Free Essay

Crown Point Cabinetry

In: Business and Management

Submitted By rafinho
Words 761
Pages 4
Beskrivning av nuvarande system och företag

Crown Point Cabinetry grundades 1979 av Norm Stowell när han började göra skåp i sitt garage. Crown Point var ett familjeägt företag där alla av hans sju barn jobbar inom företag. Brian Stowell, kom överens med sin far Aos om ett avtal och blev ny verkställande chef 1993. När Brain Stowell tog över var det faktorer som inte fungerade som de skall Crown Point.

Frånvaron på de anställda och var ett stort problem. Anställd / ledning relationerna beskrevs som, världelös., AU Management, var en lösning att hantera situationen, men ha en mellanhand mellan ledning och de anställda gjorde inte saken bättre. Det största problemet vid denna tid var dålig in-process kvalitetskontroll. Vissa skåp byggdes tre eller fyra gånger innan de kom ut ur butiken. Brian bestämde sig för att byta system och testa nytt.

Brian kallade till ett möte och meddelade att han skulle göra ändringar. Brian ville att folk skulle säga att de älskade att arbeta på Crown Point (vilket inte var en önskvärd plats att arbeta på vid den tidpunkten). Han uppmuntrade sina skeptiska arbetare att lita på honom. Från 1994 till 2002, införde Brian Stowell och hans fru Becky, många ändringar Crown point skåp. Han minskade de anställda från 73 till 56 anställda. Detta ökade lönsamheten i företaget då många anställda inte gjorde sitt jobb. Ledningssystemet förnyades sedan. Ett nytt team infördes som jobbade med de anställda och (ledningen) dessa hade dagliga möten och diskussioner. Missnöjet som fanns bland arbetarna minskade då detta team hade möten angående scheman löneökningar och bättre arbetsvillkor.
Detta team hade också befogenhet att anställa nytt folk och effektivare anställningar om de skulle behövas för att minska arbets kostnaderna.

bonus betalas ut 95 procent av tiden i genomsnitt 11-20 procent av den årliga ersättning från 1997 till 2001. Andra ändringar infördes också av Brian och Becky Stowell. En straffavgift på $ 1000 till de anställda som fick retur på flertal av varorna för alla restnoterade genomfördes. Om inga restorder uppstod. Detta minskade restorder märkbart.

Löner höjdes mellan 1998, 2000 och 2001. Denna ökning innehöll bonusar på mindre än 25 procent på årsbasis och gav arbetarna en mer stabil lön.

Säkerhet lag blev också införd, vilket fastställde straff (inklusive uppsägning) för lagöverträdare. Omskolning för säkerheten för alla anställda i (även grundare) infördes också. I 1992 erfarenhet mods (ameasure av fordringar arbetsskador) var 40 procent över genomsnittet i delstaten, genom 2002 det minskade till 32 procent under genomsnittet i delstaten. Crown Point infört en 401K pensionsplan in1996 och nu försett sina anställda med en årlig picknick, en box svit på idrottsarenan och skidåkning program.

Crown Point Cabinetry har nu helt förändrats från sina låga tider 1993.Crown Point är nu en önskvärd plats att arbeta och Stowell familjen nu ses som bra miljö för sina anställda. Anställd vändning har reducerats till nära noll procent i frånvaro.Försäljningen har mer än tre dubblats mellan 1993 och 2001. Bruttomarginalen har ökat med 6 procent och är mer än 15 procent över genomsnittet i USA för möbelsnickeri växter. Nettomarginal har flyttat från plus minus noll till 10 procent.

Problem identifiering:
Crown Point har inga märkbara problem. De har behandlat de frågor som uppstod 1993 då Brian Stowell blev verkställande chef. Sen dess har företaget blivit mer lönsamt företag. Detta beror främst på en mycket mer glädje finns hos de anställda som deltar i förvaltningsprocessen. Line anställda har nu en andel att minska arbetskostnader, minska restorder och minska sjukfrånvaron. Anställda ledningsgrupper är också ansvariga för säkerheten och uthyrning och uppsägning av anställda. Detta har gjort Crown Point Cabinetry mer lönsamt företag med en mer stabil arbetskraft. Uppenbarligen har Brain Stowell tagit upp de problem Crown Point hade med dess personal och det är nu en modell för vad ett företag kan göra när det riktas mot anställda frågor.

