Diffraktion - Spredning Af Lys I Optisk Gitter

In: Science

Submitted By MagnuxSupreme
Words 1519
Pages 7
Fysikrapport

Diffraktion – Spredning af lys i optisk gitter

!

!
En fysikrapport af

Magnus Lund Nielsen

Jeg bryder mig ikke meget om at se mig selv på forsiden af en fysikrapport. Når det er sagt er denne forside ******* awesome. Ekstra point for Jakob Stegelmann.

Magnus Lund Nielsen

Mandag d. 24. februar

Formål
I øvelsen er der faktisk tale om to forsøg, med hver sit formål. Formålet for den første er at finde frem til gitterkonstanten. Det vil sige at vi skal bestemme afstanden mellem gitterets spalter, ved at se på det diffraktionsmønster der fremkommer når vi gennemlyser det med vores laser.
I forsøg nummer to er formålet at bestemme et hårs tykkelse – også ved at betragte diffraktionsmønstret, men denne gang hvor håret bruges til at ’bryde’ laserstrålen.
Teori
Når vi i forsøget belyser et gitter med vores laser, vil vi se at der i stedet for én prik, vil fremkomme mange. Den midterste prik, altså den lige ud for laseren kaldes 0. orden. Den næste prik, altså første retning hvor lysbølgerne har konstruktiv interferens, kaldes 1. orden. Dette gælder både for prikken til højre og prikken til venstre. De næste prikker kaldes 2. orden og sådan fortsætter det et varierende antal gange, blandt andet efter hvor kraftig laseren er. Godt!
Du burde
Vinklen til orden nr. n (hvor n er defineret som et helt tal større end 0) hedder ϕn, have brugt gitterkonstanten (altså afstanden mellem spalterne i gitteret) kaldes d og afstanden sænket skrift. mellem gitteret og den skærm hvor prikkerne observeres kaldes L.
Med disse værdier kan vi altså ved at måle afstanden mellem prikkerne (Sn) og derefter udregner vinklerne , benytte gitterligningen til at finde frem til gitterkonstanten. Rent konkret gør vi dette med følgende formler; formlen for vinkel !! ud til n. orden når vi
!!
kender L samt Sn er !! = !"!!! ! . Grunden til at vi…...

Similar Documents

På Sporet Af Hysteriet

...På poret af hysteriets gåde Er ”hysteri" en kvindesygdom? Hysteri som er græsk (Hystera), betyder ”livmoder”. Tidligere hen, i hysteriets guldalder (1901) tænkte man, at det var en sygdom for mange kvinder. Dette troede man skyldtes, at livmoderen begyndte at vandre rundt i kroppen da kvinder fik en stor trang til at blive befrugtet. Først senere hen, da det blev et stort problem for kvinderne, fandt man ud af, at det var kvinders tanker og lyster om seksualitet, der blev udelukket og fortrængt af deres bevidsthed som resulterede i angst og skyldfølelse. Dorrit Sairetz, som er forfatter til artiklen ”På sporet af hysteriets gåde”, har fokus på datidens hysteridiagnose. Her fokuserer hun først og fremmest på det store antal af hysteriramte kvinder. Mænd kunne også blive ramt, men oftest var det kvinderne, der led af diagnosen hysteri. Dorrit Sairetz beskriver og argumenter i artiklen for, hvilke omstændigheder der har fået mange af datidens kvinder til at gå i næsten epidemisk udbrud af sygdommen hysteri. I guldalderen havde kvinderne ikke noget at sige. De var undertrykte og var styret af den mandlige overlegenhed. mange af kvinderne dengang blev sendt på sindssyge hospitaler, selvom de egentlig manglede omsorg og kærlighed. Et eksempel dertil kunne være Amalie Skram der i et af hendes værker, som er en Roman fortæller hvordan hun blev indlagt på sindssygehospitaler. Romanen udgør en beskrivelse af hysteriet set med hendes øjne. ”Amalie Skram var selv i lange......

