Free Essay

Abc Metodas

In: Business and Management

Submitted By oziris5
Words 443
Pages 2
ABC metodas Iškilus patikimos išlaidų informacijos poreikiui, įmonės pradėjo diegti naujas išlaidų apskaitos sistemas, tokias kaip veiklų išlaidų apskaita – ABC.

ABC išlaidų apskaitos sistema yra žinoma vadybos srities naujovė. Ji buvo sukurta dvidešimtojo amžiaus devintajame dešimtmetyje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Kas tai yra?
Tai yra ištobulinta savikainos apskaičiavimo sistema, suteikianti galimybę daugiau išlaidų klasifikuoti esant tiesioginėms, išleisti tam tikrą kiekį netiesioginių išlaidų fondų bei nustatyti išlaidų turėtojus. ABC išlaidų apskaitos sistemos panaudojimas įtakoja geresnį išlaidų pasiskirstymą, išnaudojant mažesnių išlaidų fondų reikalaujančias veiklos rūšis. Atsižvelgiant į išlaidų turėtojus, šių veiklos rūšių savikaina yra pagrindas, suteikiantis galimybę išlaidas priskirti kitiems išlaidų objektams, pavyzdžiui – gaminiams ir paslaugoms.

Sistemos paskirtis ABC išlaidų apskaitos sistema iš esmės buvo skirta ištaisyti klaidingam papildomų išlaidų pasiskirstymo būdui. ABC išlaidų apskaitos sistema – praktinė tradicinės valdymo apskaitos problemų išeitis.

Pasak mokslininkų ir specialistų, ABC išlaidų apskaitos sistema – viena svarbiausių 20 a. naujovių valdymo apskaitoje. Michael apibūdina šią išlaidų apskaitos sistemą kaip pirmą metodą, kuris parodo tikslius rezultatus. Cokins nuomone, ABC buvo sukurtas netiesioginių išlaidų kontrolei. Ši sistema parodo vadovams, nuo ko priklauso išlaidos ir kaip jas valdyti.

ABC sistemos trūkumai Nors šią išlaidų apskaitos sitemą įgyvendino dauguma įmonių kaip: „Siemens”, „Philips”, „Volvo”, „Ericsson”, „BBC” ir kt. Deja, daugelis įmonių, pradėjusių diegti ABC išlaidų apskaitos sistemą, iškart jos atsisakė, nes veikla pagrįstos išlaidų apskaitos sistemos diegimas buvo per brangus ir reikalavo per daug laiko sąnaudų. 1. sistema yra per daug brangi (pavyzdžiui, naudojant papildomus išlaidų nešiklius, didėja šios sistemos projektavimo, įgivendinimo, naudojimo, valdymo ir pan. Išlaidos). 2. reikia daug išlaidų centrų. 3. Sistemos neįimanoma taikyti vienarūšės produkcijos gamyboje. 4. rinka nustato produktų kainas, todėl nėra prasmės taikyti išlaidų kalkuliavimo sistemą kainoms nustatyti. 5. Vadybininkų teigimu, jie gali išlaidas įvertinti remdamiesi intuicija, netaikydami sudėtingų jų apskaičiavimo metodų.
Time Driven Activity-Based Co (TDABC) 2007 metais Kaplan ir Anderson sukūrė ir įdiegė naują išlaidų apskaitos sistemą, kurią pavadino „Time-Driven Activity-Based Co(TDABC). Ji paprastesnė, pigesnė ir daug efektyvesnė nei standartinė ABC sistema. Tai paprastas, bet tuo pačiu galingas įrankis planuojant išteklių produktyvumą.
TDABC privalumai
Remiantis Kaplan ir Anderson požiūriu, TDABC supaprastina ABC metodą dėl trijų priežasčių: 1. veiklos rūšių skaičius yra sumažinamas ir analizė vykdoma skyrių arba procesų lygmenyje. 2004 metais Kaplan ir Anderson pateikė pavyzdį, kuomet gana didelis – 1, 200 – veiklos rūšių skaičius buvo sumažintas iki 200 procesų. 2. naudojant standartus, apribojama informacijos rinkimo reikmė iš skirtingų paslaugų sferų. 3. skirtingos išlaidų turėtojų rūšys yra išreiškiamos viena ekvivalentine laiko naudojimo rūšimi.

