Free Essay

Feature Article

In: People

Submitted By Chrisabe
Words 519
Pages 3
Wala nang higit na mas sasaya pa sa taong abot- kamay na ang kanyang pangarap. Simula bata, mayroon na tayong sariling mga pangarap, maging doctor, abogado, artista, bumbero at marami pang iba. At habang tayo’y lumalaki, unti-unti na tayong humakabang tungo sa pagtupad ng ating mga pangarap. Ngunit, papaano kung may mga bagay na humahadlang sa iyong mga mithiin? Kaya mo bang ipaglaban ito hanggang sa huli?

Si Mark Joseph ay mahusay sa pag-likha ng iba’t- ibang mga obra gaya na lamang ng pagpipinta, pagguhit, paggawa ng mga kasuotan, at paglikha ng iba’t- ibang mga akda. Siya ang bunso sa kanilang pamilya kaya alaga siya ng kanyang ina. Sa kabila ng lahat hindi lumaki sa layaw, nanatili siyang masunurin, tumutulong sa mga gawaing bahay, at higit sa lahat ay may mabuting puso. Bata pa lamang siya ay gusto na niyang makalikha ng marami pang mga obra, kaya nagsisikap siya sa pag-aaral at nage-ensayo ukol sa kanyang talento. Ngunit, may isang balitang gumibal sa kanilang pamilya, nang siya ay magtungo sa doctor upang ipasuri ang kanyang lumalaking paa, napagalaman nilang may kanser siya sa buto at kailangan nang mapagamot upang hindi lumala. Tumungo sila sa Maynila upang doon magpagamot at pansamantalang nanirahan sa asawa ng kanyang kapatid. Hindi naglaon ay bumalik din sila sa probinsya kung saan sila nakatira at doon na lamang ipinagpatuloy ang paggagamot. Sa kasamaang palad, umating sa punto na kinakailangan nang tanggalin ang kanyang kaliwang binti dahil nanganganib nang kumalat ang kanyang sakit sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Nawalan man siyang binti at huminto sa pag-aaral nananatili pa rin siyang matatag at pilit na lumalaban sa sakit na walang kasiguraduhan sa paglunas.

Dahil sa kanyang karamdaman mas nagkaroon siya ng inspirasyon upang gumawa muli ng mga obra. Nang bumalik sila sa Maynila upang magpa- chemotherapy ay nakapag-sulat siya ng mga libro gaya ng “The Lake of Lily”, “The Daughter of the Grim” at “The Light House”. Gumawa din siya ng iba’t- ibang kasuotan na sarili niyang disenyo. Ang pinaka- nakaantig damdamin niyang likha ay yaong pagguhit niya na may kasamang mga salita tungkol sa kwento nang kanyang buhay matapos nilang malamang mayroon siyang kanser. Ang pagche-chemotherapy niya ay hindi nagtagal sa kadahilanang hindi na kakayanin ng kanyang katawan na unti- unti nang ring nang hihina. Kaya napag- desisyunan ng kaniyang pamilya na manatili na lamang siya sa probinsya. At dumating na nga ang araw na siya ay nagbigay ng liham para sa kanyang pamilya, paghingi ng kapatawaran, pasasalamat, at pagmamahal ang nilalaman nito. Pagkatapos noon ay ibinigay na niya ang kanyang buhay sa Poong Maykapal at binitawan ang huling hininga.

Lubos akong sumasaludo kay Mark Joseph Regaton, o Tito Joseph kung aking tawagin. Hindi man niya naabot ang rurok ng kanyang mga pangarap at tagumpay, nakapag-bigay naman ito ng inspirasyon sa ating lahat upang itanim sa ating isipan na walang makahahadlang sa atin upang abutin ang ating mga pangarap. At ang mga likhang kanyang naiwan sa amin ay mananatiling inspirasyon at magpapaalala sa kanya sa kabutihang dulot niya dito sa mundo.…...

