Ankara

In: Computers and Technology

Submitted By almnfyfat
Words 3757
Pages 16
An ISS Technical White Paper

Wireless LAN Security
802.11b and Corporate Networks

6303 Barfield Road · Atlanta, GA 30328

Tel: 404.236.2600 · Fax: 404.236.2626

WWireWireless Lan Security

802.11b Wireless LAN Security

Introduction
Although a variety of wireless network technologies have or will soon reach the general business market, wireless LANs based on the 802.11 standard are the most likely candidate to become widely prevalent in corporate environments. Current 802.11b products operate at 2.4GHz, and deliver up to 11Mbps of bandwidth – comparable to a standard Ethernet wired LAN in performance. An upcoming version called 802.11a moves to a higher frequency range, and promises significantly faster speeds. It is expected to have security concerns similar to 802.11b.
This low cost, combined with strong performance and ease of deployment, mean that many departments and individuals already use 802.11b, at home or at work – even if IT staff and security management administrators do not yet recognize wireless LANs as an approved technology. This paper addresses the security concerns raised by both current and upcoming
802.11 network technologies.
Wireless LAN Business Drivers
Without doubt, wireless LANs have a high gee-whiz factor. They provide always-on network connectivity, but don’t require a network cable. Office workers can roam from meeting to meeting throughout a building, constantly connected to the same network resources enjoyed by wired, desk-bound coworkers. Home or remote workers can set up networks without worrying about how to run wires through houses that never were designed to support network infrastructure.
Wireless LANS may actually prove less expensive to support than traditional networks for employees that need to connect to corporate resources in multiple office locations. Large hotel chains, airlines,…...

Similar Documents

Better Than Elses

...com 06500, Çankaya / ANKARA - Turkey Education 2010 -- 2013 Bilkent University Faculty of Economics, Ankara, Turkey B.Sc. in Economics in progress ( Major program ) Current CGPA = 3.33 / 4.00 2006 -- 2009 Turkish Military Academy, Ankara, Turkey B.Sc. in Management Engineering (I quit Military Academy in the 3rd class to follow a career as an economist.) CGPA=3.84 / 4.00 2002 -- 2006 Kuleli Military High School İstanbul, Turkey Honors & Extra-Curricular Activities * Ranked 479th in the Nationwide University Entrance Exam among over 1.6 million applicants (2010) * Full Scholarship and monthly grant awarded by the Faculty of Economics, Bilkent University (2010 - Present) * High Honor awarded by Faculty of Economics, Bilkent University (2011 fall-Spring Semester) * High Honors every semester in high school (2002-2006) * 39 honor-certificates due to superior intellect in given tasks, high success in academic and managerial issues etc. between 2002-2009. * President of Football Club between 2007-2009. * Active member of Management and Economics Community-MEC (2010 - 2011) * Active member of Logistics Club (2011-Present) * Co-founder of the Gastronomy Club and member of management board(2011-Present) Certificates and Seminars * P&G Live Classes Finance Class ,Ankara (Dec 2010) * P&G Live Classes Product Supply Class, Ankara (Dec 2010) *......

Words: 315 - Pages: 2

Sadasda

...1 APA 6.0 YAZIM KURALLARI ve KAYNAK GÖSTERME BİÇİMİ Ankyra, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisine gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır. APA‟nın 6. baskısı, yazarların dikkate alacağı versiyonu olmalıdır. Bununla birlikte kaynakça düzenlenirken Türkçeye uyarlanmış ve APA‟nın istisnası olan hususlar da bulunmaktadır. Bu istisnalar şunlardır: Kitapta yer alan bölümler/makaleler için İngilizce kullanılan “In” sözcüğü ve Türkçedeki karşılığı olan “içinde” sözcüğü kaynakçadan kaldırılmıştır. - Türkçede gün ve ay içeren tarihler önce gün, sonra ay şeklinde (örneğin 12 Kasım) yazılmalıdır. APA 6. basıma göre kaynak ve referans sistemi Metin içinde APA: - Metnin tümü, ara başlıklar dahil, son notlar (endnote) hariç, iki satır aralıkla yazılır. Metinde paragraflar soldan girintili olarak başlatılır. İlk sayfa kapak sayfasıdır. Kapakta sırasıyla, makalenin tam başlığı, yazarın adı, yazarın kurumu sayfada ortalanmış olarak alt alta ikişer satır aralıkla sıralanır. Sayfanın altına doğru yazar hakkında kısa bilgi notu sola yaslanmış olarak yer alır. Bu notta yazarın şu anki durumu, ilgi alanları, ödülleri vb. bilgiler, yazının bir proje kapsamında desteklenmesi vb. bilgiler ile iletişim için elektronik adresi yer alabilir. Metin içinde kitap, dergi ve film, TV programı adları italik yazılır. Örneğin, Siyaset Meydanı programında (…). Ayrıca yeni......