Lösning:
Crown Point kunde gå tillbaka till hur det var under 1993 men detta skulle bara orsaka problem som den var tvungen att komma tillbaka. Crown Point skulle kunna skapa en ny ledning och ersättning programmet, men det tycks inte finnas ett behov av att göra detta vid den aktuella tidpunkten. Den mest logiska lösningen är att hålla allt som det är. Dessa förändringar har ökat sin produktivitet och vinst samt minska anställda frånvaro och omsättning. De program som Brian Stowell har infört kanske inte fungerar i alla branscher, men de arbetar bra för en tillverkning av sizeof Crown Point och i skåp verksamheten. Crown Point bör fortsätta med de program som har genomförts och fortsätta att fokusera på att behandla sina anställda som sin prioritet.…...

Similar Documents

Free Essay

Crown Cork N Seal

...Crown Cork & Seal | March 18 2013 | | | TEAM 10: Lindsay Fisher, Adam Hines, Lovro Plejic, Steven Werman, Anirud Varadraj TEAM 10: Lindsay Fisher, Adam Hines, Lovro Plejic, Steven Werman, Anirud Varadraj * Metal Container Industry Analysis When judging the metal container (“MC”) industry using Porter’s Five Forces, we have concluded that the industry is not very attractive. Suppliers and buyers both wield power over MC manufacturers such as Crown Cork & Seal (“Crown”) and rivalry among existing competitors is intense. The industry has high barriers to entry and a fairly low threat of substitutes; however, these criteria do not outweigh the impacts of the other forces. As such, we believe the MC industry is not very attractive. The buyers in the metal container industry wield a great deal of power for several reasons. Buyers of MC were consolidating and growing larger, as evidenced by the 90% reduction in the number of buyers in the 1980s. Additionally, these buyers face low switching costs and the threat of buyers integrating backwards is real, as many former and potential buyers manufacture their metal containers in-house. The buyers are also typically price sensitive as the metal container represents just under half of the total cost of a packaged beverage. When dealing with buyers with these characteristics, buyers are a strong force in the metal container production industry. As such, John Connelly, the Crown chairman, strategically positioned Crown...

Words: 1960 - Pages: 8

Premium Essay

Boiling Point and Melting Point

...Determination of Boiling Points and Melting Points of Organic Compounds During this laboratory session, we will practice determining the boiling point of a liquid organic compound and the melting point (or we could call it the freezing point) of a solid organic compound. The boiling point of a liquid is the temperature at which the pressure of the vapor above a liquid equals the existing pressure. As we heat a liquid, the pressure of the vapor above the liquid slowly increases. When this pressure equals the pressure existing in the container, the liquid begins to boil– the liquid turns to vapor. If not contained, the vapor will “escape” into the atmosphere. In other words, the liquid evaporates. If the vapor is contained, and then passed through an area where the temperature is lower, the vapor will “condense” and enter the liquid state again. This would be a distillation. Atmospheric pressure is approximately 760 mm Hg; i.e., the weight of a column of mercury measuring 1 mm2 and 760 mm tall. This equates to about 29.7 inches of mercury. If we reduce the pressure above the sample that we are heating, we can reduce the boiling point of the liquid. This is referred to as a vacuum distillation or carrying out a distillation in vacuo. For example, while water boils at 100oC (or 212° F) at 760 mm Hg, it boils around 22oC at 20 mm Hg. The boiling point of a liquid is a physical characteristic of a compound. Many factors go into the estimation of the boiling point of a liquid such......

Words: 1217 - Pages: 5

Free Essay

Crown Insurance Case Analysis

...The case of Crown Insurance Services brings to the light the many issues now associated with the changing business environment, the questions that arise whether current existing law regrading residence and source is no longer fitting and whether its application may be conducive for cases where misappropriation is intentional. This paper considers some of the questionable reasoning used today by the courts in determining residence and source on companies incorporated overseas. The case of Crown is not dissimilar to that of Malayan Shipping Co, whereby an Australian resident (Mr Sleigh) the majority shareholder of a taxpayer company incorporated overseas, was considered to be the managing director and agent who alone could decide upon the entering of contracts by the company in Australia. The company was found to derive its income and have tax residency in Australia “despite the directors being non-resident and meeting outside Australia” due to central management and control being held by an Australian resident. Similarly in Crown several indicators of absolute authority held by an Australian resident were presented, including “All of the proposals were prepared by Mr. Pattenden on his lap top” and “Mr. Pattenden prepared a group insurance proposal and prepared and issued a policy”, these statements seemingly present Mr. Pattenden as being ‘the brains behind operation’. The commissioner pursued this as it had been in Malayan shipping, however several factors prevented the...