Apibendrinimas
Ilgainiui TDABC, kaip teigia autoriai Kaplan ir Anderson, tapo „atitikimo metodu“. Tai pats naujausias ABC variantas. Jis yra supaprastintas ABC sistemos modelis. Naudojant šią metodo techniką, veiklai skirtų išlaidų sumažinimas (kaip ir proceso išlaidų bei santaupų apskaičiavimas) pasidaro daug paprastesnis.…...

Similar Documents

Free Essay

Abc Costing

...November 7, 2012 Writing Assignment 2 ABC Costing 1. Briefly describe the ABC system adopted in Super Bakery. The ABC system implemented by Super Bakery was done to separate costs by customer instead of allocating overhead evenly across the entire customer base. Their reason for doing this was simple; they wanted to see how profitable each customer was. In the nature of this business, it is described in the article that “…very few customers’ orders consume the same amount of resources.” (Davis 4) Because of this reason, different customers produced different amounts of profits, and this is one reason that Super Bakery adopted an ABC system. Another reason this company adopted the ABC system was to track outside contractors. The business is a virtual corporation, and the people who work for them often have the power to make more decisions. If they are too free to make these decisions on their own, it often happens that they try to do certain things with money to make their job easier. While doing this, it could be hurting the virtual company at the same time. With an ABC system in place, the type of spending brokers, contractors, and other outside workers is monitored closer and can be tracked more easily. 2. Do you think it is necessary to adopt an ABC system in Super Bakery? Why or why not? What are the benefits/costs? I believe that with this type of business, it is absolutely necessary to have an ABC system in place. Because of the way this......

Words: 387 - Pages: 2

Premium Essay

Abc System

...Isa becoming more and more popular [3-7] ABC aims to provide accurate costing information to managers to allocate activity costs to products and services by applying cost drivers [8]. Academics who advocate ABC, such as, Cooper and Kaplan [9], and Swenson [10] argue that it provides more accurate cost data needed to make appropriate strategic decisions about product mix, sourcing, pricing, process improvement, and evaluation of business process performance. These claims have led many firms to adopt ABC systems [8]. The benefits of ABC and its positive impact on firm’s performance motivated a numerous studies which examined various aspects of ABC. Among such studies are McGowan [11] who assessed the integrity of ABC success, Innes and Mitchell [4, 12] and Yanren [13] who conducted research on factors affecting ABC adoption, and Shield [3], Shields and McEwen [14], Gosselin [15] and Baired et al.[16, 17]who concentrated on factors influencing ABC success especially at the implementation stage. However, there is mounting evidence that suggests most of firms are experiencing problems in implementing ABC and, in some extreme cases, ABC implementation is not successful [3], which later resulted in abandoning the ABC systems altogether [15]. Questions arise as to why ABC implementation is successful in certain companies and fails in others. Based on the contingency theory, researchers have argued that the reasons for different degrees of ABC success could be due to the different......

Words: 6138 - Pages: 25

Premium Essay

Abc Hospital

...level and grow faster. In our case, we have taken the example of a government hospital referred as “ABC” due to the confidentiality of the information. The medical sectors across the world are searching for ways to improve their services and quality strategies. The coming topics in this mini-case study will focus on a number of quality tools & techniques in the health care sector of UAE. Methodology: We have conducted a comprehensive analysis of hospital’s infection rates. The data was collected to realize the contributing factors by using quality tools like Pareto, Ishikawa Diagram Check sheet, Flow chart diagram. Following were the steps taken to gather data: 1. Interviews from the department heads in ABC hospital. Questions related to critical infections were asked. 2. We have also asked questions to the doctors and nurses related to the infections areas in the hospital. 3. We have also gone through the documents related to infection surveillance to have more data. Literature Review: Efforts were done to eliminate waste and improve the quality standard with the aid of these tools from the statistical point of view. We understand that for an organization which concentrates on quality improvement, problem solving is the first step by using the correct quality tool to reach its goals. Our study is basically concentrating on the infection rates in ABC hospital in the United Arab Emirates in order to figure out the root causes of it by......