Similar Documents

Premium Essay

Product Features

...Operation of Law o Acceptance • Ch. 11: Consideration and Promissory Estoppel o Introduction to Consideration and Promissory Estoppel o Gift Promise o Contracts Lacking Consideration o Settlement of Claims o Equity: Promissory Estoppel • Ch. 16: Remedies for Breach of Traditional and E-Contracts o Introduction to Remedies for Breach of Traditional and E-Contracts o Performance and Breach o Monetary Damages o Recission and Restitution o Equitable Remedies o Torts Associated with Contracts • Ch. 18: Formation of Sales and Lease Contracts o Introduction to Formation of Sales and Lease Contracts o Uniform Commercial Code (UCC) o Article 2 (Sales) o Article 2A (Leases) o Formation of Sales and Lease Contracts: Offer o Formation of Sales and Lease Contracts: Acceptance o UCC Statute of Frauds • Ch. 20: Remedies for Breach of Sales and Lease Contracts o Introduction to Remedies for Breach of Sales and Lease Contracts o Seller’s and Lessor’s Performance o Buyer’s and Lessee’s Performance o Seller’s and Lessor’s Remedies o Buyer’s and Lessee’s Remedies o Additional Performance Issues OBJECTIVE: Evaluate measures business leaders may take to avoid risk in transactions. Resources: Ch. 14 of Business Law: Legal Environment, Online Commerce, Business Ethics, and International Issues Content • Ch. 14: Statute of......

Words: 467 - Pages: 2

Free Essay

Feature Paper

...Alison Chastain Feature Paper: Final Draft Paul Mielke A devastating illness left this courageous Texan teenager wondering if the sport he once starred in was lost to him forever. Until, his favorite quarterback gives back to this big time Baylor fan the joy of playing football. A few years ago, Paul Mielke was the fastest player and the star quarterback of the Katy, Texas Youth Football League. “I knew I wanted to play professional football from a young age,” Paul said. Growing up in a family full of Baylor University alumni, Paul dreamed to one day become a Baylor Bear and play quarterback for the well-known football team just like his hero, Robert Griffin III. However, life for the 13-year-old aspiring athlete wasn’t going as planned. Paul’s decreasing health was relevant when the once active teenager became weak and exhausted. In July 2011, Paul was hospitalized and diagnosed with a life threatening heart condition known as Coronary Artery Disease. “It was really hard accepting that I will never be just an average kid again like my friends and because of this disease I’m always going to be different,” Paul said. For the talented athlete, the news that he wouldn’t be able to play football this coming season was the hardest part. This was just the start of Paul’s long battle. In October 2011, doctors informed Paul that the only way of surviving his stage of heart failure was to receive a heart transplant. Around the same time, a dual-threat......

Words: 915 - Pages: 4

Premium Essay

Article

...and Docters et al. (2004, p. 16) refer to value-based pricing as ‘‘one of the best pricing methods’’. Practitioners have also recognised the advantages of value-based pricing strategies. Several companies have successfully adopted such strategies. These include pharmaceutical companies such as Sanofi-Aventis, information technology companies such as SAP and Vendavo, wireless internet service providers such as the Australian company Xone, airlines such as Lufthansa, vehicle manufacturers such as BMW, and biotech companies such as Tigris Pharmaceuticals. The increasing endorsement of customer value-based strategies among academics and practitioners is based on a general recognition that the keys to sustained profitability lie in the essential features of customer value-based pricing, including understanding the sources of value for customers; designing products, services, and solutions that meet customers’ needs; setting prices as a function of value; and implementing consistent pricing policies. Despite the obvious benefits of customer value-based approaches to pricing, a review of the literature suggests that these methods still play a relatively minor role in pricing strategies. It is apparent that various obstacles must lie in the way of a more widespread implementation of value-based approaches to pricing. The purposes of the present study are to identify these obstacles and to suggest guidelines for overcoming them. The next section of the paper presents the theoretical......

Words: 4946 - Pages: 20

Premium Essay

Features of Lccs

...Airlines often offer a simpler fare scheme 9. luggage is not transferred from one flight to another, even if both flights are with the same airline. This saves costs and is thought to encourage passengers to take direct flights. 10. Low cost carriers generate ancillary revenue from a variety of activities, such as à la carte features and commission-based products. Some airlines may charge a fee for a pillow or blanket or for carry-on baggage. AirAsia for example, generates revenue by courier services and hotels as well as flights. 11. employees work multiple roles 12. using fuel hedging programs to reduce its overall fuel costs 13. Check-in at the gate of luggage requires fees as it requires addition to the weight calculation and last minute baggage handling. 14. Often these airlines offer no refunds or transfers to later flights in the event of missed flights; if the aircraft leaves on time without a passenger who arrived late, the passenger will have to buy a wholly new ticket for the next flight. 15. Standardized fleet (lower training, maintenance costs; purchasing aircraft in bulk) 16. Remove non-essential features (non-reclining seats, no pilot autothrottle, no frequent flyer schemes) 17. Use of secondary airports (lower landing fees, marketing support) 18. Rapid turnaround (less time on the ground, more flights per day) 19. Online ticket sales (no call centres or agents) 20. Online check-in (fewer check-in desks) 21.......

