Ja Det

In: Other Topics

Submitted By ghandiiiii1
Words 18204
Pages 73
Klassetrin
1.G til 3.G HTX
Dato
Fysik Formelsamling
Resume
En samling af ligninger, konstanter og tabelværdier til faget fysik. Skrevet af Kristian Thostrup og Kim Hansen, designet af Kasper Grønbak Christensen. Velegnet til gymnasieelever på alle klassetrin. Formateret og redigeret til papir- og digital version.
Kilde
http://www2002159.thinkquest.dk
Copyright
Indhold, Kristian Thostrup og Kim Hansen (TEC Frederikshavn) Design, Kasper G. Christensen (TEC Lyngby) [05-07-2008]
[FYSIK FORMELSAMLING] Indholdsfortegnelse
Forord ............................................................................................................ 4
SI-Enheder ..................................................................................................... 5
Tabelværdier ................................................................................................. 6
Vand..........................................................................................................................................................................6 Jorden og Solen ........................................................................................................................................................6
Andre Enheder............................................................................................... 7
Konstanter ..................................................................................................... 8
Energi og Varme ............................................................................................ 9
Fysiske størrelser ......................................................................................................................................................9…...

Similar Documents

Authentic Ja Cuisine

...Authentic JA Cuisine Final Draft Msoptimistic1 October 20, 2012 Table of Contents 1.0 Executive overview Pg. 3 2.0 Situation Analysis Overview Pgs. 4-5 2.1 Market Summary Pg. 6 2.2 SWOT Analysis Pg. 7 2.3 Competition Pgs. 8-9 2.4 Product/Service Offering Pg. 10 2.5 Keys to Success Pg. 11 2.6 Critical issues Pg. 12 3.0 Marketing Strategy Overview Pg. 13 3.1 Mission Pg. 14 3.2 Marketing Objectives Pgs. 15-17 3.3 Financial Objectives Pg. 18 3.4 Target Markets Pgs. 19-20 3.5 Positioning Pgs. 21-22 3.6 Pricing Strategies Pgs. 23 3.7 Marketing Attack Strategy Pgs. 24-27 3.8 Marketing Research Pgs. 28-29 4.0 Controls Overview Pg. 30 4.1 Progress Milestones Pg. 31 4.2 Marketing Organizations Pg. 32 4.3 Contingency Planning Pg. 33 5.0 Conclusion Pg. 34 1.0 Executive Overview The economic downturn has affected how restaurants are marketed. Marketing campaigns of the 1980s were aimed at image and status. Since most of today's consumers, even those in the upper-income strata, are dollar- and value-conscious, price and value will be the key marketing concepts of this decade. Another recent change is the increased emphasis on creative, high-impact marketing promotions that generate restaurant traffic and increase guestroom occupancies. It is hard times but influencing...

Words: 6831 - Pages: 28

Det Røde Bånd

...Det Røde Bånd Mit navn var Judas. Jeg var 25 år gammel og skulle lige straks giftes med en kvinde, jeg ikke elskede. Hvorfor gifte sig med nogen, man ikke elskede? Det lette svar ville nok være, at hun havde et højt antal point. Åh, og at det ville gøre mine mødre glade. Mange point og glade mødre var jo lidt, hvad de fleste ønskede af livet. Desværre for mig var jeg gået hen og blevet forelsket i en helt forkert slags menneske. Forrykt, styg, sindssyg; der fandtes mange navne for min kærlighed. Det værste var dog næsten tanken om, at den var gengældt. ”Godmorgen skatter. Så er det din store dag!” lød det lige ved siden af min seng. Min ene mor, Sannah, havde sit ansigt så tæt på mig, at jeg nærmest kunne smage hendes sirupånde. Jeg vendte forskrækket hovedet om, bare for at finde min anden mor, Gwentru, mindst lige så tæt på. ”Du må skynde dig op og spise noget, så vi kan få dig i tøjet og for alvor gøre os klar til festlighederne!” Det var formentlig ikke helt ordret nedskrevet, men kommandoen lød i hvert fald noget i den stil. Min krop var halvvejs ude på toilettet, før jeg opfattede, hvor lidt klokken egentlig var. ”5.15?,” kom et vredt udbrud fra mig, men jeg turde ikke stoppe op og høre det ton af undskyldninger og forklaringer, de bekymrede mødre kunne kaste over mig. Efter at have låst døren bag mig og fået tisset af, stod den på boblebad. Boblebadet måtte være en af de bedste opfindelser nogensinde. En af mine gamle veninder......