Words: 3917 - Pages: 16

Premium Essay

Abc System

...Requirements Discuss the advantages and disadvantages of using an Activity Based Costing (ABC) over other costing systems. Also identify at least one company that uses ABC and describe how it benefits the company. Introduction This paper has been formulated in order to determine the basic nature of Activity Based Costing, its advantages and disadvantages. These points are further elucidated by a case study of a Taiwanese hot spring country inn’s implementation of the ABC system. What is Activity Based Costing The Activity-Based Costing theory started in 1987 by Robert S. Kaplan and W. Bruns as a better alternative to the traditional costing method. It has activities as the fundamental cost objects and assumes that activities cause costs and that cost objects create demands for the activities. A traditional costing system uses a single, volume based cost driver. In most cases the traditional system assigned the overhead cost to products on the basis of their usage of direct labor. For this reason traditional cost systems often yields inaccurate product costs and becomes inadequate in terms of calculating true cost to produce specific products for specific customers. ABC system was developed to overcome the shortcomings of the traditional method by using many cost drivers to allocate a indirect costs instead of just using one cost driver such as machine hours. ABC system uses a different approach and allows improvement on the control of overheads by cost/cause......

Words: 946 - Pages: 4

Premium Essay

Abc Costing

...Coverdrive Ltd Case Study: Activity Based Costing Situation At a recent management meeting at Coverdrive Ltd, the members of the senior management team discussed the introduction of a new product to the company’s range of high quality, hand made cricket bats. A major agenda item was pricing. The management accountant, since his appointment, had given much thought to pricing policy and one of his concerns was that of dealing with the recovery of overhead within a full cost pricing policy. The discussion centred around the traditional method currently in use, compared and contrasted with ABC, Activity Based Costing a technique which re-examines the problem that has faced accountants for decades – that of allocation and absorption of overhead. Traditional pricing method has been based upon absorption costing and the treatment of overhead usually followed a set procedure. ( Cost centres are identified and established within the organisation. ( Cost centres may be producing or service centres. ( Wherever possible a direct charge is made to a cost centre ie allocated overhead. ( Where overhead is jointly incurred it is apportioned to the cost centres on an equitable base. ( The overhead cost for the service centre is then transferred to producing centres. ( The total overhead cost for each producing centre is then divided by for example, machine or labour hours per the cost centre. ( An overhead recovery rate results. ( This is then used to...

Words: 1460 - Pages: 6

Premium Essay

Abc Steel

...VIEWPOINT Rudyard Delos Santos, Operations Manager TIME CONTEXT Present I. PROBLEM STATEMENT How can Rudyard Delos Santos, Operations Manager overcome ABC company’s looming set of difficulties and maintain its status of producer of top quality steel products? II. STATEMENT OF THE OBJECTIVES a. To come up with specific ways to rejuvenate ABC company b. To create strategic plans to ensure ABC company recovers its losses III. AREAS OF CONSIDERATION Strengths | Weaknesses | 1. One of the country’s largest producers of fabricated steel products 2. Producer of top quality steel products | 1. Paying penalties of Php 50000/day for non-fulfillment of contracts 2. Production control; schedules drawn up improperly 3. Projects failing due to:a. Unrealistic targetsb. shifts in manpower requirements were not anticipatedc. no constant follow-up policiesd. machine scheduling was poor4. shortage of skilled workers5. discipline problem of workers (insubordination)6. perceived lack of management expertise in Robert Cruz, new Shop Manager7. lack of structure and regard to authority | Opportunities | Threats | 1. | 1. Top Management decision not to accept future business | IV. ASSUMPTIONS No assumptions. V. ALTERNATIVE COURSES OF ACTION ACA 1: Enforce Performance Management procedures and protocol to monitor worker output ACA 2: Better management of Personnel through trainings and seminar ACA 3:......

