Premium Essay

Bacha Bazi

In: Social Issues

Submitted By medreaw
Words 1474
Pages 6
Ritual of Bacha Bazi in Afghanistan – Its Emergence and Expansion
Author Name
Institution Name

RESEARCH PROPOSAL I. INTRODUCTION:
Sexual exploitation in the form of trafficking boys for male pedophilic sexual abuse under the label of “boy-play” or bacha bazi is a common ritual in Afghanistan. The young boys are kidnapped or abducted from their families. They are frequently made to dress as females, wear cosmetics and dance at events organized by men. They are relied upon to take part in sexual acts with older men. They remain a man’s or group’s sexual subordinate for an extended period (Elton, 2013).
Thesis Question: What are the causes of emergence and expansion of a ritual “Bacha Bazi” (pederasty) in Afghanistan?
Thesis Statement: Factors which led to the emergence and expansion of Bacha Bazi in Afghanistan are: absence of implementation of law, corruption, vagueness and gaps in the law, violation of human rights, limited access to justice, illiteracy, poverty, domestic violence, and lack of awareness on the account of parents. II. LEGAL FACTORS: a. Lack of Rule of Law, Corruption, Ambiguity and Gaps in the Law b. Definition: Neglecting of laws and Afghan Constitution has played an immense role in the expansion of Bacha Bazi. This ritual has not been clearly defined in the Afghan laws. This action is a kind of sexual exploitation and abuse of children, therefore it is anticipated that the ritual is contrary to the Constitution of Afghanistan and other practiced laws in the country. There are groups which use their power and influence including security organs, to give cover to such illegal acts. Many perpetrators are in contact with these irresponsible armed groups.
In 2008, the Afghan government, in order to discourage human trafficking, created a law. Sadly, the only convictions were made against the victims for participating in an…...

Similar Documents

Free Essay

The East-Asian Crisis

...do this by analysing the macroeconomic data of three countries, Malaysia, Thailand and the Republic of Korea, over a 13-year period, from 1990 to 2002. The 13-year period is divided into three time segments. The period 1990-1996 is the pre-crisis period, 1997 and 1998 is considered the period of the crisis and 1999-2003, is the period of recovery. Pre-crisis period: The pre-crisis period could be explained by four different theories: 1) Existence of structural weakness and policy distortions 2) Moral hazard 3) Self fulfilling panics 4) Temporary illiquidity Existence of structural weakness and policy distortions: 1 2 http://en.wikipedia.org/wiki/1997_Asian_financial_crisis Lessons from East Asia crisis and recovery “Obiyathulla Ismath Bacha” Very high levels of debt financed by commercial banks on variable interest rates, sharp reductions in FDI inflows and overvalued exchange rates are common features of crisis hit countries. Since an exchange rate regime is ultimately determined by the Government, overvaluations are nothing but purely policy induced distortions. Moral hazard: Moral hazard arising from the existence of either actual or implicit guarantees can be put forth as yet another explanation. Herding and self fulfilling panics: Herding leads to self-fulfilling panics because rational investors would want to pull out their money if they believed other investors would do the same. When all investors hit the exits at the same time, a self-fulfilling crisis......

Words: 2206 - Pages: 9

Free Essay

Yoğun Bakım Hemşireliği

...gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan öğeleri alıp vücudunda kullanmasıdır. Besin yenebilen her türlü bitki ve hayvan dokularıdır. Besinler su, organik ve inorganik öğelerden oluşmuştur. Bu öğelere ‘besin öğeleri’ denir. Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan besin öğelerinin her birinin yeterli miktarlarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanması durumu ‘yeterli ve dengeli beslenme’ deyimi ile açıklanır. Beslenme tedavisinde temel amaç; akut veya kronik seyredebilen hastalık süresince hastanın komplikasyonlardan korunması için en uygun beslenme programını hazırlamak ve bu süre içinde yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayabilmektir. Bu amaçla, bazı besinler diyetten tamamen uzaklaştırılabileceği gibi, tüketilecek bazı besinlerin de miktarında, kıvamında ve pişirme yöntemlerinde değişiklikler yapılabilmektedir. [pic] Ülkemizde en sık rastlanan sindirim sistemi rahatsızlılarından bazıları gastroözafagial reflü, gastrit, ülser, ishal, kabızlık ve irritabl bağırsak sendromudur. Bu çalışmada emeği geçen Yrd. Doç. Dr. Pakize ÖZYÜREK ve Öğrt. Grv. Esen KARACA’ya teşekkürlerimi sunarım. Hanife ÇAKIR Teşekkürler SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 Sindirim Sistemi 5 Ağız Hastalıkları ve Beslenme Tedavisi 6 Diş Çürüğü 6 Diş eti sorunları ......