Words: 2405 - Pages: 10

Asasasa

...ayrılana kadar geçirdiği işlemleri gösteren bir süreç diyagramı hazırladım. Bu araştırmalarla birlikte işletme işleyişinin kavranması ve analizinde endüstri mühendisliği bakış açısını görmeyi amaçladım. 1.KURULUŞA AİT GENEL BİLGİLER 1.1 Adı Arçelik A.Ş. Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi 1.2 Kuruluş Tarihi Ocak 1992 yılında proje çalışmalarına başlanan Ankara Bulaşık Marinası İşletmesinin temeli, 22.09.1992 tarihinde atılmıştır. İşletme 1 yıldan daha az sürede imalata başlayarak 15.09.1993 tarihinde montaj bandında ilk deneme üretiminden sonra Çayırova işletmesinde bulunan Bulaşık Makinesi ile ilgili teçhizatın da Ankara işletmesine transfer edilmesi ile birlikte 20.10.1993 tarihinde seri üretime başlamıştır. Böylece bulaşık marinalarının tamamı Ankara işletmesinde üretilir hale getirilmiştir. 1.3 Kuruluşun Tarihçesi Arçelik, 1955 yılında Vehbi Koç ve Lütfi Doruk tarafından Sütlüce’de kurulmuştur. Türk Beyaz Eşya Sektöründe ilklerin öncüsü olan Arçelik 1959'da ilk çamaşır makinesini, 1960 ise ilk buzdolabını üretmiştir. 1968 yılında Çayırova tesislerine taşınmış, 1970'li ve 1980'li yıllarda ürün çeşidini hızla genişleterek 1975'de Eskişehir Buzdolabı, 1979'da İzmir Elektrikli Süpürge, 1993 yılında Ankara Bulaşık Makinesi işletmeleri faaliyete geçirilmiştir. 1999 büyüme ve yeniden yapılanma yılı olmuştur. Haziran ayında Ardem Pişirici ve Isıtıcı Cihazlar A.Ş. ve ardından aynı yıl Aralık ayında Türk Elektrik Endüstrisi A.Ş. ,Atılım A.Ş. ve Gelişim Pazarlama......

Words: 853 - Pages: 4

Daily Life

...grandmother must be the angel that sent to her to carry herself. There were some nannies to look after her and her brother if the grandmother was tired or busy. Although she loved these nannies so much, they could not give her same love as her grandmother did. She was continued to raised by her happily until they moved to Ankara in 1997. They moved because of her father’s job. He promoted a better position in the same work; therefore, they had to move. However, grandmother never thought in this way. She had only two child and two grandkids. When they moved to another city, she had to live with her only daughter who was not married and had no children. Aunt also got angry because she had only a sister who is taken to her and she loved her nephew away. They blamed him that he tried to separate them and never forgiven him. Those are the certain issues that she ever remembered. There were always a fight between father and aunt-grandmother. They didn’t want to be together; therefore, she was torn between them. She had to choose to go İstanbul to visit her lovely grandmother or be her father in Ankara in every holiday. This is because her grandmother didn’t want to come to Ankara not to see her father and didn’t want him come to İstanbul for the same reason. She was wondering, even if she could not decide to make a decision between them, how her mother can deal with this situation. However, she would learn that when she saw her mother had a nervous break down. Her mother also never......

Words: 1378 - Pages: 6

Treysan Prefabricated Steel Cons. Ind. and Trade Corp.

...PREFABRICATED STEEL CONS. IND. AND TRADE CORP. MERVE BUYUKBAS IE 299 October 6, 2013 Industrial Engineering Bilkent University 06800 Ankara Abstract This report is an examination of Treysan Prefabricated Company observed by myself as an intern. In the three stage of the report, firstly, identity of company is defined. Then in the second part, general information is given including the part that the company’s took place in the industry. Conducted system of the company is observed; how they manage the orders from all over the world and how they produced their products are expressed in detail. In the third part, one specific area of the company, Magpan is analyzed and possible outcomes are written in order to develop the existing system.   1   IE299 – Company Identity Card Company Name: TREYSAN Location: Date of Establishment: Ownership: Area (m2) Outdoors: Indoors: Number of Workers White Collar: Blue Collar: Number of IEs: Annual Production Capacity for major products/services KAZAN, ANKARA 1975 IC IBRAHIM CECEN INVESTMENT 32 000 M2 18 000 M2 71 138 7 600 000 M2   2   Treysan Prefabricated Company produces prefabricated panel system buildings, preengineered steel buildings, permanent structures and living containers in its factory in Kazan, Ankara. Treysan Prefabricated is established in Ankara in 1975 by Ibrahim Çeçen and now it continues it’s business as an affiliation of IC ÇEÇEN holding. Treysan Prefabricated is established......