Words: 2675 - Pages: 11

Starten På Det Politiske Liv

...Starten på det politiske liv og optakten til Grundloven Siden den franske revolution i 1789 havde Europa været præget af demokratiske bevægelser, og Danmark var ingen undtagelse. Efter oprettelsen af de rådgivende stænderforsamlinger i 1831 ansøgte den danske officer A. F. Tscherning regeringen om tilladelse til at oprette, hvad vi i dag vil kalde en debatklub. Regeringen, som på dette tidspunkt bestod af kongen og hans udvalgte embedsmænd, afslog Tschernings ansøgning. De var klar over, at en sådan klub ville føre til partidannelse. I stedet begyndte Tscherning at invitere til fester, hvor mange afholdt politiske ”festtaler”. Disse fester blev starten på den liberale partidannelse. I 1834 blev avisen Fædrelandet grundlagt. Tre år efter strammede regeringen censuren, og kongen forbød også Tscherings årlige majfest, men talerne fortsatte og blev ved med at fastslå, at ”bonde” og ”borger” måtte stå sammen og få afskaffet fæstevæsen og få udbredt selveje. På trods af censuren voksede avismediet, og det medførte, at festerne blev endnu mere politisk orienterede, og at ønsket om en fri forfatning opstod. I 1846 grundlagde bønder og borgere Bondevennernes selskab, som fra start havde 3000 medlemmer. Selskabet gik sammen om en række krav og mål, som bl.a. var afskaf-felsen af enevælden. Presset mod enevælden var nu stort, og revolutioner omkring i Europa satte yderligere skub processen. I 1848 blev regeringen afskediget, og ved valg blev der dannet en rådgivende forsamling, som......

Words: 311 - Pages: 2

Det Moderne Gennembrud

...Det moderne gennembrud En litterær revolution Mens verden moderniseres, hersker de nationalromantiske forestillinger fortsat. Æstetisk er de litterære idealer ude af trit med en moderne storbys puls. Georg Brandes (1842-1927) destruerer på kort tid det fundament, som den danske litteratur hviler på, og baner vejen for en tiltrængt modernisering. Den 3. november 1871 begynder Brandes en af sine forelæsninger over emnet: Hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur på Københavns Universitet (link: http://www.danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/georg-brandes-om-hovedstroemninger-i-1800-tallets-litteratur-1871/). Da forelæsningsrækken et par år senere er forbi, er den danske litteratur afgørende forandret. Brandes præciserer, hvilke problemer den moderne litteratur sætter under debat i Europa. Her tager litteraturen stilling til forholdet mellem de to køn, ejendomsforholdene, religionen og samfundet. Forelæsningerne bliver signalet til et litterært opbrud, en litterær revolution. Rygtet om den unge mand, der har sat København på den anden ende, når hele Skandinavien rundt. I løbet af få år bliver København centrum for den moderne nordiske litteratur. De senere verdenskendte svenske og norske forfattere: August Strindberg, Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson valfarter hertil. Herved kommer Brandes forelæsninger til at ændre den skandinaviske litteratur radikalt. I løbet af få år er resultatet synligt. Vi får en række forfattere, der i dag...

Words: 2865 - Pages: 12

Tom Kristensen: Det Skabende Øje.