Words: 1209 - Pages: 5

Fysik

...Fysik rapport - Lys Formål: Formålet med det forsøg vi har lavet er at bruge et optisk gitter til at bestemme bølgelængden for de forskellige farver lys. Teori: Hvordan opstår lys? Inderst inde i atomet findes en central kerne. Elektroner som kredser omkring kernen er arrangeret i forskellige skaller og energitrin. En elektron i en af de inderste skaller har mindre energi end en elektron som befinder sig i en skal længere ude. I 1913 fremsatte Niels Bohr en model for hvordan atomer var opbygget. Den bliver i dag kaldt Bohrs atommodel. Teorien gik ud på, at hvis atomet fik tilført energi, så ville elektronen flytte sig væk fra kernen, til en ydere bane omkring atomkernen, og omvendt. Når en elektron springer fra en større bane til en mindre bane, udsendes en foton, altså lys. Når elektronen får tilført energi hopper den ud i en ydere bane, fraføre den energi kan den derimod hoppe ind i mere indre baner. Energi kan tilføres fra et foton, altså lys. Lys kan betragtes som fotoner, altså små energi pakker. Et eksempel kunne være; Der er en elektron i bane 3. Elektronen går fra en bane med høj energi til en bane med lavere energi. Det vil sige at elektronen mister energi ved udsendelse af lys. Der udsendes en foton (altså lys) Øget potentiel energi, overskuds energi udsendes som lys. Elektronen vil gerne være tæt på kernen. Atomer absorbere lys, når elektronen rykker ud, og omvendt når elektronen rykker ind. Engergien er lys. Det synlige spektrum har......

Words: 750 - Pages: 3

Oversættelse Af Property Descirption

...trængslen og travlheden i Londons hverdagsliv. Gode barer og restauranter er åbent døgnet rundt, og landsby området er stedet for at blive set i aftener og weekender. Ikke alene gavner vi disse gode muligheder, men praler af Europas længste marked som er godt for frisk frugt og grøntsager i weekender og Lloyds park, hjemmet af William Morris den berømte victorianske socialist og designer, er nu et fascinerende museum og park som for nyligt er blevet rekonstrueret. Vi er henrykte over at tilbyde dette spektakulære familie-hjem til det udlejende marked. Dette tre værelses-hus er beliggende kun en kort gåtur fra stationen, ideelt for dem der ønsker ekstra minutter i sengen inden arbejde. Ejendommen starter med et klart og luftigt dobbelt opholdsstue, opstillet med den ene halvdel som stue og the anden halvdel som spiseplads. Ved en ende af opholdsstuen er en enorm og overvældende karnap, og ved den modsatte ende er adgange og udsigter over haven, som resulterer i strømme af naturligt lys gennem rummet. Haven er enestående, tilbyder to siddeområder, et skur og modne planter og træer. Køkkenet har været fantastisk udstyret til at sikre rigelig opbevaring, moderne apparater og igen udsigter over haven. På første etage er et dejligt familie badeværelse med bad og bruser over hovedet. To ud af tre soveværelser er store dobbeltværelser i perfekt stand, indbyggede skabe i forældreværelset og gulvtæppe til at holde dig varm igennem de kolde vintre. Til slut er pulterkammeret i......