Words: 3078 - Pages: 13

Annotated Bibliography

...Annotated Bibliography Name Institution Hert, J. (2009). Sports medicine In the United States. Westport: Greenwood Press. Hert (2009) provides imperative evidence on the inadequacy of nutritional facilities through a study that was done on some students from the sports units of Hacettepe, Ankara and Gazi Universities in Ankara. From this study, it was noted that many students in the sports department including their coaches were not aware of their nutrition value even as they pursued their sport courses. This piece of study is important as it gives facts concerning availability of nutritionists in the universities and knowledge of students concerning their diet. In the paper, this source gives a general picture of the situation and can hence be used as a starting point. Baechle, T.R. (2008). Essentials of strength training and conditioning. Champaign: Human Kinetics. This source also provides important information concerning the major topic. The author of the book highlights the importance of healthy feeding in football and how lack of nutritional facilities in a sports college negatively affects the success of the footballers and athletes. Baechle (2008) also insists that most of the universities in America lack nutritional facilities thus affecting success of many American footballers. Biols, N. (2010). Sports, body and health. California: California University Press. This book also forms important source information for the paper. The writer......

Words: 736 - Pages: 3

Lindo Enterprise

... EDUCATION Ph.D. Information Science & Technology, Syracuse University (Sept 2004- Sept 2010) Dissertation Topic: Leadership perceptions and behaviors in self-managing virtual teams (Open Source Software Development Teams). Chair: Dr. Robert Heckman Committee Members: Dr. Kevin Crowston, Dr. Nora Misiolek, Dr. Derrick Cogburn M.B.A. Specializations in Supply Chain Management, and Global Entrepreneurship, Syracuse University (Syracuse, NY. 2001-2003) GPA: 3.8 / 4.0 M.S. Information Management, Syracuse University (Syracuse, NY, 2000-2002) GPA: 3.9 / 4.0 B.S. Business Administration, Middle East Technical University (Ankara, 1996-2000) GPA: 3.7 / 4.0 JOURNAL ARTICLES Eseryel, U. Y., Eseryel, D. (Submitted). Leading by Doing Work: Leadership in Self-Managing Virtual Teams. Crowston, K., Howison, J., Chengetai, M., & Eseryel, U. Y. (2007). A Balancing Act: The role of face-to-face meetings in technology-supported self-organizing distributed teams. IEEE Transactions on Professional Communications, 50(3), 185-203. Crowston, K., Li, Q., Wei, K., Eseryel, U. Y., & Howison, J. (2007). Self-organization of teams in free/libre open source software development. Information and Software Technology Journal, Special Issue on Qualitative Software Engineering Research, 49(6), 564-575. Nicholson, S., Sierra, T., Eseryel, U. Y., Park, J., Barkow, P., Pozo, E., & Ward, J. (2006).  How much of it is real? Analysis of paid placement in Web search engine......

Words: 4481 - Pages: 18

Patnubay at Gabay

...Türkçe ilkokuma ve yazma öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Alderson, J. C. (1984). Reading in a foreign language: A reading problem or a language problem? Alderson, J. C. & Urquhart, A. H. (Eds.). Reading in a foreign language. New York: Longman. Allan, J. & Bruton, A. (1998). Squeezing out the juice: Perceptions of reading in the secondary school. Edinburgh: Scottish Council for Research in Education. Allport, G. W. (1967). Attitudes. Fishbein, M. (Ed.). Reading in attitude theory and measurement. New York: John Wiley and Sons, Inc. Altunay, U. (2000). Önörgütleyici ve öğrenci tutumlarının İngilizce ironik metinlerin anlaşılması üzerindeki etkileri. Unpublished doctoral dissertation. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Anastasiadou, S. D. (2009). Multivariate statistical analysis of Greek pupils’ attitudes toward reading. International Journal of the Book, 6(1), 35-43. Arıcı, A. F. (2005). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuma durumları: Beceri-ilgi- alışkanlık-eğilim. Unpublished doctoral dissertation. Atatürk Üniversitesi, Erzurum. 54 Copyright © International Journal on New Trends in Education and Their Implications / www.ijonte.org International Journal on New Trends in Education and Their Implications April, May, June 2012 Volume: 3 Issue: 2 Article: 04 ISSN 1309-6249 Balcı, A. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlık ve ilgileri üzerine bir araştırma. Unpublished doctoral dissertation. Gazi Üniversitesi, Ankara. Bandura, A. (1977). Social......