Words: 956 - Pages: 4

Premium Essay

Crown Casio Marketing

...Assignment Two: Crown (Casino Operations) Issue One: The chosen organisation is Crown, with our team’s focus specifically on casino operations in the High End and Mass Market segments to allow a more detailed analysis of the marketing mix and future direction of the brand. Crown has a strong value proposition, highlighted as the Asia Pacific leader in integrated gaming, entertainment and resort facilities, with gaming operations in a broad and highly lucrative market segment both within Australia and overseas. In Australia alone, over 70% of age appropriate citizens participate in some form of gambling activity in a market worth over $20 billion annually (Australian Productivity Commission Report on Gambling – 2010). According to the same APC report, casino gaming now makes up over 20% of the total gambling market and the use of poker machines in both casino and club environments has increased from 29% to 55% of spend in the last 20 years. Whilst a strong customer centric approach is essential for Crown to secure market share and build long term, loyalty based relationships with customers, the business also represents an example of both product and market orientation in its approach. The product orientation is indicated through Crown’s continuous development of table games and customer service programs, with the market orientation indicated through Crown’s detailed understanding of customer needs across its target markets (VIP, High End & Mass Market) and its......

Words: 4713 - Pages: 19

Free Essay

Crown Point

...no. 2-0010 Crown Point Cabinetry Introduction It was 2002 and Brian Stowell, CEO of Crown Point Cabinetry, was reflecting on the incredible change he had seen in his nine years of leadership at the small manufacturing company. Located in rural Claremont, New Hampshire, Crown Point supplied high-end custom kitchen cabinets to customers throughout the United States. The company was a respected and desirable employer in its small community, boasting an inspired and motivated workforce. It had earned the trust of thousands of customers nationwide. But it wasn’t always that way. Industry The U.S. cabinet industry was highly fragmented, with more than 5,000 manufacturers supplying stock, semi-custom, and custom cabinets1 through multiple distribution channels. In 1998 the largest manufacturer held 15 percent of the market, while the second largest held just 7 percent. Over half the manufacturers employed fewer than 10 people. Demand for cabinets followed residential construction industry trends. Distributors and dealers each represented about 30 percent of manufacturers’ cabinet purchases, while home centers and builders shared the remainder evenly. Less than 1 percent of cabinets were purchased direct from manufacturers. As big-box home improvement retailers emerged in the ’90s, the trend toward stock cabinets strengthened while the custom share of the market weakened, from 26 percent in 1989 to less than 15 percent by 1999.2 1 Stock cabinets, typically sold by......

Words: 3411 - Pages: 14

Premium Essay

Crown Piont

...completing this research project for their Leadership Experience Project with the Institute for Leadership Advancement in the College of Business Administration. This project is undertaken as a learning experience for these STUDENTS with potential benefit for the non-profit client Crown Point Ecology Center in Bath, Ohio (CLIENT). The goal is to assess the feasibility of converting a portion of CLIENT’s land into a revenue-generating venture, in this case, event rentals (i.e. catering, weddings, banquets, etc.) STUDENTS have identified <INSERT BUSINESS NAME HERE> as a relevant example from which to gather information from, learn best practices, as well as potential constraints. STUDENTS understand that any information obtained, either written or verbal, during the tour of <INSERT BUSINESS NAME HERE> will be represented anonymously to CLIENT. This includes name of your organization, its exact location, and any other directly identifiable information. Your organization will be represented as Company X from Northeast, Ohio. STUDENTS shall also submit a copy of how <INSERT BUSINESS NAME HERE> will be represented in STUDENTS’ research paper before it is submitted to Crown Point Ecology. <INSERT BUSINESS NAME HERE> will have 7 days to review the information and request changes and/or approve. After 7 days, STUDENTS have right to assume that the document is approved. <INSERT BUSINESS NAME HERE> shall have the right to receive a copy......

