Free Essay

Dota

In: Computers and Technology

Submitted By ahdie
Words 3759
Pages 16
PANANALIKSIK UKOL SA PAMUMUHAY NG ANIM NA PILING PAMILYANG PILIPINO NA NANINIRAHAN SA TABING DAGAT

Isang Pamanahong Papel naIniharap sa Departamento ng Filipino,
Kolehiyo ng Arte, Syensya at Edukasyon sa Unibersidad ng Batangas

Bilang Pagtupad SA Isa Sa mga Pangangailangan ng
Asignaturang Filipino 2, Pagbasa at pagsulat Tungo sa Pananaliksik

Iniharap kay
Gng. Emilia Laguardia
Guro sa Filipino 2

Marso, 2012
DAHON NG PAGPAPATIBAY

Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pamanahong-papel na ito na pinamagatang “PANANALIKSIK UKOL SA PAMUMUHAY NG ANIM NA PILING PAMILYANG PILIPINO NA NANINIRAHAN SA TABING DAGAT” ay inihanda at iniharap ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa isang grupo nina:

Tinanggap sa ngalan ng Kagawaran ng Filipino, bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino 2,
Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik.

PASASALAMAT
Buong-puso namin pinasasalamatan ang mga sumusunod na indibidwal at tanggapan dahil sa pamamahagi ng kanilang suporta na naghantong sa matagumpay na pagbuo pamanahong-papel na ito:
-Gng. Emilia Luaguardia , ang aming minamahal na guro sa Filipino, sa paggabay sa bawat hakbang sa aming pag-aaral, sa pag-uudyok sa amin na mapaganda at mailathala ang aming papel,
- sa mga awtor, editor, at mananaliksik na aming pinaghanguan ng aming mahahalagang impormasyon sa una at ikalawang kabanata ng pamanahong papel na ito,
- sa aming mga respondente, sa pagbibigay ng panahon sa pagpapa-interbyu sa amin, sa makatotohanang pagsagot, at pagpapakita ng kabutihan na lubos na nakatulong sa amin,
- sa aming mga kani-kaniyang pamilya na gumabay at sumuporta sa amin, sa pagpapahintulot sa aming makatapos nitong aming papel at higit sa lahat,
- sa Diyos Amang Makapangyarihan, na kung hindi dahil sa kanya ay hindi kami maliliwanagan at hindi naming magagawa ang tamang mga hakbang upang matapos ang aming pinaghirapang trabaho.
Muli, maraming-maraming salamat po sa inyong lahat.

- Mga Mananaliksik

TALAAN NG NILALAMAN
Kabanata I, Ang Suliranin at Kaligiran Nito................................................
1. Introduksyon.........................................................................................
2. Layunin ng Pag-aaral...........................................................................
3. Kahalagahan ng Pag-aaral..................................................................
4. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral………………………………………
5. Depinisyon ng mga Terminolohiya………………………………………
Kabanata II, Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura……………………..
Kabanata III, Disenyo at Paraan ng Pananaliksik………………………….
1. Disenyo ng Pananaliksik…………………………………………………
2. Mga Respondente…………………………………………………………
3. Instrumentong Pampananaliksik………………………………………...
4. Tritment ng Datos…………………………………………………………
Kabanata IV, Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos..................
Kabanata V, Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon...........................
1. Lagom.................................................................................................
2. Kongklusyon........................................................................................
3. Rekomendasyon..................................................................................
Listahan ng mga Sanggunian......................................................................

KABANATA I
ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

1. Introduksyon

Isang realidad na sa bansang Pilipinas ang makakita ng kahirapan. Hindi ito maipagkakaila dahil halos kahit saan ka tumingin ay may matatanaw ang iyong mata ng taong mahirap. Ang iba naman ang tingin sa kanilang sarili ay mahirap. Maraming dahilan kung bakit mayroong kahirapan sa Pilipinas. Ang ilan sa mga kadahilanan nito ay malawakang korupsyon, kakulangan ng trabaho, malaking pamilya, kakulangan sa pinagaralan at katamaran. Kung mayroong kadahilanan, tiyak na mayroong epekto ito. Ilan sa mga epekto nito ay ang gutom, pagkakasakit, mataas na bilang ng karahasan, kakulangan ng pormal na edukasyon at isang pangit na larawan ng bansang may malaking agwat ang mayayaman at mahihirap.
Kung titingnan mabuti maraming mahihirap na nakatira malapit sa dagat. Pagtutuunan ng pansin ng papel na ito ang mga mahihirap na nakatira sa BarangayWawa, Nasugbu,Batangas. Isang kalunos – lunos na kalagayan ang mayroon ang mga taong namumuhay malapit sa dagat. Ang kanilang mga salaysay ay ang magiging salamin sa masaklap na katotohanan ng buhay mahirap.
Hindi basta – basta ang buhay mahirap lalo na malapit sa dagat. May mga iba’t – ibang kadahilanan kung bakit napunta o napili nila ang ganoong buhay. Hindi maiaalis ang mga mapapait na napagdadaanan. Ngunit sa isang banda may mga makukulay ding kwento at karanasan ang mahihinuha. Bawat isang pamilya mayroon ding mga pangarap, ang iba nga lang ay nananatiling pangarap na lamang tulad ng mga pamilyang nasa tabing dagat.
LAYUNIN NG PAG-AARAL
Ang pamanahong-papel na ito ay nagbibigay ng impormasyon hinggil sa kalagayan ng mga taong nakatira sa tabi ng riles at naglalayong matugunan ang mga sumusunod na tanong:
1. Ano ang kalagayan ng kahirapan sa tabi ng dagat?
2. Ano ang pamumuhay ng mga tao sa tabi ng dagat?
3. Ano ang mga suliranin ng mga tao sa tabi ng dagat?
4. Sapat ba ang tulong na binibigay ng pamahalaan sa mga taong nakatira sa tabi ng dagat?
5. Anu-ano pa ang pwedeng gawing hakbang ng gobyerno ukol sa mga suliraning pang dagat?

2. KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL
Ang pag-aaral na ito ay mahalaga gawa ng iba’t ibang dahilan.
Una, nasasalamin sa pag-aaral na ito ang totoong kalagayan ng mga pamilyang naninirahan sa tabi ng dagat, ang kanilang pamumuhay at ang mga problemang kanilang hinaharap na maaaring magmulat ng mata ng taumbayan ukol dito.
Ikalawa, makakatulong ito ng marami dahil sa pamamagitan nito aymaipapaabot ng mga respondent ang kanilang mga saloobin sa gobyerno, sa mga pribadong organisasyon at maging sa mga ordinaryong tao.
Ikatlo, maaari ring magsilbing bago at karagdagang impormasyon ito sa iba pang mananaliksik na naghahanap ng mga datos para sa kanilang pag-aaral.
3. SAKLAW AT LIMITASYON NG PAG-AARAL
Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa pagsusuri ng sitwasyon, damdamin at pananaw ng mga naninirahan sa tabi ng riles ng tren. Saklaw nito ang anim na piling pamilyang na kasalukuyang naninirahan sa Barangay Wawa,Nasugbu, Batangas.
Nalimitahan ang pag-aaral na ito sa mga pamilya na naninirahan sa tabi dagat sapagkat sila na ang pinakamalapit na respondenteng makakatugon sa pangangailangan ng pananaliksik. Naniniwala ang mga mananaliksik na sa kasalukuyang panahon ang pinakamainam magkaroon ng ganitong pag-aaral upang matugunan ang lumalawak na isyu ukol sa kahirapan ng bansa hindi lamang para sa mga respondente, kundi maging sa lahat ng mamamayan.

4. DEPENISYON NG MGA TERMINOLOHIYA
Upang maging mas madali at ganap ang pagkakaintindi ng mga mambabasa, minarapat naming bigyan ng depinisyon ang mga sumusunod na terminolohiya batay sa kung paano ginamit ang bawat isa sa pamanahong papel na ito:
• Demolisyon – isang hakbang ng gobyerno o ng lokal na pamahalaan upang mapaalis ng sapilitan ang mga iskwaters o mga taong naninirahan ng ilegal sa lupang hindi kanila.
• Kahirapan – kawalan ng sapat na pangangailangan tulad ng bahay, damit, at pagkain upang mabuhayng normal
• IBON Foundation – isang institusyong tumutulong sa pag-aanalisa at pagpapalaganap ng mga sosyo-ekonomikong isyu tungkol sa bansa.
• NGO - (Non-Governmental Organization) – mga organisasyong binubuo ng mga boluntaryong may iisang mithiin. Maaari silang maging daan upang mabuksan ang mga isip ng mamamayan ukol sa mga isyung panlipunan tulad ng kalusugan, kapaligiran o karapatang-pantao.
• Poverty line – tinagurian ding poverty threshold na tumutukoy sa pinakamababang sahod na maaari pa ring makatugon sa mga pangangailangan ng isang tao upang siya ay makapamuhay ng normal.
• Pulse Asia – isang organisasyong tumutulong magsagawa ng mga sarbey ukol sa opinyon ng bayan sa mga sosyo-ekonomiko, political, at cultural na isyu ng bansa.

KABANATA II
MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA

Kaugnay na Literatura
I. Estado ng Pilipinas hinggil sa Kahirapan kumpara sa ibang bansa
Ang Pilipinas, kung ikukumpara sa ibang bansa sa Asya, ay masasabing may sapat na mga likas na yaman na maaring ipangtustos sa bawat 500 na pamilya. Ngunit kung susuriin ang kalagayan ng mga Pilipino ngayon, ito ay impossible. Ayon sa isang pag-aaral, makupad ang pag-asenso ng Pilipinas kung ikukumpara sa mga nasabing “Third World” na bansa tulad ng Thailand, Vietnam, Indonesia at Laos. Mula 1997-2004, tinatayang 2.4% lamang ang ibinaba ng taunang reyt hinggil sa kahirapan sa Pilipinas, kumpara sa Thailand at Vietnam na umaabot hanggang 10% pagbaba ang naitala.
Nabigyang-pansin din dito ang lumalaking agwat ng mga mayayaman sa mga mahihirap. Sa katunayan, sa 8 mahihirap na bansa sa Asya na napag-aralan, ang Pilipinas ang nangunguna.

II. Indikasyon ng Kahirapan sa Pilipinas
Ayon sa pag-aaral ng IBON Foundation, sa 80 milyong bilang ng mga Pilipino, 88% nito o 70.4 milyon ang bilang ng mga lumalagpas na sa tinatawag na “poverty line”. Indikasyon ito na kakarampot lamang ang namamayagpag at nakikinabang sa mga yaman ng bansa.
Ang bilang sa mga mamamayang nabibilang sa “middle class” ay halos bumababa na rin. Ang mga kabilang sa “middle class” ay iyong mga may sariling bahay at lote, kumpleto halos sa appliances at umaabot ang kita sa halos 2 milyong piso kada taon. Naitala noong 1997, 23% na Pilipino ang napapabilang sa kategoryang ito. Sa pagdaan ng panahon, 3 sa bawat 100 na pamilya ang nahuhulog sa pagiging mahirap.
Ang pagtaas ng utang ng bansa sa paglipas ng panahon ay isa ring balakid sa pag-asenso ng bansa. Habang ito ay tumataas, dumadami rin ang binabayaran na buwis ng bawat Pilipino. Malaking bawas ito sa sahod buwan-buwan na sapat sana sa lahat ng gastusin ng isang pamilya. Liban pa dito, walang napatutunguhan ang ilang mga proyektong pinaggastusan ng lubos. Ang ilan sa mga proyektong ito ay nagnanais magtayo ng mga imprakstraktura, mga bagong kalsada, tulay, modernisasyon ng mga daungan, paliparan at tren.