Words: 5784 - Pages: 24

Free Essay

Kırsal Kalkınma

...Üzerindeki Etkisi.....................46 2.5.4. Bilgi Teknolojisinin Ulusal Kalkınma Bankaları Üzerindeki Etkisi..................48 2.6. INSAN KAYNAKLARI GEL Ş M , EĞ T M VE KURUMSAL KAPAS TE ...............49 2.6.1. Kapasite nşası ve Kurumsal Kapasite.........................................................49 2.6.2. Eğitim ve Öğrenim Merkezleri ......................................................................50 2.7. KALKINMA SÜREC NE DESTEK OLACAK PROJELER ...................................51 2.8. GÜNÜMÜZDE ‘MODERN ANLAMDA’ KALKINMA BANKACILIĞI ......................52 2.9. KALKINMA BANKALARI – DEVLET MÜDAHALES – SANAY LEŞME ETK LEŞ M : BAZI ÜLKE DENEY MLER ..................................................................54 2.9.1. Kalkınma Çabalarında Güney Kore Deneyimi ve Kore Kalkınma Bankası ...55 2.9.2. Somut Örneklerle Dünya Genelinde Bazı Kalkınma Bankalarının Faaliyet Alanları - Farklılıklar...............................................................................................61 2.10. KALKINMA BANKASI MODEL NASIL B R DEĞ Ş ME UĞRADI?....................64 2.10.1. Kalkınma Bankasının Eski Çekirdek Modeli ...............................................64 2.10.2. Kalkınma Bankasının Yeni Çekirdek Modeli...............................................65 3. GENEL DEĞERLEND RME......................................................................................79 EK 1: KfW BANKENGRUPPE (Kreditanstalt für Wiederaufbau) & ALMAN KALKINMA BANKASI (KfW......

Words: 20823 - Pages: 84

Free Essay

Work

...ruh hastalığı değildir; ancak, belirtileri bazı ruh hastalıklarını çağrıştırabilir. Geçmiş yıllarda 500 çocuktan birinin etkilendiği kabul edilirken günümüzde her 150 çocuktan birinin etkilendiği kabul edilmektedir. Erkek çocuklarda kız çocuklarına oranla 4 kat daha fazla görülür. Araştırmalar sonucu bunun sebebinin X kromozumu olduğu kanısına varılmıştır. Otizmin Nedenleri Otizmin nedeni henüz tam olarak tespit edilememiştir. Fakat otizmin anne babaların çocuklarına yaptıkları kötü şeylerden dolayı ortaya çıkmadığı kesin olarak söylenebilir. Otizmin tek bir nedeni yoktur. Pek çok nedeni olduğu artık bilinmektedir. Otistik bireylerde beyin hücreleri farklı çalışmaktadır. Hücreler arasında mesaj taşıyan kimyasal ileticilerde eksiklik yada fazlalık olduğu düşünülmektedir. Bazı genetik hastalıklar otizme yol açar. Otizmin Belirtileri Otizm, üç alanda sorunlarla kendini gösterir. Bu alanlar ve bu alanların her birinde gözlenebilecek belirtiler aşağıda yer almaktadır.   A. Sosyal İlişkilerde Güçlük 1. Başkalarıyla göz teması kurmakta zorlanmak 2. Arkadaşlık ilişkileri geliştirememek 3. Pek çok şeyi başkalarıyla birlikte değil de kendi başına yapmayı yeğlemek 4. Çevredeki kişilerin yaptıklarıyla ilgilenmemek; onlar kendisiyle ilgilendiğinde ise kayıtsız kalmak   B. İletişim Zorlukları 1. Dil ve konuşma gelişiminde akranlarının gerisinde olmak ya da hiç konuşmamak 2. Başkalarıyla sohbet başlatmada ve sürdürmede zorlanmak 3. Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz......

