng Pananaliksik b.) Pantulong na Instrumento c.) Kalahok sa Pananaliksik at d.) Mga hahakbangin ng Pananaliksik.

METODOLOHIYA NG PANANALIKSIK Sa pag-aaral na ito ang mga mananaliksik ay gagamit ng pamaraang deskriptib (Discriptive Case Study), na kung saan ang mga mananaliksik ay mangangalap ng mga impormasyon at pagseserbey. Ang grupo ng mananaliksik ay magsasagawa ng serbey sa lahat ng mag-aaral ng St. Andrew's School. Ang pagkuha ng impormasyon na ito ay magiging batayan ng kanilang pag-aaral. Ito ay makakatulong sa mga mananaliksik upang mahanap ang kasagutan sa pag-aaral na ito.

PATULONG NA INSTRUMENTO Ang mga kagamitang pang pananaliksik ay mahalaga upang makakuha ng impormasyon ang mga mananaliksik. Ang mananaliksik ay gagamit ng Survey Forms na sasagot sa mga katanungan ng mga piling mag-aaral. Ang Survey Forms na ito ay may mga nilalamang katanungan ukol sa suliranin ng pag-aaral. Maliban sa mga Survey Forms, ang mga mananaliksik ay makikipanayam sa mga mag-aaral upang higit na maunawaan ang kanilang panig at kasagutan.

KALAHOK SA PANANALIKSIK Ang kalahok sa pag-aaral na ito ay ang lahat ng mga mag-aaral ng St. Andrew's School. Ang mga sumusunod ay mga dapat ikonsidera para maging isang kalahok ng pag-aaral na ito.
· Mga piling estudyante na mahilig kumain sa La Huerta.
· Mga estudyante na pinahahalagahan ang baon nila sa eskwela.
· Mga mag-aaral na may kakayahang bumili at mga presyo ng produkto at ng mga pagkaing binebenta sa La Huerta.

MGA HAKBANGIN NG PANANALIKSIK Narito ang talahanayan na nagpapakita ng mga hahakbangin ng pananaliksik na ito.

Makikita sa talahanayan blg. 1 ang mga hakbangin na isinagawa para maisakatuparan ng mananaliksik ang pag-aaral. Ang mga mananaliksik ay magkakaroon ng limang hakbangin upang magawa ito. Ang unang bhagi ng talahanayan ay tumatalakay sa paguumpisa ng mga mananaliksik sa kanilang pag-aaral. Ang bahaging ito ay tungkol sa paghahanda, pagbuo ng suliranin, at pagbibigay pansin sa bawat ideya. Ang ikalawang bahagi ng hakbangin ay ang pagmamasid ng mananaliksik sa lahat ng mag-aaral. Sinunuri ng mananaliksik ang St. Andrew's School ang lokasyon ng pag-aaral. Ang ikatlong bahagi ng hakbangin ay ang pangangalap ng mga datos para sa pananaliksik. Ang pangangalap ng datos ay matyaga at maayos na gawain ng mga mananaliksik sa pagkat dito nakasalalay ang kanilang pagaaral. Ang ikaapat na bahagi ng hakbangin ay ang pagiinterpreta ng mga nakalap na datos at nagsisilbing impormasyon tulong sa mga mananaliksik. Ang ikalimang bahagi ng hakbangin ay ang paghahanda at paghahanay ng mga impormasyon na makakatulong sa mga mananaliksik sa kanilang pag-aaral, dito sisimulan ang kanilang nasuri at napag-aralan. Ang bahaging ito ng pananaliksik ay pagpapakita ng proseso o pagkakasunod ng mga hakbang na ginawa ng mga mananaliksik para maisagawa ang kanilang pag-aaral.…...