Words: 444 - Pages: 2

Premium Essay

Abc Learning

...ABC learning a CSR Dilemma Synopsis ABC Learning was an Australian provider of early child hood education services, founded in Queensland in 1988. Through its 18 child care centres it was the largest almost monopolistic single operator of early childhood education services in Australia by 1997. Led by founder and CEO Eddy Groves, ABC Learning continued to grow, by opening new centres and the acquisitions of competitors both locally and internationally. The company experienced a significant drop in their share price in 2008. Trading in the company shares was suspended in early 2008, closely followed by the company going into receivership in November of 2008. This essay will examine ABC Learning and assess the impact of the company’s corporate social responsibility policy or lack thereof and how this contributed to their spectacular collapse. Particular attention will be concentrating on the ethical internal running of the company’s corporate structure and executive leadership, focussing in particular on Eddy Groves’ poor decision making, creative accounting and resulting organisational culture. Dahlberg & Moss (2005) claim that ethics is a practical matter which involves thinking about every day actions and decisions either individually or collectively and then responding with respect for all concerned. When values underpin our responses and choices, ethics is at work. In some instances our decision making can be hindered because......

Words: 3409 - Pages: 14

Premium Essay

Abc Analysis

...ABC analysis (Inventory) In supply chain, ABC analysis is an inventory categorization method which consists in dividing items into three categories, A, B and C: A being the most valuable items, C being the least valuable ones. This method aims to draw managers’ attention on the critical few (Aitems) and not on the trivial many (C-items). Prioritization of the management attention Inventory optimization is critical in order to keep costs under control within the supply chain. Yet, in order to get the most from management efforts, it is efficient to focus on items that cost most to the business. The Pareto principle states that 80% of the overall consumption value is based on only 20% of total items. In other words, demand is not evenly distributed between items: top sellers vastly outperform the rest. The ABC approach states that, when reviewing inventory, a company should rate items from A to C, basing its ratings on the following rules:    A-items are goods which annual consumption value is the highest. The top 70-80% of the annual consumption value of the company typically accounts for only 10-20% of total inventory items. C-items are, on the contrary, items with the lowest consumption value. The lower 5% of the annual consumption value typically accounts for 50% of total inventory items. B-items are the interclass items, with a medium consumption value. Those 15-25% of annual consumption value typically accounts for 30% of total inventory......

Words: 1498 - Pages: 6

Premium Essay

Abc Maintenance

...Introduction ABC Maintenance Company Inc. operates in the Commercial segment of the Cleaning industry since 1986. In 2005, a residential cleaning division was opened to meet a growing demand. Mr. Knox, ABC’s shareholder, is now looking for ways to improve future profitability of the company and is wondering if the new department is profitable to remain operational. In order to address the issues, a Cost-volume-profit (CVP) analysis is required to evaluate the current financial situation which will allow management to make critical decisions such as, setting service fees, determining the service mix, and maximizing productivity. Also, an analysis of the current standard costs will be done to determine if the standards are adequately established for both divisions. Finally, the company’s present workforce will be reviewed to determine if any adjustments can be implemented in order to increase value and profitability. Situational Analysis A. Current mission and vision Mission: To provide customers with high-quality cleaning services at a competitive price. Vision: To be the leader in the cleaning services industry, capturing 50% of Commercial market share and 20% of Residential market share in three years, by improving efficiency and minimizing resources B. External Analysis 1. Industry Analysis The cleaning service industry can be divided into two main segments, Residential and Commercial. Residential services involve general home cleaning and more specialized...