Words: 899 - Pages: 4

Premium Essay

Lgbtq

...high-profile persecution as compared with that which was received by homosexuals in Europe during the Middle Ages (Dynes) In Japan: several Heian diaries contain references to homosexual acts that existed; some of these diaries also contain references to emperors involved in homosexual relationships and to “handsome boys retained for sexual purposes” (Dynes) In the Midlle East: homosexuality was practiced and was thinly veiled among many Middle Eastern Muslim cultures that were egalitarian or age-structured. Same-sex relations were practiced in the temperate and sub-tropical zone stretching from Northern India to the Western Sahara; in these regions the relations were either gender-structured or age-structured. However, the practice of Bacha Bazi, i.e. sexual slavery and child prostitution, was also popular in the region; young boys would be sold for wealthy men as sexual slaves for entertainment. It is said that this obsession with young boys comes from the pre-Islamic Arabia claim that “beardless youth possessed a temptation to adult men as a whole. . .”(El Rouayheb 115) In Africa: it is reported by anthropologists Stephen Murray and Will Roscoe that women in Lesotho engaged in motsoalle, which were socially sanctioned “long-term, erotic relationships”. It was also recorded that male Azande warriors in the Northern Congo, routinely took on boywives between the ages of twelve and twenty who helped with household related tasks and participated in certain forms of sexual......

Words: 7195 - Pages: 29

Free Essay

The Dancing Bacha - Formal Analysis

...Micha Negro Formal Analysis July 28, 2013 ARHA 2305 The Dancing Bacha (1926) by Alexander N. Volkov pencil on paper Viewed at Arkansas Arts Center permanent collection (July 15, 2013) Scene of an Uzbekistani Teahouse Alexander N. Volkov’s piece entitled The Dancing Bacha is a drawing of a gathering of males, featuring a dancing boy (the bacha) who often performed in the streets of pre-Soviet Central Asia. The piece was made in 1926 and most likely depicts a traditional teahouse in Uzbekistan. The piece’s present location is the Arkansas Arts Center in Little Rock, Arkansas. Although its original location is not noted, it is thought to have originated in Uzbekistan, as previously mentioned. The work is said to be typical of the era, described as Russian Modernism. The artist was born and raised in Uzbekistan, but ethnically Russian and trained in Kiev during the height of European Modernism. The piece is pencil on paper and is approximately five inches by seven inches. It is framed in a large, black frame with a thick, white mat approximately four inches in width. It hangs alone on a narrow section of wall and is well-lit. It can only be viewed on one side due to the frame and position on the wall. The drawing is a monochromatic, gray scale depiction of a group of four males. One, the bacha, is dancing while another, to the right, is playing a stringed instrument called the ghidjak. The ghidjak is “a type of spike fiddle played with a bow.” The other......