Words: 768 - Pages: 4

Free Essay

Crown Point

...Crown Point no. 2-0010 Crown Point Cabinetry Introduction It was 2002 and Brian Stowell, CEO of Crown Point Cabinetry, was reflecting on the incredible change he had seen in his nine years of leadership at the small manufacturing company. Located in rural Claremont, New Hampshire, Crown Point supplied high-end custom kitchen cabinets to customers throughout the United States. The company was a respected and desirable employer in its small community, boasting an inspired and motivated workforce. It had earned the trust of thousands of customers nationwide. But it wasn’t always that way. Industry The U.S. cabinet industry was highly fragmented, with more than 5,000 manufacturers supplying stock, semi-custom, and custom cabinets1 through multiple distribution channels. In 1998 the largest manufacturer held 15 percent of the market, while the second largest held just 7 percent. Over half the manufacturers employed fewer than 10 people. Demand for cabinets followed residential construction industry trends. Distributors and dealers each represented about 30 percent of manufacturers’ cabinet purchases, while home centers and builders shared the remainder evenly. Less than 1 percent of cabinets were purchased direct from manufacturers. As big-box home improvement retailers emerged in the ’90s, the trend toward stock cabinets strengthened while the custom share of the market weakened, from 26 percent in 1989 to less than 15 percent by 1999.2 1 Stock cabinets,......

Words: 310 - Pages: 2

Premium Essay

Crown, Cork & Seal

...Crown Cork & Seal in 1989 As many successful companies do, Crown Cork & Seal began with an idea—one that had the potential to improve the world in which we live. In 1891, a machine shop foreman conceptualized a superior method for creating bottle caps, and set about to do so. Crown Cork & Seal was born, and what followed were intermittent periods of triumphant achievements and costly missteps, soaring profits and depressing losses, eventuating in a successful company with rich tradition and history. However, the competitive business environment slows for no one, and the company finds itself constantly reevaluating its strengths, its competitive advantages, and the viability of the industry in which it has built its legacy. Industry Outlook One of Crown Cork & Seal’s foundational questions involves their industry in general—is it an attractive industry in which to compete? Like most industries, there are things that make the metal container industry an advantageous one, and there are elements of the nature of the industry that are troublesome to its members. The low potential for new entrants does provide somewhat of a safeguard against fresh competition; however, the strong buyer power, high threat of substitutes, and intense competition from rivals makes the industry relatively unattractive on several key levels. For potential new entrants, the metal container industry does not seem to be attractive due to the high barriers to entry. Most of all,...

Words: 1534 - Pages: 7

Free Essay

The Royal Crown Case Study

...Royal Crown Hotel - Barcelona Case Study Scenario As the Event Planner for International Events you were given a brief to find and organize a pharmaceutical product launch and conference for Lombard Pharmaceuticals in Spain. You selected The four star Royal Crown Hotel , Barcelona as the venue mainly because there had been excellent on-line reviews, the conference facilities met your clients requirements and the sister Crown Hotel was within 1 miles walking distance of the main venue. It was also within budget. There were 500 delegates attending the conference of which 276 had chosen to bring partners along. However, following the conference in June 2013, you were called into your managers office to discuss the series of telephone conversations that had taken place that morning. Your manager, Richard Whittington and the client are both absolutely livid. From the clients point of view it had been a complete disaster. The first phone call had been from the CEO of Lombard Pharmaceuticals. ‘I had hoped that by having our Product Launch and Conference booked by a supposedly professional Events Planning company that the launch would run extremely smoothly and the hotel venue would have the requisite location, facilities and level of service required. However, the whole event was a complete shambles and has damaged our image in the eyes of our customers. Just about everything that could go wrong did go wrong. Didn't anyone check that the route from the Airport to......

Words: 1272 - Pages: 6

Premium Essay

Crowpoint Cabinetry Case Report

...SN 31159 221 SXY Management Control Prof. Chan Case 12-2. Crow Point Cabinetry 1. What is the strategy of Crow Point Cabinetry? Crow Point Cabinetry first strategy is that it got rid of the management layers in the production department and formed a team-based management system to empower employees. Then it implemented a gainsharing incentive system to its employees to reduce labor costs and increase earnings of employees. To prevent “backorders” from customers, a penalty/reward system was used and it worked bring in more satisfied customers. And lastly, communication among employees, between the employees and the management team and between the shareholders were kept open because of the team-based structure implemented. 2. What is responsible for the company’s turnaround? Mr. Brian Stowell’s move to lay out the company vision and goals for the employees started the company’s turnaround and improve the performance of the company. But it still took painstaking effort to change the existing systems and improve processes. Eventually, the employees responded by being productive and “return the favor” to the company 3. Is the Crown Point experience transferable to other business settings? Yes it is transferrable, especially to growing companies that need management control systems as they grow. It is important that the company will set its vision and goals like what Mr. Stowell did and pursue changes to realize these vision.......