...litteratur. Ekspressionismen: er en kunstnerisk stilperiode i Europa fra ca. 1910-1925. Ekspressionismen tager udgangspunkt i det indre og noget som skal udtrykkes. Her bliver det ydret farvet af det indre, og det betyder at det ydre bliver besjælet og forvrænget. Ekspressionismen: er en kunstnerisk stilperiode i Europa fra ca. 1910-1925. Ekspressionismen tager udgangspunkt i det indre og noget som skal udtrykkes. Her bliver det ydret farvet af det indre, og det betyder at det ydre bliver besjælet og forvrænget. I teksten ”Det skabende øje” som er skrevet af Thomas Kristensen i 1956 ligger man meget mærke til Kristensen specielle måde at skrive på. Kristensen skriver nemlig i noget der hedder ekspressionistisk, det vil sige at Kristensen skriver sine fortællinger basseret på lyde, farver og indtryk, men samtidig er hans lyrik meget voldsomt og musikalsk. Dette gør at man lever sig mere ind i hans historier, og virkelig tror på det han siger. Når man læser Kristensens fortællinger kan man leve sig ind i hans historier, man skaber nogle billeder i hovedet og man kan mærke hans følelser og leve sig ind i hans meninger. I den første del af teksten, fortæller Kristensen om en oplevelse han havde som barn. ”Når man som dreng var stolt af sine skarpe øjne og glædede sig over den ydre verden med dens mange farver” i citatet kan man se at Kristensen fortæller om hvordan det er at være barn. Som barn ser man anderledes på tingene, man har mere glæde i livet og ser derfor livets......

Words: 1466 - Pages: 6

Ja Case Study

...What is Junior Achievement? Junior Achievement is a program that uses hands-on activities to help young people understand the economics of life. In partnership with business and educators, Junior Achievement brings the real world to students, opening their minds to their potential. What do JA volunteers do? JA volunteers bring a real world perspective to youth in our community. As a Classroom Volunteer, you will lead discussions and activities to encourage teamwork and leadership skills with your class. As an Exchange City Volunteer, you will act as a business consultant who helps students run their own business and achieve their goals for the day. What other responsibilities does a JA volunteer have? Each school year, volunteers must sign and abide by Junior Achievement's Volunteer Conduct Policy. They must also participate in a 2-3 hour training prior to beginning the program and be available to work with students during the normal school day. Classroom Volunteers follow lesson plans and activities developed by JA and add their unique experiences. What is the time commitment for volunteers? Please see the Time Commitment Chart below for more detail. What are some benefits to volunteering? Volunteers can improve communication skills, increase coaching talents, enhance leadership/supervisory potential and feel good about helping a school in their community. Company benefits include demonstrating their commitment to......

Words: 370 - Pages: 2

Det Moderne Gennembrud

...Hip Hip Hurra  Billedets udseende  Hip Hip Hurra er lavet af P.S. Krøyer i 1888. Målet på maleriet er 134,5x165,5 cm og er udstillet på Göteborgs Kunstmuseum.  Der ses en forsamling på 11 personer, som ses i normalperspektiv. Heriblandt er P.S. Krøyer, Michael Ancher, Anna Ancher og Helga Ancher. De sidder i en have omkring et opdækket bord med champagne. Det er et meget festligt billede, og man ser glæden i deres ansigtsudtryk. Der sker en bevægelse i billedet ved, at de er ved at skåle - stemningen er i top.  Krøyer har placeret sig selv og de andre kunstnere i det gyldne snit. Hans pointe var at male kunsternes fællesskab, og dette kan være begrundelsen for, at han har placeret lige præcis dem i det gyldne snit. Man kan også fornemme i billedet, at der er et godt fællesskab mellem malerne.  Damen i venstre nederste hjørne - Martha Johansen - sidder lidt væk fra de andre. Man fornemmer, at hun er en tilskuer til de andre. Hun sidder med glasset på bordet og er ikke klar til at skåle sammen med de andre. Hun er også blevet malet med de lidt køligere farver, end personerne i højre side. Personerne i højre side er malet med varmere farver, og dette kan også være fordi, at de har en større betydning for billedet end de Martha.  Kropsbruget viser, at de er igang ed en fest. At mændene står op kan afspejle, at kvindernes rolle var mere begrænset end mændenes. Dengang passede kvinderne børnene og dette afspejler Anna også ved, at hun holder om Helga.    I......