Words: 840 - Pages: 4

Free Essay

Kağıt Fabrikalarında Elektrik Mühendisliği Ve Verimlilik

...Türkiye’deki tüm sanayi kuruluşlarının ortak sorunudur. SEKA’nın kapanmasından sonra kağıt fabrikaları için bilgi birikimine katkı sağlayacak hiç bir kurum kalmamış oldu. Özel sektörde üretilen bilgiler, fabrikaların içe kapanmaları nedeniyle paylaşılamaz duruma geldi. Oysa fabrikalar arasında sinerji sağlanarak sağlıklı bilgilerin paylaşılması, kağıt sanayii için verimliliğe katkı sağlayacaktır. Üniversitelerde araştırma yapan bazı araştırmacıların, kağıt fabrikaları hakkında kaynak arayışları sorunun derinliğini göstermektedir. Bu kitap okyanus olmaktan çok kendi çapında bir damla olmayı hedeflemektedir. Bu damlanın, başka damlalarla buluşması, sonuca olumlu katkı sağlayacaktır. Özellikle mühendisler arası doküman paylaşımı bilgi birikimini olumlu yönde etkileyecektir. Aslında daha yukarıda ve geniş bir platformda, kurumsal bir oluşuma ihtiyaç bulunmasına rağmen, bu tür bir girişimin öncelikle maddi kaynağa ihtiyacı olacaktır. Belki de bir “Kağıt Sanayii Mühendisleri Birliği” oluşturulması gerekecektir. Kitabın eklerle ilgili üçüncü bölümünde yararlı olacak bazı bilgiler bulunmaktadır. Türkiyenin sokağa atılacak parası yoktur ve mühendislerin görevi ekonomi ile mühendislik bilgilerini birleştirmek, optimize etmektir. 3/448 Bu kapsamıyla kitaba isim vermek oldukça zorlayıcı olmuştur. Bakım ve tasarım kelimeleri geniş kapsamlı olduklarından mevcut kapsama eklemelerin yapılması gerekmektedir. Kağıt fabrikaları için Elektrik Mühendisliği El Kitabı olma iddiası ise daha......

Words: 85848 - Pages: 344

Free Essay

Atekpc

...AtekPC Proje Yönetim Ofisi 3 Mart 2007 akşamının erken saatlerinde yağmur başlamıştı, AtekPC ana merkezlerinin yer aldığı Metropolis caddelerinde hava soğuk ve kapalıydı. AtekPC’nin CIO’su (Bilişim Daire Başkanı) olan John Strider günün sonunda çantasını topladı, birkaç ay önce geri dönmeyi kabul ettiği yeni Proje Yönetim Ofisini (PMO) düşünmekteydi. AtekPC’de yirmi yılı aşkın bir süre boyunca çalışan Strider şuanda kişisel bilgisayar (PC) endüstrisiyle karşı karşıya olan hiçbir baskıya şahit olmamıştı. Strider endüstrinin geçiş sürecinde olduğunu görmüştür ve onun Teknoloji Bilgisi (IT) organizasyonu önümüzdeki günlerde bazı kritik öneme sahip projeleri de içerecekti ve AtekPC bu değişimlerde lider bir rol alacaktı. Bunun PMO girişimini akla getirdiği düşünülmekteydi. Bu doğru bir şekilde hayata geçirilirse, bu PMO’nun AtekPC’ye önemli bir yararı dokunacaktı, fakat Strider’ın bu düşüncenin çok zor bir biçimde hayata geçirilmeye çalışılmasının nelere yol açabileceğiyle ilgili endişeleri vardı. Bu bir yardımdan çok sorunlar listesine bir madde eklenmesine de neden olabilirdi. Strider’ın aklında birçok soru vardı: Ne kadar PM, PM için yeterli olur? Ne kadar PMO desteği, PMO desteği için yeterli olur? PMO yapısı ve sürecin verimlilik sağladığı ve daha az yanlış ve daha yüksek bir kaliteyle sonuçlanarak daha başarılı bir sonuç elde edildiği konusuna ne zaman değinirsiniz- başlangıçta başarıyı ne şekilde tanımlarsınız? Ve PM ilişkisi ne zaman kendi amaçlarını yönetiyor hale......