Words: 4281 - Pages: 18

Free Essay

Abcs

...Kyesha Buckham  English 96  Wanda Haynes  Achieve Your Dreams­Remember Your ABC’s      I never had  that inner voice that pushed me to get to my goals. So because of that I had  to build my inner self motivation and the way I did that was by creating  my own quotes I can  use to motivate myself . “To achieve your dreams remember your abcs “ the title is very literal.  Wanda Carter gave words of wisdoms to live by in a very creative way. She used a skill that we  all knew our ABCS, and provided us with phrases and terms not many of us know how to  achieve and understand. Within each line a message is told, that I myself can very well relate to .  Take your own advice and stay positive  in your path of success . That statement alone  explains the message that Wanda Carter wanted her audience to receive. Her first line and one of  the most important was “Avoid negative sources, people, things and habits”. Everyone has ideas,  inspirations and goals that they want to reach. When those ideas are shared negative feedbacks  and criticism are always thrown out that most people do not know how to handle. This poem is  more like a how to , steps to reach  success. With these  phrases people that need a little push  will feel like their in control . As stated in the last line “ Zero in on your target , and go for it”.  All of us need some type motivation and strength to push us to succeed, as Wanda Carter  writes, “ Understand yourself in order to better understand o......

Words: 714 - Pages: 3

Premium Essay

Abc Lease

...BRIEF BACKGROUND OF COMPANY * ABC Inc. entered into an agreement with Landlord LLC to lease 40% of a building located in San Francisco. In addition, ABC Inc. wanted to make a improvements to the lease building to meet ABC's design specifications. The tenant improvements are for general purpose, but structural. The total estimated budget for tenant improvements is about $37 million * ABC and Landlord made a "work letter" show the details of the tenant improvements construction: * The lease start at 09/30/2010. The original lease term extends for 7 years from the inception date. In addition, the lease contains two 5-year renewal options, the first at 95% of fair value at the time of renewal. * The estimated budget for the TIs specified by ABC is approximately $37 million. The Landlord agreed to fund up to a total of $13 million for the TI construction as a tenant incentive. * The Landlord is overseeing the construction and directly pay all of the TI costs and will also invoice ABC for any amount over their agreed upon contribution amount. * Based on ABC’s design specification and agreed to deliver the facility in two phases, the first of which is targeted to be completed by Q3 2011 for approximately 250,000 square feet, and the second of which is targeted to be in Q4 2011 for approximately 50,000 square feet. * BC is not required or permitted to remove any of the TIs being constructed at the termination of the lease per the lease......

Words: 260 - Pages: 2

Free Essay

Abc Analysis

...Telefon: 0203 379-2785 Telefax: 0203 379-3048 eMail: bernd.noche@uni-due.de Prof. Dr.-Ing. Bernd Noche ABC-/XYZ Analysis Introduction tul Quelle: Powerpoint-Folien: Uta Horstmann ABC-Analysis 2 M0000 A short definition of ABC-Analysis The ABC-Analysis represents a simple method of material classification in respect of value and quantity. (G. Wöhe) Expressed in a more general way it is a process in order to identfy important kinds of customers, suppliers or articles. 3 ABC-Analysis M0000 The Pareto principle The so called Pareto principle indicates that for many phenomenons the following is valid: 80 % of effects are reached by 20 % of causes. The principle traces back to Vilfredo Pareto (Italian economist) who, related to Italy, had noticed that 80 % of property belonged to 20 % of the Italian population. Vilfredo Federico Damaso Pareto 1848 - 1923 4 ABC-Analysis M0000 However, the rule often is misunderstood: It seems that 80 % + 20 % = 100 %. But it can also be valid that: 80 % of effects are traced back to 10 % of causes. The principle can also be applied recursively, and not only used for 20% of the reasons : e.g. 64-4 Rule: 96-36 Rule: 64-4 Rule: 51,2-0,8 Rule: e. g. (80 – 16) %  (20 – 16)% e. g. (80 + 16) %  (20 + 16)% e. g. from (80•80/100)% - (20•20/100)% e. g. from (80•80•80/10000)% - (20•20•20/10000)% Source: Wikipedia 5 ABC-Analysis M0000 ABC classification Cumulated Value percentage 100 or Percentage share 90 of......