Words: 568 - Pages: 3

Det Blomstrende Slagsmål

...forfatter og har bl.a. skrevet " Det blomstrende slagsmål" som er et digt fra hans digtsamling Fribytterdrømme som udkom i 1920. Digtets handling forgår på en bar, hvor der er mange fulde mennesker og rummet tåget af røg. To mænd spiller billard. Den ene af mændene rammer den anden mands glas med sin billardkø, så glasset falder ned og går i stykker. Den anden mand bliver meget sur og slår den anden mand så der strømmer blod ned af hans ansigt. Begge mænd bliver mere og mere sure, og slagsmålet bliver værre og værre. De får begge mange skrammer, da de ikke kan styre dem selv på grund af fuldskab. Teksten er delt op i 6 strofer af 8 vers. Tekstens rimrytme i første strofe er ABBACCDE og i de resterende strofer er den ABBACCDD og der indgår både klamrerim og parrim. Et eksempel på klamrerim er f.eks. "Der flammer en himmel i rasende hvidt for hans øjne, dom svinges et glødende sværd i tågeblåt vejr. Han glatter de krøller, som ned over panden er strøgne." Hvor øjne og strøgen og sværd og vejr rimer. Et eksempel på parrim kunne være "Se valmuens blod! I sne har den rod!" Hvor blod og rod er parrimet. I strofe 1 til midten af strofe 2 bliver vi ført ind i en bar og får en beskrivelse af hvordan det ser ud. "Der sejler et grønt Billard mellem borde og stole. Det vugger i tågernes sø" og "Og drukkenskabs-guder behersker den frodige ø" Fra midten af strofe 2 begynder handlingen. Den ene mand slår til den anden mands glas og det bryder ud i slagsmålet. I......

Words: 687 - Pages: 3

Oh Dal Ja

...Rim as Oh Dal Ja. Dal Ja is a 33-year-old woman who is clueless in her love life and has a fairy-tale dream that one day, she is going to meet “the one” and she will just know it and will live happily ever after. She is successful and competent in her career as a managing director of a home shopping channel. She has stumbled her way through her twenties, making mistakes left and right and learning her lessons, it seems, a bit haphazardly. However, her strength, courage, and candidness are parts of Dal Ja’s character that are to be admired. She seemed like she would be a total blast to be around, someone people naturally gravitated towards but when it was game time, you know she would go out of her way and make every effort and sacrifice within her ability to help you. Dal Ja is such a strong female character that is totally different from other dramas who are wimpy and pathetic. Dal Ja is the dreaded old maid of modern Korean society who is capable, attractive and self-sufficient, but still seen as somehow inadequate because she is without boyfriend or husband. She is kind of like Bridget Jones, except without all the alcohol, dating and sex to take the edge off spinsterhood. It all started when she was stood up in a date by a colleague of hers whom she knows very well and known for his “playboy” status. Out of embarrassment and anger she hired a man, who is 6 years younger than her to play and be her “boyfriend” for a month. There were many insights as Dal Ja “ grows up”.......

Words: 1154 - Pages: 5

Det Det Bjff

...kommer frem med nogle synspunkter hvor han fremhæver, hvordan det er at stå ved kridtstregen, hvilke konsekvenser og handlinger der kan fremstå. ----- Problemformulering: Hvilke konsekvenser opstod der under/efter besættelsestiden, for de danske mænd, der havde været østfrontfrivillige? Hvorfor kan der opstå uoverskuelige og katastrofale konsekvenser ved ”at stå ved kridtstregen”, som der fremstilles i Erik Aalbæk Jensens roman Kridtstregen (1976)? Redegørelse: Adolf Hitler, som sad på magten i Tyskland, angreb Sovjetunionen den 22. Juni 1941. Det blev den mest blodtørstige krig i historien. Målet var, at afskaffe kommunismen, jøder og diverse racer som Hitler ikke følte passede ind i det tyske system, så der kunne skabes mere plads til den tyske befolkning. Østfrontfrivillige var danske statsborgere, der under andens verdenskrig meldte sig til den tyske hær, waffen SS. Den danske befolkning havde skabt sig et had imod de frivillige dansker der valgte at droge i krig. Men regeringen havde været samarbejdsfrivillig med besættelsesmagten. Der var cirka 7.000 danskere der kæmpede ved Østfronten, mens andre var i koncentrationslejre. Under besættelsestiden havde tyskerne en stor indflydelse, angående økonomi og politik i Danmark. Modstandsbevægelserne blev dog sat i dårligt lys fordi de netop havde sat en trussel imod tyske værnemagterne i Danmark. Det resulterede til at vi ikke kan vide hvilke konsekvenser det har skabt sig og hvordan de arbejdede. ......