Words: 5539 - Pages: 23

Free Essay

Ali Ata Bak

...rahiplerine gösterirler. Süryani alfabeli, güzel ve düzgün yazılı sahifeyi okuyamazlar. Zira noktasız, Süryani alfabesi ile yazılmış bu metin, Arâmi dili ile yazılmıştır. Sonunda bu sahife /1984 başlarında, İstanbul'da Ön-Asya dilleri uzmanı, epigraphist Hamza Hocagil'e gönderilir. Belli bir uğraş sonrasında Hamza Bey bu metni çözer ve tercüme eder. Sahifedeki metin tercüme edildiğinde: "Ben Kıbrıslı Barnabious, bu benim, gökler/semavi yılla 48. Yılda yazdığım 4. İncil nüshasıdır. Bu, Vahyi Sâdık olan Allah'ın kulu Meryem oğlu İsa'ya vahyidir." kaydı yer alır. Barnabas, İbrani (Levili sülalesinden) ve Kıbrıslı olup, Hz. İsa (a.s) zamanında ona iman edenlerdendir. Hıristiyanlığın yayılmasına hizmet etmiş, ancak sonradan ünlü Pavlos (Paul)'un bazı akidevi konulardaki, şahsına özgü tasarruflarına karşı çıkarak araları açılmıştır. Bible-Yeni Ahit'te, "Resullerin İşleri" bölümünde kendisinden ve Pavlos'la olan kavgasından sık sık söz edilmektedir. Hatta Hıristiyan kiliselerince apokrifal (uydurulmuş) olarak kabul edilen ve İngilizce tercümesi mütedavil olan Barnabas İncili'nin (The Gospel Of Barnabas) giriş kısmında da Pavlos eleştirilir. Birçok kimsenin, Hz.İsa'nın 'Allah'ın oğlu' olduğu zannına kapılarak yanıldığını, aldatıldığını ifade eder. Pavlos'un da bu konuda aldananlardan olduğu belirtilir.(Bkz. The Gospel Of Barnabas, Islamic Publications Limited, 4th Edition, Lahore, Pakistan) Daha önce Kudüs'te bulunup Kutsal Mabet'te Tevrat yazıcılarından olan Barnabas, sonradan......

Words: 905 - Pages: 4

Free Essay

Hintililer

...Çocukları yüksekten aşağı bırakarak yakalamak, Hindistan’dak bazı Müslümanlarda 700 yıllık bir gelenektir. Bu geleneğe göre yüksekten atılan erkek çocuğun sağlıklı olacağına ve uğur getireceğine inanılıyor. Ganj nehrinde yıkanmak Ganj nehri Hintlilerde bir tanrıça gibi kutsal sayılıyor. Hintlilere göre, Ganj Nehrinde yıkanıldığında günahlardan arınılıyor. Aynı zamanda ölen Hinduların , Ganj Nehrinin kıyısında yakıldıktan sonra, küllerinin nehir suyuna atılmasıyla özgürlüğe kavuşacaklarına inanılıyor. Hindistan da genç ya da küçük kızlar bir tören yapılarak köpekle evlendiriliyor. Böylece kız ilerde evlenene kadar köpeğin onu koruyacağına inanılıyor. Hindu'lar için inek çok kutsal bir hayvan, öyle ki bazı insanlar Hintlilerin ineklere tapdığına inanıyorlar. Oysa İnekler Hidistan da yaşayan bütün insanlar için kutsal değil. Yalnızca Hindu dinine mensup olanlar ineklerin kutsal olduğuna inanıyor. Bu nedenle Hindistan’ da inek kesmenin cezası 8 yıl hapistir. Drahoma geleneğine göre Hindistan’ da evlenecek olan kızın ailesi erkek tarafına yüksek miktarda para veriyor. Bu nedenle Hindistan’daki fakir aileler kız çocuk sahibi olmak istemezler. Sati geleneğine göre, kocası ölüp dul kalan Hintli kadınlar kendilerini yakar ya da yaktırırlar. Böylece günahlarından arınıp, diğer dünyada da kocalarının yanında olacaklarına inanıyorlar. Yılan oynatma, Hindistan’da fakir halkın para kazanması için yaptıkları bir eylemdir. Ancak o kadar yaygınlaşmıştır ki, Hidistan’a özgü...