Words: 261 - Pages: 2

Free Essay

Crown

...Crown Cork & Seal in 1989 Teaching Note I introduce the class by remarking that John Connelly ran Crown Cork & Seal for over 30 years and followed essentially the same strategy for the entire period. The total return to shareholders over the 32-year period was just under 20% compounded. Now that Connelly has stepped down as CEO and given control to William Avery, is it finally time for a change? I begin by asking what are the key strategic issues facing Avery in the summer of 1989. Question 1. What are the key strategic issues that Avery needs to consider? What strategic options are open to him? Here I just want to develop the list and save the analysis of the issues until the end of class. The list of issues should include some of the following: (1) The old Continental Can is apparently for sale either in whole or in part. Should Avery consider bidding on some or all of the business? (2) Metal containers are very slow-growth and plastics is forecast to make significant inroads. Should Avery consider entering plastics? If so, in what segments, and should they build their capability or acquire someone? Who? (3) Expand the product line to a full line of metal containers, not so focused on beverage and aerosol? (4) Diversify into other packaging materials and product categories? (5) Diversify into other less-related businesses? (6) Exit, or sell the business? How should we go about addressing these issues? Presumably we should analyze the......

Words: 5439 - Pages: 22

Premium Essay

Crown

...Crown Corporation: 대규모투자의 자 금 조달 1969년 2월, 크라운 사의 자금 담당자 월터 베넷은 몇 가지 투자자금 조달방안을 고려 중이다. 크라운 사는 지금 기초알루미늄괴(Primary Aluminum Ingot) 생산공장을 세 워 이 전방 생산공정을 기존의 후방공정과 통합시키는 작업을 결정하였다. 이 투자 결 정은 대규모의 자본 지출을 요구한다. 크라운 사는 전방과 후방의 공정 통합으로 일괄생산체제를 구축하여 전반적인 효율성을 크게 증대시킬 수 있다고 믿고 있다. 대 규모 기초알루미늄괴 공장은 에아스탈코(Eastalco)라 명명되었고 이 공장의 완성을 위해 필요한 자금과 운전자본은 현재 회사가 보유하고 있는 현금 보유액을 초과하고 있 다. 우선 1969년도 자금 부족분을 충족시키기 위해 $30M를 6개월 이내에 조달하여야 한다. 베넷은 이런 투자결정이 배당감소로 이어져서는 안 된다고 믿고 있으며 회사의 주당 70Cent 배당률은 유지한다는 가정하에 즉각적이고 장기적인 자금 조달이 이뤄지기를 희망하고 있다. 크라운사 소개 원래 광산회사이던 크라운 사는 1960년대 넉넉한 자금을 이용하여 알루미늄 관련사 등을 M&A하여 그 후 항공기 및 산업용 소비 목적의 초합금 주물(Super Alloy Castings) 과 건물, 포장, 항공산업에 사용되는 알루미늄제품(Aluminum Fabricated Products)의 생 산업체로 탈바꿈했다. 현재 크라운 사의 매출은 크게 주물과 알루미늄제품에 반반 씩 의존하고 있다. 우선 매출의 반을 차지하는 크라운 사의 주물 생산품은 고온의 가스 터빈 엔진에서 도 잘 견딜 수 있도록 설계되었다. 대부분의 설계는 비행기 엔진 제조업자에 의해 미리 설계된 것이며 크라운 사는 이를 가지고 작업에 착수하게 된다. 비행기 제조업체 들은 더 큰 추진력을 엔진작동온도도 얻기 위해 엔진을 더욱 고성능화할 것을 요구하였으며, 이에 따라 화씨 2,150도로 높아 졌다. 따라서 크라운 사의 주물 생산품 들은 이 온도에서 제대로 작동 되어야만 했다. 고온은 터빈의 날개와 날개의 날 에 대한 정밀한 주물의 사용을 요구한다. Crown Corporation: 투자자금 조달사례 1 따라서 주물 작업과 관련하여 고도의 기술과 노하우가 요구되었으며, 주물사업의 성공여부는 다분히 까다로운 기준의 충족과 낮은 불량률의 달성에 달려있다고 볼 수 있 다. 크라운 사는 이를 충족시켰으며, 크라운 사의 품질관리와 기술에 대한 우월성과 이를 달성하기 위한 꾸준한 노력은 고객들로부터 신뢰를 쌓아 나가기에 충분했다. 크라 운 사의 성능과 품질에 대한 엄격한 기준 유지와 노력은 크라운 사가 지난 10년간 미국 제트엔진 프로그램 대부분에 참가할 수 있었던 원동력이었다 표 A. 크라운의 기초 알루미늄 소비, 생산, 매출 실 (단위: 백만......

