Aaeresfd

In: English and Literature

Submitted By bramleenders
Words 4896
Pages 20
| 2013
2013
| | |

31 mei 2013

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Kelly Adriaanse 503414 KEM.Adriaanse@student.han.nl
Shana Jans 496107 S.Jans@student.han.nl
Bram Leenders 503698 AB.Leenders@student.han.nl
Bart Weitering 505265 Bart.Weitering@student.han.nl
Dominique de Zwaan 500004 D.deZwaan@student.han.nl

CON-D01

Bauke van der Laan

PRC OND
31 mei 2013

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Kelly Adriaanse 503414 KEM.Adriaanse@student.han.nl
Shana Jans 496107 S.Jans@student.han.nl
Bram Leenders 503698 AB.Leenders@student.han.nl
Bart Weitering 505265 Bart.Weitering@student.han.nl
Dominique de Zwaan 500004 D.deZwaan@student.han.nl

CON-D01

Bauke van der Laan

PRC OND
Media-analyse
Media-analyse

-------------------------------------------------
Samenvatting

Dit rapport is gemaakt als een lerende opdracht voor studenten van de hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het rapport gaat over de faculteit economie en management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het is een rapport dat door kwantitatief onderzoek tot stand is gekomen. Uit drie verschillende media is een steekproef genomen aan berichten. Dit gaat om offline berichten, online berichten en Tweets. In het rapport zal het corporate imago van de FEM besproken worden.

We geven antwoord op de volgende hoofdvraag en subvragen: * Wat is het imago van Hogeschool Arnhem en Nijmegen, faculteit economie en management in de online en offline media? * Wat is het offline imago van de FEM op de hogeschool van Arnhem en Nijmegen? * Wat is het online imago van de FEM op de hogeschool van Arnhem en Nijmegen? * Wat is het gewenste imago van de FEM op de hogeschool van Arnhem en Nijmegen?

Als volgt wordt in hoofdstuk 2 de methoden van onderzoek behandeld. Het onderzoek is gehouden doormiddel van desk research. Het is een…...

Similar Documents