Words: 341 - Pages: 2

Free Essay

Alinan Hediyelerin Geri Verilmesi

...istenebilir mi? Sebepsiz zenginleşme var mıdır? BK. m. 81? - Başlık olarak verilen para veya eşyanın nişan hediyesi kapsamında yer alıp almayacağı tartışmalıdır. Bir görüşe göre evlenmenin gerçekleşmesi amacıyla verilen bu tür para ve eşyanın da nişan hediyesi olarak kabulü gerekmektedir. Bir başka görüşe göre, her zaman olmasa da çoğu zaman bu ad altında para ve eşya verilmesi ahlaka aykırı olduğundan, bu nişan hediyesi olarak nitelendirilemez. Yargıtay önceleri başlık adı altında verilen paraların nişan hediyesi sayılamayacağını kabul etmekteydi. Bazı kararlarında başlık adı altında para verilmesini ahlaka ve adaba aykırı bularak, ahlaka aykırı bir amacın elde edilmesi için verilen şeylerin iadesinin gerekmeyeceği sonucuna varmıştır. Bunun yanısıra bazı kararlarında başlık alınmasının 28.11.1920 tarihli ve 55 sayılı Düğünlerde Men’i İsrafat Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesiyle geri verilmesine ilişkin talepleri reddetmiştir. Bazı kararlarında ise başlık alınmasını aynı kanuna aykırı bulmuş, bununla beraber iadesinin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre istenebileceğine hükmetmiştir. Ancak adı geçen kanunun 20.09.1966 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafında iptalinden sonra bu Kanuna dayanma imkanını kaybetmiştir. Yargıtay’ın özellikle 55 sayılı Kanunun iptalinden sonraki kararlarında başlık olarak verilenleri nişan hediyesi saydığı görülmektedir. Nişan hediyesi olarak nitelediği bu paranın ve eşyanın, erkek nişanlı adına babası tarafından kızı temsilen babasına verildiğini......

Words: 473 - Pages: 2

Free Essay

Intercultural Business Communication

...arasında olan bireylerdir. Anlamı ise, normal gören bireyin 6 m.' den gördüğünü, az gören birey 2 m. İle 60 cm. arasındaki mesafeden görebilmektedir. Görme Engelliliğin Eğitsel Tanımı İse; görme yetersizliğinden çok ağır derecede etkilenen, mutlaka kabartma alfabeye (braille) ya da konuşan kitapların kullanılmasına ihtiyaç duyan bireyler “kör”; büyütücü araçlar yardımıyla ya da büyük puntolu yazılı materyali okuyabilen bireyler “az gören” dir. Eğitsel tanımın yasal tanım kadar kesin ve açık olmaması eğitsel değişkenlerden ve öğretimde okuma yöntemini vurgulamış olmasından kaynaklanmaktadır. Nedenleri: Çok sık rastlanmamakla birlikte genetik olabilir. Annenin hamileliği sırasında geçirdiği kızamıkçık gibi ateşli hastalıklar, aldığı bazı ilaçlar ya da röntgen ışınlarına maruz kalma görme engeline neden olabilmektedir. Doğumun güç olması da bir başka nedendir. Prematüre (erken) doğan bebeklere küvezde fazla oksijen verilmesi çocuğun kör olmasına neden olabilmektedir. Doğum sonrasında çocuğun geçirdiği ateşli hastalıklar, kazalar, zehirlenmeler görme engelinin nedenlerindendir. Özellikleri: *Görme engelinin derecesi ne olursa olsun ( az gören- kör) , görme problemi olan çocukların gelişimsel, bilişsel ve sosyal özellikleri konusunda eğitimden yararlanma olanakları vardır. Bunun için de öncelikli olarak bu özelliklerin bilinmesi gerekir. * Dil öğrenilen bir özelliktir ve işitsel olması nedeniyle görme güçlüğü olanların dil gelişimlerine olumsuz etkisi yok denecek......