Words: 338 - Pages: 2

Lies

...Lies “Lies” is a short story written by Ethan Cain in 1988. The story is about Jack, an almost 18 – year old boy. He is kicked out of his parent`s house, but that was actually one of his own wishes. He works in a small theatre called Able`s where he sells tickets half of the time and works as a projectionist the other half of the time. Able`s is also the place where he meets his girlfriend, Katy. He does not love Katy at the very beginning, but after a couple of dates, he actually begins to fall in love with her. As the time goes by, Katy invites him to her sister`s wedding, and Jack gets the opportunity to meet Katy`s parents. After that, they plan to get married in November. But Jack has a second wish, which is to go up to Fountain Lake with Katy. One day Jack sees Katy in a red Cadillac, and together they go up to the Fountain Lake, and his dream becomes true. Jack is two months away to be 18 years old. He is not a boy no more, but a man who is about to get married. “Some guys my age are kids, but I`m eighteen and getting married that`s a big difference” (P 8, L 4-5). Jack sees himself as a grown man, who can take care of his own life. He feels that he is different than anybody else. I do not think that he had any role models he could look up to, so he decided to take care of his own. “Nobody ever told me they loved me before, except my mother, which is obvious” (P 2, L 1-2). It seems like Jack did not get any support from his family, especially not from his father.......

Words: 680 - Pages: 3

White Lies

...White Lie Lying is unforgivable. People who lie are disgusting and we should keep distance with them. We are tought taught to tell truth since we were born. I also firmly believed this until one day when I was so nervous of everything. My teacher told me that I was the best student she had seen. It is her white lie that inspired confidence in me. And Then I realized that lying is not necessarily a an intolerable thing. What’s more, We we would rather get a white lie instead of a an intolerable truth. Telling a white lie is not dishonest. Moreover, the people who tell white lies are so considerate as pure angels. I’d like to tell you a beautiful white lie comes from . A dying patient could see a big tree outside from her room. When the leaves fell down off one by one, she became weaker and weaker. So she said,”I’llsaid,” I’ll die as the leaves all gogone.” Yet, there was only one leaf was still hunging hanging on the tree even after a rainstorm. HowerverHowever it is “the firm leaf” which actually was actually a painting of by a warm-hearted painter who had heard of the remark of her that made her go through the crucial point. A lie though it is, it comes from goodwilling and be respected all the time. A white lie not only can give others hope as the last leaf, but also can make life better, prevent arguementargument, protect others. Without the word of “you are the best” from his mother, Forrest Gump would have not gotten the honor. Without the word of “your taste is......

Words: 517 - Pages: 3

Lies

... LEARNING OBJECTIVES Understand the key differences between economics, accounting and finance Understand why financial information is important List the main users of accounting information and understand their information needs Distinguish between management accounting and financial accounting List the main types of business ownership and outline their characteristics Summarize the advantages and disadvantages of each type of business ownership p 2 Panagiotis Dontis Charitos WBS, 2013-14 IN TODAY’S LECTURE... Topics Differences between economics, accounting and finance Importance of financial information Users of accounting information and their information needs Differences between management accounting and financial accounting i Main types of business ownership Characteristics Advantages vs. disadvantages 3 Panagiotis Dontis Charitos WBS, 2013-14 ECONOMICS - FINANCE – ACCOUNTING Economics is a social science Study the production, consumption and distribution of services or goods Explain how economies work and how do different economies interact Finance is a subset/tool of economics that studies the financial markets Personal finance, corporate finance, state finance Accounting is an essential part of finance and economics Precise recording, reporting and assessment of financial deals and transactions of a business Preparation of statements or declarations concerning assets, liabilities, and outcomes of operations of a business 4......

Words: 979 - Pages: 4

Lies

..._________________________________________________ DECLARATION: I declare that: ● No part of this assignment has been copied from any other person’s work except where due acknowledgement has been made in the text. ● No part of this assignment has been written for me by any other person except where such collaboration has been authorised by the lecturer concerned. ● I hold a copy of this assignment which I can produce if the original is lost or damaged. Signature: _________________________________ Date: ___________________ ● NB: A lecturer or tutor has, and may exercise, the right not to mark this assignment if the above declaration has not been signed. ● If the above declaration is found to be false, appropriate action will be taken. . Little White Lies – Honesty or Dishonesty? Or just an easy way to avoid the painful truth? Lukas Cavalcante Baier Zhejiang University of Science and Technology Abstract Everyone lies. But why do we lie? An often trivial, diplomatic or well-intended untruth, a minor or unimportant lie uttered in the interest to remain polite? Though it is frequently judged, lie-telling is a common and frequent activity in social relations, with ostensible social risks and benefits. Yet, insincerity can become a problem behavior with frequent or inappropriate use over time. The goal of this essay is to identify when a white lie is honest or dishonest or just a way to avoid the painful truth. Little White Lies – Honesty or Dishonesty? Or......