Similar Documents

Free Essay

Kabanata 2 Pamanahong Papel Pamilya

...KABANATA II MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA Ang pamilya ay binubuo ng ina, ama, at anak. Ang pamilya ang sandigan ng mga anak at siyang gumagamay sa mga anak patungo sa tamang daan. Ang kaibigan naman ay siyang nagsisilbing ikalawang pamilya ng isang mag-aaral, dito nailalabas nila ang kanilang mga saloobin. Ayon sa mga artikulong nabasa ng mga mananaliksik na “The Importance of Family Life” at “Family values: The Importance of Strong Family Bonds” ay sinasabing importante ang presensya ng mga magulang sa kanilang anak lalo na kung ito ay lumalaki. Ang isang mag-aaral ay magkakaroon ng mga maraming kalituhan, maraming katanungan tungkol sa mga bagay-bagay na kung walang magulang ang siyang mga papaliwanag nito ay mahihirapan siya at maghahanap ng iba na siyang makakaintindi sa kanya. Dahil dito, nagkakaroon ng puwang sa pagitan ng mga magulang at ng anak o mag-aaral. Base sa pananaliksik, maraming kabataan ngayon partikular na ang mga mag-aaral ay mas malapit sa mga kaibigan nila kaysa sa sariling pamilya, dahil sa pareho sila ng edad, pareho rin sila ng pag-iisip at higit sa lahat pareho sila ng interes. Kadalasan kaya ganyan ang turing ng mga mag-aaral sa kanilang pamilya ay dahil hindi nakikita ng kanilang mga magulang ang kakayahan sa iba’t ibang aspeto. Hindi maiiwasan na magkaroon ng awayan sa pamilya at pagkawala ng magulang, makabubuti sa buhay ng isang tao ang pagkakaroon ng mga kaibigan dahil sila ang tutulong sa iyo upang patuloy na lumaban sa......

Words: 474 - Pages: 2

Free Essay

Kabanata 2

...Kabanata 2 KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL Ang mga sumusunod na tala ay masusing pinaglaanan ng panahon ng mga mananaliksik upang magkaroon ng higit na kamalayan at sapat na kaalaman ang mga mambabasa sa pag-aaral. Ito ay binigyan ng kahulugan ng mga mananaliksik, sinuring mabuti at binigyan ng karampatang interpretasyon para sa ikauunlad ng pag-aaral. Lokal na Literatura Ayon kay Helen Flores ng isang sikat na pahayagan ng dyaryo dito sa Pilipinas nilagdaan na umano ng Presidente ng Pilipinas na si Benigno Aquino ang batas na “Philippine Standard Time” o Republic Act 10535 na ang lahat ng ahensya ng gobyerno at istasyon ng telebisyon at radyo ay susunod sa PST na itinatalaga ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) na nag-uutos na kailangan pagpare-parehohin ang oras sa buong pilipinas. Upang solusyonan ang nakasanayan ng mga Filipino ang Filipino Time” na kung saan maiiuugnay sa nakagawian ng mga Filipino ay iniisip na unahin ang sarili sa lahat ng bagay at hindi iniintindi ang mas nakakarami dahil sa pagnanais na bigyang halaga ang sarili. Mula naman sa aklat na Filipino Values Today na isinulat ni Florentino T. Imbreza (2003) nakasulat dito ang mga kaugalian ng mga Filipino mabuti man o masama. Sa aklat na ito, makikita kung paano ang pag-uugali ng bawat taosa isang pangyayari, kung ito ba ay nagdudulot ng masama o mabuti sa iba. Halimbawa na lamang ang pagsingit sa isang pila, nakapaloob dito ang Self......

Words: 1501 - Pages: 7

Free Essay

Egypt Iii

...OLS: Egypt III: Ramses the Great Inscription from Ramses Temple at Abu Simbel Among the many remarkable monuments constructed during the reign of Ramses II was a temple at Abu Simbel,dedicated to Ramses and featuring four colossal statues of the pharaoh on its exterior. The following selection is part of an inscription on the temple. In it the god Ptah is addressing Ramses as his son. “King Ramses, I grant you to cut the mountains into statues immense, gigantic, everlasting; I grant that foreign lands find for you precious stone to inscribe the monuments with thy name. I give you to succeed in all the works which you have done. I give you all kinds of workmen, all that goes on two or four feet, all that flies and all that has wings. I have put in the heart of all nations to offer you what they have done; themselves, princes great and small, with one heart seek to please you, King Ramses... You have carved my statues and built my shrines...I am behind you to protect you; I give you health and strength; I cause Egypt to be submitted to you; I supply the two countries with pure life. King Ramses, I grant that...the might of your sword be felt among all countries; you cast down the hearts of all nations; I have put them under your feet; you come forth every day in order that foreign prisoners be brought to you; the chiefs and the great of all nations offer you their children. I give them to your gallant sword that you may do with them what you like. King Ramses...