Words: 6168 - Pages: 25

Squatter Settlements

...has also outlined daily life in a squatter home surrounding the capital city of Ankara. The object of this paper is to view planning, or the process in which we make well-informed rational decisions, in a way that can improve the way of life for over a billion people around the world. Although squatter settlements may not be the general way a person perceives a city, they are ultimately some of the most complex, dynamic, and diverse cities the world has to offer. As part of the planning process planner’s review issues, gather their information, implement a plan, and review their results. This is how our first author evaluated the squatter area of Ankara, Turkey. To start our first area of discussion we will deal with one of the largest forms of squatter settlements on the Eastern Hemisphere. In an areas of Turkey there is an old term known as ‘Gecekondu’ meaning built overnight (Eroglu, 2011, pp 1). Turkish residents overnight build these areas without any kind of taxation from government or any kind of repercussions when the sun rises. What is built in the night stays forever. Unlike some settlements, areas of Ankara have not found a way to increase economic growth in the area of poverty. As well as a decline in economic growth, the area also struggles to meet the basic food and non-food needs. The purpose of the book is to understand socio-economic behavior in the poor households of Ankara (Eroglu, 2011, pp 2-5). As a planner I would like to view these problems as......

Words: 2569 - Pages: 11

Mrdkjfslkjdf

...KOLEKSİYONU Asuman Baytop* Prof. Dr. Hikmet Birand (1904-1972), Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde botanik öğretim üyesi idi. Aynı üniversitede kürsü başkanlığı, dekanlık ve rektörlük görevlerinde bulundu. Araştırma konusu olarak sistematik botanikten ziyade, bitki coğrafyası ve sosyolojisi, vejetasyon bilimi, tabiatı koruma konuları ile ilgileniyor, Türkiye’nin step bölgeleri ve step bitkileri üzerinde çalışıyordu. Bu gaye ile yaptığı araştırma gezilerinde bitki örnekleri topluyor ve örneklerini mensup olduğu kurumun herbaryumuna, önceleri Herbarium Turcicum’a, daha sonraları ANK’a yerleştiriyordu. ANK ile ilgili bir katalog da yayımladı. Onun çekici bir özelliği, halka yönelik olması, halkın takip edebileceği sade ve akıcı bir dilde bilimsel makaleler ve kitaplar yazması idi. H.Birand, Türkiye’de bitki sosyolojisi bilim dalının kurucusu oldu (Baytop 2001). Hikmet Birand’ın yaşam öyküsü hakkında bilgilerimiz nispeten azdır. Prof. C. Y. Çiftçi’nin son bir kitabından (Çiftçi 2008) aldığımız bilgilere dayanarak ve ilaveler getirerek onu aşağıda tanıtıyoruz. H. Birand 1904 yılında Karaman’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karaman’da yaptı. Yüksek öğrenimini İstanbul’da Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi’nde tamamladı. 1928-1932 yıllarında Almanya’da Bonn Üniversitesi’nde doktorasını yaptı. 1932’de yurda döndü ve Ankara’da Yüksek Ziraat Mektebi Botanik Enstitüsü başasistanlığına atandı. 1933’te, o yıl açılan Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kadrosuna geçti.......

Words: 2877 - Pages: 12

Ffff

...2016/1 DÖNEMİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır. Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır. 2016/1 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri * İlk kez sınava katılacaklar için odalara son başvuru tarihi * Tekrar katılacaklar için son başvuru tarihi : 19-20 Mart 2016 : 10 Şubat 2016 : 29 Şubat 2016 İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların; 10 Şubat 2016 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) ve staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir. Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son......