Words: 1694 - Pages: 7

Lies of Silence

...Lies of Silence Written Assignment PAIR WORK Marc & Mikael 2.a. Historical Context The conflict in Ireland and Northern Ireland is a long on going conflict about religion and most importantly whether or not Ireland should be a part of the United Kingdom. The background for the conflict can be dated all the way back to 1169 when the English king Henry the second invaded the country. The conflict in Ireland or the so-called “ The troubles” was a conflict from 1968-1998. On April 10. They made an agreement to a cease-fire. The agreement was called the Belfast agreement and it was a principal agreement of a peace process between the British and Irish governments. The two largest apposing paramilitary groups was the IRA who where fighting for the republic of Ireland and the Ulster defence association (UDA/UFF) who were the largest paramilitary and vigilante group in Northern Ireland. They both conducted terror actions such as bombings etc. against each other and civilians. Sinn Féin is an Irish republican party in Northern Ireland and the republic of Ireland. They are often linked with the IRA, but they refuse any connections between them. Another party is the “New Ulster Political Research Group” which is the political wing of the UDA who has ben active since 1971. Another of the big parties in the Northern Ireland is the Democratic Unionist Party (DUP). The Democratic Unionist Party has since 2007 formed government with Sinn Féin. Repetition of “Lies of......

Words: 2105 - Pages: 9

White Lies

...Jinwoo Hur EH 216 Poetry Analysis 7/7/11 White Lies Part: 1 In the poem “White Lies,” Natasha Tretheway describes a girl telling white lies as a child in a first person narrative. In the first stanza, she describes herself as “light-bright’ near white, high-yellow, red-boned, in a black place.” Red boned means a racially mixed person, and she is describing her skin as a light and near white color. The next stanza shows the readers what kind of lies she said. She told the white folks that she lived uptown, her homemade dresses were straight from Mason Blanche, and she kept quiet when a white girl called her white. Her lies shows that she wants to hide the fact that she lives in a black neighborhood, and she wants to pass as a white. The third stanza describes the punishment she received when her mom found out she was telling the lies. Her mom cleaned her mouth with “ivory soap,” claiming it would purify and cleanse the lying tongue. Part: 2 * Step 1: the technical aspects Yellow highlight: internal rhymes Green highlight: alliteration White lies –Natasha Tretheway- The lies I could tell, when I was growing up light-bright, near white, commas separate 2words each rhythmic high-yellow, red-boned, in a black place, were just white lies. metaphor First stanza is one sentence with commas for end stopping and caesuras. Introduces her background. A lot of imagery used such as “light-bright, near white high-yellow, red-boned, in a black place.” It is literal......

Words: 1269 - Pages: 6

Lies

...Lies. Nothing but lies. My friends we were all lied too back in 2002 when George Brush and Tony Blair declared, falsely, that Iraq possessed “weapons of mass destruction” (WMDs) and that we had to prevent Saddam from unleashing his furry on the World or else we would all be doomed. So with no evidence to support these claims and against the United Nations orders, the United States and the Allied forces brought “freedom” and “democracy” to the people of Iraq. Now, you don’t have to be a rocket scientist to know just how this new found, wonderful freedom and democracy has benefited the people of Iraq. Just take a look at this fact; over four million Iraqis have emigrated from Iraq since 2003. What does this mean? This means that the invasion of Iraq was wrong. Bush and his so called “friends” invaded under false pretences; they were selective about where and when to promote this so-called democracy; and they did not make the world a safer place by eliminating Saddam Hussein. In the lead up to the war, Tony Blair and George Bush claimed that Saddam’s Iraq had developed weapons capable of creating mass destruction and that the only solution was too enter Iraq and exterminate these weapons. However, after seven years of endless searching not a single piece of evidence was found to support Bush and Blair’s claims. The collation forces ended up leaving Iraq WMDless. In any case, even if Iraq did have WMDs, so does other countries such as Israel, Russia and North Korea (which by......