Words: 382 - Pages: 2

Free Essay

Basel Iii

...Basel Committee on Banking Supervision Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems December 2010 (rev June 2011) Copies of publications are available from: Bank for International Settlements Communications CH-4002 Basel, Switzerland E-mail: publications@bis.org Fax: +41 61 280 9100 and +41 61 280 8100 © Bank for International Settlements 2010. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced or translated provided the source is stated. ISBN print: 92-9131-859-0 ISBN web: 92-9197-859-0 Contents Contents ...................................................................................................................................3 Introduction ...............................................................................................................................1 A. Strengthening the global capital framework ....................................................................2 1. 2. 3. 4. Raising the quality, consistency and transparency of the capital base ..................2 Enhancing risk coverage........................................................................................3 Supplementing the risk-based capital requirement with a leverage ratio ...............4 Reducing procyclicality and promoting countercyclical buffers ..............................5 Cyclicality of the minimum requirement .................................................................5 Forward looking provisioning ....

Words: 21950 - Pages: 88

Free Essay

Kabanata Ii

...KABANATA II Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral Sa kabanatang ito, dito ipapakita ang mga artikulo o manuscript na may kaungayan sa pag-aaral na ito. Ang pangunahing layunun ng kabanatang ito ay upang maipaliwanag ng maigi at maayos ang pag-aaral na ito. Ito rin ay para sa maunawaan ng na kalalahat. Narito ang mga sumusunod na mga artikulo LOKAL Sa pagkakaroon ng mga makabagong teknolohiya sa ating bansa, nagiging mas epektibo ang pag-aaral ng isang ordinaryong mag-aaral. Ngunit dahil rin dito ay nagkakaroon ng ibang pagkakaabalahan o distraksyon sa pag-aaral ang kabataan. Ang teknolohiyang ito ay nakakaapekto sa cognitive na pag-unlad ng isang tao. Napauunlad nya rin ang kaniyang mga habits. Sa pagkakaroon ng mahabang panahon ng pagbabakasyon, nalilinang ang ganitong mga habits o kasanayan. Batay sa isinagawang pananaliksik ni Cristine R.Chanco na may pamagat na; Effects of Peer Monitoring on The Academic Achievement on Selected College Students; nakakaepekto ang haba ng panahon ng klase sa good performance ng mag-aaral sa kolehiyo. Nasasaad dito na mas mapaghahandaan ng mga mag-aaral ang anumang presentasyon, research project, demonstrasyon, at gawaing pang lboratoryo kung mas may panahon na nakalaan ang mga ito. Pinapatunayan din sa pag-aaral ni Chanco, na higit naitutuon ng mag-aaral ang kanyang atensyon sa pag-aaral kung mayroong sapat na panahon ang mga ito upang gawin ang mga requirements ng isang kurso. Sa pagkakaroon ng pag-aaral sa grupo kailangan ang...

Words: 1193 - Pages: 5

Free Essay

Thutmose Iii

...Thutmose III also known as the greatest and most powerful Warrior Pharaoh and Warrior King began his fifty-three year, ten month and twenty six day reign in a co-regency with step-mother Hatshepsut during the New Kingdom 18th dynasty. Thutmose carried out seventeen successful military campaigns over his ruling and was the most successful and tactical military strategist through his implementation of surprise attacks, belief of the Gods supporting him, tributes and oaths, the sharing of booty and the building of a strong navy and army. Dubbed with the title of “The Egyptian Napoleon” shown in the source The Great Commanders Of The Egyptian World, Thutmose demonstrated the ability to command the Ancient Egyptian world and dominate surrounding cities and countries. Thutose was an incredibly skilled warrior whose name was associated with the status of hero long after his ruling in Egypt. Thutmose III came from a dynasty of great and powerful military strategists which laid the underpinning for him to be a powerful “Warrior Pharaoh”. Thutmose III built on the foundations his grandfather Thutmose I laid out after obtaining his commencing his reign in early childhood. At the start of Thutmose III’s sovereignty, where Hatshepsut took full control and Egyptians experienced stability, peace and prosperity. The Egyptian army was on standby, fully equipped and ready to go when called for Thutmose’s first expedition in to Nubia and Asia at age 11. From this time the reign was a......

