Free Essay

Googleit

In: Other Topics

Submitted By shadow9
Words 529
Pages 3
Bogstav n M m V Vm R T p c Formel n = m/M n = V/Vm n = p*T/R*V n=c*V

Betegnelse Stofmængde Molare masse Masse Volumen Molart volumen Gaskonstanten Temperatur Tryk Stofmængdekoncentration Betegnelse

Enhed mol g/mol g L L (24,1 L v. 20 C og 101 KPa) 8,314 J*K*mol Kelvin (Husk: Læg 273 til) KPa mol/L

Bruges til faste stoffer og gasser Bruges når volumen af en gas skal beregnes Bruges når vi ikke har standardbetingelserne Bruges når vi laver beregninger på opløsninger

1. Afstem reaktionsligning (Der skal være lige mange atomer på hver side, dvs. tag hensyn til koefficienter også) 2. Lav et skema og indfør de informationer der er givet: C5H12(l) + M m n Forhold 72 g/mol 144 g 2 mol 1 : 16 mol 8 : 10 mol 5 : 12 mol 6 8O2(g) 32 g/mol -> 5CO2(g) 44 g/mol + 6H2O(g) 18 g/mol

Husk: M kan du slå op i det periodiske system, det er vægten af: et mol af det pågældende atom. Husk: Når du har beregnet stofmængden, n, kan du udfylde stofmængden for alle andre atomer/molekyler ved at sikre at forholdet mellem koefficienterne i reaktionsligningen og antallet af mol er det samme.

3. Lav beregninger kolonne for kolonne og bevæg dig sidelæns ved at bruge ”n”

Men nu….. Mængdeberegninger for dummies!

= et atom (alle store bogstaver C, He, Br f.eks.)

= forskellige atomer

= et molekyle

Forbrænding af methan Oversæt reaktionsligningen til bæverkode:

CH4

+

O2

->

CO2

+

H2O

Eller: + 4 2 -> 2 + 2

Oversættelse af begreber til bæver:

m, massen, er hvor meget bæver der er i gram Enhed: g

Oversættelse af begreber til bæver:

n, stofmængde, er hvor mange sækfulde af bævere man har En sæk kan indeholde 6,02*1023 stk.

Enhed: mol

Oversættelse af begreber til bæver:

M, molare masse, er vægten af en sæk med bævere Enhed: g/mol

Oversættelse af begreber til bæver:

V, volumen, er hvor meget bæverne fylder i liter Enhed: L

Oversættelse af begreber til bæver:

Vm, er hvor meget en sækfuld bævere fylder ved 20 grader og tryk: 101 KPa Enhed: L/mol

20 C 101 KPa

Oversættelse af begreber til bæver:

c, stofmængdekoncentration, er hvor mange sække bævere der er opløst per liter Enhed: mol/L Bæverenhed: sæk/L

Bogstav n

Betegnelse Stofmængde

Enhed mol

Bæver

Bæverforklaring Hvor mange sække bævere vi har Hvor meget vejer en sæk bævere

M

Molare masse

g/mol

m

Masse

g

Hvad vejer bæverne?

V

Volumen

L

Hvad fylder bæverne?

Vm

Molart volumen

L/mol (24,1 L v. 20 C og 101 KPa)

Hvad fylder en sæk bævere ved en bestemt temperatur og tryk Hvor mange sække bævere er der opløst per liter

c

Stofmængdekon mol/L centration

Forbrænding af methan

+
4

2
2 O2

->
2 2

+

2

2 2 H 2O 18 g/mol 0,6 mol

CH4 M n 16 g/mol 0,3 mol 5g

+

->

CO2 34 g/mol 0,3 mol

+

32 g/mol 0,6 mol

m

Forhold 1 1: Afstem

:

2

:

1

:

2

2: Skriv informationer ind der er givet 3: Beregn hver kolonne og gå sidelæns gennem skemaet…...

Similar Documents