Words: 649 - Pages: 3

Premium Essay

Integration Feature

...Integration Feature Linking an Excel Worksheet and Chart 5/24/2011 Northwestern Business College Gloria Gallegos Table of Contents Introduction 3 Linking an Excel Worksheet and Chart 4 Excel Basics 4 To Link an Excel Worksheet to a Word Document 4 To Link an Excel Chart to a Word Document 7 Table of Figures 8 Index 9 Introduction With Microsoft Office, you can copy part or all of a project created in one Office program to a project created in another Office program. The item being copied is called the object. For example, you could copy an Excel worksheet (the object) that is located in an Excel workbook (the source document) to a Word document (the destination document). That is, an object can be copied from a source document to a destination document. You can use one of three techniques to copy objects from one program to another: copy and paste, embed, or link. * Copy and paste. When you copy an object and then paste it, the object becomes part of the destination document. You edit a pasted object using editing features of the destination program. For example, when you select an Excel worksheet in an Excel workbook, click the Copy button on Excel’s Home tab, and then click the Paste button on Word’s Home tab, each row in the Excel Worksheet become a separate paragraph in the Word document and each column in separated by a tab character. * Embed. When you embed an object, like a pasted object, it becomes part of the destination...

Words: 1322 - Pages: 6

Free Essay

Journalism Feature Article

...Americans Infected with Ebola to U.S. Against the wishes of many terrified Americans, two American aid workers infected with the Ebola Virus while in Western Africa, have been transported to Emory University Hospital in Atlanta for treatment. Nancy Writebol and Dr. Kent Brantly are the first two Ebola patients ever brought to the U.S. for Liberia. Dr. Brantly, arrived at Emory University hospital on Saturday and was immediately brought to the hospital’s specialized isolation unit. Yesterday Writebol arrived. There is no known vaccination or cure for the deadly disease, the two victims were both given an experimental, U.S. manufactured drug while in Liberia before being transported back to the United States. The drug was recently developed and is still so new that it has never before been tested on humans. Both patients are showing significant improvement, but are still being closely monitored by doctors. This situation has left many Americans feeling uneasy and fearful of the risk of the disease spreading throughout the US. The CDC has received numerous angry emails and calls in opposition of bringing these two back onto American soil. Businessman Donald Trump even launched a twitter campaign "Our country has enough problems. Send the doctors to Liberia. Send the doctors to West Africa to take care of our people. It's one thing. But don't let them in," said Trump, in an interview with Fox News earlier this week. Nonetheless, many others see these two as heroes......

Words: 374 - Pages: 2

Premium Essay

Article

...Nike LeBron Case Describe how the article explains Nike's alignment with the general environment effects: Demographic, Sociocultural, Technological, Economic, and Global. Demographic Nike’s products are widely distributed demographically. Their footwear is sold to a wide range of men and women as well as children. An article mentions a 30 year old Donell Brown, it also mentions Lucy Rangel, 37 years old, who was shopping for sneakers with her two teenage daughters. Products’ prices are also very different to accommodate people who seek for cheaper products or very exclusive products. Sociocultural Since people are getting health conscious, this means more demand of the Nike products like shoes, etc. Nike has always been the first choice of people when it comes to buy something sport/fitness related. Nike has many loyal customers whose first choice is their product. Technological Shoppers are willing to spend more on products with newer technology and fresher styles Nike is "not arbitrarily taking up prices," said spokeswoman Mary Remuzzi. "We are constantly looking at ways to enhance the product line with new innovation and product attributes." Product innovation is an ongoing process and is vital to stay ahead of competition. Nike, as well as its competitor Adidas, in “some instances look to increase price, usually in areas where we launch new, innovative products." Economic As the economy slows, consumer purchases are down. The biggest threat for Nike is...

Words: 718 - Pages: 3

Free Essay

Feature Article

...ENC 1101 13 October 2014 Becoming the Seminole Athlete Coming to FSU as a student athlete is a life changing experience as you shift from being under your parents into being on your own and managing yourself. You get to start early as a baseball player so that you can become acclimated with class and morning workouts. You are taken on a weeklong athlete orientation called Summer Bridge a week before summer classes begin. You along with other freshman athletes get to become familiar with the campus and what is expected out of an athlete here at Florida State. During the week, you are grouped with people from other sports so that you can get to know other people besides your teammates. In your group you do small bonding exercises and team work activities. One activity was a campus scavenger hunt where you have to take pictures in front of certain buildings and this allows you to get familiar with your new school. Summer is an easier adjustment from high school to college compared to fall. During summer you are required to take only two classes and have only early morning workouts. Having the afternoon to yourself is a good feeling because there is not much free time in the fall being a student athlete. Being a baseball player, you live in Whitehall Apartments which is right off campus. Living in the apartments with three other teammates and right next door to four others, you get to bond easily with each other. Transitioning from having your laundry done for you and......