Words: 1949 - Pages: 8

Det Moderne Gennembrud

...Det moderne gennembrud Der er iblandt forskere uenighed omkring fastsættelsen af perioden, der karakteriseres som Det moderne gennembrud, men indenfor dansk litteratur er det hovedsageligt perioden fra 1870 -1890. Det konkrete begreb, Det moderne gennembrud, udtrykker fornyelse og brud med ældre traditioner. Udtrykket stammer fra Georg Brandes (1842-1927), som i 1883 udgav bogen Det moderne gennembruds mænd. Han var en af de mest betydningsfulde personligheder i Norden, når man omtaler denne periode. Igennem hans berømte forelæsninger på Københavns universitet i de første par år af 1870’erne, formidlede han sit budskab; han ønskede et opgør med romantikken og en ny form for litteratur. Litteratur, hvorigennem problemstillinger, især politiske og samfundsmæssige, skulle udtrykkes. ”Danske forfattere skriver ikke om vore liv, men om vore drømme”. Sådan udtrykte han sig meget præcist, og dette citat er meget sigende om den kritik, han rejste af litteraturen, som den var i Danmark på dette tidspunkt. Brandes fornemmede reaktion i den danske litteratur men ikke revolution. Derfor forsøgte han med sine forelæsninger, at få tilhørerne til at indse at behovet for realistisk og problematiserende litteratur var nødvendigt at opfylde, for at følge med den europæiske litteraturs udvikling. Georg Brandes fører hermed også Nietzsches litteratur til et gennembrud i Europa. Heri skildres personlige problematikker og refleksioner over det sjælelige liv. Ergo betød det et......

Words: 1441 - Pages: 6

Det Gav En 4.

...stretching. | |Forklaring: |”the” foran art. | |2. | | |Rettelse: |He knew he would have to worry about his chances of getting a job later in life. | |Forklaring: |Det er i nutid, og der bliver kun snakket om en ”he” | |3. | | |Rettelse: |By some people body modifications and body art are seen as signs of strength and self-esteem. | |Forklaring: |Det er flertal, så man laver by some people om til ”they are.” | |4. | | |Rettelse: |The method of stretching ears presented in Haworth’s article sounds rather painful. | |Forklaring: |Painfully betyder ”in a painful way” så man fjerner ’ly’ ......

Words: 1268 - Pages: 6

New Kan Det Gå

...HOMOSEKSUELLE I FOLKEKIRKEN Fleretal fra folketinget vil ikke gøre det kun hvis kirken selv vil. Gift,Rådhuset, nogle præster:imod gift i kirke pga. De siger at biblen ikke tillader det. PAULUS: NR.2 EFTER JESUS. UDDANNET SOM JØDISK SKRIFTLOG. DE FØRSTE BREVE SKREVET CA. 20 ÅR EFTER JESUS DØD. BREVENE INDEHOLDER TIT OPFORDRING. SAUL= HANS JØDISK NAVN TO VERDNER: SARA, 17 ,JEHOVAS VIDEN,FEST TEIS, OVERNATTE, SAMTALE,FLYTTER SAMMEN MED TEIS,PRØVER SE FAMILIEN MEN UDEN HELD,THEA DØD, BLOD NEJ, PÅ VEJ VÆK FRA DET GAMLE LIV OG HEN TIL NOGET NYT. NEW AGE: NEW AGE= NYE TIDSALDER,VANDMANDS TIDSALDER, OPSTOD I 1960, TANKER OG METHODER FRA FLERE RELIGIONER. guddommelige findes i menneskets eget indre, jeg bestemmer selv, alting hænger sammen. Nye og gamle religioner: mange nye religioner har ofte kendetegnet af lukkethed, som jehovas viden. 2 typer religioner, den ene har gud sagt til mennesket hvordan vi skal leve, den anden søger mennesker efter det gudommelige. ISLAM: 600-tallet, 1milliard, allah, kaba=firkant. Mekke, muhammed og hans farfar, khaidja og muhammed gift, flygter til yathrib, ændrede navn til medina=profetens by, mekka flere religioner, hellig skrif= koran, zaid skrev alt. Englen gabriel i 23 år. Fem søjler ramadan= faste om dagen. trosbekendelse valfart= alle skal tage til mekka. bøn almisse= 2,5skat. Muhammed var et sendebud.shiamuslim=ali sunnimuslim= abu bakr Jødedom:tenach, jødernes opgave: vise hvem gud er ved at leveet godt liv.......

