Googleit

In: Other Topics

Submitted By shadow9
Words 529
Pages 3
Bogstav n M m V Vm R T p c Formel n = m/M n = V/Vm n = p*T/R*V n=c*V

Betegnelse Stofmængde Molare masse Masse Volumen Molart volumen Gaskonstanten Temperatur Tryk Stofmængdekoncentration Betegnelse

Enhed mol g/mol g L L (24,1 L v. 20 C og 101 KPa) 8,314 J*K*mol Kelvin (Husk: Læg 273 til) KPa mol/L

Bruges til faste stoffer og gasser Bruges når volumen af en gas skal beregnes Bruges når vi ikke har standardbetingelserne Bruges når vi laver beregninger på opløsninger

1. Afstem reaktionsligning (Der skal være lige mange atomer på hver side, dvs. tag hensyn til koefficienter også) 2. Lav et skema og indfør de informationer der er givet: C5H12(l) + M m n Forhold 72 g/mol 144 g 2 mol 1 : 16 mol 8 : 10 mol 5 : 12 mol 6 8O2(g) 32 g/mol -> 5CO2(g) 44 g/mol + 6H2O(g) 18 g/mol

Husk: M kan du slå op i det periodiske system, det er vægten af: et mol af det pågældende atom. Husk: Når du har beregnet stofmængden, n, kan du udfylde stofmængden for alle andre atomer/molekyler ved at sikre at forholdet mellem koefficienterne i reaktionsligningen og antallet af mol er det samme.

3. Lav beregninger kolonne for kolonne og bevæg dig sidelæns ved at bruge ”n”

Men nu….. Mængdeberegninger for dummies!

= et atom (alle store bogstaver C, He, Br f.eks.)

= forskellige atomer

= et molekyle

Forbrænding af methan Oversæt reaktionsligningen til bæverkode:

CH4

+

O2

->

CO2

+

H2O

Eller: + 4 2 -> 2 + 2

Oversættelse af begreber til bæver:

m, massen, er hvor meget bæver der er i gram Enhed: g

Oversættelse af begreber til bæver:

n, stofmængde, er hvor mange sækfulde af bævere man har En sæk kan indeholde 6,02*1023 stk.

Enhed: mol

Oversættelse af begreber til bæver:

M, molare masse, er vægten af en sæk med bævere Enhed: g/mol

Oversættelse af begreber til bæver:

V, volumen, er hvor meget bæverne fylder i liter Enhed: L…...

Similar Documents