Words: 1003 - Pages: 5

Hardships in Achieving a Dream Career and Its Effects on Loved Ones

...Department of Business Administration, Ankara, Turkey Email: zkalyoncu@gmail.com Semra Guney Hacettepe University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration, Ankara, Turkey Email: semguney@hacettepe.edu.tr Mahmut Arslan Hacettepe University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration, Ankara, Turkey Email: marslan@hacettepe.edu.tr Salih Guney Istanbul Aydin University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics and Finance, Istanbul, Turkey Email: saguney2004@gmail.com Evren Ayranci (Corresponding Author) Istanbul Aydin University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration (in English), Istanbul, Turkey Email: xonox@mynet.com Abstract Emotional intelligence is one of the biggest factors that contributes to the success of individuals who assume various tasks and roles in modern life. It is also important in determining how individuals cope with the stress that can potentially limit their emotional relationships, decrease their efficiency, and reduce the pleasure of life. The main purposes of this study were to consider the concepts of emotional intelligence and stress, and to conduct an applied study of the relationship between these two variables. The nurses who worked at some of the private and governmental hospitals in the province of Ankara were studied, and this......

Words: 3611 - Pages: 15

Ankara Under the Trash

...unplanned urbanization trigger this problem. Ankara which is a large city can be given an example for this problem. When the population of this city increases, the trash problem in that environment will cause many people, animals and the nature to be damagedin the way of health. Trash problem in Ankara become a highly controversial topic between the officials of government and many proffessionals in Turkey. While the officials of government argue that there is not a trash problem in Ankara, the proffesionals and experts support that this problem has been remaining in nowadays in Ankara. Trash which is a global problem has been increasing minacously in Ankara day by day because of lack of awareness and unplanned urbanization. The main reason of trash problem in Ankara is lack of awareness. In today's world, education is not a measurement to specify people who learn what is the good or bad thing. Especially university students who are known as a well-educated people have negative effects in this problem. For example, the picture above is belonged to Ted University's students. This picture is a scene which describes how much well-educated students give importance their area and how these people show an approach to this problem. Therefore, it is not related to university or school, this is related to lack of awareness between people and their environment. Not only students at Ted University but also the others universities in Ankara have a scene which look to be this picture.......

Words: 575 - Pages: 3

Consultant

...Professionalising SOE Board of Directors MALAYSIA World Bank I’nal Conference on Corporate Governance Practices in SOEs Ankara Turkey 10 June 2014 Presenter: Aziz Bakar CEO, Malaysian Directors Academy (MINDA) 1 AGENDA 1. Background & Intro 2. Enhancing Directors Effectiveness 3. Enhancing Board Effectiveness 4. Malaysian Directors Academy (MINDA) 2 INVEST MALAYSIA FORUM • The Government is committed to ensure Government Linked Companies Transformation (GLCT) Programme continues to be implemented, if anything with greater urgency and focus • Government Linked Investment / Companies (GLIC/GLCs) must aspire to greater heights, whether best in class or emerging as future regional, if not global champions Source: Prime Minister’s Keynote Address at Invest Malaysia Forum 2012 3 HISTORY AND EVOLUTION OF GLCs 1969 Maybank becomes government owned 1972 LTAT established 1979 Sime Darby is Malaysianised 1957 1987 Jabatan Telekom Corporatised 1992 Malaysian Airport and Postal Department provatised 1997 Industrialisation and moving up the value chain 1951 EPF established 1983 Rapid economic growth and privatisation 1962 LTH established 1978 PNB established 1970 Launch of New Economic Policy (NEP) Malaysianised GLCs Value adding to Malaysia’s Natural resources 1985 Proton launch first model 1981 Launch of......

Words: 2101 - Pages: 9

Turkey in Ww2

...Central Asia The expansion of political, economic and cultural relations with Turkic-speaking countries is one of the priorities of Turkey’s modern foreign policy was initiated by Ahmet Davutoglu, former foreign minister, current prime minister. After the ruling Justice and Development Party came to power, Turkey did a lot to have close relations with the Turkic-speaking countries. One of the most important allies of Turkey among Turkic-speaking countries in the South Caucasus is Azerbaijan but in Central Asia – Kazakhstan. The Turkish authorities value these relations. Turkey is one of the first countries which recognized the independence of Kazakhstan. This testifies to the special status of Kazakhstan in Central Asian policy of Ankara. Today, Turkish President Recep Tayyip Erdogan will pay a state visit to Kazakhstan. The two presidents will take part in the second meeting of the High Level Strategic Cooperation Council. The Turkish-Kazakh Business Forum will be also held. Erdogan’s visit to Kazakhstan will last from April 15-17. At present, Turkey is the fourth country after the US, South Korea and Great Britain investing in Kazakhstan ($ 2 billion). In addition, more than 1,800 Turkish companies operate in Kazakhstan, and this figure exceeds the number of other foreign companies operating in the country. The total cost of projects implemented by Turkish contractors in Kazakhstan is about $17.5 billion. Over the last three years, the trade turnover......

Words: 371 - Pages: 2