III. Kahirapan sa Nasugbu
Kapag nababanggit ang salitang kahirapan ay mga iskwater na agad ang naiisip natin. Sila ay mga karaniwang galing sa mga karatig na lalawigan. Karaniwang dahilan ng paglipat nila sa lungsod ay ang paghahanap ng disenteng trabaho upang maitaguyod ang pamilya. Nabanggit sa artikulo ni Jose del Rosario III, “Ang Karanasang Pinagtagpi-tagpi”, na nagsimula ang pagkakaroon ng mga iskwaters noong panahon ng paglago at paglawak ng pabrika at produksyon nangyari bandang 1800s. Dahil walang matitirahan, sila ay namalagi muna sa ilalim ng tulay, sa tabi ng riles ng tren, bakanteng lote at sa mga eskinita kung saan gumawa sila ng mga mumunting pinagtagpi-tagping bahay. At sa kakarampot na sahod na natatanggap ng ilan, nagpatuloy ang pagtira ng mga tao sa mga nasabing mga lugar. Marami ang naghahangad ng permanenteng trabaho ngunit masyadong mataas ang ika nga standards na hinahanap ng mga kumpanya sa kanilang manggagawa.
Ang pagdami ng populasyon sa lungsod ay nakakaapekto rin sa sentro ng kalakalan ng bansa. Lalo na’t karamihan sa mga mamamayan dito ay walang sapat na trabaho at puhunan. Ngunit nakasaad sa artikulo ni Alexander Martin Remollino na may pamagat na “Populasyon at Pagbabahagian”, ang kahirapan ay sanhi ng di pantay-pantay na pagbabahagian ng mga yaman ng bansa. Sinasabi rito na ang kailangan lang ng karamihan ay yaong kabuhayan at kasiguraduhan sa ang paninirahan na dapat ay tinitiyak ng pamahalaan.

KABANATA III

DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK

1. DISENYO NG PANANALIKSIK
Ang pag-aaral na ito ay isinagwa ayon sa disenyo ng pamaraang deskriptib-analitik na pananaliksik. Tinangkang ilarawan at suriin sa pag-aaral na ito ang damdamin, pananaw at kalagayan sa kahirapan sa tabing dagat ng mga respondente.

2. MGA RESPONDENTE
Ang mga piniling respondente sa pag-aaral na ito ay ang mga pamilyang naninirahan sa tabi ng riles ng dagat. Pumili ng anim na pamilya ang mga mananaliksik mula sa daang-daang pamilyang naninirahan roon upang sa kanila isagawa ang pag-aaral.Pinili ng mga mananaliksik ang mga respondente sapagkat sila ang pinakamdaling lapitan at sila ang pinaka-epektibong mapagkukunan ng impormasyon.

3. INSTRUMENTONG PAMPANANALIKSIK
Ang pag-aaral na ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pakikipanayam o pag-iinterbyu sa mga respondente. Ang mga mananaliksik ay naghanda ng isang gabay na mga tanong na naglalayong makapangalap ng datos upang masuri ang kasalukuyang sitwasyon, pananaw at kalagayan sa kahirapan ng pamumuhay sa dagat ng mga respondente.
Nagsagawa rin ng pangangalap ng mga impormasyon ang mga mananaliksik sa iba’t ibang mga hanguan sa aklatan katulad ng mga tisis, proposals, mga artikulo sa dyaryo, at journals tungkol sa kahirapan. Kumuha rin ang mananaliksik ng ilang impormasyon sa internet.

4. TRITMENT NG DATOS

Ang pamanahong-papel na ito ay isang panimulang pag-aaral kaya’t walang ginawang pagtatangka ang mga mananaliksik upang masuri ang mga datos sa pag-aaral na ito sa pamamagitan ng matataas at kompleks na istatikal na pamamaraan. Kalagayan o damdamin lamang ng mga respondenteng tumugon sa bawat katanungan sa panayam ng mga mananaliksik. Samakatwid, ang pag-aalam o paglalarawan lamang ang kinailangan ng mga mananaliksik. Dahil anim (6) ang mga respondente, naging madali para sa mga mananaliksik ang pagkuha ng datos ukol sa sitwasyon, damdamin at kalagayan ng mga respondente sa kahirapan sa tabing dagat.

KABANATA IV

PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS

Mga datos at impormasyon sa kalagayan ng mga pamilya sa tabi ngdagat:

--------------------------------------------------------------------

Ang unang respondente na aming nakapanayam ay si Jinggay Ignacio. Siya ay nakatira sa Lapu-lapu St. Brgy. Wawa. Siya ay apatnapung (40) taong gulang na. Nagkaroon siya ng isang anak sa edad na dalampu’t dalawa (22). Ang anak niya ay nagtratrabaho sa Jollibee bilang crew.. Ang asawa niya ay si Rogero Ignacio, isang mangingisda na kumikita ng P350 sa isang araw.

--------------------------------------------------------------------

Ang ikalawang respondente ay si Reynaldo Magdalgita t 43 na taong gula. Siya ay nakatira sa Tanigue St. Brgy.Wawa. Siya ay apatnapu’t dalawang(42) taong gulang na. Mayroon siyang limang anak: Raymond (21) nag aaral sa BSU ARASOF at may sarili nang pamilya at nagtratrabaho bilang mangingisda rin, Ryan (19), Maribel (18), Angelica (12), at Raymart (3).
--------------------------------------------------------------------

Ang ikatlong respondente ay si Maribel Flores at siya ay 35 taong . Siya ay nakatira sa 1305Maharlika St. Siya ay tatlumpu’t dalawang taong gulang na. Siya ay may tatlong anak: Raymond (grade 3), Glenda (grade2), mary rose (kinder). Siya ay nagbebenta ng isadng inangkat. Ang kaniyang asawang si Vergilio Flores ay isang tricycle driver na kumikita ng P100-P300 sa isang araw.

--------------------------------------------------------------------

Ang ika-apat na respondente ay si Rose Ann Flores. Siya ay dalawmapu’t limang(25) taong gulang na. Siya ay wala pang anak. Ang hanapbuhay niya ay pagtitinda ng isda na kumikita ng P6000 sa isang buwan.
Ayon sa kanya ay hindi masyadong tumataas ang ekonomiya ng Pilipinas. Naibibigay naman daw ng gobyerno ang kanilang mga kahilingan. Sa susunod na 10 taon ay hindi niya pa masabi ang mangyayari sa kanyang buhay.

--------------------------------------------------------------------

Ang ika-limang respondente ay si Aileen Corona. Siya ay dalawampu’t tatlong (23) taong gulang na. Siya ay walang hanapbuhay. Ang kaniyang asawa ay nagtatrabaho bilang drayber ng dyip at kumikita ng 85 piso sa isang araw. 23 taong gulang sa kasalukuyan. Dati itong namasukan sa pabrika ng tela ngunit dahil sa gulong kinasangkutan ay napilitang umalis doon. Mayroon siyang dalawang anak na hindi pa nag-aaaral. Nalalapit na silang lumipat sa Cavite. Mas gusto nila sa tabing dagat kaysa sa Cavite dahil mahirap daw ang buhay sa Cavite. Ayon sa kanya ay lalong naghihirap ang buhay ng mga Pilipino. Wala rin daw aksiyon ang gobyerno laban sa kahirapan.