Words: 2598 - Pages: 11

Free Essay

Three Features

...Three Features That Will Enhance Your Career Paulina Banos Grand Canyon University: UNV-504-PEO101 10/21/2014 Three Features That Will Enhance Your Career Venturing out to the real world after graduation can be exciting and scary all at the same time. One is stepping foot into a world where theory is replaced by practice, and where one is held accountable for their actions. This paper will explain how implementing three features: servant leadership, innovation and hybrid entrepreneurship, can enhance your career and future success. Servant Leadership Servant leadership is a style of management that inspires to bring out ethical and moral behavior in an organizational setting. This kind of leadership style focuses on the beneficial outcome of their employees instead of the self-interest of the leader. In addition, servant leaders try to accommodate their employees in ways where they can succeed in completing their goals, function effectively in the workplace and have a sense of well being amongst their peers and supervisors. (Rivkin, Diestel, & Schmidt, 2014, 52-55). Practicing Servant Leadership Stressors and strain found in the workplace can cause great harm to an individual. According to Rivkin et al., job strain can be caused by job ambiguity and emotional dissonance. Employees have reported that uncertainty of job functions and the lack of genuine expressed emotions from job roles can cause the feeling of “burnout” (Rivkin et al., 2014). In the......

Words: 804 - Pages: 4

Premium Essay

Article

...and none of these assignments will be marked. Furthermore, these students may be penalised or subjected to University disciplinary proceedings. PLAGIARISM: VERY IMPORTANT! While you are strongly encouraged to become familiar with a broad range of ideas, be very vigilant regarding plagiarism. Any idea or argument that you incorporate in your essays, if drawn from elsewhere, must be clearly attributed to its source (and this, very importantly, includes Internet sources). Remember that plagiarism is a serious offence and, while often committed inadvertently, will result in zero per cent being awarded for submitted work. Please read the detailed explanation given below very carefully: * If you copy something out of a book, an article, a website or another document without acknowledging its source, and pass it off as your own, that constitutes plagiarism. In effect, you are stealing something that belongs to someone else, dishonestly pretending that it is your own. * If you paraphrase material (i.e. change the wording slightly) or use ideas or a line of argument without acknowledging the original source, this also constitutes plagiarism and the same severe penalty will apply. * It is not enough to cite sources in the bibliography at the end of your essay. You must refer to these in the body of your essay, in brackets, next to every statement that is based on borrowed formulations or ideas. * The Disciplinary Code for Students (2004) is......

Words: 4852 - Pages: 20

Free Essay

Article

...This article has been cited by other articles in PMC. Go to: ------------------------------------------------- Abstract The ileosigmoid knot is an uncommon but life-threatening cause of closed loop intestinal obstruction. Its treatment is different from a simple volvulus in that it has to be operated upon immediately. Preoperative CT scan diagnosis and prompt treatment can lead to a good outcome. Findings of simultaneous ileal and sigmoid ischemia with non-ischemic colon interposed in between should, in an appropriate clinical setting, indicate this condition. The presence of the whirl sign, medially deviated distal descending colon and cecum, and mesenteric vascular structures from the superior mesenteric vessels that converge toward the sigmoid colon on CT scan help clinch the diagnosis. Keywords: Compound volvulus, ileosigmoid knot, intestinal obstruction Go to: ------------------------------------------------- Introduction Ileosigmoid knot (also known as compound volvulus) is an unusual and rare cause of intestinal obstruction.[1,2] In this condition, loops of ileum wrap around the base of a redundant sigmoid colon to form a “knot”. The condition progresses rapidly to gangrene, so early diagnosis and operative treatment are vital. CT scan plays a major role in the evaluation of any acute abdomen.[3] We describe the CT scan features of this rare condition, the awareness of which can help achieve a preoperative diagnosis. Go......