Words: 433 - Pages: 2

Dho - Det Athenske Demokrati

...og det Athenske Demokratis Opbygning 3 Befolkningen 4 Borgerne 4 Metoikerne 5 Slaverne 5 Institutionerne 5 Folkeforsamlingen 5 Folkedomstolen 5 Femhundredemandsrådet 6 Embedsmændene 6 3. Hvordan så Athenerne på demokratiet 7 3.1 En sand demokrat? 7 3.2 Kritikernes syn på demokratiet 7 3.2.1 Medbestemmelse 8 3.2.2 Lighed i valg 8 3.2.3 Opnåelse af begrundet indsigt 9 3.2.4 kontrol med dagsorden 9 3.2.5 Ingen udelukkelse af voksende 9 4. Var det Athenske demokrati overhovedet demokratisk? 9 5. Er det demokrati vi lever i i dag magen til det athenske demokrati 9 6. Konklusion 10 7. Litteraturliste 11 1. Indledning Det demokrati vi kender i dag bygger på to aspekter: dels et politisk system, med dertilhørende demokratiske institutioner og dels en politisk ideologi med frihed og lighed som nøgleord[1]. Dette demokrati har sine rødder i det antikke Grækenland, hvor man så det, historikerne kalder verdens første demokrati. Demokratiet dukkede frem igen ved Den Amerikanske Frihedskrig (1776-1783) og ved Den Franske Revolution (1789-1799), men vi skal helt frem til omkring 1848, efter revolutionerne, før de europæiske stater begyndte demokratiseringen[2]. På trods af demokratiets skrøbelige historie er det i dag et ideal, der stræbes efter i mange samfund, da det giver, dem der vil have det, indflydelse og medbestemmelse. I oldtidens Grækenland var det......

Words: 3883 - Pages: 16

Det Store L

...Peter Kaspersen TEKSTENS TRANSFORMATIONER En undersøgelse af fortolkningen af den litterære tekst i det almene gymnasiums danskundervisning Ph.D.-afhandling Dansk Institut for Gymnasiepædagogik Syddansk Universitet 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord Første del. Forudsætninger Kapitel 1. Debatten om faget Fremtidens danskfag Litteratursynet i Fremtidens danskfag Danskfagets mangler Den litterære fronts modangreb En fagdidaktisk kritik Kapitel 2. Afhandlingens placering i debatten Samfundssyn Didaktiksyn Litteratursyn Inspirationen fra Fremtidens danskfag Inspirationen fra litteraturteorien Inspirationen fra systemteorien Dannelsessyn Utraditionel dannelse Sammenfatning af første del Anden del. Teorier Kapitel 3. Den sociokulturelle udfordring Vygotsky Bakhtin Hvorfor ikke sociokulturalisme? Kapitel 4. Amerikansk litteraturpædagogik Klasserummets dialog Fortolkningens instanser Læsercentrerede teorier – og derudover Kapitel 5. Systemteori Bruner iagttaget af Luhmann 1 1 3 4 6 9 10 13 13 16 21 22 24 28 31 34 36 38 38 39 44 48 50 50 57 61 68 68 Systemteoriens grundlæggende paradoks Kommunikationsbegrebet Meningsbegrebet Systemteoretisk uddannelsesteori Interaktionssystemet undervisning Systemteori og danskundervisning Videns- og læringsformer. Stokastiske processer Systemteoretisk kunstteori Det selvprogrammere(n)de værk Kunstsystemets historie Litteratur og undervisning Kritik af Luhmanns systemteori Kapitel 6. Pædagogisk forskning......

Words: 201508 - Pages: 807