--------------------------------------------------------------------

Ang ika-anim na respondente ay si Rowena Paredes. Siya ay labing siyam(19) na taong gulang na. Sa kasalukuyan ay walang hanapbuhay. Ang asawa ay 28 taong gulang at nagtatrabaho bilang bumbero. Magdadalawa na ang kanilang anak. Ayon sa kanya ay wala raw nangyayari sa mga proyekto ng gobyerno laban sa kahirapan. Noong si Marcos daw ang presidente ay mas magaan ang buhay. Sa susunod na 10 taon ay hini niya masabi kung may magbabago sa kanilang buhay. Ang kanilang hiling sa gobyerno ay bigyan ng hanapbuhay ang mga walang pinagkakakitaan.

*Ipinapakita sag grap 1 ang distribusyon ng mga respondent ayon sa kanilang kasarian. Sa anim(6), (1) sa kanila ay lalake at lima (5) naman ay pawing mga babae.
Grap 1
Distribusyon ng mga respondent ayon sa kasarian.

Grap 2
Distribusyon ng mga respondente ayon sa kanilang edad.

KABANATA V
LAGOM, KONGKLUSYON AT REKOMENDASYON

1. LAGOM
Ang pag-aaral na ito ay isang pagtatangkang malaman ang damdamin, pananaw at kaalaman tungkol sa pamumuhay at kahirapan ng anim na pamilyang Pilipino na naninirahan sa tabi ng riles ng tren. Gamit ang deskriptiv-analitik, ang mga mananaliksik ay naghanda ng kwestiyoneyr na ginamit nila sa pag-iinterbyu sa anim na pamilyang Pilipino na naninirahan sa tabi ng riles ng tren partikular sa lugar ng Barangay Wawa, Nasugbu,Batangas.

2. KONGKLUSYON
Batay sa mga nailahad na mga datos, ang mga mananaliksik ay humantong sa mga sumusunod na kongklusyon:
a.Alam ng mga respondente ang lagay ng kahirapan sa Pilipinas, ang mga problema at mga karampatang solusyon dito.
b. Masaya sila at walang pagkabahala sa mga darating na demolisyon sa lugar nila.
c. Karaniwang may maayos na trabaho ang mga respondente sa pag-aaral na ito.
d. Sapat naman ang kanilang kinikita sa pang araw-araw na pangangailangan.
e. Sapat lang ang ginagawa ng gobyerno hinggil sa kahirapan sa lugar nila.

3. REKOMENDASYON
Kaugnay sa pag-aaral na naisagawa at sa mga resulta na natamo ay inirerekumenda ng mga mananaliksik ang mga sumusunod:
- para sa mga lokal na opisyal, walang sawa nilang matugunan pa ang pangangailangan ng mga pamilyang naninirahan sa tabi ng riles at ipaigtingin ang kanilang tungkulin sa pamumuno
- para sa gobyerno, bigyang-pansin ang mga hinain at damdamin sa mga pamilyang nasama sa relokasyon at demolisyon at maglaan ng hanapbuhay para sa kanila
- para sa mga organisasyon na tumutulong sa mga mahihirap, ipagpatuloy nila ang kanilang hangarin na magpatupad ng karampatang solusyon sa kahirapan sa bansa
- para sa mga mag-aaaral, mga guro at iba pang mananaliksik, ipagpatuloy ang pagsasagawa ng mga pag-aaaral ukol sa larangan nito para magsilbi itong pang-mulat ng mata sa mga taong hindi napapansin ang kahirapan ng bansa.

LISTAHAN NG MGA SANGGUNIAN

Bernales, R.A., Atienza, G.C., Talegon, V.M., Rovira, S.G. et. al. 2008. Kritikal na pagbasa at lohikal na pagsulat tungo sa pananaliksik: Batayan at sanayang-aklat sa Filipino 2, antas-tersyarya, alinsunod sa komisyon sa lalong mataas na edukasyon.Valenzuela city: Mutya Publishing House, Inc.
Del Rosario, J. 2004. Bahay-bahayan: Mga karanasang pinagtagpitagpi sa gilid ng riles. http://www.geocities.com/peyspipol/feat9.htm
Kilusan. 2006. Mega projects ni Gloria, mega demolisyon sa mga maralita. http://www.kilusan.net/kilusan_net/ modules.php?name=News&file=article&sid=605&mode=thread&ord er=0&thold=0
Remolino, A.M. 2004. Populasyon at pagbabahagian. http://www.tinig.com/v40/v40_kolum_alex.html

APENDIKS A

TRANSKRIPSYON NG INTERBYU KINA ATE JINGGAY IGNACIO, REYNALDO MAGDALITA,
MARIBEL FLORES, ROSE ANN FLORES, AILEEN CORONA AT ROWENA PAREDES.
Marso 2012

MGA INTERBYUWER

_______________________
_______________________

Unang Respondente: Ate Jinggay Ignacio

DN: Kailan po kayo nagsimulang manirahan dito?
JI: Ah! Simula nung nagkaanak ako. Dito na ako nanirahan.
MM: May anak po ba kayo?
JI: Meron. Isa. Ayun oh! Hoy magpakita ka nga. Nagtratrabaho yun sa JollibeeMO: Ano pong hanapbuhay niyo o pinagkakakitaan?
JI: Ah ako sa bahay lang. Yung asawa ko, yun, isang mangingisad. Alam mo na yung gumagawa CP: Sapat naman po yung kinikita niyo?
JI: Sapat naman. Teka nga taga-UST ka ba? Parang hindi eh. Parang taga- Ateneo ka ah! Hindi joke lang yun! HAHAHAHA!
DN: Kung matutuloy ang demolisyon saan kayo titira?
JI: Naku! Dati pa nagsimula yung demolisyon! Ah sa Cavite kasi kami nadestino eh. Kaso walang trabaho dun! Ayun malapit ka lang sa sementeryo at ospital pero walang trabaho.
MM: Ano po ang nais niyong iparating sa gobyerno?
JI: Ayun, sana magbigay sila ng kabuhayan sa amin.
Mga Interbyuwer: Maraming Salamat po!
JI: Sige balik kayo ha! Sa susunod dalhan niyo ko ng pagkain ha! Di, joke lang! o sige.