Words: 2735 - Pages: 11

Free Essay

Metoda Valorii Dobandite

...Metoda Valorii Dobandite - PMP Prep training Monitorizarea si controlul proiectelor Controlul = activitatea prin care se reduce diferenta dintre plan si realitate Monitorizare = colectarea, inregistrarea si raportarea informatiilor utile in raport cu evolutia proiectului, informatii utile ce trebuie sa fie cunoscute in cadrul proiectului Valoarea dobandita Valoarea dobandita a unei activitati = costul pe care estimatorul l-a asociat cu activitatea respectiva in momentul definirii bugetului. Cost estimat al lucrarilor executate EV (Earned Value) Valoarea dobandita Descriere activitate Costul estimat al activitatii (mii €) % Finalizare Pregatire birouri 100 50 50 Procurare echipamente 200 50 100 Proiectare teste 50 25 12,5 Instalare echipamente 20 0 0 Testare sistem 30 0 0 Instruire utilizatori 10 0 0 410 - 162,5 TOTAL EV (mii €) Estimarea costurilor la finalizare Costul real al lucrarilor realizate – AC (actual cost) costuri CV AC EV timp CV (cost variance) = EV -AC Estimarea costurilor la finalizare Costul estimat la finalizare – depinde de modul de interpretare a costurilor lucrarilor care mai trebuie realizate (BAC=Budget at completion = Bugetul proiectului) Interpretarea 1. EAC = BAC – CV (Estimated at completion) Interpretarea 2. EAC = BAC x (AC /EV) (Estimated at completion) Costul de finalizare – costul......

Words: 630 - Pages: 3

Free Essay

Abc-Costing

...ACTIVITY-BASED COSTING Activity-Based Costing (ABC) adalah suatu sistem informasi akuntansi yang mengidentifikasi berbagai aktivitas yang dikerjakan dalam suatu organisasi dan mengumpulkan biaya dengan dasar dan sifat yang ada dan perluasan dari aktivitasnya. ABC memfokuskan pada biaya yang melekat pada produk berdasarkan aktivitas untuk memproduksi, mendistribusikan atau menunjang produk yang bersangkutan. Sistem ABC timbul sebagai akibat dari kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk secara akurat. Hal ini didorong oleh: 1. Persaingan global yang tajam yang memaksa perusahaan untuk cost effective 2. Advanced manufacturing technology yang menyebabkan proporsi biaya overhead pabrik dalam product cost menjadi lebih tinggi dari primary cost. 3. Adanya strategi perusahaan yang menerapkan market driven strategy Kelemahan sistem akuntansi biaya tradisional: a. Akuntansi biaya tradisional dirancang hanya menyajikan informasi biaya pada tahap produksi. b. Alokasi biaya overhead pabrik hanya didasarkan pada jam tenaga kerja langsung atau hanya dengan volume produksi. c. Ada diversitas produk, dimana masing-masing produk mengkonsumsi biaya overhead yang berbeda beda. Penerapan ABC sistem akan relevan bila biaya overhead pabrik merupakan biaya yang paling dominan dan multiproduk. Dalam merancang ABC sistem, aktivitas untuk membuat dan menjual produk digolonhkan dalam 4......

Words: 962 - Pages: 4

Premium Essay

Abc System

...C H A P T E R F I V E INTRODUCTION TO COST MANAGEMENT Activity-Based Costing and Management After studying this chapter, you should be able to . . . 1. Explain the strategic role of activity-based costing 2. Describe activity-based costing (ABC), the steps in developing an ABC system, and the benefits and limitations of an ABC system 3. Determine product costs under both the volume-based method and the activity-based method and contrast the two 4. Explain activity-based management (ABM) 5. Describe how ABC/M is used in manufacturing companies, service companies, and governmental organizations 6. Use an activity-based approach to analyze customer profitability 7. Identify key factors for successful ABC/M implementation PART I Beware of little expenses. A small leak will sink a great ship. Benjamin Franklin This chapter has a lot to do with implementing the spirit of Benjamin Franklin’s observation—in cost management terms—that it really does matter how accurately you calculate a cost. Why? Having accurate costs is important for a variety of reasons: a company might find that it has a difficult time determining which of its products is most profitable. Alternatively, it finds its sales increasing but profits declining and cannot understand why. Perhaps the company keeps losing competitive bids for products and services and does not understand why. In many cases, accurate cost information is the answer to these questions. Accurate cost information provides a......

Words: 26371 - Pages: 106