Words: 1007 - Pages: 5

Fysik

...Eksperimenter til mundtlig årsprøve i fysik, 1.g FyB, 19.-20. juni 2014 Vands specifikke varmekapacitet Der ønskes en bestemmelse af den specifikke varmekapacitet for vand samt en undersøgelse om det benyttede system er et isoleret system. Isens specifikke smeltevarme Der ønskes en bestemmelse af isens specifikke smeltevarme Optisk gitter Der ønskes en bestemmelse af laserlysets bølgelængde, bestemmelse af sporafstand, sportætheden og sporlængden på en CD, samt en bestemmelse af forskellige farvers bølgelængder. Mekanisk energi i et frit fald Der ønskes en undersøgelse af om den mekaniske energi i et frit fald er bevaret Brydningsloven og totalrefleksion Der ønskes en eftervisning af brydningsloven for lys, en bestemmelse af brydningsindekset for plexiglas (acryl), samt en bestemmelse af grænsevinklen for totalrefleksion i grænseovergangen mellem plexiglas og luft. En elpæres nyttevirkning Der ønskes en bestemmelse af en elpæres nyttevirkning Stående bølger i et resonansrør Der ønskes en bestemmelse af lydens fart i atmosfærisk luft, og bestemmelser af bølgelængden af lydbølger med forskellige frekvenser. Teoretiske opgaver til mundtlig årsprøve i fysik, 1.g FyB, 19.-20. juni 2014 1. Energi, effekt, nyttevirkning og energikvalitet Gør rede for begreberne energi, effekt, nyttevirkning og energikvalitet. Giv eksempler på hvordan nyttevirkningen af et system kan......

Words: 685 - Pages: 3

LitteræR Artikel Af GrøNt Lys

...Grønt lys Af Pia Juul Pia Juul er en dansk forfatter, der i 2005 skrev novellesamlingen ’Dengang med hunden’, hvori ’Grønt lys’ er at finde. I novellen bliver der fremstillet en historie, med en simpel hverdagsagtig handling. Et problem som fortælleren står overfor, da han går tur med sin søn. Han er distanceret og lytter ikke til hvad drengen fortæller ham, fordi han bliver distraheret af alt muligt andet, som for læseren forekommer ligegyldigt. De mange problemer der nemt kan komme op til overfladen, på helt almindelige mennesker. Pia Juul har et enkelt, men beskrivende sprog og som læser forstår man uden problemer hvad teksten omhandler. Sproget er nærmest så banalt, at det kan minde om sproget i en børnebog; man er i ikke i tvivl om handlingen. Et godt eksempel på en enkel, men velbeskrevet handling, hænder i de første par linjer: ”Sneen var efterhånden meget grå og lå i store hårde dynger langs med vejen. Jeg gik ind gennem parken med drengen, og det var halvmørkt.” Tekstens miljø bliver anslået, så man kan se den halvmørke, grå park, de går igennem, for sig. Man kunne sagtens argumenterer for at den starter in medias res, da vi ingen baggrundsviden får om karaktererne. Men det er der heller ikke brug for. Man er ikke fortabt som læser, på noget tidspunkt i novellen. Den begynder så hverdagsagtigt, at en større introduktion ville forekomme ligegyldig. Man bliver så bidt af den, pga. dens enkelhed. Sproget er ikke poetisk. Hvis det havde været poetisk,......