Ikalawang Repondente : Reynaldo Magdalita

MO: Kailan po kayo nagsimulang manirahan dito?
RM: Ahh nung binata pa ako nandito na ako. Nandito na kami ng kapatid ko. Dito na ako lumaki eh.
CP: May anak po ba kayo?
RM: Ah oo. Nasa Cavite nga lang sila. Kaso binibigyan ko sila ng panggastos sa araw-araw.
DN: Ano pong hanapbuhay niyo o pinagkakakitaan?
RM: Anu ako, Utility man sa BSU. Nine years na.
MM: Sapat naman po yung kinikita niyo?
RM: Kulang kasi kita mo lima yung anak ko yung tatlo dun nag-aaaral. Kaya kung titingnan mo kulang talaga. Kulang na kulang.
CP: Ano po ang nais niyong iparating sa gobyerno?
RM: Sana taasan pa niya yung sweldo namin kasi kulang eh.
Mga Interbyuwer: Maraming Salamat po!
RM: Salamat din.

Ikatlong respondente: Maribel Flores

MO: Kailan po kayo nagsimulang manirahan dito?
MF: Nung bata pa lang ako ditto na ako nakatira. Hanggang sa nagkaasawa na ako.
CP: May anak po ba kayo?
MF: Oo, tatlo sila lahat nag-aaaral.
DN: Ano pong hanapbuhay niyo o pinagkakakitaan?
MF: Nagtitinda ako ng mangga at binatog. Yung asawa ko naman ay tricycle driver.
MM: Sapat naman po yung kinikita niyo?
MF: Sapat naman.
MO: Kung matutuloy ang demolisyon saan kayo titira?
MF: Sa Cavite na lang, kaso kung may pagkakataon pa, dito na lang.
CP: Ano po ang nais niyong iparating sa gobyerno?
MF: Sana huwag na nilang pabayaran yung mga bahay na binibigay nila.
Mga Interbyuwer: Maraming Salamat po!
MF: Wlang anuman.

Ika-apat na respondente: ROSE ANN FLORES

RR: Kailan po kayo nagsimulang manirahan dito?
RF: Ah bago pa lang ako dito. Mag tatatlong buwan pa lang.
EJC: May anak po ba kayo?
RF: Wala.
AR: Ano pong hanapbuhay niyo o pinagkakakitaan?
RF: Ako? Wala eh. Pero yung asawa ko nagtitinda ng mangga.
CS: Sapat naman po yung kinikita niyo?
RF: Oo! Sapat naman. Eh wala pa naman kaming mga anak eh. Haha.
PA: Kung matutuloy ang demolisyon saan kayo titira?
RF: Siguro dito pa rin sa Maynila kasi pangit sa probinsiya eh.
RR: Ano po ang nais niyong iparating sa gobyerno?
RF: Bigyan nila ng trabaho yung mga wla pang trabaho tulad ko!
Mga Interbyuwer: Maraming Salamat po.

Ikalimang Respondente: AILEEN CORONA

EJC: Kailan po kayo nagsimulang manirahan dito?
AC: Simula pa lang nung bata ako dito na ako nakatira. Dito na ako lumaki.
AR: May anak po ba kayo?
AC: Oo. Dalawa.
CS: Ano pong hanapbuhay niyo o pinagkakakitaan?
AC: Yung asawa ko dating nagtratrabaho sa pabrika kaso dahil sa isang isyu ay napilitan siyang umalis dun. Ngayon, drayber siya ng jeep.
PA: Sapat naman po yung kinikita niyo?
AC: Hindi kasi P85 lang ang kinkita niya sa isang araw eh.
RR: Kung matutuloy ang demolisyon saan kayo titira?
AC: Sa Cavite na lang. Kaysa naman sa wala.
EJC: Ano po ang nais niyong iparating sa gobyerno?
AC: Bigyan nila ng trabaho ang ibang wala pa.
Mga Interbyuwer: Salamat Po!
Ika-anim na respondente: ROWENA PAREDES
AR: Kailan po kayo nagsimulang manirahan dito?
RP: Dito na kami lumaki eh.
CS: May anak po ba kayo?
RP: Magdadalawa na.
PA: Ano pong hanapbuhay niyo o pinagkakakitaan?
RP:Yung asawa ko fire extinguisher. Yung bumbero.
RR: Sapat naman po yung kinikita niyo?
RP: Medyo. Ayos lang naman. Buti nga ito may trabaho.
EJC: Kung matutuloy ang demolisyon saan kayo titira?
RP: Sa Cavite, dun sa Pabahay ni Gloria.
CS: Ano po ang nais niyong iparating sa gobyerno?
RP: Bigyan niya kami ng trabaho!!!!!…...

Similar Documents

Free Essay

The Effect of Dota

...CHAPTER I The problem and Its Background Introduction There are many students and even some young professionals that are addicted to DotA. This is one of the computer games that can be played by many players and is one of the most popular games to young students. Many students get addicted to this game and they even spend long hours inside the computer shop just to play the game. There are studies that getting addicted in playing computer games affects their studies and this is the cause why they are lying to   their parents that they need extra money for their school project but the truth is they are just using the money to rent a computer where they can play DotA with their classmates. Sometimes, in order to make the game exciting, they have a deal to pay those who won the game, so it already becomes a form of gambling.       When time spent on the computer playing DotA   games or cruising the Internet reaches to the   point when it harms a child’s or adult’s family and social relationships, or disrupts school or work life, that person may be caught in a cycle of addiction. Like other addictions, DotA game has replaced friends and family as the source of a person’s emotional life. Increasingly, to feel good, the addicted person spends more time playing video games or searching the Internet. Time away from the computer or game causes moodiness or withdrawal.       When a person spends up to ten hours a day or more rearranging or sending files, playing games, surfing......