Words: 3488 - Pages: 14

Premium Essay

Crown

...was the beer category where consumers seemed to have a love affair with the “long neck” bottle that would work to its advantage in the coming years * What are the price points and how do they differ? What impact does the availability of substitutes have on the structural attractiveness of the industry? First, substitutes limit prices. In the short term, price increases can be met with a shift to glass or plastic by brewers or soft-drink bottlers. Second, they may limit long-term demand for metal containers. In the longer term, alternative packaging innovations may emerge that assimilate entire segments of the industry, fiberfoil for oil cans. Plastic soft drink bottles, plastic orange juice cans, and paper and plastic juice boxes, are all examples of segments that moved away from metal containers for reasons of ease and convenience. Hence, substitutes limit and possibly reduce long-term structural demand. The cost advantage that glass once had relative to plastic in the popular 16-ounce bottle size disappeared by the mid-1980s because of consistently declining resin prices. In 1989, the delivered cost (including closure and label) of a 12-ounce can (the most popular size) was about 15% less than that of glass or plastic 16-ounce bottles (the most popular size).11 * Are there any weak points in the substitute item? Are there any limitations to its use? Are there any barriers that may stop a customer from switching? The greatest challenge facing plastics,......

Words: 2057 - Pages: 9

Free Essay

Crowns

...Literature Project Dental Lab Procedures Crowns A crown is a tooth shaped cap that is put on over the tooth to restore the size and the strength of that tooth. When the crown is cemented into place it appears as the original tooth above the gum line. Crowns are great options for those weak teeth that sometimes we have no control over. Most crowns require two visits. The first visit the dentist will prepare the tooth and make the temporary. On the second visit, the patient receives the crown for fitting. For the all porcelain crowns, depending on the technology in the office, it takes one day. In that one day the tooth is prepared, and with a special machine, the crown can be made in the office. Therefore, there is no need for a temporary. There are many reasons a crown may be needed. One reason is to protect a weak tooth, possibly from decay. Another reason is to restore a broken tooth. Also they are needed to cover a tooth with a large filling, to hold a bridge in place, to cover discolored teeth, and to cover an implant. Along with the various needs for a crown, there are a variety of types. These permanent crowns can be all metal, porcelain-fused-to metal, all resin, or all ceramic. The metal crowns are composed of gold alloy, other alloys, or a base-metal alloy. For this type of crown, less tooth structure needs to be removed and the wearing of the opposing teeth is kept to a minimum. This type of crown probably lasts the longest in terms of......

Words: 630 - Pages: 3

Free Essay

Crown Cork and Seal Notes

...share: American National 44%, Ball Corp 5%, Crown Cork and Seal, 5%, Reynolds Metals 5%, Continental Can 13%, Other 28%. -Industry trend—>In-house manufacture (brewers advantageous due to single-label), emergence of plastics (which was weakened in 84, 85. Still 1980 9% share to 18% share in ’89). Glass, for beer. Soft drink producers biggest customer for packaging producer. Diversification and consolidation among packing producers -Diversification of related fields rather than unrelated ones. A response to low profit margins, excess, capacity, rising labor and RM costs. American can and insurance, failure. Analysis Portion: -Rivalry among existing firms (high), 5-6 big competitors. Reynolds Metals—>supplier route. New production tech—>Reynolds. New product design—> Ball Corp -Bargaining power of buyers (high). Top 5 soft drink companies -Bargaining power of suppliers (high)—>Alcoa, Alcan, Reynolds -Threat of Substitutes (high): plastic and glass, -Threat of New Entrants (low)—>the industry is already in long run MC. Smaller firms have been eliminated. 4Ps: -Price, rising COGS due to rise of price of alum by 15%, 65% COGS is RM. TC=7.5%, Labor=12% In house manufacturing, 55%. Consolidation of soft drink bottling. Machinery=2-piece can, 20-25 M per line, 3 piece=8,5-9M/line. Most plants 12-15 lines. -Customer. #1, Coke, #2 Anheuser-Busch, #3 Pepsi, #4 Seagram -Distribution. Manufacturer locate plants close to customer. Crown cork and seal locate plants to......

Words: 428 - Pages: 2