Words: 1652 - Pages: 7

Free Essay

Napoleon Iii

...In the year 1860, Napoleon III found himself in a troubling position. Just eight years after an overwhelmingly favorable election, he found his popularity and influence greatly diminished. In the years since Napoleon became emperor, France had seen many military victories. The most notable was a decisive victory in the Crimean War against the Russians. Due to these numerous and very successful wars France saw a great expansion in territory. The only flaw that came with engaging in such a numerous amount of wars in a short period of time was that they were not cost effective in the short term. The treasury's pockets were pinched by the Napoleon’s important project of rebuilding and restoring Paris. Even more debt was amassed by furthering France’s railways and through the modernization banking. These expenditures were very profitable for France in the long run, but coupled with costly foreign ventures and exploits, the public opinion had begun to sway on Napoleon III. Seeing the twilight dawn upon him, Napoleon searched for a way to regain popularity and strengthen his rule over France. In December 1861, Napoleon, against the wishes of his advisors, issued a decree that the legislature would be granted more power. This ushered in an era of liberal reform in France. This is not to say every part of the government was shifted liberally during this era, much to the contrary, as Roger Price writes, most repressive legislation remained intact during this time. “Repression...

Words: 1705 - Pages: 7

Free Essay

Armar Iii

...ARMAR III – un robot care învaţă prin atingere ARMAR III este opera unui grup de cercetători europeni, iar proiectul lor se numeşte PACO-PLUS. Sistemul cognitiv de învăţare prin coordonarea senzorilor din mâini cu ochii (cameră video) şi procesorul dă roade neaşteptat de bune, iar cercetătorii nu au avut nevoie de baze de date cu obiecte create în prealabil. ARMAR III le învaţă treptat şi le adaugă în propria bază de date. Robotul recunoaşte vocea stăpânului şi deja poate executa diverse operaţii simple precum prinderea diverselor obiecte, deschis uşi, dar şi unele mai complicate. De pildă, dacă nu poate apuca un obiect de pe masă, îl împinge în aşa fel încât să depăşească marginea mesei, atât cât să-l poată prinde. A învăţat singur, pentru că a încercat de câteva ori să-l apuce direct de pe masă, iar treaba asta nu prea a mers. ARMAR a invatat sa recunoasca obiecte comune din bucatarie, precum pahare de diverse culori, farfurii si cutii de cereale si raspunde la comenzi precum aducerea sau plasarea lor in spalatorul de vase. Un exemplu al sarcinilor pe care ARMAR a invatat sa le execute este asezarea mesei si este capabil sa o faca si in cazul in care un pahar este plasat in calea sa. Robotul si-a dat seama ca paharul este in cale,poate fi mutat si va fi rasturnat daca este lasat in cale si astfel a mutat paharul din calea sa inainte de a-si continua sarcina. http://www.youtube.com/watch?v=SHMSyYLRQPM Cum s-a mai spus, principal realizare stiintifica a cercetarii a...

Words: 514 - Pages: 3

Premium Essay

Phase Iii

...used for the evaluation of annual pay and grading reviews, which also coincides with the next year business planning. Performance appraisals at Initech are also important for staff motivation, for attitude and behavior development, communication and for positive relationships between management and staff. Appraisals at Initech do not discriminate against anyone on the grounds of age, gender, sexual orientation, race, religion or disability. II. Appraisal Evaluations: A formal performance appraisal is conducted at Initech, annually for all staff in the organization. Each associate is appraised by their appointed Director over their branch of service. Vice Presidents and Senior executive Assistants are appraised by the CEO. III. Performance Appraisals and Performance Evaluations Methods: Formal annual performance appraisals One-on-One review meetings through out the year Quarterly Business Plan Reviews Coaching and mentoring meetings Field Rides and Role Plays Probationary reviews Observation on the job Survey of opinion of others who deals with the individual IV. Performance Appraisals and Performance Evaluations Standards: Performance measurement Clarifying and defining organizations objectives Motivation Feedback Training needs and learning desires Identification of personal strengths and areas of improvement Career and succession planning Team roles clarification and team building Clarification of confusions and......