Words: 1269 - Pages: 6

Premium Essay

Dota

...knowledgeable and ready to face the next step of life. Playing games is one of the most common thing that people at this age engage to and DOTA (Defense of the Ancient) is one of the most famous for most of the boys and even girls. DOTA is an online game, also played into a computer Defense of the Ancients (DOTA) is a multiplayer online battle arena mod for the video game Warcraft III: Reign of Chaos and its expansion, Warcraft III: The Frozen Throne, based on the "Aeon of Strife" map for StarCraft. The objective of the scenario is for each team to destroy the opponents' Ancient, heavily guarded structures at opposing corners of the map. Players use powerful units known as heroes, and are assisted by allied heroes and AI-controlled fighters. As in role-playing games, players level up their heroes and use gold to buy equipment during the mission. The scenario was developed with the "World Editor" of Reign of Chaos, and was updated upon the release of its expansion, The Frozen Throne. There have been many variations of the original concept; the most popular being DOTA Allstars, which eventually was simplified to DOTA with the release of version 6.68. This specific scenario has been maintained by several authors during development, the latest of whom being the anonymous developer known as "Ice Frog" developing the game since 2005. Since its original release, DOTA has become a feature at several worldwide tournaments, including Blizzard Entertainment's BlizzCon and the......

Words: 1015 - Pages: 5

Free Essay

Dota Addiction Introduction

...CHAPTER I INTRODUCTION Defense of the Ancients (commonly known as DotA) is a real-time online or LAN strategy computer game composing of two to ten or twelve players where you can choose from over ninety unique characters you can play on. It requires focus, strategy, quick hands and quick thinking when you are in difficult situations. The objective of the scenario is to destroy the opponents' "Ancient". The two teams' ancients are heavily guarded structures at opposing corners of the map. The game is popular in many parts of the world; in the Philippines and Thailand. It is also one of the most well-known computer games being played in Sweden and other Northern European countries. By these reasons, the popularity of this game has increased over time not only with these countries being mentioned but it has been getting more popular all over the world. As DotA arises, many issues also arise. It may be about on relationships, peers, foes, and most especially, education. Many critics worldwide are arguing about the real effects of playing DotA considering that many people especially teenagers are getting addicted on this computer game. They said, this is a mind numbing entertainment for everyone and produces a socially isolated people and promotes violent behaviors. Some of these criticisms may or may not be true. In the Philippines, DotA is being played not only by teenager but also by the kids that made this as a big concern for parents. At their young age they are more......

Words: 2451 - Pages: 10

Premium Essay

Dota Paper

...biomolecular-based tracers, which are composed of peptides and proteins. A new DOTA (1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid)-labeling probe was designed and synthesized, DOTA-(E)-ester aldehyde 1 (Fig. 1). The high reactivity of 1 enabled the modification of lysine residues in peptides and proteins to be completed in a very short time even at very low concentrations (~10-8 M) which resulted in selective labeling of the more accessible lysine residues. For examples, only small amounts of somatostatin, albumin, and cytokines (500 ng ~ 100 μg) were efficiently labeled with the incorporation of 2~3 units of DOTA by incubating with 10 equivalents of 1 for 10 min. The present electrocyclization protocol is also applicable to rapid fluorescent labeling; as less as 2 μg of anti-GFP antibody was successfully labeled retaining its GFP recognition activity with 90 % of the intact mAb. MicroPET of [68Ga]DOTA-somatostatin, labeled by the present method, detected this tracer being accumulated in the pancreas. Furthermore, the first PET of glycoproteins, [68Ga]DOTA-orosomucoid and asialoorosomucoid successfully visualized the differences in the circulatory residence of glycoproteins, in the presence or absence of the sialic acids; sialic acids at the non-reducing end of the oligosaccharides significantly contribute to the metabolic stability of the glycoproteins in serum (Fig. 2). Fig. 2 Dynamic PET images of [68Ga]DOTA-orosomucoid and asialoorosomucoid in......

Words: 594 - Pages: 3

Free Essay

Dota

...ang larong Defense of the ancients o mas kilala sa tawag na DotA, at maaaring isalin sa Tagalog bilangTanggulan ng mga Sinauna marami nang pagbabago ang naganap dito. Ito ay isang larong nagmula sa larong bidyo na Warcraft: Reign of Chaos na nang maglaon ay naging Warcraft: Frozen Throne. Ang Mapa nito ay base sa mapang“Aeon of strife” ng larong Starcraft. Ang layunin sa larong ito ay sirain ang mga imprastruktura sa kampo ng kalaban. Ang bawat manlalaro ay mayroong katumbas na “yunit” na kinokontrol. Ang bawat manlalaro ay nag-iipon ng ginto na pambili ng gamit habang pinapataas ang antas ng kanilang karakter. Inilunsad ito noong January 1, 2005 sa mga kompyuter sa buong mundo. Ito ay sikat na sikat na laro na minahal ng mga Pilipino, bata man o matanda. Karamihan sa mga naglalaro ay ang mga kabataan. Kaya naman sa ngayon sinasabi ng marami na wala itong magandang naidudulot sa mga bata at sa mga mag-aaral. Ito ang nagiging dahilan ng hindi pagpasok sa paaralan, mga estudyanteng tumatakas sa klase, nakakaapekto sa pagbaba ng grado sa eskwelahan, maging sa kalusugan at marami pang suliranin tungkol dito. Habang tumatagal ay mas dumadami ang mga tumatangkilik sa mga larong ito na kung saan ang mga “High School” ang mas naapektuhan dahil naaapektuhan nito ang kanilang pag-aaral. Ang layunin sa pag-aaral na ito ay bigyan ng kaalaman at impormasyon ang mga kabataan kung ano ang positibo at negatibong epekto ng DotA sa buhay ng mga mag-aaral. Sa pangkat na ito, nais na......

Words: 555 - Pages: 3

Free Essay

Dota

...DOTA (Defence of the Ancient), DOTA 2, LOL (League of Legends) and other offline and online games are some of the most played computer games in the Philippines according from the website http://gamesinasia.com. Many people including students are playing this game for enjoyment, for fun and to forget their problems even just for an hour. But some students are not just playing it but they are now living with this computer games. Some students feel that their days are not complete if they cannot play this game for just a day. Some students cancel some of their important activities so that they can play this computer games. And because of their addiction in this computer games some students fail in their studies because of not studying before the exam because instead of reviewing they are playing computer games. Some students fail also because of attending classes instead they choose to skip classes so that they can play computer games. Because of their addiction in this computer games they don’t know the consequences that can happen and also because of this addiction many parents now are concerned about the future of their children because of computer addiction. So because of this rising problems of the concerned parents to their children I choose the topic computer addiction so that it can help the problems of the concerned parents to their children. It can help the concerned parents and the students by knowing the causes of this computer addiction so that it can be prevented.......

Words: 613 - Pages: 3

Premium Essay

Dota 2 Reseach.