Words: 3010 - Pages: 13

Free Essay

Ataerki Ve Birikim

...kurtuluş mücadelesinin önüne koyarak daha genel devrim meselesini unuttuğunu zannediyorlardı. Feminizme yönelik düşmanlık, özellikle ortodoks sol örgütler arasında ve erkeklerden çok kadınlar arasında güçlüydü. [3] Oysa genel olarak feminizm ve özel olarak “Batı feminizmi” hakkındaki olumsuz açıklamalara karşın “kadın sorunu” yeniden tarihin gündemindeydi ve onu tekrar bir kenara itmek olanaksızdı. Meksika’daki Uluslararası Kadın Konferansı, Dünya Eylem Planında yer alan bir tür ilerleme stratejisi şeklinde kadınların yumuşak öfkesini ve ağır kanlı isyanını devlet politikalarının kontrolündeki kanallara akıtmaya ve bulaşıcı “Batı feminizmi” hastalığından özellikle Üçüncü Dünya kadınlarını korumaya çalıştı. Fakat bu strateji ters tepti. Bazı örneklerden hareketle bu konferans için hazırlanan raporlar, erkeklerle kadınlar arasında büyüyen eşitsizliğe ilişkin ilk resmi belgelerdi (Hindistan Hükümeti, 1974). Bu belgeler, Üçüncü Dünya ülkelerinde aşağı yukarı bu dönemde ortaya çıkmaya başlayan küçük feminist gruplara itibar ve meşruiyet kazandırdı. 1980 yılında Kopenhag'da toplanan Uluslararası Kadın Konferansında kadınların durumunun dünya çapında iyiye gitmediği, aksine kötüleştiği itiraf edildi. Fakat bu arada Üçüncü Dünya kadınları arasında serpilip gelişen şeyler, farkındalık, militanlık ve örgütsel ağlar oldu. Bu konferansta “Batı feminizmine” Üçüncü dünyadan çokça eleştiri yönelmesine karşın yine de “kadın sorununa” yönelik tutumda bir değişikliğe işaret ediyordu.......

Words: 15873 - Pages: 64

Free Essay

Sex and Violence

...in situations where they may be forced into agreeable or forced prostitution. Other reports suggest that children are forced into prostitution because the abuser gets satisfaction out of being in control of someone and proving their social and economic status. In a documentary titled, “The Dancing Boys of Afghanistan” award-winning Afghan journalist Jajibullah Quriaishi investigates the horrific illegal practice called Bacha Bazi. Bacha Bazi, which translates into “boy play”, is when young Afghan boys are sold to warlords and powerful businessmen to be trained as dancers. These boys perform for male audiences in women’s clothing, and are then used and traded for sex. Sadly the wealthy and powerful men who exploit these young boys are often married with young kids of their own. The wealth and power that these men posses keep them connected to other high-powered officials, which in turn helps protect them from being prosecuted. One man that controls a major boy play ring is even provided with bodyguards by the officials themselves. Many of the Bacha Bazi boys are young, live in extreme poverty, and are lured off the streets with the promise of a new life free of hardship. Some families sell their young boys as young as age 11. The knowledge of financially helping out their family makes this torturous work worth it for however long it may last. Quriaishi interviewed some of the boys, all of whom feared for their lives. The boys understood that if they did not......

Words: 1680 - Pages: 7

Premium Essay

Article Review : the Relationship Between Transformational Leadership and Followers’ Perceptions of Fairness

...Article Reviewed : Eliane Bacha and Sandra Walker. (2012). The Relationship between Transformational Leadership and Followers’ Perceptions of Fairness, 116, 667-680. The article “The relationship between transformational leadership and follower’s perceptions of fairness” by Eliane Bacha and Sandra Walker is to study the relationship between transformational leadership and fairness on the distributive, procedural and interactional level. The research problem being addressed is whether the transformational leader impact the fairness of follower’s perception and reduce the gap among employees. It’s clearly stated in Abstract of the article that previously no study that focused on the direct relationship between transformational leadership and fairness. The researcher starts by saying Leadership research has typically not focused effectiveness paid little attention to the extent to which leader fairness affected leaders ability to mobilize and motivate followers. What can make the fairness’s perception among followers are the element of distributive, procedural and interactional of leader. Trustworthiness, ethical and integrity can be effective influence towards transformational leaders. That’s why a transformational leader who possesses values and ethical standards is perceived to be fair by his employees since he will be fair with them on the remuneration level, will allow them to participate in the decision making process, will treat all his......

Words: 1400 - Pages: 6