Words: 1885 - Pages: 8

SparepæRens Lys

...  Sparepærens lys   Josephine Engelbæk   Samarbejdspartner: Oscar & Anas     Formål:   Formålet med dette forsøg er, at vi skal finde ud af om der er ​ Natrium​ ​  eller Kviksølv​  i  sparepæren.     Teori:   Et optisk gitter består af et højt antal parallelle spalter med samme afstand ml. hindanden (​. Denne  d​ ) afstand kaldes gitterets gitterkonstant. Sendes ensfarvet lys gennem et optisk gitter, vil der på en  skærm bagved gitteret fremkomme en række skarpt, lysende linjer. De to lysende pletter til hver sin  side af den lysende central plet kaldes 1.­ordens­pletterne etc. For afbøjningen af lys i et gitter gælder  gitterformlen  λ = d∙sin(V n) .   n   Materialeliste:   ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Spektrometer   Sparepære  Glødepære  “Red tide” spektrometer (digitalt program)   Gitter  Kviksølvlampe   Natriumlampe   Lysleder  Rør (blokerede for, at lyset ikke var for skarpt)    Fremgangsmåde:     Opsætning af gitterspektromeret:   1. Det parallelle lys, der skal afbøjes af gitteret, leveres af kollimatoren, når man belyser dens  spalte. Kollimatoren sidder fast i forhold til apparatets gradskala og bund.     2. Gitteret anbringes i en gitter holder, sig fastspændt på det drejelige bord.     3. Det afbøjede, parallelle lys bliver  samlet af kikkerten. Kikkerten drejes og skal efterfølgende  indstilles.     4.......

Words: 733 - Pages: 3

Couple Lies by

...Everyday people tell lies that seem minor and ineffective on life. These lies are considered white lies or kind lies. A white lie is a cautious, wrong statement which is meant to do no harm or is intended to produce an encouraging result. Adair Lara’s Couple lie shows readers white lies in marriage. She states “This is marital lying. It’s not a white lie, meant to spare your feelings. It’s a pink lie, a couple lie.” In her opinion white lies and couple lies are different, couple lies are acceptable. The author and many people see white lies and couple lies as a way to get through life, but are the results always positive? Couple Lies and White lies may seem innocent and harmless but can potentially cause problems in relationships and friendships. Usually white lies and couple lies aren’t intentional. They are just told at a moment in time when you find yourself in a situation where you may feel as if the truth is harmful, or at least the complete truth. Other times you are uncomfortable answering the question that is asked and rather avoid a problem. Sometimes we fear that the truth may hurt someone’s feelings therefore we use a white lie or couple lie to save face. We lie to those questions like “how do I look?” or “how does the food taste?” You would rather boost someone’s ego rather than be responsible for lowering their self-esteem. We feel that if we bring someone happiness it is a win-win situation. This ideology seems quite simple and fool proof which is why people......

Words: 697 - Pages: 3

Zaf Af

...Khiếu nại - tố cáo. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân được pháp luật quy định là cơ sở pháp lý cần thiết để công dân thực hiện tốt quyền làm chủ và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước đồng thời cũng qua đó phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Giải quyết khiếu nại, tố cáo là nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Việc giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển. Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản pháp luật quy định về vấn đề này, trong đó có Pháp lệnh Khiếu nại - tố cáo của công dân năm 1991, Luật Khiếu nại - tố cáo năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại - tố cáo năm 2004 và năm 2005; Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996 (được sửa đổi, bổ sung vào năm 2006). Như vậy, với việc ban hành các văn bản pháp luật nêu trên đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo; làm cơ sở cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu tố. Khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai là một hiện tượng xảy ra phổ biến trong xã hội; đặc biệt khi nước ta chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, Nhà nước thực hiện cơ chế quản lý mới bằng việc trả lại đất đai những giá trị vốn có thì tranh chấp đất đai phát sinh có xu......

Words: 5932 - Pages: 24