...Thesis statement: Because of too much indulgence to DOTA 2 the Marian Students of SMAD is affected psychologically, physically and mentally. Outline: I. Introduction A. Definition of terms B. Significance of the study II. Effects A. Psychological * Addiction B. Physical * Poor health C. Mental * Loss of interest in studies III. Conclusion A. Summary of findings B. Recommendations Introduction The youth is the hope of the country, as once stated by the Philippine national hero Dr. Jose Rizal. Indeed, the youth is the hope of the people for they will be the next generation to cradle the responsibility of leading our nation whilst educating the minds of generation to come. Although, big responsibility of the youth they still need time for them to unwind, relax, to act like the children that they are. And one of ways for them to do that is through playing games. Through the years, games have evolved from ideas crafted from children’s imagination, to simple toys, to the present gadgets and consoles which might require the use of the internet and cost a hefty sum of money. But despite the games’ innovating unfolding, students especially those who are financially supported by their parents continue to play a game as their source of great enjoyment and past time. Computer games is one of the most favorite hobbies and past time of the Filipinos especially the students aside from watching television and......

Words: 4305 - Pages: 18

Premium Essay

Dota Addiction

...Cabadbaran, Agusan del Norte CARAGA STATE UNIVERSITY Cabadbaran Campus City of Cabadbaran, Agusan del Norte Dota 2 Online Game Addiction: Causes of Behavioral Changes of Students Submitted by: Raymart M. Ablan Researcher Remboy O. Curilan Researcher Submitted to: Federicko Griño Instructor Chapter I The Problem Introduction There are many students who are addicted to this game called Defense of the Ancient (DOTA) especially the grade VIII high school student. The new version of DOTA which is the Dota2 is the most popular online computer game which can be played by many players around the world. In the early age, grade VIII student are addicted of this kind of computer game, even their budget, time, studies and social relationship will be interrupted because of playing Dota2. There are many questions why students are addicted on this kind of game. Like: Why there are spent more time to this game? And, why they are tell lies asking money from their parents just to play Dota2? When time spent on the computer, playing Dota2 games or cruising the internet reaches a point that it harms a child’s or adult’s family and social relationships, or disrupts school or work life, that person maybe caught in a cycle of addiction. Like other addictions, Dota game has replaced friends and family as the source of a person, emotional life. Increasingly, to feel good, the......

Words: 838 - Pages: 4

Free Essay

Dota

...karunungan, sapagkat maraming kaalaman ang maaring makuha mula sa paggamit ng computer. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay ang bigyan ang mga kabataan ng naturang impormasyon tulad ng epekto ng paglalaro ng computer games at ang mga negatibong epekto nito sa kanilang pag-aaral at kalusugan. Nais din ng pangkat na maituro sa libu-libong kabataang nahihilig sa paglaro ng computer games, ang tamang paraan upang makaiwas sa sobrang pagkahumaling sa paglalaro ng computer games. Nais din ng mga mananaliksik na maipaliwanag ng mabuti na mayroong mga negatibong epekto ito sa kanilang buhay at pag-aaral ang karapat-dapat nilang paglaanan ng oras. Tulad ng isang sikat na Online Game na tinatawag na “Defense of the Ancients” o mas kilala sa tawag na DotA, Ito daw ay isang larong video na nagsimula sa isang modipikasyon para sa larong Warcraft.(Wikipedia) Inilunsad ito noong January 1, 2005 sa mga kompyuter sa buong mundo. Ang naglalaro nito ay gumaganap bilag mga “Sentinel” (Bida), mga “Scourge” (Kontrabida) at mga “Creeps”(Tauhan) na naglalaban -laban sa isang mapa. 10 Sa ilang tahanan at Computer shops ay may larong ito na kinahuhumalingan ng mga kabataan. Upang makapaglaro ang isang tao nito ay kinakailagan nila ng serbisyo ng internet.Nang dahil sa teknolohiya, mas napaunlad pa ang larong ito. Ito ay maari di i- download sa www.getdota.com at bilhin sa iba’t ibang computer game s shop. Dahil dito, mas lalo pang nahumaling ang ilang kabataan na laruin ito. Sa panahon......

Words: 778 - Pages: 4

Free Essay

Dota Addiction

... * The definition of DOTA is "Defence of The Ancients". * Defense of the Ancients (DOTA) is a multiplayer online battle arena mod * A custom game map created for the game Warcraft 3. Originally developed for Warcraft 3: Reign of Chaos (and wildly popular) by Eul, the map was later ported onto Frozen Throne (the expansion pack for Warcraft 3), was released. Currently the most popular ports of DOTA are Allstars, CHAOS and Classic 2.0 Background of the story * DOTA pits two teams of players against each other: the Sentinel and the Scourge. Players on the Sentinel team are based at the southwest corner of the map, and those on the Scourge team are based at the northeast corner. Each base is defended by towers and waves of units which guard the main paths leading to their base. In the center of each base is the "Ancient", a building that must be destroyed to win the game. * Each human player controls one hero, a powerful unit with unique abilities. In DOTA, players on each side choose one of 112 heroes * This research aims to find effects of DOTA into Collage Poly-Tech MARA students (male), especially in their learning. In particular it aims to describe the impact of mass on student learning, identify the reasons why they like to play DOTA, Identify the factors affecting the Collage Poly-Tech MARA students about DOTA, and recognize the importance of learning to balance and DOTA. 3.0 Statement of problem * When their playing DOTA their will miss the......