Words: 981 - Pages: 4

Free Essay

Basel Iii

...reserves that banks are required to hold, Basel III focuses primarily on the risk of a run on the bank by requiring differing levels of reserves for different forms of bank deposits and other borrowings. Therefore Basel III rules do not, for the most part, supersede the guidelines known as Basel I and Basel II; rather, it will work alongside them. Key principles[edit] Capital requirements[edit] The original Basel III rule from 2010 was supposed to require banks to hold 4.5% of common equity (up from 2% in Basel II) and 6% of Tier I capital (including common equity and up from 4% in Basel II) of "risk-weighted assets" (RWAs).[3] Basel III introduced two additional "capital buffers"—a "mandatory capital conservation buffer" of 2.5% and a "discretionary counter-cyclical buffer" to allow national regulators to require up to an additional 2.5% of capital during periods of high credit growth. Leverage ratio[edit] Basel III introduced a minimum "leverage ratio". The leverage ratio was calculated by dividing Tier 1 capital by the bank's average total consolidated assets (not risk weighted);[4][5] The banks were expected to maintain a leverage ratio in excess of 3% under Basel III. In July 2013, the U.S. Federal Reserve announced that the minimum Basel III leverage ratio would be 6% for 8 Systemically important financial institution (SIFI) banks and 5% for their insured bank holding companies.[6] Liquidity requirements[edit] Basel III introduced two required liquidity......

Words: 996 - Pages: 4

Free Essay

Basel Iii

...Basel Committee on Banking Supervision reforms - Basel III Strengthens microprudential regulation and supervision, and adds a macroprudential overlay that includes capital buffers. Capital Pillar 1 Capital Quality and level of capital Greater focus on common equity. The minimum will be raised to 4.5% of riskweighted assets, after deductions. Capital loss absorption at the point of non-viability Contractual terms of capital instruments will include a clause that allows – at the discretion of the relevant authority – write-off or conversion to common shares if the bank is judged to be non-viable. This principle increases the contribution of the private sector to resolving future banking crises and thereby reduces moral hazard. Capital conservation buffer Comprising common equity of 2.5% of risk-weighted assets, bringing the total common equity standard to 7%. Constraint on a bank’s discretionary distributions will be imposed when banks fall into the buffer range. Countercyclical buffer Imposed within a range of 0-2.5% comprising common equity, when authorities judge credit growth is resulting in an unacceptable build up of systematic risk. Liquidity Pillar 2 Containing leverage Leverage ratio A non-risk-based leverage ratio that includes off-balance sheet exposures will serve as a backstop to the risk-based capital requirement. Also helps contain system wide build up of leverage. Pillar 3 Market discipline Revised Pillar 3 disclosures requirements The requirements......

Words: 792 - Pages: 4

Free Essay

Basel Iii

...Des facteurs globaux et spécifiques En route vers Bâle III Facteurs macroéconomiques 1 Abondance de liquidité Faiblesse des taux d’intérêt Mauvaise gestion du risque 2 Complexité des produits financiers structurés Sous-estimation des chocs extrêmes (stress tests) Difficulté à localiser les risques de crédits (disséminés ou non) Prise en compte limitée du risque hors bilan Croissance explosive des marchés des produits dérivés du crédit Modalités d’octroi du crédit Rôle des agences de notation 3 Réduction de la perception du risque Défaillance dans la méthodologie de notation Conflits d’intérêts Manque de gouvernance 4 Lacunes dans la gouvernance d’entreprises (manque de connaissance des directions bancaires sur de nouveaux produits) Systèmes de rémunérations incitant les prises de risque excessifs Peu d’attention portée à la liquidité des marchés Autorités de réglementation trop focalisées sur la surveillance microprudentielle et pas assez sur les risques macrosystémiques Crise financière Conditions de marché 5 Procyclicité Intensification des problèmes de liquidité Manque de transparence sur le marché Crise de confiance Constats Sous-estimation de certains risques et surestimation de la capacité à les gérer Illusion du soulagement de la diffusion du risque par la titrisation Modélisation trop basée sur des historiques de données récents et des bonnes conditions de marché incapacité à réagir face à des chocs......