Words: 1596 - Pages: 7

Free Essay

Feature Writing

...complete. Each feature intern will produce four complete feature stories of approximately 500 words by the end of one month, plus a second, revised version of one of those stories (edited by a partner). During the Feature Writing 101 Workshop, interns will prepare four feature story ideas that they would like to pursue over the course of the evaluation. The ideas should include these four types of stories: a reportage, a profile/interview, a how-to story and a trend story. Your final paper will be a complete revision of one of these pieces. Feature 1: Reportage Go to a specific event and write a 500-word reportage based on your reporting and research. Interview and quote at least two sources for the story and include their contact information on a separate sheet. Feature 2: Profile/interview Identify someone you think is important and interesting—a professor, a businessperson, a community leader, etc…—and write a 500-word profile of that person. Your feature should include quotes based on your interview with the person plus biographical and professional background as well as an exploration and analysis of why this person is important and interesting. Feature 3: How-to story Identify an interesting process you’d like to share to the public—how to survive an earthquake, how to enjoy the rainy season, how to prevent hair-loss, etc…—and write a 500 to 800-word story about that process. Your feature should include factual basis on every step in the process. Your feature......

Words: 475 - Pages: 2

Premium Essay

Feature

...research staff has advanced degrees at the leading edge of a broad range of scientific disciplines. These researchers care deeply about their research and about the people around them. They are committed to longer range, high-risk research, are driven to help achieve business results, and connect externally to other leading global research organizations, actively partnering with universities and government research institutes. The accomplishments of Agilent Labs’ scientists have been recognized by their selection, for example, as Fellows in the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) and American Physical Society, and as members of the National Academy of Engineering. They win awards for their professional publications and articles, are frequently invited to speak before gatherings of their peers, and are the recipients of grants from, for example, the National Institutes of Health (NIH) and the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). In addition, Agilent Labs’ scientists have been active in developing and contributing to industry standards, including IEEE standards. 9 Nanotechnology Measurement Agilent Nanotechnology Measurement Division Headquarters (inset), and Manufacturing Division, Chandler, AZ. Agilent’s nanotechnology measurement division has established itself as a leading provider of atomic force microscopes, nano-positioning solutions (laser interferometer precision positioning), precision optics and assemblies. Nanotechnology......

Words: 2239 - Pages: 9

Premium Essay

Bonds and Features

...Finance Bonds and their features Keywords: stock, dividends, coupons Bonds A bond is an obligation to pay back a sum of money obtained from the buyer, with interest as agreed. With a bond there is an agreement to pay an agreed sum of money as interest, spread over a period of time. At the end of the period as agreed the issuer of the bond repays the buyer the principal amount. Features of bonds Nominal amount- a bond stipulates the amount that the buyer has paid; Issue price: this is amount which is paid towards the bond. Maturity date- this is the date when the principal amount is paid back. Coupon- this is the interest paid; Indenture- this is a document that spells the rights of the holder Currency – there must be a currency in which the bond has been paid. Covenant- this is an agreement of the conditions of the exchange. Bonds are traded not on a fixed market. Dealers are commonly used who act as intermediaries between the sellers and the buyers. The sellers contact the dealer about a proposal to sell bonds. The dealer then finds a potential buyer. Then the dealer arranges for the meeting of the two parties to appoint when an agreement is reached. Stocks Stocks are a share of the ownership of a company or organization. The owner of the corporation may need to source additional funds. So the owner sells some shares. Thereafter shares can be resold. Shares values go up and down in response to the performance of the company. Features of stock......

Words: 541 - Pages: 3

Free Essay

Gough Whitlam Feature Article

...Gough Whitlam Gough Whitlam Did Gough Whitlam impact Australians lives when he implemented policies? Did he contribute to the post war development? At the time he was prime minister, writes Richard Holt. Prime Minister Gough Whitlam came to power at the end of 1972. He’s main objective I believe was to make Australia well known. Whitlam had already reformed the Labor Party's policy platform prior to coming to power. While he was prime minister he introduced many policies to do with problems Australia was facing. He introduced free university education and ended conscription. Edward Gough Whitlam was born in Melbourne in 1916. After graduating from Sydney University he served as a navigator in the Air Force during the Second World War. Whitlam entered federal parliament in 1952 by winning the seat. He kept this seat for 23 years, through several elections. He finally became a Leader of the Opposition in 1967. Whitlam was Campaigning the slogan “It’s time” and successfully became Prime minister in December 1972. The Whitlam was serious about passing legislation and in 1973 203 bills became laws. Some of these include the Administrative Appeals Tribunal Act 1975 (Cth), which established the means to review the decisions of government ministers and officials; The Trade Practices Act 1974), which made sure consumers were protected against faulty products and misleading and deciptive conduct by sellers or manufacturers. It also made restrictive trade practices illegal......

Words: 489 - Pages: 2