Words: 627 - Pages: 3

Free Essay

Dota 2

...kahit saan mang computer shop ay matatagpuan na nilalaro ng mga estudyante. Partikular na dito ang paglalaro ng DOTA 2 o Defense of the Ancients 2 na patok na patok pagdating sa mga kabataan ngayon. Bilang isang pag aaral, minarapat namin na ilagay ang pokus namin sa bagay na ito. Ang aming paksa ay “ “. Nabuo ang paksang ito sa kadahilanang, sa loob pa lang ng silid aralan ay makikita mo na an dami at populasyon ng mga naglalaro nito. Sa katunayan, hindi lamang mga lalaki ang nawiwili dito kundi pati na rin mga babae. Wala ring pinipiling edad ang pagkahilig sa larong ito. Kaya naman, marapat na malaman kung ano ba talaga ang mga dahilan o salik na nakaaapekto sa kanila upang maenganyo pa at mawili sa paglalaro nito kahit may matindi nang epekto. Layunin Ang mga layunin ng pag-aaral na ito ay maiparating sa mga estudyante ang mga maling epekto na nadudulot nito sa kanilang pagaaral at mabigyang impormasyon ang mga estudyante kung paano sila makakaiwas sa pagkalulong sa paglalaro ng DOTA 2. Ang inaasahang resulta sa pag-aaral na ito ay maisip ng mga estudyante ang malaking epekto ng paglalaro ng DOTA 2 sa kanilang pagaaral. PANGKALAHATAN 1. Makatulong na maiiwas ang mga estudyante sa pagkalulong sa paglalaro ng DOTA 2. 2. Mabigyan ng sapat na edukasyon ang mga estudyante sa pagaaral ng kanilang mga pang akademikong pagaaral. 3. Mabawasan ang paglalaro ng DOTA 2 para maiwasan na maging bisyo ito. TIYAK 1. Malaman ang mga kadahilanan ng pagpapabaya ng mga......

Words: 618 - Pages: 3

Free Essay

Dota Addiction

...Dota Addiction CARAGA STATE UNIVERSITY Cabadbaran Campus City of Cabadbaran, Agusan del Norte CARAGA STATE UNIVERSITY Cabadbaran Campus City of Cabadbaran, Agusan del Norte Dota 2 Online Game Addiction: Causes of Behavioral Changes of Students Submitted by: Raymart M. Ablan Researcher Remboy O. Curilan Researcher Submitted to: Federicko Griño Instructor Chapter I The Problem Introduction There are many students who are addicted to this game called Defense of the Ancient (DOTA) especially the grade VIII high school student. The new version of DOTA which is the Dota2 is the most popular online computer game which can be played by many players around the world. In the early age, grade VIII student are addicted of this kind of computer game, even their budget, time, studies and social relationship will be interrupted because of playing Dota2. There are many questions why students are addicted on this kind of game. Like: Why there are spent more time to this game? And, why they are tell lies asking money from their parents just to play Dota2? When time spent on the computer, playing Dota2 games or cruising the internet reaches a point that it harms a child’s or adult’s family and social relationships, or disrupts school or work life, that person maybe caught in a cycle of addiction. Like other addictions, Dota game has replaced friends and family as the source of a......

Words: 315 - Pages: 2

Free Essay

Impact of Dota

...SYNTHESIS AND RELEVANCE OF THE REVIEW A general synthetic route to two DOTA-linked N-Fmoc amino acids (DOTA-F and DOTA-K) is described that allows insertion of DOTA at any endo-position within a peptide sequence. Three model pentapeptides were prepared to test the general utility of these derivatives in solid-phase peptide synthesis. Both DOTA derivatives reacted smoothly by means of standard HBTU activation chemistry to the point of insertion of the DOTA amino acid, but extension of the peptide chain beyond the DOTA-amino acid insertion required the use of pre-activated C-pentafluorophenyl ester N-alpha-Fmoc amino acids. Three Gal-80 binding peptides (12-mers) were then prepared by using this methodology with DOTA positioned either at the N terminus or at one of two different internal positions;the binding of the resulting GdDOTA-12-mers to Gal-80 were compared. The methodology described here allows versatile, controlled introduction of DOTA into any location within a peptide sequence. This provides a potential method for the screening of libraries of DOTA-linked peptides for optimal targeting properties This report describes the synthesis and structural characterization of the indium complex of 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid mono(p-aminoanilide) (DOTA-AA), a model compound for 111In-labeled DOTA-biomolecule conjugates. In(DOTA-AA) was prepared by reacting DOTA-AA with 1 equiv of InCl3 in 0.5 M ammonium acetate buffer (pH ∼ 6). It was......

Words: 2630 - Pages: 11

Premium Essay

The Culture of Dota in the Philippines

...love strategy of DOTA in theaction games and Philippines compared to board and mini games. It has a very different gameplay compared among other games. Also, it is a multiplayer game; people can play with others up to 10 persons per game. These are the heroes of DOTA, there are so much to choose from. They are divided into three groups, the Sentinel, the Scourge, and the Neutrals. Also they are divided further by their Joshua Frankie B. Rayo Department of Computer Science University of the Philippines Diliman The Culture of DOTA in the Philippines Joshua Frankie B. Rayo Department of Computer Science, University of the Philippines Diliman jbrayo@up.edu.ph Abstract. The culture of DOTA (Defense of the Ancients) has taken the Philippines to storm because of its very creative gameplay that caused millions of Filipino students hard for them to avoid playing the game; and it is also evident from media to the internet. This game has brought such intense effects to the Filipino youth and its everyday life; up to the point where they are affected physically, psychologically, and their respective careers. Because of DOTA, the computer shops in the country have been growing massively since its release; the youth are gathered there to play informally and to show their enthusiasm and foster friendship, teamwork and camaraderie. It follows the ‘booming’ computer shop industry and culture in the country. Also, some people handle DOTA tournaments to......

Words: 15208 - Pages: 61

Premium Essay

Baby Thesis About Dota

...Oblima Submitted by: Baylosis, Bryant D. Codilla, Steven Joy T. CHAPTER 1 INTRODUCTION Defense of the Ancients (DotA) is a custom scenario for Warcraft III, based on the "Aeon of Strife" map for StarCraft. The objective of the scenario is to destroy the opponents' "Ancient". The two teams' ancients are heavily guarded structures at opposing corners of the map. Players use powerful units known as heroes, and are assisted by allied heroes and AI-controlled fighters called "creeps". As in role-playing games, players level up their hero and use gold to buy equipment during the mission. The scenario was developed with the "World Editor" of Warcraft III: Reign of Chaos, and was updated upon the release of the Warcraft III: The Frozen Throne. There have been many variations of the original concept; currently, the most popular is DotA Allstars, which has been maintained by several authors during development. Since its release, Allstars has become a feature at several worldwide tournaments, including Blizzard Entertainment's BlizzCon and the Asian World Cyber Games, as well as the Cyber athlete Amateur and Cyber Evolution leagues; Gamasutra declared that DotA was perhaps the most popular "free, non-supported game mod in the world" .The map has gone on to influence other maps and games, including the upcoming strategy game Demigod. DOTA GAMES have now been with us for over 30 years. The Atari 2600 is nearly 25 years old. Civilization is now nearly 10 years old.......

Words: 477 - Pages: 2