Words: 571 - Pages: 3

Free Essay

Kabanata 1

...KABANATA 1 ANG SULIRANIN Panimula Sa ating kasalukuyang henerasyon, lahat ay umiikot sa technolohiya, at halos lahat na ng tao ay gumagamit nito. Buhay at gawain ay naka depende kung paano ito ginagamit. Ang techonolohiya ay hindi na bago sa ating pandining, kahit noon, usong-uso na ito. Ang technolohiya ay maaring maiugnay sa mga iinimbentong gadyet katulad ng mga cellphones, computers, laptops, tablets, ipad at iba pa, at higit sa lahat ang tinatawag na internet na nagsisilbing tulay upang maka acess sa mga websites o kaya naman maka download o upload ng mga bagay online. Ang technolohiya ay maraming nagagawa, ito ay maaring gamitin sa mga gawain sa trabaho, sa mga pabrika, sa mga opisina, at higit sa lahat sa pag-aaral. Sa pamantasan ng Xavier University, halos lahat nang mga estudyante ay may sariling gadyet ito ay maaring maging cellphone o kaya naman computer. Gumagamit sila ng technolohiya para sa kanilang pang-araw-araw na pangagailangan at higit sa lahat sa pang-akademikong aspekto. Maaring nagsasabi na ang technolohiya ay nagbibigay kaginhawaan o kaya ang technolohiya ang paraan upang mapadali ang mga kinakailangang gawin katulad nalang ng pag-gawa ng assignment, pag-sagot ng mga quizzes at ang pag-pasa ng mga project online. Labis-labis ang nagagawa ng technolohiya, walang duda. Pero kung may positibong nagagawa ang technolohiya, meron rin naman itong negatibong naidudulot. Ilan sa mga negatibong maidudulot ng technolohiya ay ang pagiging tamad ng......

Words: 1066 - Pages: 5

Free Essay

Kabanata 3

...Kabanata III Ang mga Alamat I. Tauhan Kapitan- nagkwento tungkol sa Alamat ng Malapad na Bato Padre Florentino- nagkwento ng Alamat ni Doña Geronima Padre Salvi- nagkwento sa Alamat ni San Nicolas Ben Zayb- manunulat na namamangha sa mga alamat Simoun- nakikinig sa mga alamat Doña Victorina- nakikinig sa mga alamat II. Buod Nadatnan ni Padre Florentino ang mga nasa itaas ng kubyerta na nagsasaya at pinag-uusapan ang pagtaas ng buwis. Dumating naman si Simoun at may nagsabing sayang daw at hindi na nito nakita ang kagandahan ng pook ngunit sabi naman ni Simoun walang kagandahan ang pook kung walang mga alamat. Dito na nagsimulang magkwento ang isa’t-isa sa mga alam nilang alamat. Ang kapitan ang nauna at ikinuwento niya nag alamat ng Malapad na Bato. Dito may batumbuhay na tirahan ng mga espiritu ngunit ng kalauna’y nawala na ang paniniwalang ito at tulisan na ang naninirahan dito. Sumunod naman si Padre na nagkuwento ng alamat ni Doña Geronima. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang binatang nangakong pakakasalan ang isang dalaga ngunit hindi natuloy sapagkat nagging arsobispo ang lalaki. Nagdamit panglalaki ang dalaga at nagpakita sa lalaki sa pag-asang tutuparin nito ang pangako ngunit hindi na ito pwedeng mangyari kaya nagpahanda ng kuweba ang arsobispo at ditto na tumira at namatay ang babae. Nakilala siyang engkantada dahil sa pagtatapon niya ng mga kasangkapang pilak sa ilog. Sumunod naman ay si Padre Salvi na......

Words: 394 - Pages: 2

Premium Essay

Phase Iii

...Breakfast Balance Phase III A duty that marketers face is to decide how their merchandise will fit in the marketplace and what will make the product stand out. The purpose of the manager is first to decide how to set the product apart from the competition and how to employ the difference to capitalize on sales. The marketer should also know the lifecycle of the goods and know when to take advantage of the success of the good. Marketers do these things by studying the competitiveness of the good and take a more practical approach to accepting when the goods lifespan will end. The first step in finding the market fit for a product is market differentiation. Attributes and Bargaining Power The PepsiCo industry and others in which produce carbonated soft drinks are characterized in five forces. The biggest treat of entry force by major private labor manufactory is Coca Cola Corporation. Threat of new entrance is the first of the five forces. In the soft drink corporation private labors hold 8.1% share in the carbonated soft drinks (CSD) market. The biggest challenge to Pepsi and Coke is to further build brand labor in their core cola products; cheaper and private labors imitations will not sway. Pepsi uses the bargain power of buyers in a group of many buyers. The retailers distribute and bottlers have significantly bargaining power more than consumers do. Wal-Mart and other huge retailers can extract perfect profit from soda manufactory; wherefores, through incentives such......

Words: 1771 - Pages: 8